miercuri, 29 iunie 2016

Ce obligatii aveti dupa infiintarea unei SRL?

Dupa incheierea formalitatilor de la Registrul Comertului, urmeaza o noua serie de obligatii care trebuie indeplinite, pentru ca firma sa poata sa functioneze. Astfel, in cazul unei societati cu raspundere limitata, trebuie puse in practica anumite reguli de ordin juridic si contabil, pentru a pregati terenul pentru desfasurarea viitoarelor activitati.


1.Comanda - confectionare stampile – Original si copie dupa certificat de inregistrare, delegatie pentru reprezentantul firmei si copie dupa actul de identitate a acestuia.Cu toate ca firmele si PFA urile nu mai sunt obligate sa isi stampileze documentele incepand din 23 iulie 2015 .
2.Deschiderea contului bancar – In termen de 15 zile de la obtinerea certificatului de inregistrare, trebuie sa mergeti la banca cu toate actele in original (plus dosar cu copii xerox) si stampila societatii. Daca depasiti acest termen de 15 zile, banca isi rezerva dreptul de a va cere un certificat constatator la zi, ceea ce inseamna un nou drum la ORC, o noua taxa si o noua perioada de asteptare. La banca pentru deschiderea contului, merg persoanele care au drept de semnatura in banca (cu actul de identitate) sau persoana imputernicita sa deschida contul, cu procura autentificata notarial. Cererea de deschidere cont, specimenul de semnatura sau alte formulare se completeaza la banca. Daca vreti sa ridicati capitalul social, pentru ca nu doriti sa deschideti contul curent al societatii la aceiasi banca unde ati depus capitalul social, trebuie sa aveti chitanta de depunere a capitalului in original. 
3.Administratia Financiara a sectorului de care apartine sediul social:
3.1.Declaratia de inregistrare fiscala se depune in termen de 30 de zile de la data infiintarii societatii. Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică (OMEF 2296/2007) Formular 010 (Declaraţia de înregistrare se completează la înfiinţare, iar declaraţia de menţiuni se completează când se modifică datele declarate anterior. Se utilizează la atribuirea codului de identificare fiscală şi eliberarea certificatului de înregistrare fiscală, precum şi la actualizarea informaţiilor. Se completează în două exemplare). 
* Majoritatea Administratiilor financiare cer un dosar cu copii dupa toate actele societatii. 
3.2.Achizitionarea REGISTRULUI UNIC DE CONTROL si a REGISTRULUI DE EVIDENTA FISCALA .RUC - Lege nr. 252_2003 / Art. 6. - (1) Registrul unic de control se elibereaza, contra cost, de directiile generale ale finantelor publice din raza teritoriala unde isi are sediul social contribuabilul, pe baza certificatului de inregistrare, in cazul comerciantilor, si pe baza certificatului de inregistrare fiscala, in cazul celorlalte categorii de contribuabili. (2) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, contribuabilii vor achizitiona registrul unic de control de la directiile generale ale finantelor publice prevazute la alin. (1). (3) Contribuabilii nou-infiintati sunt obligati ca, in termen de 30 de zile de la data inregistrarii, sa achizitioneze registrul unic de control. 
 Art. 4. (2) Registrul unic de control se tine la sediul social si la fiecare sediu secundar pentru care s-au eliberat avize/autorizatii si/sau acorduri de functionare. 
REF – Ordin MFP nr. 870_2005 / Art. 1. - (1) Contribuabilii, înregistraţi ca plătitori de impozit pe profit, sunt obligaţi să întocmească Registrul de evidenţă fiscală în conformitate cu prevederile prezentului ordin. / Art. 8. - Registrul de evidenţă fiscală se păstrează la domiciliul fiscal al contribuabilului. / Art. 11. - (1) Registrul de evidenţă fiscală se eliberează contra cost de unităţile fiscale din raza teritorială în care contribuabilul îşi are declarat domiciliul fiscal, pe baza copiei certificatului de înregistrare emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului. (2) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, contribuabilii, plătitori de impozit pe profit, vor achiziţiona Registrul de evidenţă fiscală. (3) Contribuabilii nou-înfiinţaţi, declaraţi plătitori de impozit pe profit, vor achiziţiona Registrul de evidenţă fiscală în termen de 30 de zile de la data înregistrării. (4) Contribuabilii care nu mai îndeplinesc condiţiile de plătitor de impozit pe veniturile microîntreprinderilor vor achiziţiona Registrul de evidenţă fiscală în termen de 30 de zile de la data la care au devenit plătitori de impozit pe profit. 

