joi, 24 noiembrie 2016

Impozit dividende 2017

Din 2017, indiferent dacă asociaţii sau actionarii obţin şi alte venituri pentru care plătesc CASS, impozitul pe dividende va fi de 5% la care se va adăuga 5,5% CASS, cu alte cuvinte 10,5% in total. CASS pentru venituri din dividende se va datora începând cu data de 01.01.2017, excepţia fiind strict pentru anul 2016.
Contribuţia de asigurări sociale de sănătate în cazul veniturilor din dividende va fi stabilită de organul fiscal în anul următor celui în care au fost realizate veniturile, prin aplicarea cotei individuale de contribuţie de asigurări sociale de sănătate de 5,5% asupra venitului brut.
Pentru persoanele fizice care realizează venituri din dividende, baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate va fi formată din totalul veniturilor brute din dividende, în bani sau în natură, distribuite de persoanele juridice, realizate în cursul anului fiscal precedent, raportat la cele 12 luni ale anului.

De la 1 ianuarie 2017, pentru veniturile din dividende, baza lunară de calcul a CASS  nu va putea fi mai mare decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut  în vigoare în anul pentru care se stabileşte contribuţia.
Organul fiscal va stabili cuantumul contribuţiei anuale de asigurări sociale de sănătate prin aplicarea cotei individuale de 5,5 % asupra bazei anuale de calcul, determinată ca sumă a bazelor lunare de calcul asupra cărora se datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate.
Important! Baza anuală de calcul a contribuţiei de asigurări de sănătate nu va putea fi mai mică decât valoarea a douăsprezece salarii de bază minime brute pe ţară şi nici mai mare decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut înmulţită cu 12 luni.

sursa:http://attosoft.ro/legislatie-fiscalitate/2016-anul-cel-mai-bun-pentru-incasarea-dividendelor-din-2017-cresc-impozitele/
sursa:http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_42121/Impozitarea-veniturilor-din-dividende-in-2016-Cum-se-va-aplica-%C8%99i-cine-va-fi-scutit-de-plata-CASS.html


luni, 21 noiembrie 2016

Cheltuieli in favoarea asociatilor conform C.F. 2016

Din punt de vedere fiscal din 2016 nu se mai considera dividend suma platita de o persoana juridica pentru bunurile sau serviciile furnizate in favoarea unui participant la persoana juridica, daca plata este facuta de catre persoana juridica in folosul personal al acestuia- aceste prevederi erau prevazute la art. 7 alin.12 CF 2015.

Din pct. de vedere al impozitului pe veniturile microintreprinderilor cheltuielile in favoarea asociatilor nu au legatura cu modul de impozitare, dar diminueaza profitul contabil si pot fi reincadrate din pct. de vedere al tranzactiilor.


Reguli pentru reincadrarea tranzactiilor/activitatilor
4. In sensul prevederilor art. 11 alin. (1) din Codul fiscal, prin tranzactie fara scop
economic se intelege orice tranzactie/activitate care nu este destinata sa produca avantaje
economice, beneficii, profituri si care determina, in mod artificial ori conjunctural, o
situatie fiscala mai favorabiaă.

 In situatia reincadrarii formei unei tranzactii/activitati pentru ajustarea efectelor fiscale se aplica regulile de determinare specifice impozitelor,taxelor si a contributiilor sociale obligatorii reglementate de Codul fiscal.

In privinta platii acestor achizitii de catre administator, cu care societatea ia creditat, sunt valabile prevederile lg. 31/1990 art. 144.4 doar ptr. societatile pe actiuni-prevederile nu se aplica ptr. societatile cu raspundere limitata.


