marți, 27 septembrie 2016

Ce este mai avantajos să infiintam incepand cu anul 2017 din punct de vedere al taxelor plătite catre stat: PFA, Microintreprindere sau SRL platitor de impozit pe profit?

Dat fiind noile modificări aduse prin noul cod fiscal, referitoare la impozitarea PFA-urilor, in special cele legate de plata contributiilor sociale aferente veniturilor nete obținute de o PFA, am făcut o analiză comparativă între o PFA, o Microîntreprindere și un SRL plătitor de impozit pe profit, în ceea ce privește rata de taxare. Vom vedea, în cele ce urmează, ce este mai avantajos să înființăm, în condițiile în care dorim să desfășurăm o activitate independentă, folosindu-ne doar de propriile resurse de muncă, fără a apela la alți salariați.
Astfel, dacă dorim să desfășurăm diferite activități comerciale într-un cadru legal, pe cont propriu, putem opta între a înființa o PFA sau un SRL, pe care putem să-l declarăm plătitor de impozit pe veniturile microîntreprinderilor sau plătitor de impozit pe profit.
În tabelul de mai jos, putem observa care este rata de taxare, în funcție de entitatea pe care o înființăm, începând cu anul 2017. Mai exact, vom afla ce procent din profitul net (câștigul rămas după plata taxelor) îl reprezintă taxele plătite către stat.
Comparația este făcută în 3 condiții diferite în funcție de cifra de afaceri obținută. Am comparat rata de taxare la o cifră de afaceri anuală de 100.000 lei (aprox. 22.500 euro), de 200.000 lei (aprox. 45.000 euro), precum și de 400.000 lei (aprox. 89.000 euro), suma ce se apropie de plafonul maxim permis în cazul unei microîntreprinderi.
Baza de calcul a contribuției de asigurări sociale datorate de persoanele fizice care realizează venituri din activități independente și care determină venitul net anual în sistem real se stabileste conform art.148 cod fiscal, iar baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate se stabileste conform art. 170 cod fiscal și o reprezintae diferența pozitivă dintre venitul brut și cheltuielile efectuate în scopul desfășurării activității independente.
Trebuie precizat faptul că, incepând cu anul 2017 pentru ambele categorii de contribuții sociale (CAS și CASS), baza lunara de calcul este limitată la 5 salarii medii brute pe țară.
Calculele au fost realizate în funcție de câștigul salarial mediu brut, stabilit prin Legea 340/2015 a Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat pe anul 2016, fixat la nivelul sumei de 2.681 lei.
Prin urmare, plafonarile luate in calcul pentru anul 2017, respectiv limita de 5 salarii medii brute pe țară, a fost calculată la 2.681 lei, de unde a rezultat o baza de calcul lunară de 13.405 lei si o baza anuala de 160.860 lei.
In ceea ce privește rata de taxare a cazul unei PFA aceasta este de 42%, până la o cifră de afaceri de 160.080 lei, reprezand plafonul de la care se limiteaza baza de calcul a contribuțiilor sociale (CAS și CASS), apoi scade treptat pe măsură ce crește cifra de afaceri a PFA-ului.
Rata de taxare în cazul unei microintreprinderi este de 15%, iar in cazul unui SRL plătitor de impozit pe profit rata de taxare este de 33%.
Prin urmare, în condițiile în care din activitatea pe care dorim să o desfășurăm estimăm că vom obține venituri sub 100.000 euro, este cel mai profitabil să înființăm o Microîntreprindere (adică un SRL plătitor de impozit pe veniturile microintreprinderilor).
În condițiile în care estimăm că vom obține venituri mai mari de 100.000 euro și depășim plafonul pentru microîntreprinderi, atunci ar fi mai bine să ne orientăm către înființarea unui PFA, întrucât taxele pe care le vom plăti la stat vor reprezenta mai putin de 27% din profitul net obținut, față de 33% cât reprezintă taxele în cazul unui SRL, plătitor de impozit pe profit.
Cristian marinescu


Cristian Marinescu

sursa:http://cifn.ro/ce-este-mai-avantajos-sa-infiintam-incepand-cu-anul-2017-din-punct-de-vedere-al-taxelor-platite-catre-stat-pfa-microintreprindere-sau-srl-platitor-de-impozit-pe-profit/

sâmbătă, 24 septembrie 2016

Inspectorii antifraudă intensifică acţiunile de control, inclusiv în weekend!