3.3 In termen de 30 de zile de la data deschiderii oricarui punct de lucru (ATENTIE! 30 de zile de la data cand a fost incheiat contractul de inchiriere/comodat - Alineatul 1 al Articolului 74 al Codului de Procedura Fiscala), acesta va trebui inregistrat printr-o declaratie la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului care le înfiinţează. Declaratia se depune insotita de copii dupa dovada inregistrarii la ORC, dupa hotararea AGA de infiintare a punctului de lucru, dovada de spatiu (contract inchiriere/comodat) si certificatul de inregistrare/ codul unic de inregistrare. (Se considera punct de lucru, locul unde o societate isi desfasoara activitatea fie ea de genul birou, depozit, magazin, hala industriala, taraba in piata etc... 

3.4.A) Declaratie privind sediile secundare (OMFP 1329/2004) 

3.3B) Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru sediile secundare (OMFP 2296/2007) - Formular 060 

CASA DE MARCAT  Dupa ce ati ales si ati cumparat o casa de marcat, aceasta trebuie fiscalizata, si programata conform legislatiei si specificului societatii.

Documente necesare in relatia cu angajatii
In ceea ce priveste relatia dintre patronul societatii si angajatii sai, aceasta este guvernata de doua documente esentiale: regulamentul intern si contractul individual de munca. Desi ambele stabilesc care sunt raporturile dintre firme si angajati, ele nu trebuie confundate deoarece au un regim juridic diferit si contin informatii distincte.
Regulamentul intern trebuie intocmit in 60 de zile de la infiintare
Regulamentul intern se intocmeste de angajator si reprezinta documentul prin care acesta poate stabili si impune tuturor salariatilor reguli de conduita, sanctiuni, politici interne de functionare, masuri de organizare a muncii.Conform Codului muncii, regulamentul intern trebuie intocmit in termen de 60 de zile de la data de la care societatea dobandeste personalitate juridica, indiferent de numarul de salariati.
Desi Codul muncii nu prevede sanctiuni pentru neintocmirea regulamentului intern, totusi, in cazul unui control, inspectorii de munca vor dispune masura intocmirii acestuia, a atras atentia Carmen Olaru. In cazul in care angajatorul nu respecta masurile dispuse de inspectori va fi sanctionat cu o amenda intre 3.000 si 10.000 de lei.
Prevederile regulamentului intern se aplica tuturor salariatilor, indiferent de natura contractului individual de munca si de functia detinuta, persoanelor care isi desfasoara activitatea pe baza de contract de colaborare sau prestari servicii (conventii civile), personalului de la alte societati care lucreaza ca detasati sau delegati in cadrul societatii, precum si elevilor sau studentilor care efectueaza practica in cadrul societatii, a adaugat sursa citata.
Regulamentul intern se aduce la cunostinta tuturor salariatilor, lucru care revine in sarcina angajatorului si isi produce efectele fata de toti salariatii din momentul instiintarii acestora.
Modul concret de informare a fiecarui salariat cu privire la continutul regulamentului intern se stabileste prin contractul colectiv de munca aplicabil sau, dupa caz, prin continutul regulamentului intern, se mentioneaza in Codul muncii.
Desi salariatii trebuie informati in privinta existentei unui regulament intern, nu este necesar acordul acestora pentru intocmirea documentului, regulamentului intern fiind un act unilateral al angajatorului,
CIM, valabil numai in forma scrisa
In ceea ce priveste contractul individual de munca, acesta este rezultatul acordului de vointa dintre angajator si angajat, intre care se incheie actul, ne-a declarat Carmen Olaru.
Contractul individual de munca se incheie in forma scrisa, in limba romana. Forma scrisa este obligatorie pentru incheierea valabila a contractului, iar obligatia de incheiere a contractului individual de munca in forma scrisa revine angajatorului.
De asemenea, angajatorul trebuie sa inregistreze, cu minim o zi lucratoare anterior inceperii activitatii noului salariat, contractul in Registrul general de evidenta al salariatilor (Revisal), care se transmite la inspectoratul teritorial de munca. 
Inainte de inceperea activitatii, potentialul salariat are dreptul de a primi un exemplar al CIM, pentru a fi informat asupra elementelor, care se vor regasi obligatoriu in continutul contractului ce va fi semnat. 
Ce riscati daca nu incheiati contracte de munca?
Angajatorii care nu incheie contracte de munca si care utilizeaza “munca la negru” risca amenzi considerabile.
De exemplu, daca angajatorul nu plateste, timp de 3 luni consecutiv, contributia de asigurari sociale la bugetul asigurarilor sociale de stat, atunci va fi sanctionat cu o amenda de cuprinsa intre 5.000 si 10.000 lei, se mentioneaza in Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
Tot cu amenzi de pana la 10.000 lei vor fi sanctionati si angajatorii care, potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca:
 • au incadrat in munca, conform legii, persoane din randul beneficiarilor de indemnizatii de somaj si nu au anuntat in termen de 3 zile agentiile pentru ocuparea fortei de munca la care acestia au fost inregistrati;
 • nu au comunicat datele, informatiile si nu au prezentat toate inscrisurile si oricare alte date si documente solicitate de organele de control ale agentiilor pentru ocuparea fortei de munca teritoriale, in timpul desfasurarii controlului si in scopul indeplinirii atributiilor prevazute de lege.
Obligatii de evidenta contabila
Pe langa obligatiile care tin de administrarea juridica a societatii cu raspundere limitata, precum si cele referitoare la relatia cu angajatii, mai exista o serie de reguli contabile, fara de care firma nu poate functiona.
In Legea contabilitatii nr. 82/1991 se precizeaza ca o firma trebuie sa organizeze evidenta financiar – contabila, respectiv sa tina la zi registrele contabile obligatorii si sa intocmeasca situatiile financiare anuale.

