vineri, 11 decembrie 2015

Din 2016 arhiva de hârtie nu mai este obligatorie

Normele de întocmire și utilizare a documentelor financiar-contabile urmează să fie simplicate și actualizate începând cu prima zi a lui 2016, potrivit Ordinului MFP nr. 2634/2015, publicat în Monitorul Oficial, Partea I din 9 decembrie 2015 

Începând de anul următor, documentele vor putea fi arhivate atât pe hârtie, cât și pe suport electronic.Singura condiție este ca ele să poată fi listate în orice moment, în funcție de necesitățile entității sau la cererea organelor de control.

Tot în ceea ce privește arhivarea, au apărut noi tipuri de documente care se vor păstratimp de 5 ani, cu începere de la data încheierii exercițiului în cursul căruia au fost întocmite. Este vorba despre lista zilnică de alimente și borderoul de achiziție.

Documentele nu mai trebuie întocmite într-un număr minim de exemplare

De la 1 ianuarie 2016, contabilii nu vor trebui să întocmească un număr minim de exemplare al unui document.
Numărul de exemplare al documentelor financiar-contabile se stabilește prin proceduri propriiîn funcție de necesităţile entităţilor”, se arată în proiectul de act normativ.
În mod similar, și circuitul documentelor financiar-contabile între diversele departamente urmează să fie stabilit tot prin proceduri proprii de către fiecare agent economic.

Vor fi actualizate perioadele pentru realizarea balanței de verificare

Din 2016, balanța de verificare (documentul contabil folosit pentru verificarea înregistrării corecte a operațiunilor efectuate - n.red.) va fi întocmită „cel puțin la încheierea exercițiului financiar, la termenele de întocmire a situațiilor financiare, a raportărilor contabile, precum și la finele perioadei pentru care entitatea trebuie să întocmească declarația privind impozitul pe profit/venit, potrivit legii”.
În momentul de față, balanțele de verificare a conturilor sintetice și a conturilor analitice erau întocmite cel puțin o dată pe an, la încheierea exercițiului financiar sau la termenele de întocmire a raportărilor contabile, la alte perioade prevăzute de actele normative în vigoare și ori de câte ori se consideră necesar.

Contabilitate personalitzată pentru fiecare client

     Aspiraţia  mea este ca fiecare client de al nostru să primeasca toate informatiile necesare pentru a lua deciziile corecte in manag...