Va oferim garantia calitatii pentru serviciile oferite:
RESTITUIREA BANILOR
in primele 2 luni, daca sunteti nemultumit.Preluam documentele. Preluam actele contabile de la sediul dumneavoastra, le prelucram si le inapoiem odata cu toate declaratiile fiscale depuse si situatia contabila completa.

Blog dedicat informarii clientilor Velcont.Surse principale: www.avocatnet.ro , www.contabilul.manager.ro , www.fiscalitate.ro , www.portalcontabilitate.ro , www.cabinetexpert.ro , www.anaf.ro ,presa de specialitate diverse surse din televiziune si presa scrisa.Blogul este administrat de Velcont Expertiza Contabila. O firma de prestari servicii contabile.

Faceți căutări pe acest blog

vineri, 9 octombrie 2015

Schimbari privind impozitul pe veniturile microintreprinderilor de la 1 ianuarie 2016

Definitia microintreprinderii

din 2016, o microintreprindere este o societate care la data de 31 decembrie a anului precedent indeplineste CUMULATIV urmatoarele conditii:
 • Realizeaza venituri, altele decat cele din domeniile: bancar, asigurari si reasigurari, al pietei de capital, cu exceptia persoanelor juridice care realizeaza activitati de intermediere in aceste domenii, jocuri de noroc, activitati de explorare, dezvoltare, exploatare a zacamintelor petroliere si gazelor naturale;
 • Realizeaza venituri (calculate conform regulilor privind baza de impozitare), altele decat cele din consultanta si management, in proportie de peste 80% din veniturile totale;
 • Valoarea veniturilor (calculate conform regulilor privind baza de impozitare) nu depaseste echivalentul in lei a 65.000 EURO.;
 • Capitalul social este detinut de catre persoane, altele decat statul si entitatile administrativ teritoriale;
 • Nu se afla in dizolvare, urmata de lichidare, inregistrata in registrul comertului sau la instantele judecatoresti, potrivit legii.

Aplicabilitatea impozitului pe veniturile microintreprinderii

 • Se mentine obligatorie aplicarea impozitului pe veniturile microintreprinderilor de catre:
  • persoanele juridice romane nou infiintate, daca la data inregistrarii la registrul comertului: (i) au capitalul social detinut de catre persoane, altele decat statul si entitatile administrativ teritoriale SAU (ii) nu intentioneaza sa desfașoare activitati in domeniile: bancar, asigurari si reasigurari, al pietei de capital (cu exceptia persoanelor juridice care realizeaza activitati de intermediere in aceste domenii), jocuri de noroc, activitati de explorare, dezvoltare, exploatare a zacamintelor petroliere si gazelor naturale;
  • persoanele juridice romane care la 31 decembrie a anului anterior se incadreaza in definitia microintreprinderii de mai sus.
 • De asemenea, se mentine exceptia conform careia daca la data inregistarii la Registrul Comertului persoana juridca romana are un capital social de cel putin echivalentul in lei al 25.000 euro la data inregistrarii
 • Se mentine obligatia de a trece la aplicarea impozitului pe profit in trimestrul in care microintreprinderea realizeaza venituri ce depasesc echivalentul in lei a 65.000 EUR ori ponderea veniturilor din consultanta si management atinge pragul de 20% din totalul veniturilor, dar calculul impozitului pe profit se va face prin luarea in considerare a veniturilor și cheltuielilor incepand din chiar acest trimestru, nu de la inceputul anului ca pana acum. Notificarea privind trecerea la impozitul pe profit se depune in 30 de zile de la data la care intervine modificarea, la fel ca și pana acum.
 • Și in situatia inceperii desfașurarii de activitati intr-unul din domeniile nepermise (bancar, asigurari si reasigurari, al pietei de capital, cu exceptia persoanelor juridice care realizeaza activitati de intermediere in aceste domenii, jocuri de noroc, activitati de explorare, dezvoltare, exploatare a zacamintelor petroliere si gazelor naturale) trecerea la impozitul pe profit se va face tot in trimestrul in care s-a inceput desfașurarea activitatii, iar calculul impozitului pe profit se va face prin luarea in considerare a veniturilor și cheltuielilor incepand din chiar acest trimestru. Notificarea privind trecerea la impozitul pe profit se depune in 30 de zile de la data la care intervine modificarea.
 • In cazul in care, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent, societatea platitoare de impozit pe profit indeplineste conditiile pentru impunerea cu impozitul pe veniturile microintreprinderilor, atunci aceasta trebuie sa notifice autoritatea fiscala pana la data de 31 martie a anului pentru care aplica respectivul impozit. Anterior, termenul limita pentru notificare era 31 ianuarie.
 • In cazul in care, in cursul unui an fiscal, conditiile privind detinerea capitalului social de catre stat sau entitati administrativ teritoriale ori privind dizolvarea companiei nu mai sunt indeplinite, trecerea la impozit pe profit se face incepand din anul urmator, societatea trebuind sa notifice autoritatea fiscala pana la data de 31 martie a anului fiscal urmator. Anterior, termenul limita pentru notificare era 31 ianuarie.
 • Anul fiscal