SRL trebuie sa conduca contabilitatea in partida dubla
Conform reglementarilor in vigoare, contabilitatea se tine in limba romana si in moneda nationala, iar contabilitatea operatiunilor efectuate in valuta se tine atat in moneda nationala, cat si in valuta.
De asemenea, o societate comerciala este obligata sa conduca contabilitatea in partida dubla si sa intocmeasca situatii financiare anuale.
Persoanele care in exercitiul financiar precedent au inregistrat cifra de afaceri neta sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro sitotalul activelor sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro pot opta pentru un sistem simplificat de contabilitate, se mentioneaza in dispozitiile in vigoare.

“Prin sistem simplificat de contabilitate se intelege un set de reguli de baza privind evaluarea, inregistrarea elementelor patrimoniale utilizand un plan de conturi simplificat si prezentarea acestora in situatiile financiare anuale ce cuprind bilant si cont de profit si pierdere simplificate, avand in vedere si prevederile comunitare in domeniu”, se precizeaza in reglementarile citate.

Pe langa aceste aspecte, trebuie avut in vedere faptul ca orice operatiune economico – financiara efectuata trebuie se consemneaza in momentul efectuarii ei intr-un document care sta la baza inregistrarilor in contabilitate, dobandind astfel calitatea de document justificativ.
Documentele justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitate angajeaza raspunderea persoanelor care le-au intocmit, vizat si aprobat, precum si a celor care le-au inregistrat in contabilitate, dupa caz, se arata in reglementarile in vigoare.
Totodata, o societate comerciala are obligatia sa efectueze inventarierea generala a elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii detinute la inceputul activitatii, cel putin o data in cursul exercitiului financiar, precum si in cazul fuziunii, divizarii sau lichidarii si in alte situatii prevazute de lege.

Raspunderea pentru organizarea si conducerea contabilitatii ii revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligatia gestionarii entitatii respective, se precizeaza in Legea nr. 82/1991.
Potrivit Legii nr. 82/1991“Art. 10. – (2) Contabilitatea se organizează şi se conduce, de regulă, în compartimente distincte, conduse de către directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie.
Aceste persoane trebuie să aibă studii economice superioare.
(4) Răspunderea pentru aplicarea necorespunzătoare a reglementărilor contabile revine directorului economic, contabilului-şef sau altei persoane împuternicite să îndeplinească această funcţie, împreună cu personalul din subordine.