In perioada următoare, conducerea DGAF a dispus intensificarea controalelor operative începând pentru a preveni fenomene circumscrise economiei subterane, evaziunii fiscale, indisciplinei financiare, neconformării la declararea şi plata obligaţiilor fiscale, se arată într-un comunicat al instituţiei.
Astfel, direcţiile regionale antifraudă de la nivelul întregii ţări vor documenta şi organiza acţiuni de monitorizare si control antifraudă operative, care vor viza următoarele sectoare:
•  domeniul recoltării cerealelor, morăritului şi panificaţiei
• centre comerciale angro din zone cu risc fiscal şi cu activitate semnificativă,
•  restaurante, baruri, cluburi
• zone cu aglomerare de comercianţi en-detail cu risc fiscal ridicat
•prestări de servicii direct către populaţie: turistice/agrement, sportive/medicale de estetică/întreţinere, întreţinere şi reparaţii auto
• livrări de bunuri cu amănuntul către populaţie: agroalimentare, îmbrăcăminte şi încălţăminte, menaj, materiale de construcţii, jucării, electrice.
   Acţiunile de monitorizare şi control vor fi efectuate inclusiv în zile de sâmbată şi duminică, în funcţie de specificul activităţilor comerciale vizate.
Înainte de desfăşurarea controlului, vor exista activităţi de documentare la faţa locului şi de analiză a informaţiilor din bazele de date disponibile, dar şi din surse externe deschise, în vederea identificării principalelor zone cu volum ridicat al comerţului şi nivel scăzut de fiscalizare a veniturilor.
În pregătirea acţiunilor de control, vor fi valorificate petiţiile/sesizările şi informaţiile disponibile în bazele de date cu privire la valoarea plăţilor în trezorerie.
Totodată, componenta de pregătire a controlului va include furnizarea către echipele operative de control a informaţiilor relevante de risc, precum: situaţii de consemn la frontieră, tranzacţii cu risc fiscal, antecedente contravenţionale, sesizări penale.
sursa:http://www.capital.ro/inspectorii-antifrauda-vor-controla-centrele-comerciale-restaurantele-barurile-si-cluburile-inclusiv-in-weekend.html

vineri, 23 septembrie 2016

Obligatii ulterioare infiintarii PFA / II / IF

Dupa infiintare se depune la ANAF declaratia 220 privind veniturile estimate si declaratia 070 pentru inregistrare fiscala la administratia financiara pe raza careia isi desfasoara activitatea;Casa de Asigurari de Sanatate si Casa de Pensii. Alte obligatii ale noului antreprenor privesc relatiile acestuia cu Casa de Asigurari de Sanatate si la Casa de Pensii, obligatii ce constau in inchierea de contracte cu aceste institutii publice.

PFA in sistem real conduce contabilitatea in partida simpla. Pt aceasta se procura registrele prevazute de Ord MFP nr 1040/2004: Registrul-jurnal de incasari si plati (14-1-1/b ) si Registrul-inventar (14-1-


Se mai procura:
- de la DGFP Registrul unic de control in care se consemneaza de organele de control toate verificarile efectuate asupra PFA-ului;
- Registru inventar (cod 14-1-2) pentru inregistraea rezultatelor inventarierii anuale (sunt discutii ca trebuie sau nu trebuie acest registru);
- Jurnalele de vanzari si cumparari pt intocmirea Declaratiei 392 si urmarirea cifrei de afaceri (pt plafonul de 65.000 Euro).
Jurnalele Vanzari si Cumparari sunt obilgatorii pentru toate persoanele impozabile si neimpozabile pentru operatiunile efectuate in desfasurarea activitatilor economice.
Jurnalele Vanzari si Cumparari nu sunt formulare tipizate stabilite de MFP. Fiecare persoană poate să îşi stabilească modelul acestor documente. Modelele orientative ale jurnalelor şi registrelor care trebuie întocmite conform art. 156 din Codul fiscal sunt propuse în anexele nr. 1-4 ale OMEF nr. 1372/2008.


Aceste documente prevăzute se pot întocmi manual sau prin utilizarea sistemului informatic, după caz.


sursa: 
http://www.avocatnet.ro/content/forum%7CdisplayTopicPage/topicID_315252/Dupa-infiintare-pfa-ce-acte-sunt-necesare-si-la-ce-institutie-imi-exprim-optiunea-pentru-pfa-norma-de-venit-sau-in-sistem-real.html

http://www.doctorfinance.ro/stiri/obligatii-ulterioare-infiintarii-pfa-ii-if-140

vineri, 16 septembrie 2016

Întrebări și răspunsuri despre Registrul Operatorilor Intracomunitari.

