sâmbătă, 5 noiembrie 2016

Persoanele care vând sau radiază maşini pe timpul anului se găsesc în ipostaza cel puţin neplăcută de a plăti impozitele aferente pentru întregul an, chiar dacă nu mai folosesc efectiv respectivele bunuri şi nici nu le mai deţin.

Principiul taxării proprietăţii şi atunci când aceasta nu mai există a fost introdus din 2016 în Codul fiscal, după ce autorităţile locale au cerut simplificarea modului de stabilire a taxelor şi impozitelor datorate de contribuabili. 

Din 2016, odată cu modificările aduse de Codul fiscal în zona taxelor şi impozitelor locale, persoanele care cumpără pe parcursul anului o maşină datorează impozitul aferent către bugetul local începând cu anul următor

În consecinţă, cei care au vândut un automobil în luna ianuarie a acestui an au fost nevoiţi să plătească impozitul pentru întregul an, în termenele stabilite de autorităţi pentru 2016 (30 iunie şi 30 septembrie), chiar dacă au folosit respectiva maşină numai pentru câteva săptămâni din acest an.
"Impozitul pe mijlocul de transport este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care deţine dreptul de proprietate asupra unui mijloc de transport înmatriculat sau înregistrat în România la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior", dispune actul normativ la articolul 471. 
Aşadar, avantaj pentru cumpărător (noul proprietar), cel care va plăti impozitul începând cu anul următor celui în care a intrat în posesia bunului (2017 dacă maşina a fost achiziţionată în orice moment din 2016). 
Mai mult, impozit pe tot anul datorează şi cei care şi-au radiat din circulaţie maşinile pe parcursul anului în curs: "În cazul radierii din circulaţie a unui mijloc de transport, proprietarul (...) încetează să datoreze impozitul începând cu data de 1 ianuarie a anului următor", scrie la art. 471 din Codul fiscal. 
Până la finele anului trecut, proprietarul unui autovehicul înceta să mai datoreze taxa de la data de întâi a lunii următoare celei în care îl vânduse sau radiase din circulaţie. Totuşi, principiul taxării proprietăţii chiar şi atunci când acesta nu mai există a fost introdus în legislaţia românească la cererea autorităţilor locale, cele care doreau "simplificarea modului de determinare a materiei impozabile și reducerea cheltuielilor de administrare”, după cum se arată în expunerea de motive ce a însoţit actualul Cod fiscal în Parlament. 
Important! Prevederi similare sunt în vigoare, din 2016, şi în cazul impozitelor datorate pentru clădiri sau terenuri. Astfel, şi cei care vând în anul curent un apartament sau un teren vor scăpa de plata impozitului doar din anul următor.

sursa:http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_44244

Contabilitate personalitzată pentru fiecare client

     Aspiraţia  mea este ca fiecare client de al nostru să primeasca toate informatiile necesare pentru a lua deciziile corecte in manag...