Atentie! Detinerea, cu orice titlu, de elemente de natura activelor si datoriilor, precum si efectuarea de operatiuni economico-financiare, fara sa fie inregistrate in contabilitate, sunt interzise.
In ceea ce priveste modul de organizare a contabilitatii, Legea nr. 82/1991 prevede reguli clare. Astfel, contabilitatea imobilizarilor se tine pe categorii si pe fiecare obiect de evidenta, iar contabilitatea stocurilor se tine cantitativ si valoric sau numai valoric. Contabilitatea clientilor si furnizorilor, a celorlalte creante si obligatii se tine pe categorii, precum si pe fiecare persoana fizica sau juridica. In schimb, contabilitatea cheltuielilor, respectiv a veniturilor se tine pe feluri de cheltuieli/venituri, dupa natura sau destinatia/sursa lor, dupa caz.

Registre obligatorii pentru contabili
In activitatea pe care o vor desfasura, contabilii firmei trebuie sa detina o serie de registre. Reglementarile in vigoare stabilesc ca registrele de contabilitate obligatorii sunt Registrul-jurnal, Registrul-inventar si Cartea mare. Registrele de contabilitate se utilizeaza in stricta concordanta cu destinatia acestora si se prezinta in mod ordonat si astfel completate incat sa permita, in orice moment, identificarea si controlul operatiunilor contabile efectuate.
Pentru verificarea inregistrarii corecte in contabilitate a operatiunilor efectuate se intocmeste balanta de verificare, cel putin la incheierea exercitiului financiar, la termenele de intocmire a situatiilor financiare, a raportarilor contabile, precum si la finele perioadei pentru care entitatea trebuie sa intocmeasca declaratia privind impozitul pe profit/venit, se arata in Legea nr. 82/1991.
Atentie! Registrele de contabilitate obligatorii si documentele justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitatea financiara se pastreaza in arhiva societatii timp de 10 ani, cu incepere de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite, cu exceptia statelor de salarii, care se pastreaza timp de 50 de ani, se mentioneaza in documentul citat.

Amenzi de pana la 40.000 lei pentru nerespectarea regulilor contabile
Firmele care nu isi indeplinesc obligatiile contabile, risca amenzi care pot ajunge si pana la 40.000 lei. Astfel, cu amenda intre 1.000 lei la 10.000 lei se sanctioneaza detinerea, cu orice titlu, de elemente de natura activelor si datoriilor, precum si efectuarea de operatiuni economico-financiare, fara sa fie inregistrate in contabilitate, se precizeaza in Legea nr. 82/1991.
De asemenea, si pentru nerespectarea regulilor privind organizarea si conducerea contabilitatii, amenzile sunt cuprinse tot intre 1.000 si 10.000 lei.
Cu amenzi mai mici, de 300 pana la 4.000 lei sunt sanctionati cei care nu respecta reglementarile in domeniu privind utilizarea si tinerea registrelor de contabilitate, intocmirea si utilizarea documentelor justificative si contabile pentru toate operatiunile efectuate, inregistrarea in contabilitate a acestora in perioada la care se refera, pastrarea si arhivarea acestora, precum si reconstituirea documentelor pierdute, sustrase sau distruse.