Dacă înfiinţez o firmă nouă, pot să mă înscriu în Registrul Operatorilor Intracomunitari şi să mă înregistrez ca plătitor de TVA?
La înfiinţarea unei societăţi se poate opta şi pentru înregistrarea ca plătitor de TVA, scop în care se vor completa si depune formularele 088 - "Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA" şi 098 - "Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal".
Totodată, la înfiinţarea societaţii, veţi completa corespunzător şi rubricile referitoare la TVA din Vectorul fiscal din formularul 010 - "Declaraţie de înregistrare fiscală/ Declaraţie de menţiuni pentru persoanele juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică". Concomitent veţi efectua şi înregistrarea în Registrul operatorilor intracomunitari, prin completarea si depunerea formularului 095 numai dacă intenţionaţi să efectuaţi operaţiuni intracomunitare, aşa după cum acestea sunt definite la art.158^2 alin.(1) din Codul fiscal.
Schimbarea administratorului unei societăţi comerciale implică modificări din punct de vedere al înregistrării în Registrul operatorilor intracomunitari? Trebuie reluată procedura?
În situaţia în care intervin modificări ale listei asociaţilor şi/sau administratorilor, ulterior înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari, acestea trebuie aduse la cunoştinţa organului fiscal competent, în termen de 30 de zile de la data producerii acestora. În acest sens, este necesară depunerea unei noi anexe la cererea de înregistrare în Registrul operatorilor intracomunitari (formular 095), însoţită de cazierul judiciar al noilor asociaţi şi/sau administratori şi, după caz, de documentele doveditoare.
Un SRL neînregistrat în scopuri de TVA în România prestează servicii către un partener din UE. Vă rog să-mi spuneţi dacă SRL-ul din România este obligat să se înscrie în ROI, ce obligaţii declarative are şi dacă trebuie să verifice codul de înregistrare al partenerelui din UE (Decontul special de TVA sau declaraţia 390)?
Din aspectele prezentate de dumneavoastră rezultă că sunteti o persoană impozabilă, neînregistrată în scopuri de TVA în România, care prestează servicii pentru beneficiari stabiliţi în UE. În situaţia în care beneficiarii sunt persoane impozabile, locul prestării se consideră a fi în statul membru în care sunt stabiliţi aceştia. Beneficiarii serviciilor sunt persoane obligate la plata taxei conform legislaţiei statului membru. În acest caz, aveţi următoarele obligaţii:
- sa vă înregistrati în scopuri de TVA pentru operaţiuni intracomunitare (conform art.153^1 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal) înainte de prestarea serviciului, prin depunerea Declaraţiei de înregistrare în scopuri de TVA/Declaraţie de menţiuni pentru alte persoane care efectuează achiziţii intracomunitare sau pentru servicii (091).
Dumneavoastră veţi fi înregistrată în scopuri de TVA doar pentru operaţiuni intracomunitare.
Trebuie înscris în ROI în următoarele ipoteze, daca firma/PFA-ul nu sunt plătitoare de TVA?
  • Achiziţie soft din UE (de ex. o licenţă Windows pentru uz intern), în afară de TVA mai implică şi alte impozite/taxe in România?
  • Achiziţii servicii publicitate prin Google Irlanda;
  • Achiziţii servicii de găzduire site, într-o ţară UE.
În Registrul operatorilor intracomunitari sunt cuprinse toate persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile care efectuează operaţiuni intracomunitare.
Pentru serviciile achiziționate de la furnizori din SUA nu aveţi obligaţia înregistrării în Registrul operatorilor intracomunitari, întrucât nu vorbiţi de un stat membru UE.
În situația în care achizițiile intracomunitare de bunuri nu depăşesc pe parcursul anului calendaristic curent sau nu au depăşit pe parcursul anului calendaristic anterior plafonul de 10.000 euro, nu aveți obligația înregistrării în Registrul operatorilor intracomunitari .
De asemenea , nu aveți obligația înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari pentru achiziția de servicii de publicitate prin Google Irlanda și pentru serviciile de gazduire site, intr-o tara UE, obligat la plata taxei în România find prestatorul serviciului.
Un PFA neplătitor de TVA, care prestează servicii IT către SUA şi Asia, este obligat să fie plătitor de TVA în România şi să se înscrie în ROI? Dar dacă prestează servicii şi în UE?
Sunteţi obligat să vă înregistraţi ca plătitor de TVA în România doar la depăşirea plafonului, potrivit art 153 din Codul Fiscal. Trebuie să vă înregistraţi în Registrul operatorilor intracomunitar pentru servicii IT efectuate pentru persoane impozabile stabilite în UE pentru care locul prestării este în statul membru. Înscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari trebuie facută înainte de efectuarea operaţiunilor intracomunitare. Pentru prestările de servicii în afara Uniunii Europene nu aveţi obligaţia înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari.
O societate din România, neplătitoare de TVA, prestează servicii către o societate din UE, care nu este înregistrată în VIES. Avem obligaţia de a ne înregistra în ROI?
În funcţie de serviciile prestate, potrivit art 158^2 alin 1) lit c , din Codul Fiscal, pentru prestari de servicii intracomunitare efectuate de persoane impozabile stabilite in Romania in beneficiul unor persoane impozabile nestabilite in Romania, dar stabilite in Comunitate, altele decat cele scutite de TVA in statul membru in care acestea sunt impozabile, persoana impozabilă din România are obligaţia înregistrării în registrul operatorilor intracomunitari înainte de prestarea serviciului.
Dacă o societate românească neplătitoare de TVA facturează către o societate din UE, prestări de servicii cu materiale din România, trebuie să se înscrie in ROI? Activitatea se desfăşoară pe teritoriul ţării din UE.
Pentru serviciile prestate de către o SC neînregistrată în scopuri de TVA în România, pentru beneficiari stabiliţi in UE, locul prestării se consideră a fi în statul membru în care sunt stabiliţi beneficiarii.
În acest caz, aveţi obligația să vă înregistrați în scopuri de TVA pentru operaţiuni intracomunitare (conform art.153^1 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal) înainte de prestarea serviciului, prin depunerea Declaraţiei de înregistrare în scopuri de TVA/Declaraţie de menţiuni pentru alte persoane care efectuează achiziţii intracomunitare sau pentru servicii (091).
Dacă un PFA neplătitor de TVA prestează servicii de consultanţă IT unui beneficiar din Norvegia, iar PFA-ul respectiv nu este înscris în ROI, se poate remedia această problemă fără consecinţe negative asupra nici uneia dintre părţi?
În Registrul operatorilor intracomunitari sunt cuprinse toate persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile care efectuează operaţiuni intracomunitare. Deci trebuie să vă înregistraţi doar daca prestaţi servicii de consultanţă IT către un stat membru al UE.