  • Anul fiscal ramane in continuare anul calendaristic. Persoanele care aplica impozit pe veniturile microintreprinderilor nu pot opta pentru un an fiscal diferit de anul calendaristic, așa cum pot opta persoanele care aplica impozit pe profit.

  Cota de impozitare

  • Se mentine cota generala de 3%, aplicabila la venituri (a se vedea baza impozabila mai jos).
  • Se introduce posibilitatea aplicarii unei cote de numai 1% (aplicabila la aceeași baza impozabila) in primele 24 de luni de la data infiintarii, cu conditia respectarii urmatoarelor conditii, cumulativ:
   • in termen de 60 de zile de la infiintare indeplinesc conditia de a avea: (i) un salariat cu norma intreaga (8h/zi) sau
    (ii) mai multi salariati cu norma partiala, dar ale caror norme adunate dau cel putin o norma intreaga sau
    (iii) incheiat contract de administrare/mandat cu remuneratie egala cu cel putin un salariu de baza minim brut garantat in plata
   • sunt constituite pe o perioada mai mare de 48 de luni;
   • actionarii/asociatii nu au detinut titluri de participare la alte persoane juridice
   • timp de 48 de luni de la infiintare, nu se afla in una din urmatoarele situatii: o lichidare voluntara prin hotararea adunarii generale; o dizolvare fara lichidare, potrivit legii; o inactivitate temporara, potrivit legii; o declararea pe propria raspundere a nedesfasurarii de activitati la sediul social/sediile secundare, potrivit legii; o majorarea capitalului social prin aporturi efectuate, potrivit legii, de noi actionari/asociati; o actionarii/asociatii sai vand/cesioneaza/schimba titlurile de participare detinute.
  • In cazul in care, in primele 24 de luni de la infiintare, persoana juridica se afla in situatia de a nu mai indeplini condiția referitoare la salariat/administrator, aceasta va aplica cota de impozit de 3% incepând cu trimestrul in care se efectueaza modificarea. Prin exceptie, daca in cursul aceluiasi trimestru, persoana juridica angajeaza o persoana, atunci conditia privind existenta salariatului se considera indeplinita
sursa: http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_41607/Impozitul-pe-veniturile-microintreprinderilor-ce-se-schimba-din-2016-potrivit-noului-Cod-fiscal.html

sursa imaginii:http://pro-legal.ro/wp-content/uploads/2013/02/taxare-micro-intreprindere-533x276.jpg

Construiti bugetul familiei asemenea unei afaceri

Cand un client de al meu din motive personale a fost nevoit sa se implice mai mult in viata de familie a parintilor si-a rugat parintii sa...