DOCUMENTE NECESARE ÎN VEDEREA ÎNREGISTRĂRII FISCALE
Formularul 010 - Declaraţie de înregistrare fiscală / Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asociaţii familiale şi asociaţii fără personalitate juridică;
 • copie de pe autorizaţia de funcţionare eliberată de autoritatea competentă sau de pe actul legal de înfiinţare;
 • dovada deţinerii sediului ( act de proprietate, contract de închiriere );
 • alte acte doveditoare.
Formularul 020 - Declaraţie de înregistrare fiscală / Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice române cu domiciliul în România;
 • copie B.I.;
 • copie contract.
Formularul 030 - Declaraţie de înregistrare fiscală / Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice străine şi persoane fizice române fără domiciliul în România;
 • copie paşaport;
 • copie de pe orice alt document de identitate eliberat de organele abilitate conform legii;
 • documentele depuse într-o limbă străină, contribuabilii vor prezenta aceste documente însoţite de traduceri în limba română certificate de traducători autorizaţi.
Formularul 040 - Declaraţie de înregistrare fiscală / Declaraţie de menţiuni pentru instituţii publice;
 • copie de pe autorizaţia de funcţionare eliberată de autoritatea competentă sau de pe actul legal de înfiinţare, după caz;
 • dovada deţinerii sediului ( act de proprietate, contract de închiriere );
 • alte acte doveditoare.
Formularul 060 - Declaraţie de înregistrare fiscală / Declaraţie de menţiuni pentru sediile secundare;
 • încheiere / rezoluţie O.R.C. privind înfiinţarea punctului de lucru stabilit;
 • certificat de înregistrare al societăţii înfiinţatoare;
 • dovada deţinerii sediului secundar.
DOCUMENTE CARE SE ÎNTOCMESC PENTRU EFECTUAREA MODIFICĂRILOR INTERVENITE ULTERIOR ÎNREGISTRĂRII FISCALE
Declaraţia de înregistrare fiscală / Declaraţia de menţiuni pentru persoane juridice, asociaţii familiale şi asociaţii fără personalitate juridică ( Formular 010 )
Se depune:
 • pentru comercianţi - la efectuarea corecţiei la vectorul fiscal;
 • pentru necomercianţi - la: modificări de denumire;
 • modificări de sediu;
 • modificări nr. autorizaţie;
 • corecţii vector;
 • radiere.
Documentele care trebuie să însoţească Declaraţia de menţiuni:
 • certificat de înregistrare fiscală în original ( pentru anulare );
 • documente care atestă modificările intervenite.
Declaraţia de înregistrare fiscală / Declaraţia de menţiuni pentru persoane fizice române cu domiciliul în România ( Formular 020 )
Se depune:
 • pentru modificare denumire;
 • pentru modificare sediu;
 • pentru corecţie vector;
 • pentru radiere.
Documentele care trebuie să însoţească Declaraţia de menţiuni:
 • certificat de înregistrare fiscală în original ( pentru anulare );
 • documente care atestă modificările intervenite ( denumire, domiciliu );
 • documentele depuse într-o limbă străină, caz în care acestea trebuie să fie însoţite de traduceri în limba română, certificate de traducători autorizaţi;
Declaraţie de înregistrare fiscală / Declaraţie de menţiuni pentru instituţii publice ( Formular 040 )
Se depune pentru:
 • modificări de denumire;
 • modificări ale numărului de autorizaţie;
 • înregistrare ca plătitor de T.V.A.;
 • corecţie vector fiscal;
 • radiere.
Documente care trebuie să însoţească Declaraţia de menţiuni:
 • certificat de înregistrare fiscală în original ( pentru anulare );
 • documente care atestă modificările intervenite ( denumire, domiciliu ) sau încetarea activităţii.

Declaraţie de înregistrare fiscală / Declaraţie de menţiuni pentru sediile secundare ( Formular 060 )
Se depune pentru:
 • modificare de denumire;
 • modificare de sediu;
 • radiere.
Documente care trebuie să însoţească Declaraţia de menţiuni:
 • încheiere / rezoluţie de la Oficiul Registrului Comerţului privind modificările referitoare la punctul de lucru stabil;
 • certificat de înregistrare fiscală în original ( pentru anulare );
 • documente care atestă modificările intervenite ( denumire, domiciliu ).
marți, 21 iunie 2016

Erori fiscale în privința plății diurnelor:

 • Neimpozitarea sumelor care depășesc plafonul;
 • Acordarea diurnei, dar și decontarea transportului și meselor din timpul delegației;
 • Se consideră eronat existența plafonului pentru plățile prin casierie în cazul avansului pentru deplasări;
 • Inexistența in companie a unei  proceduri interne privind decontarea avansurilor poate genera sume de bani importante care nu mai pot fi recuperate;
 • Delegarea pe o perioadă mai mare de 120 de zile în 12 luni.

Când se poate acorda diurnă?

Diurna se acordă doar dacă angajații/administratorii  sunt delegați într-o localitate care se află la o distanță mai mare de 5 km față de localitatea unde are locul permanent de muncă. Perioada delegării trebuie să fie de cel puțin 12 ore.
Conform Codului Muncii, un angajat nu poate fi delegat pe o perioadă mai mare de 60 de zile de-a lungul a 12 luni şi se poate prelungi pentru perioade succesive de maximum 60 de zile calendaristice, numai cu acordul salariatului.

Care este valoarea diurnei care se poate acorda?

