joi, 14 septembrie 2017

Sesiunea de asistenţă online ANAF din data de 13 septembrie 2017 "Plata defalcată a T.V.A."

Intrebare:  In cazul in care un furnizor decide sa aplice sistemul in perioada opțională, iar beneficiarul nu face plata corect in 2 conturi separate, beneficiarul va fi susceptibil de amenzi chiar dacă el nu aplica Opțional sistemul? Sau amenzile sunt aplicabile după 1 ian 2018?
Raspuns ANAF:  Prin excepţie, în perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2017, contul de TVA se poate debita cu TVA achitată în alt cont decât contul de TVA al furnizorului/prestatorului, dacă acesta nu a optat pentru aplicarea mecanismului privind plata defalcată a TVA.
Persoanele care au optat pentru aplicarea sistemului au obligaţia să vireze în contul de TVA propriu, în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la încasarea contravalorii livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii TVA care nu a fost plătită în contul de TVA de către beneficiarii care nu au optat pentru aplicarea mecanismului privind plata defalcată a TVA.
Suncţiunile se aplica doar persoanelor care au optat pentru aplicarea meceasimului începând cu 1 octombrie 2017.
Intrebare: când trebuie să deschid cont pentru tva defalcat, dacă nu optez opțional de la 1 octombrie?
Raspuns ANAF: De la data aplicării sistemului privind plata defalcată a TVA, opţional sau obligatoriu, trebuie să deţineţi un cont de TVA care trebuie să fie comunicat contribuabililor.
Intrebare:  Split TVA se aplica numai pentru facturi sau pentru orice documente de vanzare (de exemplu vanzari cu casele de marcat)? In Art. 22(1) scrie ca prevederile art 1-15 (adica tot ce inseamna split) se aplica pentru FACTURILE emise dupa data de 1 ian. Dupa mine, nu ar rezulta ca s-ar aplica si la vanzari cu amanuntul.
Raspuns ANAF: În conturile de TVA trebuie să fie depuse şi sume reprezentând TVA încasată în numerar. În conturile de TVA trebuie să fie depuse şi sume reprezentând TVA încasată în numerar, indiferent dacă încasarea se referă la o factură sau bon fiscal.
Intrebare:  Cum comentati legatura/contradictia dintre art. 22(1) si art. 15(3) ? Sau cu alte cuvinte, daca o firma cu tva la facturare are facturi din perioada anterioara pe care le incaseaza dupa 1 ian, va trebui sa-si vireze TVA-ul in contul de TVA, desi a fost declarat si (teoretic) platit? Credeti ca este posibil se se intample (in mod corect) acest lucru dat fiind faptul ca nu cred ca a tinut cineva evidenta incasarilor partiale defalcat pe baza si TVA, cerintele legislative in acest sens fiind doar pentru facturile cu TVA la incasare?
Raspuns ANAF: Potrivit prevederilor legale persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de TVA au obligația să vireze în contul de TVA propriu, în termen de 7 zile lucrătoare de la încasare, TVA aferent facturilor emise înainte de data de 1 ianuarie 2018 sau după caz înainte de data de la care aplică opțional plata defalcată a TVA și achitate după această dată.
Intrebare: O societate de asigurari ce plateste catre service-uri facturile de reparatii emise pe numele asiguratilor are obligatia de a efectua plata defalcat? Din perspectiva societatii de asigurare plata reprezinta o despagubire catre asigurat si este platita direct catre service deoarece este mai facil. Asiguratii pe numele carora este emisa factura de reparatii pot fi persoane neimpozabile sau impozabile.
Raspuns ANAF: Plata de către asigurător direct către service a reparației unui mijloc de transport nu se încadrează în operațiunile pentru care nu se aplică plata defalcată a TVA prevăzute la art.2 lit. a și lit. b din O.G. nr. 23/2017. Taxa din factura emisă de service trebuia achitată în contul dedicat încasării și plății TVA indicat în factură.
Intrebare: Neplatitorii de TVA sunt obligati sa achite facturile primite de la furnizorii platitori de TVA separat – suma fara tva intr-un cont si tva-aul aferent in alt cont comunicat de furnizor ?