sursa: http://www.conta.ro/forum/topic/51779-cf-2016-cheltuieli-in-favoarea-asociatilor/#sthash.dep6097L.dpuf

luni, 14 noiembrie 2016

Din 2017, mai mulţi comercianţi vor fi obligaţi să accepte plăţi cu cardul

Din 2017, comercianții cu amănuntul ce realizează anual o cifră de afaceri de cel puţin 10.000 de euro (spre deosebire de plafonul actual de 100.000 de euro) vor fi obligați să accepte plăţi cu cardul, potrivit unui act normativ publicat azi în Monitorul Oficial. Totodată, documentul introduce şi posibilitatea acordării de avansuri de numerar, de către comercianți, la cererea clienților.
Legea nr. 209/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 913 din 14 noiembrie 2016 şi va intra în vigoare la 1 ianuarie 2017
Astfel, începând cu anul viitor va fi lărgită sfera firmelor care pot accepta ca mijloc de plată cardurile de debit și cardurile de credit. Concret, obligaţia va reveni tuturor companiilor ce se ocupă de comerţul cu amănuntul şi realizează anual o cifră de afaceri de cel puţin 10.000 de euro.
"Persoanele juridice care desfăşoară activităţi de comerţ cu amănuntul şi care realizează anual o cifră de afaceri mai mare de 10.000 euro în echivalent lei au obligaţia să accepte ca mijloc de plată şi cardurile de debit şi cardurile de credit", scrie în actul publicat azi. Asta în condiţiile în care, în varianta actuală a OUG nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată (valabilă până la finele anului în curs), este stabilit un plafon de 100.000 de euro, adică de zece ori mai mare faţă de cel introdus prin Legea nr. 209/2016.
De asemenea, firmele ce furnizează servicii de utilitate publică şi instituţiile publice, inclusiv cele care încasează impozitetaxeamenzi, dobânzi, penalităţi de întârziere, penalităţi şi alte obligaţii de plată, vor fi obligate să accepte încasări şi prin intermediul cardurilor de debit/credit. Astfel, acceptarea plăţilor cu cardul, spre exemplu, a impozitelor şi taxelor locale va deveni obligatorie din 2017 pentru autorităţi, nu doar opţională, aşa cum încă este acum.

Clienţii cu card vor putea să retragă bani de la comercianţii cu POS

Comercianții care acceptă plăţi cu cardul bancar vor putea să acorde avansuri de numerar la terminalele de plată, la cererea clienților, mai prevede actul normativ menţionat, însă doar dacă aceștia sunt obligați contractual să ofere avansuri de numerar. Aşadar, POS-urile din supermaketurile, benzinăriile, farmaciile sau magazinele universale care vor accepta serviciul de acordare a avansului de numerar vor avea şi funcţia de bancomat pentru clienţi.
Totuşi, avansul de numerar va fi acordat în limita a 200 de lei şi va fi evidenţiat în mod distinct pe bonul fiscal emis de comerciant. Dacă numerarul disponibil nu va acoperi suma cerută de client, operatorul economic va acorda suma disponibilă. În altă ordine de idei, agenţii economici vor fi obligaţi să afişeze, la loc vizibil, un semn privind acordarea avansului în numerar, precum și informaţii privind costurile acestui serviciu.
Magazinele care vor accepta sistemul de acordare a avansurilor în numerar vor încheia, cu emitenţii cardurilor, un contract cu clauza privind acceptarea serviciului amintit. Pe perioada valabilităţii contractelor încheiate în acest sens, băncile acceptante de carduri vor fi obligate să instaleze, la cererea firmelor sau a instituţiilor publice, terminale de plată, în cel mult 30 de zile de la formularea solicitării. Totodată, băncile vor fi obligate să asigure infrastructura şi dotările proprii necesare pentru acordarea de avansuri de numerar la terminalele de plată, în termen de maximum 90 de zile de la intrarea în vigoare a noii legi.
Notă: Tranzacţiile privind avansul în numerar se vor asimila retragerii de numerar din bancomat, iar comisioanele aferente tranzacţiilor se vor stabili conform contractelor în vigoare între părţi. Comercianţii vor putea percepe, de la titularul cardului, o sumă care nu va depăși1% din valoarea avansului acordat.

