Va oferim garantia calitatii pentru serviciile oferite:
RESTITUIREA BANILOR
in primele 2 luni, daca sunteti nemultumit.Preluam documentele. Preluam actele contabile de la sediul dumneavoastra, le prelucram si le inapoiem odata cu toate declaratiile fiscale depuse si situatia contabila completa.

Blog dedicat informarii clientilor Velcont.Surse principale: www.avocatnet.ro , www.contabilul.manager.ro , www.fiscalitate.ro , www.portalcontabilitate.ro , www.cabinetexpert.ro , www.anaf.ro ,presa de specialitate diverse surse din televiziune si presa scrisa.Blogul este administrat de Velcont Expertiza Contabila. O firma de prestari servicii contabile.

Faceți căutări pe acest blog

Noua organigrama VELCONT

Ca sa putem indeplini obiectivele noastre si sa  oferim in permanenta servicii de inalte calitate incepand din 1 August 2014 organigrama VELCONT  se modifica astfel:


Departament taxe impozite, cu urmatoarele atributii:
Calculul impozitului pe profit sau a impozitului pe veniturile microintreprinderii, dupa caz, intocmirea si depunerea declaratiilor in termenele legale;
Calculul impozitului pe dividende, intocmirea si depunerea declaratiilor privind impozitul pe dividende;
Calculul impozitului pe veniturile persoanelor fizice si juridice nerezidente;
Intocmirea decontului de TVA si depunerea acestuia in termenele legale;
Consolidarea balantelor de verificare pentru grupuri de societati si transpunerea lor in bilant;
Intocmirea altor situatii sau rapoarte cerute de legislatia in vigoare;
Intocmirea de raportari contabile externe, daca specificul activitatii o impune catre parteneri, furnizori sau clienti externi;
Lucrari specifice pentru participarea la licitatii publice de oferte;
Informarea periodica a clientiilor asupra situatiei economico-financiare a societatii;
Informarea permanenta si in timp util a clientiilor societatii privind reglementarile din domeniul fiscal si financiar-contabil;
Informari periodice privind schimbarile legislatiei fiscale privitoare la activitatea beneficiarului;
Participarea cu ocazia verificarii contabilitatii de catre organele abilitate prin lege de a efectua controale financiare si fiscale;
Intocmirea de dosare credite, dosare leasing;
Obtinerea certificate fiscale, certificate constatatoare;
Efectuarea de punctaje cu administratia financiara.
 adresa de email:date@velcont.com

Departament salarizare si resurse umane cu urmatoarele atributii:
Intocmirea contractelor individuale de munca;
Intocmirea actelor aditionale la contractele individuale de munca;
Intocmirea registrului general de evidenta a salariatilor;
Intocmirea adeverintelor de salariu;
Intocmirea notelor de lichidare pentru personalul beneficiarului;
Consultanta privind salarizarea;
Completarea actelor aditionale cu modificare salarii, functie, norma de lucru sau durata de munca;
Intocmirea statelor de plata;
Intocmirea dosarelor de pensionare;
Depunerea declaratiilor rectificative;
Calculul concediilor si evidenta medicalelor;
Calculul si evidenta concediilor de maternitate;
Calculul si evidenta concediilor de odihna;
Intocmirea adeverintelor pentru salariati;
Intocmirea fisierelor pentru banci - plata pe card;
Calculul impozitelor pe salarii;
Calculul contributiilor de asigurari sociale de stat, asigurari sociale de sanatate, contributiei pentru accidente de munca si boli profesionale, asigurari pentru somaj.
Intocmire si depunere declaratii
Intocmirea dosarelor de personal;
 adresa de email:salarii@velcont.com

Departament prelucrari date cu urmatoarele atributii:
contabilitatea notelor de intrare-receptie (nir-uri);
inregistrarea facturilor emise de catre client ;
contabilitatea registrului de casa;
contabilitatea extraselor de banca
prelucrarea altor documente primare ale clientilor
adresa de email:verificaridate@velcont.com

Nu uita de ''Mulțumesc!''

Este un sentiment minunat când ai reușit semnarea unui nou contract sau ai reușit o vânzare bună. În cele mai multe cazuri nu admin-ul fi...