miercuri, 28 octombrie 2015

Plafonul pentru microîntreprinderi majorat la 100.000 de euro

Noul Cod fiscal, ale cărui prevederi sunt programate să se aplice din prima zi a anului viitor, a suferit astăzi noi modificări, la mai puţin de o lună după ce a cunoscut deja o primă schimbare (detalii aici). 
Astfel, printre altele, noutăţile vizează şi regimul microîntreprinderilor, după cum reiese din Proiectul de Ordonanţă de urgenţă privind reglementarea unor măsuri fiscale, publicat recent pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice şi adoptat astăzi de Executiv, în cadrul şedinţei săptămânale. 
Concret, potrivit documentului, din 2016 va fi majorat plafonul până la care o persoană juridică se va putea înscrie ca microîntreprindere, până la valoarea de 100.000 de euro.
Astfel, dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere va realiza venituri mai mari de 100.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanţă şi management în veniturile totale va fi de peste 20% inclusiv, atunci aceasta va plăti impozit pe profit de 16%. Calculul şi plata impozitului pe profit va fi efectuată începând cu trimestrul în care s-a depăşit oricare dintrele limitele prevăzute anterior.
În prezent, conform prevederilor încă în vigoare până la finalul anului, o microîntreprindere poate realiza venituri de maximum 65.000 de euro (echivalentul în lei).

Un nou sistem de impozitare pentru microîntreprinderi, în funcție de numărul de angajați

Majorarea plafonului de încadrare în categoria de ”microîntreprindere”, de la 65.000 euro la 100.000 de euro, nu este însă singură măsură prevăzută în proiectul de act normativ adoptat astăzi de Executiv. 
Potrivit unui comunicat de presă al Guvernului remis redacţiei noastre, din 2016 va fi reglementat pentru microîntreprinderi un sistem de cote de impozitare diferențiate, în funcție de numărul de salariați.
Mai precis, microîntreprinderilor le va fi aplicată o cotă de impozitare cuprinsă între 1% şi 3%, în funcţie de existenţa angajaţilor şi numărul acestora, după cum urmează:
 • cotă de impozitare de 1% pentru microîntreprinderile care vor avea cel puţin doi salariați;
 • cotă de impozitare de 2% pentru microîntreprinderile cu un singur angajat;
 • cotă de impozitare de 3% pentru microîntreprinderile care nu vor avea nici măcar un salariat.
Totodată, în proiectul de ordonanţă de urgenţă lansat de MFP este precizat că, în cazul în care, în cursul anului fiscal, numărul de salariați se va modifica, cotele de impozitare prevăzute mai sus se vor aplica în mod corespunzător, începând cu trimestrul în care s-a efectuat modificarea. Pentru microîntreprinderile care au unul, respectiv doi salariați, și care vor aplica cotele de impozitare prevăzute, al căror raport de muncă încetează, condiția referitoare la numărul de salariați va fi considerată îndeplinită dacă în cursul aceluiași trimestru sunt angajați noi salariați.
În plus, pentru microîntreprinderile care nu au salariaţi sau cele care au cel mult doi salariați, în situația în care numărul acestora se va modifica, în scopul menținerii/modificării cotei de impozitare prevăzute anterior, noii salariați vor trebui angajați cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau pe durată determinată pe o perioadă de cel puțin 12 luni.
Prin salariat se înţelege persoana angajată cu contract individual de muncă cu normă întreagă, potrivit Legii nr. 53/2003 - Codul muncii. Totusi, condiţia se consideră îndeplinită şi în cazul microîntreprinderilor care:
 • au persoane angajate cu contract individual de muncă cu timp parţial daca fracţiunile de normă prevăzute în acestea, însumate, reprezintă echivalentul unei norme întregi;
 • au încheiate contracte de administrare sau mandat, potrivit legii, în cazul în care remuneraţia acestora este cel puţin la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.
Notă: Vineri, premierul României, Victor Ponta, a declarat în cadrul conferinţei de presă organizate la Palatul Victoria, prin care măsurile prezentate au fost anunţate, că modificările propuse vin ca urmare a solicitărilor sosite dinspre mediul de afaceri, Executivul dorind să stimuleze, prin adoptarea acestor măsuri, crearea de noi locuri de muncă, şi să asigure totodată "o aşezare echitabilă a sarcinii fiscale între microîntreprinderi".

