Va oferim garantia calitatii pentru serviciile oferite:
RESTITUIREA BANILOR
in primele 2 luni, daca sunteti nemultumit.Preluam documentele. Preluam actele contabile de la sediul dumneavoastra, le prelucram si le inapoiem odata cu toate declaratiile fiscale depuse si situatia contabila completa.

Blog dedicat informarii clientilor Velcont.Surse principale: www.avocatnet.ro , www.contabilul.manager.ro , www.fiscalitate.ro , www.portalcontabilitate.ro , www.cabinetexpert.ro , www.anaf.ro ,presa de specialitate diverse surse din televiziune si presa scrisa.Blogul este administrat de Velcont Expertiza Contabila. O firma de prestari servicii contabile.

Faceți căutări pe acest blog

vineri, 16 septembrie 2016

Întrebări și răspunsuri despre Registrul Operatorilor Intracomunitari.

Dacă înfiinţez o firmă nouă, pot să mă înscriu în Registrul Operatorilor Intracomunitari şi să mă înregistrez ca plătitor de TVA?
La înfiinţarea unei societăţi se poate opta şi pentru înregistrarea ca plătitor de TVA, scop în care se vor completa si depune formularele 088 - "Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA" şi 098 - "Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal".
Totodată, la înfiinţarea societaţii, veţi completa corespunzător şi rubricile referitoare la TVA din Vectorul fiscal din formularul 010 - "Declaraţie de înregistrare fiscală/ Declaraţie de menţiuni pentru persoanele juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică". Concomitent veţi efectua şi înregistrarea în Registrul operatorilor intracomunitari, prin completarea si depunerea formularului 095 numai dacă intenţionaţi să efectuaţi operaţiuni intracomunitare, aşa după cum acestea sunt definite la art.158^2 alin.(1) din Codul fiscal.
Schimbarea administratorului unei societăţi comerciale implică modificări din punct de vedere al înregistrării în Registrul operatorilor intracomunitari? Trebuie reluată procedura?
În situaţia în care intervin modificări ale listei asociaţilor şi/sau administratorilor, ulterior înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari, acestea trebuie aduse la cunoştinţa organului fiscal competent, în termen de 30 de zile de la data producerii acestora. În acest sens, este necesară depunerea unei noi anexe la cererea de înregistrare în Registrul operatorilor intracomunitari (formular 095), însoţită de cazierul judiciar al noilor asociaţi şi/sau administratori şi, după caz, de documentele doveditoare.
Un SRL neînregistrat în scopuri de TVA în România prestează servicii către un partener din UE. Vă rog să-mi spuneţi dacă SRL-ul din România este obligat să se înscrie în ROI, ce obligaţii declarative are şi dacă trebuie să verifice codul de înregistrare al partenerelui din UE (Decontul special de TVA sau declaraţia 390)?
Din aspectele prezentate de dumneavoastră rezultă că sunteti o persoană impozabilă, neînregistrată în scopuri de TVA în România, care prestează servicii pentru beneficiari stabiliţi în UE. În situaţia în care beneficiarii sunt persoane impozabile, locul prestării se consideră a fi în statul membru în care sunt stabiliţi aceştia. Beneficiarii serviciilor sunt persoane obligate la plata taxei conform legislaţiei statului membru. În acest caz, aveţi următoarele obligaţii:
- sa vă înregistrati în scopuri de TVA pentru operaţiuni intracomunitare (conform art.153^1 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal) înainte de prestarea serviciului, prin depunerea Declaraţiei de înregistrare în scopuri de TVA/Declaraţie de menţiuni pentru alte persoane care efectuează achiziţii intracomunitare sau pentru servicii (091).
Dumneavoastră veţi fi înregistrată în scopuri de TVA doar pentru operaţiuni intracomunitare.
Trebuie înscris în ROI în următoarele ipoteze, daca firma/PFA-ul nu sunt plătitoare de TVA?
  • Achiziţie soft din UE (de ex. o licenţă Windows pentru uz intern), în afară de TVA mai implică şi alte impozite/taxe in România?
  • Achiziţii servicii publicitate prin Google Irlanda;
  • Achiziţii servicii de găzduire site, într-o ţară UE.
În Registrul operatorilor intracomunitari sunt cuprinse toate persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile care efectuează operaţiuni intracomunitare.
Pentru serviciile achiziționate de la furnizori din SUA nu aveţi obligaţia înregistrării în Registrul operatorilor intracomunitari, întrucât nu vorbiţi de un stat membru UE.
În situația în care achizițiile intracomunitare de bunuri nu depăşesc pe parcursul anului calendaristic curent sau nu au depăşit pe parcursul anului calendaristic anterior plafonul de 10.000 euro, nu aveți obligația înregistrării în Registrul operatorilor intracomunitari .
De asemenea , nu aveți obligația înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari pentru achiziția de servicii de publicitate prin Google Irlanda și pentru serviciile de gazduire site, intr-o tara UE, obligat la plata taxei în România find prestatorul serviciului.
Un PFA neplătitor de TVA, care prestează servicii IT către SUA şi Asia, este obligat să fie plătitor de TVA în România şi să se înscrie în ROI? Dar dacă prestează servicii şi în UE?
Sunteţi obligat să vă înregistraţi ca plătitor de TVA în România doar la depăşirea plafonului, potrivit art 153 din Codul Fiscal. Trebuie să vă înregistraţi în Registrul operatorilor intracomunitar pentru servicii IT efectuate pentru persoane impozabile stabilite în UE pentru care locul prestării este în statul membru. Înscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari trebuie facută înainte de efectuarea operaţiunilor intracomunitare. Pentru prestările de servicii în afara Uniunii Europene nu aveţi obligaţia înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari.
O societate din România, neplătitoare de TVA, prestează servicii către o societate din UE, care nu este înregistrată în VIES. Avem obligaţia de a ne înregistra în ROI?
În funcţie de serviciile prestate, potrivit art 158^2 alin 1) lit c , din Codul Fiscal, pentru prestari de servicii intracomunitare efectuate de persoane impozabile stabilite in Romania in beneficiul unor persoane impozabile nestabilite in Romania, dar stabilite in Comunitate, altele decat cele scutite de TVA in statul membru in care acestea sunt impozabile, persoana impozabilă din România are obligaţia înregistrării în registrul operatorilor intracomunitari înainte de prestarea serviciului.
Dacă o societate românească neplătitoare de TVA facturează către o societate din UE, prestări de servicii cu materiale din România, trebuie să se înscrie in ROI? Activitatea se desfăşoară pe teritoriul ţării din UE.
Pentru serviciile prestate de către o SC neînregistrată în scopuri de TVA în România, pentru beneficiari stabiliţi in UE, locul prestării se consideră a fi în statul membru în care sunt stabiliţi beneficiarii.
În acest caz, aveţi obligația să vă înregistrați în scopuri de TVA pentru operaţiuni intracomunitare (conform art.153^1 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal) înainte de prestarea serviciului, prin depunerea Declaraţiei de înregistrare în scopuri de TVA/Declaraţie de menţiuni pentru alte persoane care efectuează achiziţii intracomunitare sau pentru servicii (091).
Dacă un PFA neplătitor de TVA prestează servicii de consultanţă IT unui beneficiar din Norvegia, iar PFA-ul respectiv nu este înscris în ROI, se poate remedia această problemă fără consecinţe negative asupra nici uneia dintre părţi?
În Registrul operatorilor intracomunitari sunt cuprinse toate persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile care efectuează operaţiuni intracomunitare. Deci trebuie să vă înregistraţi doar daca prestaţi servicii de consultanţă IT către un stat membru al UE.