Raspuns ANAF: Da, în situaţia descrisă de dvs.,există obligaţia efectuării plăţii defalcate a T.V.A. în contul de TVA comunicat de furnizor sau publicat pe site-ul ANAF/MFP.
Intrebare: Va rog sa precizati daca punctul c) din art.15. care spune ca TVA se va vira in contul propriu in termen de 7 zile lucratoare de la incasarea instrumentelor de plata emise anterior datei de 1 ian si incasate dupa aceasta data, se refera la persoanele care aplica TVA la incasare.
Raspuns ANAF: Articolul menționat de dumneavoastră se referă atât la persoanele care aplică sistemul TVA la încasare cât și la cele care nu aplică acest sistem.
Intrebare: Până la ce dată se depune notificarea la ANAF pentru opțiunea pentru înregistrare in sistemul de plată defalcată TVA la 1 octombrie 2017?
Raspuns ANAF: Opțiunea pentru înregistrare în sistemul de plată defalcată a TVA începând cu data de 01.10.2017 se poate depune după publicarea în Monitorul Oficial a formularului 086 „Notificare privind opțiunea de aplicare a mecanismului de plată defalcată a TVA”.
Intrebare: Cand se vor deschide conturile de TVA de catre Trezorerie?
Raspuns ANAF: Conturile persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA deschise la unitățile Trezoreriei Statului vor fi afișate pe site-ul ANAF și al MFP.
Intrebare: Ce se intampla in situatia in care clientul plateste in mod eronat intreaga valoare in contul curent si nu se plateste taxa in contul de TVA si nu face corectia in cele 7 zile? Furnizorul are obligatia sa vireze din contul sau curent in contul de TVA, suma virata eronat de client? Daca da, in acelasi termen de 7 zile?
Raspuns ANAF: În situația în care clientul nu efectuează corecția, respectiv nu efectuează plata TVA în contul de TVA al furnizorului/prestatorului, acesta va fi sancționat potrivit art. 19 din Ordonanța Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA.
Intrebare:  In interiorul celor sapte zile se pot face compensare in sensul ca daca in una din zile din incasarile si platile in numerar rezulta tva de plata iar in urmatoarea zi ,de exemplu reiese tva de recuperat?
Raspuns ANAF: Nu se acceptă compensări. Diferența de TVA se calculează pentru fiecare zi.
Intrebare: Ce se intampla cu incasarile in cont curent ale Biletelor la Ordin / Cec-urilorprimite de la clienti si care au termen de decontare dupa 01.10.2017 ? sau chiar 01.01.2018? Acestea nu pot fi schimbate fiind girate de clientul partenerului nostru?
Raspuns ANAF: Persoanele impozabile au obligaţia să vireze în contul de TVA propriu, în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la încasarea contravalorii livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii, TVA aferentă instrumentelor de plată emise anterior datei de 1 ianuarie 2018 şi încasate după această dată.
Intrebare: Întreprinderile individuale plătitoare de tva și care țin contabilitatea simplificat sunt asimilate societăților comerciale în ceea ce privește acest mecanism?
Raspuns ANAF: Toate persoanele impozabile, fizice sau juridice, au obligaţia să plătească contravaloarea TVA aferentă achiziţiilor de bunuri şi servicii într-un cont de TVA al furnizorului/prestatorului.
Intrebare: Ce se intampla cu tva-ul facturilor aflate in sold la 01.01.2018 pentru platitorii de tva la incasare? evident aplicand tva defalcat de la 01.01.2018.
Raspuns ANAF: Mecanismul privind plata defalcată a T.V.A nu schimbă regula privind stabilirea obligaţiilor de plată la bugetul de stat a TVA.
Intrebare: In perioada de 7 zile lucratoare sunt permise compensari in interiorul firmei pt tva?In sensul ca daca am incasat numerar o factura pe data de 01 a lunii si efectuez o plata cu op pe data de 2 a lunii, presupunand ca incasarea este mai mare decat plata, cat tva colecat sunt obligat sa virez?diferenta sau platesc in totalitate tva-ul colectat pe data de 01 si pt. ce am platit furnizorului depun cerere de restituire?