În prezent, microîntreprinderile plătesc un impozit de 3%, indiferent de numărul de angajaţi pe care îl au

În acest moment, reglementările fiscale stabilesc că o microîntreprindere este o persoană juridică ce îndeplineşte cumulativ mai multe conditii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent. Astfel, în 2015, plătesc un impozit de 3% pe veniturile microîntreprinderilor, indiferent de numărul de angajaţi pe care îl au, firmele care îndeplinesc următoarele criterii:
 • realizează venituri, altele decât cele din activităţi desfăşurate în domeniul bancar, în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital sau în domeniile jocurilor de noroc;
 • realizează venituri, altele decât cele din consultanţă şi management, în proporţie de peste 80% din veniturile totale;
 • realizează venituri care nu au depăşit echivalentul în lei a 65.000 euro;
 • capitalul social este deţinut de persoane, altele decât statul şi autorităţile locale;
 • nu se află în dizolvare cu lichidare, înregistrată în registrul comerţului sau la instanţele judecătoreşti.
Acum că a fost adoptată de Guvern, OUG privind reglementarea unor măsuri fiscale urmează să fie publicată în Monitorul Oficial.

Sursa:http://m.avocatnet.ro/mobile/m%7Carticol?a=41772

marți, 27 octombrie 2015

Impozitului pe dividende la 5% din 2016.

Guvernul a aprobat astăzi, în cadrul şedinţei săptămânale, o ordonanţă de urgenţă prin care sunt aduse modificări semnificative noului Cod fiscal, programat să intre în vigoare la începutului anului 2016. Concret, printre noutăţile prevăzute se numără scăderea impozitului pe dividende la 5% din 2016, nu din 2017 cum era stabilit inițial, scăderea TVA la apă de la 24% la 9%, dar şi încadrarea unităţilor din învăţământul preuniversitar particulare în categoria persoanelor juridice române care nu datorează impozit pe profit.

marți, 20 octombrie 2015

Corectarea sau anularea inregistrarii unei operatiuni dupa emiterea bonului fiscal

Art. 36 din HG 479/2003 obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
" Pentru corectarea sau anularea inregistrarii unei operatiuni dupa emiterea bonului fiscal utilizatorul intocmeste un dosar care va cuprinde:
a) sesizarea scrisa a persoanei care a efectuat gresit operatiunea, cu precizarea motivatiei de corectare sau de anulare a acesteia, precum si a numarului de ordine al bonului fiscal de corectat, a orei si minutului emiterii acestuia;
b) decizia scrisa de aprobare a corectarii operatiunii gresit efectuate, emisa de directorul financiar-contabil, contabilul-sef sau de alta persoana care raspunde de gestionarea patrimoniului unitatii;
c) copie de pe nota sau notele de receptie si constatare de diferente, intocmite de la ultima inventariere pana la zi, prin care a fost stabilit pretul cu amanuntul al produsului sau produselor inregistrate gresit in aparatul de marcat electronic fiscal;
d) nota de contabilitate care reflecta operatiunea efectuata."
In contabilitate veti inregistra suma corecta.


sursa:http://clubcontabilitate.manager.ro/codul-de-procedura-fiscala/bon-fiscal-gresit-in-casa-de-marcat-2636.html
sursa imaginii:http://www.casedemarcat.net/wp-content/uploads/2012/02/casa_de_marcat_Partner5001.png

sâmbătă, 10 octombrie 2015

Anularea din oficiu a codului de TVA este durere

In cazul in care unui contribuabil platitor de TVA i s-a anulat codul de TVA din oficiu inseamna urmatoarele:

1. Nu va mai deduce tva-ul de pe facturile de achizitie
2. Conform Art. 11 alin. 1^3 din C.F.  trebuie sa colecteze TVA dar nu are voie sa deduca
4. Va trebui sa faca ajustari de TVA, mijloace fixe, marfuri existente in sold la data anularii


Din cele postate mai sus rezulta ca firma va trebui sa colectezi TVA la fiecare factura dedusa fara a deduce TVA de pe facturile de achizitie.

In ce situatii iti anuleaza ANAF codul de TVA?


