Codul de conduita VELCONT"Nu fi rau":
Membrii companiei VELCONT aplica acest principiu in toate activitatile la orice nivel intr-un mod obligatoriu concentrandu-se pe nevoile clientilor oferind cele mai bune produse si servicii actionand onorabil si cu respect. Toti membrii fondatori,asociati si angajati trebuie sa respecte acest cod.Imposibilitatea de a face acest lucru poate duce la inclusiv la actiuni disciplinare.Mai mult de atat,in timp ce codul este scris pentru membrii consilului de administratie si angajatii VELCONT, ne asteptam ca prestatorii de servicii si colaboratorii sa urmeze acest cod,nerespectarea acestuia poate duce la incetarea relatiilor contractualle.

Integritate:
Reputatia VELCONT ca o companie in care clientii nostrii sa aiba incerede este bunul cel mai de pret a firmei,toate serviciile ,comunicariile si actiunile cu clinetii nostrii trebuie sa creasca incerederea in companie.

Profibilitate:
Serviciile VELCONT trebuie sa faca mai  "profitabil" pe  totii clientii nostri,indiferent de tipul de utilizatori de la persoane fizice autorizate pana la firmei mari si sa fie calauzit de un singur principiu:Poate VELCONT sa le faca activitatea mai profitabila?"

Confidențialitate, si securitate:
Fiecare membru VELCONT are obilgatia de a respecta si proteja confidentialitatea clientilor.Procedurile de securitate impun ca fiecare membru sa ia masuri pentru a proteja datele si informatiile clientilor.

Respect reciproc:
Membrii VELCONT se obliga pentru crearea unui mediu de lucru favorabil in care membrii de conducere si angajatii au posibilitatea de a ajunge la potentialul lor maxim.Fiecare membru VELCONT are obligatia de a face tot posibilul de a crea o atmosfera de lucru respectuos ferit de hartuire,intimidare,discriminare si partinire de orice fel.

Egalitatea de sanse ocuparea fortei de munca:
Ocuparea fortei de munca este bazata pe meritul individual si calificarea direct legata de competenta profesionala.Este interzisa angajarea in functie de grade de rudenie,rasa,origine,natiune statutul de sarcina, sex, identitate de gen sau de exprimare, varsta, starea civila, mentala sau handicap fizic, starea medicala, orientare sexuala sau orice alte caracteristici.

Evitarea conflictelor de interese:
Membrii VELCONT au obligatia de a face intotdeauna ce e mai bine pentru companie si clientii nostrii.Toti membrii au obligatia de a evita conflictele de interese si circumstante care prezinta in mod rezonabil aparatia unui conflict. 

Vrei să lucrezi cu un "altfel" de contabil dar nu ştii de unde să începi?#Camanasof-Velcont

Mi-ar plăcea ca antreprenorii care ne recomandă, să nu se gândească la noi, sau să ne recomande ca o firmă care vinde prestări servcii con...