Nu există din punct de vedere legal un prag valoric pentru diurnă.
Contravaloarea diurnei trebuie stipulată în contractul colectiv de muncă sau într-un act adițional din contractul individual de muncă.
Tratamentul fiscal este determinat de pragul valoric de 42,5 lei (de 2,5 ori valoarea pentru instituțiile publice -  17 lei/ zi):
 • Dacă diurna acordată este mai mică de 42,5 lei/zi , atunci cheltuiala este integral deductibilă.
 • Dacă diurna acordată este mai mare  42,5 lei /zidiferența de valoare față de 42,5 lei se impozitează la nivelul angajatului. Calculul impozitului se face prin regula sutei mărite, la aceasta sumă se calculează toate contribuțiile salariale:
  • impozit pe venit,
  • CASS angajat și angajator,
  • CAS angajat și angajator.
Potrivit HG nr. 23/2015, nu se vor acorda tichete de masă pentru perioada în care salariatul se află în delegație/detașare și primește indemnizație zilnică de delegare (diurnă).
Diurna nu se justifică de către angajat, aceasta fiind folosită pentru hrană și transport în localitatea respectivă.

Cum se trimit banii către angajat?

Banii se pot trimite angajatului prin: 
 • virament bancar sau
 • prin ridicarea de numerar din casierie (în acest caz, trebuie întocmită „Dispoziția de plată” cod 14-4-4).

Există plafon pentru plățile prin casierie?

Nu există limită de sumă pentru elibererare de numerar din casierie, în scopul deplasărilor.

Cum se reglează sumele primite de angajat?

În cazul în care angajatul a primit o sumă de bani mai mare decât suma justificată prin documente, acesta va restitui suma către casierie, care va emite chitanță.
Dacă angajatul a cheltuit în deplasare o sumă de bani mai mare decât cea primită, diferența se va restitui de către casierie care va emite o dispoziție de plată.

Se pot deconta cheltuieli cu masa și transportul în localitate, dacă s-a acordat diurnă?

Compania care acordă diurne salariaților săi nu trebuie să mai înregistreze cheltuieli cu transportul din localitatea unde a fost delegat salariatul și nici cheltuielile cu masa angajatului.
Se pot deconta cheltuielile cu mesele de protocol, doar dacă la aceste întâlniri au participat parteneri ai companiei (clienți/furnizori).

Ce se întâmplă dacă sunt angajați delegați mai mult de 120 de zile, de-a lungul a 12 luni?

Dacă un angajat este delegat pe o periodă de timp mai mare de 120 de zile, diurna primită în perioada de timp ce depășește 120 de zile va fi considerată de către ANAF ca plata salarială și va fi impozitată ca atare.
Atenție! Nu uitați că și documentațiile necesare în cazul deplasărilor comportă riscuri fiscale, în contextul în care lipsa unor acte îi poate determina pe inspectorii ANAF să reclasifice anumite cheltuieli cu deplasările ca nedeductibile.

sursa:http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_43415/Plata-diurnelor-la-ce-trebuie-s%C4%83-fii-atent-ca-s%C4%83-nu-ai-probleme-cu-Fiscul.html

Foile de parcurs sunt obligatorii, doar dacă societatea deduce 100% din cheltuielile auto și TVA

Companiile care optează pentru deducerea integrală a cheltuielilor și a TVA-ului pentru achizițiile și cheltuielile aferente vehiculelor trebuie să justifice folosirea exclusivă în interesul activității economice a vehiculelor, prin întocmirea foilor de parcurs.
Foaia de parcurs trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii:
 • categoria de vehicul utilizat;
 • scopul şi locul deplasării, kilometrii parcurşi;
 • norma proprie de consum carburant pe kilometru parcurs.
În scopul activității sunt cuprinse următoarele, fără a se limita la ele:
 • deplasări în ţară sau în străinătate la clienţi/furnizori, pentru prospectarea pieţei;
 • deplasări la locaţii unde se află puncte de lucru;
 • deplasări la bancă, la vamă, la oficiile poştale, la autorităţile fiscale.
Cheltuielile cărora li se aplică această regulă sunt cheltuieli direct atribuibile vehiculelor:
 • impozite locale;
 • RCA;
 • reparații;
 • asigurări;
 • chirii aferente leasingului operațional.
Cheltuielile cu amortizările nu intră sub incidența acestei reguli.

