sâmbătă, 16 ianuarie 2016

Lipsa codurilor CAEN pentru toate activităţile economice poate fi sancţionat cu confiscarea tuturor veniturilor

Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite a fost republicată în Monitorul Oficial nr. 121/2014.

Actul normativ analizat aduce republicarea legii privind protejarea populaţiei împotriva activităţilor ilicite.

Modificarea principală constă în faptul că aplicarea sancţiunilor pentru nerespectarea legii poate fi făcută în afara departamentului de specialitate al primăriei şi de către Direcţia Generală Antifraudă Fiscală, organele de control financiar de la ANAF, poliţia română, jandarmerie şi poliţia de frontieră, respectiv şi de către inspectorii ANPC.

Se păstrează obligaţia depunerii la ANAF a declaraţiei cu adaosul comercial practicat de către operatorul economic în livrarea de bunuri, precum şi a declaraţiei privind comisionul practicat pentru vânzările prin comision.

Legea consideră contravenţii – dacă nu sunt considerate infracţiuni conform legii penale – următoarele fapte:

• efectuarea de activităţi economice, producţie, comerţ, servicii fără a îndeplini condiţiile stabilite prin lege;

Notă: Exprimarea este atât de largă încât lasă loc oricărui abuz. Dintre erorile care pot apărea în practică, identificăm lipsa codurilor CAEN pentru toate activităţile economice sau lipsa unor autorizaţii speciale, cum ar fi cele în comerţul cu produse accizabile.

• vânzarea ambulantă în alte locuri decât cele autorizate;

• condiţionarea vânzării de bunuri de obligaţia cumpărării altor bunuri;

• efectuarea de activităţi economice cu bunuri pentru care nu se poate justifica provenienţa. Legea prevede în mod expres ca orice transport de bunuri să fie însoţit de documentele de provenienţă;

Notă: O situaţie ilogică şi greu de pus în practică, deoarece există deja obligaţia însoţirii mărfii de documentele de transport şi nu de documentele iniţiale ale achiziţiei.

• lipsa la afişare a preţurilor şi tarifelor şi a categoriei calităţii produselor;

• neexpunerea la vânzare a mărfurilor existente sau refuzul nejustificat de a efectua vânzarea. Tot contravenţie este considerat şi refuzul nejustificat de a presta serviciile autorizate;

• acumularea de mărfuri în scopul creării unui deficit de piaţă, cu revânzarea lor ulterioară;

• depăşirea adaosurilor comerciale maxime stabilite prin hotărâre de Guvern, când este cazul;

• falsificarea sau substituirea de mărfuri.

Când aceste fapte nu sunt considerate infracţiuni, toate se sancţionează cu amendă de la 500 la 5000 de lei – când aceasta se aplică la persoana fizică – şi cu amendă de la 2000 la 20.000 de lei – când se aplică unei persoane juridice.

Există posibilitatea plăţii în 48 de ore pentru jumătate din minimul amenzii.

La o primă vedere, nu cuantumul amenzii este foarte mare, ci existenţa unei aberaţii legislative, respectiv că se vor confisca bunurile sau veniturile dobândite în legătură cu bunurile ce fac obiectul unei contravenţii mai sus amintite.

De exemplu, dacă suntem o societate cu obiect de activitate comerţul de bunuri şi am omis să depunem declaraţia cu adaosul comercial practicat, în afara amenzii mai devreme amintite, putem fi sancţionaţi cu confiscarea tuturor veniturilor societăţii pentru lipsa acestei declaraţii.

Desigur, nu există vreun model oficial sau vreun act  normativ care să aprobe formatul declaraţiei privind adaosul comercial, nici după aproape 24 de ani de la adoptarea legii.

Având în vedere că orice tip de declaraţie depus este unul corect, iată un model al declaraţiei:

Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite a fost republicată în Monitorul Oficial nr. 121/2014.

Actul normativ analizat aduce republicarea legii privind protejarea populaţiei împotriva activităţilor ilicite.

Modificarea principală constă în faptul că aplicarea sancţiunilor pentru nerespectarea legii poate fi făcută în afara departamentului de specialitate al primăriei şi de către Direcţia Generală Antifraudă Fiscală, organele de control financiar de la ANAF, poliţia română, jandarmerie şi poliţia de frontieră, respectiv şi de către inspectorii ANPC.

Se păstrează obligaţia depunerii la ANAF a declaraţiei cu adaosul comercial practicat de către operatorul economic în livrarea de bunuri, precum şi a declaraţiei privind comisionul practicat pentru vânzările prin comision.

Legea consideră contravenţii – dacă nu sunt considerate infracţiuni conform legii penale – următoarele fapte:

• efectuarea de activităţi economice, producţie, comerţ, servicii fără a îndeplini condiţiile stabilite prin lege;

Notă: Exprimarea este atât de largă încât lasă loc oricărui abuz. Dintre erorile care pot apărea în practică, identificăm lipsa codurilor CAEN pentru toate activităţile economice sau lipsa unor autorizaţii speciale, cum ar fi cele în comerţul cu produse accizabile.

• vânzarea ambulantă în alte locuri decât cele autorizate;

• condiţionarea vânzării de bunuri de obligaţia cumpărării altor bunuri;

• efectuarea de activităţi economice cu bunuri pentru care nu se poate justifica provenienţa. Legea prevede în mod expres ca orice transport de bunuri să fie însoţit de documentele de provenienţă;

Notă: O situaţie ilogică şi greu de pus în practică, deoarece există deja obligaţia însoţirii mărfii de documentele de transport şi nu de documentele iniţiale ale achiziţiei.

• lipsa la afişare a preţurilor şi tarifelor şi a categoriei calităţii produselor;

• neexpunerea la vânzare a mărfurilor existente sau refuzul nejustificat de a efectua vânzarea. Tot contravenţie este considerat şi refuzul nejustificat de a presta serviciile autorizate;

• acumularea de mărfuri în scopul creării unui deficit de piaţă, cu revânzarea lor ulterioară;

• depăşirea adaosurilor comerciale maxime stabilite prin hotărâre de Guvern, când este cazul;

• falsificarea sau substituirea de mărfuri.

Când aceste fapte nu sunt considerate infracţiuni, toate se sancţionează cu amendă de la 500 la 5000 de lei – când aceasta se aplică la persoana fizică – şi cu amendă de la 2000 la 20.000 de lei – când se aplică unei persoane juridice.

Există posibilitatea plăţii în 48 de ore pentru jumătate din minimul amenzii.

La o primă vedere, nu cuantumul amenzii este foarte mare, ci existenţa unei aberaţii legislative, respectiv că se vor confisca bunurile sau veniturile dobândite în legătură cu bunurile ce fac obiectul unei contravenţii mai sus amintite.

De exemplu, dacă suntem o societate cu obiect de activitate comerţul de bunuri şi am omis să depunem declaraţia cu adaosul comercial practicat, în afara amenzii mai devreme amintite, putem fi sancţionaţi cu confiscarea tuturor veniturilor societăţii pentru lipsa acestei declaraţii.

Desigur, nu există vreun model oficial sau vreun act  normativ care să aprobe formatul declaraţiei privind adaosul comercial, nici după aproape 24 de ani de la adoptarea legii.

Având în vedere că orice tip de declaraţie depus este unul corect, iată un model al declaraţiei:

model_declaratie

Contabilitate personalitzată pentru fiecare client

     Aspiraţia  mea este ca fiecare client de al nostru să primeasca toate informatiile necesare pentru a lua deciziile corecte in manag...