Raspuns ANAF: Persoanele impozabile care efectuează încasări în numerar au obligaţia să depună în numerar/să vireze în contul de TVA propriu, în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la încasarea contravalorii livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii, diferenţa între TVA aferentă încasărilor în numerar şi TVA aferentă plăţilor în numerar efectuate într-o zi.
Intrebare: Potrivit art. 3, alin. (2) din Ordonanta 23/2017 fac exceptie de la prevederile alin. (1), persoanele fizice impozabile care nu suntînregistrate și nu au obligația să se înregistreze în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal. Cum se definesc persoanele fizice impozabile si cine intra in aceasta categorie?
Raspuns ANAF: Persoanele fizice care desfasoară, de o manieră independentă și indiferent de loc, activități economice, oricare ar fi scopul sau rezultatul acestei activități (ex. activitățile producătorilor, comercianților sau prestatorilor de servicii, inclusiv activitățile extractive, agricole și activitățile profesiilor liberale sau asimilate acestora), sunt persoane impozabile în scopul TVA.
Intrebare: Societatile cu impozit specific sau persoanele care obtin venituri din activitati independente nu beneficiaza de nicio facilitate similara platitorilor de impozit pe profit sau microintreprinderilor daca opteaza pentru aplicarea platii defalcate a TVA inainte de 1 ianuarie 2018?
Raspuns ANAF: Astfel cum se prevede în O.G nr. 23/2017, societăţile care au obligaţia de a plăti doar impozit specific sau persoanele care obţin venituri din activităţi independente beneficiază, dacă este cazul, de anularea penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentând T.V.A, restante la 30 septembrie 2017, inclusiv.
Intrebare: In cazul inregistrarii Split TVA cu data de 01.10.2017, se plateste TVA defalcat doar facturilor emise incepand cu data de 01.10.2017, pentru cele mai vechi regulile raman neschimbate? Deoarece, avem furnizori care au scadente de 90/120 de zile, pentru aceste facturi (emise inainte de 01.10.2017) platile lor vor fi neschimbate (nu vor intra in incidenta acestei OG?
Raspuns ANAF: Pentru facturile emise anterior datei de 1 octombrie 2017, persoanele impozabile au obligaţia să vireze în contul de TVA propriu, în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la încasare, TVA aferentă facturilor emise înainte de data de 1 ianuarie 2018 sau, după caz, înainte de data de la care aplică opţional plata defalcată a TVA şi achitate după această dată.
Intrebare: Daca optez in luna noiembrie pentru plata defalcata de TVA mai beneficiez de reducerea de 5% din impozitul pe profit aferent trimestrului IV?
Raspuns ANAF: Potrivit prevederilor în vigoare, dacă optați începând cu luna noiembrie 2017, beneficiați de facilitatea menționată.
Intrebare: Procesatorul platilor on line, cu cardul, are vreo obligatie referitor la TVA-ul split?
Raspuns ANAF: Plata defalcată a T.V.A se aplică pentru toate livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile din punctul de vedere al TVA conform prevederilor Codului fiscal.
S-ar intelege ca da…
Intrebare: Plata intregii sume facuta gresit in contul curent. Cine suporta penalitatile? (clientul/furnizorul) Furnizorul are obligatia sa il notifice pe client privind aceasta eroare? Care este procedura de corectie?
Raspuns ANAF:  Potrivit art 18 din O.G. nr. 23/2017 constituie contravenţie plata TVA de către persoanele impozabile în alt cont decât contul de TVA al furnizorului/prestatorului. Deci sancţiunea este suportată de către clientul ce efectuează plata eronat.
Intrebare: Nerezidentii inregistrati in scopuri de TVA folosesc conturi din Romania pentru incasarea si plata TVA? Nu pot folosi conturi din afara Romaniei?
Raspuns ANAF: În situația în care persoana nerezidentă este înregistrată în scopuri de TVA în România aceasta are obligați încasării/plății TVA prin intermediul contului de TVA.