Baza legală: art 25 alin 3 lit l; art 25 alin 3 lit l norme metodologice pct 16; art 298 norme metodologice pct 68

Pentru autoturismele cărora li se deduc doar 50% din cheltuielile și TVA-ul aferente, nu trebuie întocmite foile de parcurs.
Regula generală este ca valoarea cheltuielilor auto și TVA-ul aferent sunt deductibile 50%, dacă vehiculele sunt folosite și în scop personal.
Întâi se aplică limitarea de 50% pentru TVA; partea de 50% de TVA nedeductibilă intră la calculul limitării deductibilităţii pentru cheltuieli.
Se limitează și deducerea TVA-ului aferent achizițiilor interne, achiziții intracomunitare, importuri.
Regula limitării cu 50% nu se aplică vehiculelor rutiere motorizate având o masă totală maximă autorizată care depășește 3.500 kg sau mai mult de nouă scaune, inclusiv cel al șoferului.
Bază legală: art 298, art 298 norme metodologice pct 68

Pentru companiile care deduc în totalitate cheltuielile și TVA –ul aferent utilizării autoturismului, în cazul angajaților care conduc mașini de la firmă și le folosesc  în scop personal , cheltuielile aferente acestor deplasări se consideră venit impozabil și se plătesc impozitul pe venit și contribuțiile salariale. La calculul impozitării se iau în calcul toate cheltuielile aferente autoturismului (prorata aferentă amortizării, asigurării, combustibil etc). Sunt exceptate de la impozitare deplasările de la domiciliu  la locul de muncă.
Baza legală: art 76 alin 4 lit a,lit t, art 142 lit s Codul Fiscal.

sursa:http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_43457/Ma%C8%99ina-pe-firm%C4%83-folosit%C4%83-in-scop-personal-de-angaja%C8%9Bi-ce-impozite-se-pl%C4%83tesc.html
sursa:http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_43441/Ma%C8%99in%C4%83-pe-firm%C4%83-Cand-trebuie-s%C4%83-prezin%C8%9Bi-Fiscului-foile-de-parcurs.html

joi, 16 iunie 2016

Patronii care nu virează la stat impozitele reținute la sursă nu mai ajung după gratii

Până în luna august a anului trecut, când o decizie a Curții Constituționale (CCR) a modificat Legea evaziunii fiscale, plătitorii de venituri care rețineau la sursă impozite sau contribuții și nu le virau la stat în cel mult 30 de zile de la scadență erau pedepsiți cuînchisoare de la un an la șase ani.

În prezent, însă, patronii sau administratorii de firme care nu plătesc la timp impozitele și contribuțiile reținute angajaților lor ca stopaj la sursă pot fi, cel mult, amendați contravențional.

Prin Decizia CCR nr. 363 din 7 mai 2015 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, Curtea a constatat că legea nu definea noțiunea de „impozite sau contribuții cu reținere la sursă”. Concret, norma care incrimina infracțiunea de evaziune fiscală nu întrunea condițiile de claritate, previzibilitate și accesibilitate și încălca astfel prevederile cuprinse în art. 1 alin (5) dinConstituție, care consacra principiul legalității,precum AvocatNet.ro a explicat pe larg în acest articol

Cu alte cuvinte, de aproape un an, patronii și administratorii firmelor care rețin, dar nu virează la stat contribuțiile și impozitele de la angajați riscă cel mult o amendă. Aceasta variază direct proporțional cu sumele datorate de debitor la bugetul de stat, se arată în Codul de procedură fiscală.

Concret, actul normativ citat prevede că „reținerea și nevărsarea în totalitate, de către plătitorii obligațiilor fiscale, a sumelor reprezentând impozite și contribuții cu reținere la sursă” reprezintă contravenție, iar amenzile diferă în funcție de calitatea persoanei obligate să aplice reținerea la sursă, dar și de cuantumul sumei de plată la stat. Astfel, faptele sunt sancționate astfel:

cu amendă de la 1.000 lei la 1.500 lei, pentru persoanele fizice, și cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, pentru persoanele juridice, dacă obligațiile fiscale sustrase la plată sunt de până la 50.000 lei inclusiv;cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, pentru persoanele fizice, și cu amendă de la 12.000 lei la 14.000 lei, pentru persoanele juridice, dacă obligațiile fiscale sustrase la plată sunt cuprinse între 50.000 lei și 100.000 lei inclusiv;cu amendă de la 6.000 lei la 8.000 lei, pentru persoanele fizice, și cu amendă de la 25.000 lei la 27.000 lei, pentru persoanele juridice, dacă obligațiile fiscale sustrase la plată sunt mai mari de 100.000 lei.

sursa:http://m.avocatnet.ro/mobile/m%7Carticol?a=43425

Vrei să lucrezi cu un "altfel" de contabil dar nu ştii de unde să începi?#Camanasof-Velcont

Mi-ar plăcea ca antreprenorii care ne recomandă, să nu se gândească la noi, sau să ne recomande ca o firmă care vinde prestări servcii con...