miercuri, 23 decembrie 2015

De la 1 ianuarie 2016, se va utiliza cota de impozit de 5% indiferent de anul din care provine profitul repartizat.

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 50/2015 din 27 octombrie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 817 din 3 noiembrie 2015

2. La articolul 43, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(2) Impozitul pe dividende se stabileşte prin aplicarea unei cote de impozit de 5% asupra dividendului brut plătit unei persoane juridice române. Impozitul pe dividende se declară şi se plăteşte la bugetul de stat, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se plăteşte dividendul."

sursa: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OUG_50_2015.pdf
sursa: http://www.hotnews.ro/stiri-opinii-20538343-reducerea-impozitului-dividende-16-5-ajuns-situatia-bucura-pentru-ceva-era-normal-intample.htm 

vineri, 11 decembrie 2015

Din 2016 arhiva de hârtie nu mai este obligatorie

Normele de întocmire și utilizare a documentelor financiar-contabile urmează să fie simplicate și actualizate începând cu prima zi a lui 2016, potrivit Ordinului MFP nr. 2634/2015, publicat în Monitorul Oficial, Partea I din 9 decembrie 2015 

Începând de anul următor, documentele vor putea fi arhivate atât pe hârtie, cât și pe suport electronic.Singura condiție este ca ele să poată fi listate în orice moment, în funcție de necesitățile entității sau la cererea organelor de control.

Tot în ceea ce privește arhivarea, au apărut noi tipuri de documente care se vor păstratimp de 5 ani, cu începere de la data încheierii exercițiului în cursul căruia au fost întocmite. Este vorba despre lista zilnică de alimente și borderoul de achiziție.

Documentele nu mai trebuie întocmite într-un număr minim de exemplare

De la 1 ianuarie 2016, contabilii nu vor trebui să întocmească un număr minim de exemplare al unui document.
Numărul de exemplare al documentelor financiar-contabile se stabilește prin proceduri propriiîn funcție de necesităţile entităţilor”, se arată în proiectul de act normativ.
În mod similar, și circuitul documentelor financiar-contabile între diversele departamente urmează să fie stabilit tot prin proceduri proprii de către fiecare agent economic.

Vor fi actualizate perioadele pentru realizarea balanței de verificare

Din 2016, balanța de verificare (documentul contabil folosit pentru verificarea înregistrării corecte a operațiunilor efectuate - n.red.) va fi întocmită „cel puțin la încheierea exercițiului financiar, la termenele de întocmire a situațiilor financiare, a raportărilor contabile, precum și la finele perioadei pentru care entitatea trebuie să întocmească declarația privind impozitul pe profit/venit, potrivit legii”.
În momentul de față, balanțele de verificare a conturilor sintetice și a conturilor analitice erau întocmite cel puțin o dată pe an, la încheierea exercițiului financiar sau la termenele de întocmire a raportărilor contabile, la alte perioade prevăzute de actele normative în vigoare și ori de câte ori se consideră necesar.

marți, 8 decembrie 2015

Cele 7 plafoane fiscale actualizate la 2015 (in functie de cursul valutar la 31.12.2014)

1. Plafonul pentru incadrarea la microintreprinderi – cifra de afaceri sub 65.000 eur (cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în EUR este cel de la închiderea exerciţiului financiar precedent –la 31.12.2014 a fost de 4.4821 prin urmare plafonul este de  291.336,5 lei (cursul de schimb la 31.12.2013 a fost de 4.4847, prin urmare plafonul aferent anului 2013 a fost  291.505,5 lei).
2. Plafon pentru care ai obligatia de a te inregistra ca platitor de tva : cifra de afaceri : 65.000 eur.
Mai precis, persoana impozabilă stabilită în România a cărei cifră de afaceri anuală, declarată sau realizată, este inferioară plafonului de 65.000 euro, al cărui echivalent în lei se stabileşte la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data aderării şi se rotunjeşte la următoarea mie, respectiv 220.000 lei, poate aplica scutirea de TVA ( regim special de scutire), pentru operaţiunile prevăzute la art. 126 alin.(1) CF cu excepţia livrărilor intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b).
3. Plafonul pentru a trece de la tva la incasare la tva normal – cifra de afaceri : 2.250.000 lei.
4. Nu sunt considerate operaţiuni impozabile în România achiziţiile intracomunitare de bunuri care îndeplinesc printre altele si condiţia ca valoarea totală a acestor achiziţii intracomunitare nu depăşeşte pe parcursul anului calendaristic curent sau nu a depăşit pe parcursul anului calendaristic anterior plafonul de 10.000 EUR (34.000 lei la cursul valutar de schimb comunicat de Banca Nationaa a Romaniei la data aderării). 
5. Plafonul pentru trecerea de la platitor trimestrial de tva la platitor lunar este cifra de afaceri de 100.000 eur(contravaloarea  in lei se determină pe baza cursului de schimb comunicat de BNR valabil pentru data de 31 decembrie a anului  2014 respectiv 4,4834 ). Astfel plafonul la 2014 este de 448.340 lei. (plafonul aferent anului 2013 a fost de de 446.390 lei).
6. Contribuabilii pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit și care în anul fiscal anterior au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro, începând cu anul fiscal următor, au obligația determinării venitului net anual în sistem real.(Cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea echivalentului în lei al sumei de 100.000 EUR este cursul de schimb mediu anual comunicat de BNR, la sfârșitul anului fiscal-  4,4446 respectiv lei/eur- rezultand astfel un plafon in lei de 444.460 lei (la 2013 a fost de 441.900 lei).
7. Pentru vânzări la distanţă, plafonul de la art. 132 alin. (2) lit. a) din CF este de 35.000 eur.(contravaloarea in lei se stabileşte pe baza cursului valutar de schimb comunicat de BNR la data aderării şi se rotunjeşte la cifra miilor. Rotunjirea se face prin majorare, când cifra sutelor este egală cu sau mai mare decât 5, şi prin reducere, când cifra sutelor este mai mică decât 5, prin urmare plafonul este de 118.000 lei.)

Vrei să lucrezi cu un "altfel" de contabil dar nu ştii de unde să începi?#Camanasof-Velcont

Mi-ar plăcea ca antreprenorii care ne recomandă, să nu se gândească la noi, sau să ne recomande ca o firmă care vinde prestări servcii con...