Firmele care optează pentru plata defalcată a TVA beneficiază de facilități fiscale


Contribuabilii care optează pentru aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA
în perioada 1 octombrie – 31 decembrie vor beneficia de o serie de facilități fiscale, printre
care anularea penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale aferente obligațiilor
fiscale principale reprezentând TVA, restante la 30 septembrie.
Pentru a beneficia de această facilitate fiscală, contribuabilii trebuie să îndeplinească
o serie de condiţii, astfel cum sunt reglementate la art. 24 din Ordonanţa Guvernului nr.
23/2017, respectiv:
a) obligaţiile fiscale principale reprezentând TVA, restante la data de 30 septembrie
2017, inclusiv, precum şi cele stabilite prin decizii de impunere comunicate până la data de
30 septembrie 2017, cu termen de plată după această dată, se sting până la data de 21
decembrie 2017, inclusiv;
 b) dobânzile aferente obligaţiilor fiscale prevăzute la lit. a) stabilite prin decizii
comunicate până la data stingerii obligaţiilor fiscale principale, se sting până la data de 21
decembrie 2017, inclusiv;
 c) obligaţiile fiscale principale reprezentând TVA cu termene de plată cuprinse între
data de 1 octombrie 2017 şi 21 decembrie 2017, inclusiv, se sting până la data de 21
decembrie 2017, inclusiv;
 d) să aibă depuse toate declaraţiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la data de
31 decembrie 2017;
 e) să depună notificarea privind opţiunea de plata defalcată a TVA, la organul fiscal
central, până cel târziu la data de 31 decembrie 2017, inclusiv, sub sancţiunea decăderii.
De asemenea, în cazul în care contribuabilii care optează pentru plata defalcată a TVA
au în derulare eşalonări la plată, inclusiv pentru TVA, aceştia pot beneficia de anularea la
plată a penalităţilor de întârziere. Această facilitate se acordă numai daca sunt indeplinite
atât condiţiile mai sus prezentate, cât şi celelalte condiţii pentru menţinerea eşalonărilor la
plată. Astfel, în situaţia în care un contribuabili are eşalonare la plată pentru mai multe tipuri
de obligaţii fiscale, inclusiv pentru TVA, dacă respectă conditiile mai sus prezentate, acesta
poate beneficia de anularea la plata a penalităţilor aferente TVA-ului, dar trebuie să-şi
menţină valabilitatea eşalonării la plată pentru celelalte obligatii.
Efectele opțiunii privind plata defalcată a TVA
- amânarea la plată a penalităților de întârziere. În baza notificării depusă pentru
opţiunea de plată defalcată a TVA, organul fiscal va emite şi comunica o decizie de
amanare la plată, în vederea anulării, a penalităţilor de întarziere aferente obligatiilor
fiscale principale reprezentând TVA, prin care se va individualiza cuantumul
penaliţărilor de întârziere ce fac obiectul acestor facilităţi fiscale.
- executarea silită nu începe sau se suspendă pentru penalitățile de întârziere
amânate la plată;

sursa:
Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală
Serviciul de comunicare, relaţii publice şi
mass-media
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Bucureşti, Str. Apolodor, nr. 17,
sector 5, CP 050741
Tel: 021.319.9857
Email: presa@anaf.ro

Vrei să lucrezi cu un "altfel" de contabil dar nu ştii de unde să începi?#Camanasof-Velcont

Mi-ar plăcea ca antreprenorii care ne recomandă, să nu se gândească la noi, sau să ne recomande ca o firmă care vinde prestări servcii con...