Ce este Registrul Operatorilor Intracomunitari?

Începând cu data de 1 august 2010, a fost înfiinţat în cadrul ANAF “Registrul Operatorilor Intracomunitari”, care cuprinde toate persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile care efectuează operaţiuni intracomunitare.
Înscrierea în Registrul Operatorilor Intracomunitari este o condiție pentru validarea codului de TVA al unei societăți, când aceasta efectuează achiziții intracomunitare sau livrări intracomunitare de bunuri.
De asemenea, persoanele neînregistrate în scopuri de TVA se vor înscrie în acest registru când efectuează prestări intracomunitare de servicii cu caracter general sau când efectuează achiziții intracomunitare de bunuri ce depășesc plafonul de scutire de TVA.
Înscrierea în Registrul Operatorilor Intracomunitari are ca efect validarea codului de TVA în sistemul VIES al Comunității Europene. În lipsa înscrierii în acest registru, o societate nu are valid codul de TVA pentru tranzacții intracomunitare chiar dacă aceasta este înregistrată în scopuri normale de TVA.

Cine trebuie să se înregistreze?

Sunt obligate să se înregistreze în registrul operatorilor intracomunitari toate persoanele impozabile care efectuează oricare dintre următoarele tipuri de operaţiuni intracomunitare:
  • livrări intracomunitare de bunuri;
  • livrări ulterioare de bunuri efectuate în cadrul unei operaţiuni triunghiulare;
  • prestări de servicii intracomunitare;
  • achiziţii intracomunitare de bunuri;
  • achiziţii intracomunitare de servicii.
sursa: http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_41916/avocatnet.html

Construiti bugetul familiei asemenea unei afaceri

Cand un client de al meu din motive personale a fost nevoit sa se implice mai mult in viata de familie a parintilor si-a rugat parintii sa...