Ce este Registrul Operatorilor Intracomunitari?

Începând cu data de 1 august 2010, a fost înfiinţat în cadrul ANAF “Registrul Operatorilor Intracomunitari”, care cuprinde toate persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile care efectuează operaţiuni intracomunitare.
Înscrierea în Registrul Operatorilor Intracomunitari este o condiție pentru validarea codului de TVA al unei societăți, când aceasta efectuează achiziții intracomunitare sau livrări intracomunitare de bunuri.
De asemenea, persoanele neînregistrate în scopuri de TVA se vor înscrie în acest registru când efectuează prestări intracomunitare de servicii cu caracter general sau când efectuează achiziții intracomunitare de bunuri ce depășesc plafonul de scutire de TVA.
Înscrierea în Registrul Operatorilor Intracomunitari are ca efect validarea codului de TVA în sistemul VIES al Comunității Europene. În lipsa înscrierii în acest registru, o societate nu are valid codul de TVA pentru tranzacții intracomunitare chiar dacă aceasta este înregistrată în scopuri normale de TVA.

Cine trebuie să se înregistreze?

Sunt obligate să se înregistreze în registrul operatorilor intracomunitari toate persoanele impozabile care efectuează oricare dintre următoarele tipuri de operaţiuni intracomunitare:
  • livrări intracomunitare de bunuri;
  • livrări ulterioare de bunuri efectuate în cadrul unei operaţiuni triunghiulare;
  • prestări de servicii intracomunitare;
  • achiziţii intracomunitare de bunuri;
  • achiziţii intracomunitare de servicii.
sursa: http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_41916/avocatnet.html

Vrei să lucrezi cu un "altfel" de contabil dar nu ştii de unde să începi?#Camanasof-Velcont

Mi-ar plăcea ca antreprenorii care ne recomandă, să nu se gândească la noi, sau să ne recomande ca o firmă care vinde prestări servcii con...