Amenzi importante pentru firmele care nu se vor conforma, dar şi pentru bănci

Companiile care nu vor respecta prevederile legale, programate să intre în vigoare de anul viitor, vor fi sancţionate cu amenzi importante, mai stabileşte Legea nr. 209/2016. Astfel, instituţiile publice care încasează impozite, taxe, amenzi etc., dar şi companiile furnizoare de servicii de utilitate publică vor risca amenzi între 20.000 şi 50.000 de lei dacă vor refuza plata cu cardul.
Totodată, firmele a căror cifră de afaceri depăşeşte anual 10.000 de euro şi care nu vor accepta ca mijloc de plată cardurile de debit şi cardurile de credit vor risca amenzi cuprinse între 5.000 şi 7.500 de lei. Tot contravenţie va fi considerată şi lipsa afişării semnului privind acordarea avansurilor în numerar, precum şi lipsa informaţiilor privind costurile pe care le implică retragerea în numerar direct din magazine. Pentru aceste situaţii, Legiuitorul propune amenzi cuprinse între 5.000 şi 15.000 de lei.
În ceea ce priveşte băncile, potrivit documentului apărut azi în Monitor, constituie contravenţie şi se va sancţiona cu sume cuprinse între 20.000 şi 50.000 de lei lipsa asigurării infrastructurii şi a dotărilor necesare pentru acordarea de avansuri în numerar la terminalele de plată. Nu în ultimul rând, aceeaşi sancţiune o vor primi şi băncile care vor refuza să instaleze, în termenul prevăzut de lege (30 de zile de la solicitare), terminalele de plată. 

sâmbătă, 5 noiembrie 2016

Persoanele care vând sau radiază maşini pe timpul anului se găsesc în ipostaza cel puţin neplăcută de a plăti impozitele aferente pentru întregul an, chiar dacă nu mai folosesc efectiv respectivele bunuri şi nici nu le mai deţin.

Principiul taxării proprietăţii şi atunci când aceasta nu mai există a fost introdus din 2016 în Codul fiscal, după ce autorităţile locale au cerut simplificarea modului de stabilire a taxelor şi impozitelor datorate de contribuabili. 

Din 2016, odată cu modificările aduse de Codul fiscal în zona taxelor şi impozitelor locale, persoanele care cumpără pe parcursul anului o maşină datorează impozitul aferent către bugetul local începând cu anul următor

În consecinţă, cei care au vândut un automobil în luna ianuarie a acestui an au fost nevoiţi să plătească impozitul pentru întregul an, în termenele stabilite de autorităţi pentru 2016 (30 iunie şi 30 septembrie), chiar dacă au folosit respectiva maşină numai pentru câteva săptămâni din acest an.
"Impozitul pe mijlocul de transport este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care deţine dreptul de proprietate asupra unui mijloc de transport înmatriculat sau înregistrat în România la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior", dispune actul normativ la articolul 471. 
Aşadar, avantaj pentru cumpărător (noul proprietar), cel care va plăti impozitul începând cu anul următor celui în care a intrat în posesia bunului (2017 dacă maşina a fost achiziţionată în orice moment din 2016). 
Mai mult, impozit pe tot anul datorează şi cei care şi-au radiat din circulaţie maşinile pe parcursul anului în curs: "În cazul radierii din circulaţie a unui mijloc de transport, proprietarul (...) încetează să datoreze impozitul începând cu data de 1 ianuarie a anului următor", scrie la art. 471 din Codul fiscal. 
Până la finele anului trecut, proprietarul unui autovehicul înceta să mai datoreze taxa de la data de întâi a lunii următoare celei în care îl vânduse sau radiase din circulaţie. Totuşi, principiul taxării proprietăţii chiar şi atunci când acesta nu mai există a fost introdus în legislaţia românească la cererea autorităţilor locale, cele care doreau "simplificarea modului de determinare a materiei impozabile și reducerea cheltuielilor de administrare”, după cum se arată în expunerea de motive ce a însoţit actualul Cod fiscal în Parlament. 
Important! Prevederi similare sunt în vigoare, din 2016, şi în cazul impozitelor datorate pentru clădiri sau terenuri. Astfel, şi cei care vând în anul curent un apartament sau un teren vor scăpa de plata impozitului doar din anul următor.

sursa:http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_44244

Vrei să lucrezi cu un "altfel" de contabil dar nu ştii de unde să începi?#Camanasof-Velcont

Mi-ar plăcea ca antreprenorii care ne recomandă, să nu se gândească la noi, sau să ne recomande ca o firmă care vinde prestări servcii con...