luni, 9 octombrie 2017

Reglementari generale pe care trebuie sa le aplice toate entitatile, indiferent de profilul de activitate


  1. Legea societatilor comerciale – Legea nr. 31/1990 care reglementeaza functionarea entitatilor – indiferent ca sunt SRL-uri, SA-uri sau alte tipuri.
  2.  Legea contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare – Legea nr. 82/1991 care reglementeaza modul de organizare si de conducere a contabilitatii.
  3.  OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.
  4. Ordinul 2634/2015 privind documentele financiar-contabile – este un alt act legislativ pe care, desi in practica este mai mult in sarcina contabilului sa se asigure ca il aplici corect, este bine sa il cunosti.
  5.  Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca
  6. Codul Muncii,
  7.  Ordonanta 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, - obligatii ai privind utilizarea casei de marcat, orarele de functionare, acordarea de reduceri la vanzari si altele.
sursa:https://www.smartbill.ro/blog/legislatie-domeniu-activitate/

Inovatia este remediul plictiselii

Dupa umila mea parere cel mai mare dusman al unui administrator de afacere este rutina de fiecare zi. Nu exista o reteta sigura de ...