Fiscul poate anula inregistrarea in scopuri de TVA in cazul in care contribuabilul este declarat inactiv, se mentioneaza in Codul fiscal.
De asemenea, si in situatia in care contribuabilul a intrat in inactivitate temporara, inscrisa in Registrul Comertului, poate sa-si piarda codul de TVA.
Data anularii codului de TVA intervine in primul caz la data declararii inactivitatii, iar in a doua situatie la data inscrierii mentiunii privind inactivitatea temporara in Registrul Comertului.
Reinregistrarea in scopuri de TVA a celor doua categorii de contribuabili se realizeaza la solicitarea acestora, daca au fost reactivati, incepand de la data comunicarii deciziei de inregistrare in scopuri de TVA.

sursa:http://forum.sagasoft.ro/viewtopic.php?f=8&t=31072
sursa:http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_40134/In-ce-situatii-iti-anuleaza-ANAF-codul-de-TVA.html
sursa imaginii:http://4.bp.blogspot.com/-loslzpvD0q8/VQxlOt2SQtI/AAAAAAAAFn4/Bd_IQ3amJfg/s1600/cod-tva-anulat-din-oficiu.jpg

vineri, 9 octombrie 2015

Schimbari privind impozitul pe veniturile microintreprinderilor de la 1 ianuarie 2016

Definitia microintreprinderii

din 2016, o microintreprindere este o societate care la data de 31 decembrie a anului precedent indeplineste CUMULATIV urmatoarele conditii:
 • Realizeaza venituri, altele decat cele din domeniile: bancar, asigurari si reasigurari, al pietei de capital, cu exceptia persoanelor juridice care realizeaza activitati de intermediere in aceste domenii, jocuri de noroc, activitati de explorare, dezvoltare, exploatare a zacamintelor petroliere si gazelor naturale;
 • Realizeaza venituri (calculate conform regulilor privind baza de impozitare), altele decat cele din consultanta si management, in proportie de peste 80% din veniturile totale;
 • Valoarea veniturilor (calculate conform regulilor privind baza de impozitare) nu depaseste echivalentul in lei a 65.000 EURO.;
 • Capitalul social este detinut de catre persoane, altele decat statul si entitatile administrativ teritoriale;
 • Nu se afla in dizolvare, urmata de lichidare, inregistrata in registrul comertului sau la instantele judecatoresti, potrivit legii.

Aplicabilitatea impozitului pe veniturile microintreprinderii

 • Se mentine obligatorie aplicarea impozitului pe veniturile microintreprinderilor de catre:
  • persoanele juridice romane nou infiintate, daca la data inregistrarii la registrul comertului: (i) au capitalul social detinut de catre persoane, altele decat statul si entitatile administrativ teritoriale SAU (ii) nu intentioneaza sa desfașoare activitati in domeniile: bancar, asigurari si reasigurari, al pietei de capital (cu exceptia persoanelor juridice care realizeaza activitati de intermediere in aceste domenii), jocuri de noroc, activitati de explorare, dezvoltare, exploatare a zacamintelor petroliere si gazelor naturale;
  • persoanele juridice romane care la 31 decembrie a anului anterior se incadreaza in definitia microintreprinderii de mai sus.
 • De asemenea, se mentine exceptia conform careia daca la data inregistarii la Registrul Comertului persoana juridca romana are un capital social de cel putin echivalentul in lei al 25.000 euro la data inregistrarii
 • Se mentine obligatia de a trece la aplicarea impozitului pe profit in trimestrul in care microintreprinderea realizeaza venituri ce depasesc echivalentul in lei a 65.000 EUR ori ponderea veniturilor din consultanta si management atinge pragul de 20% din totalul veniturilor, dar calculul impozitului pe profit se va face prin luarea in considerare a veniturilor și cheltuielilor incepand din chiar acest trimestru, nu de la inceputul anului ca pana acum. Notificarea privind trecerea la impozitul pe profit se depune in 30 de zile de la data la care intervine modificarea, la fel ca și pana acum.
 • Și in situatia inceperii desfașurarii de activitati intr-unul din domeniile nepermise (bancar, asigurari si reasigurari, al pietei de capital, cu exceptia persoanelor juridice care realizeaza activitati de intermediere in aceste domenii, jocuri de noroc, activitati de explorare, dezvoltare, exploatare a zacamintelor petroliere si gazelor naturale) trecerea la impozitul pe profit se va face tot in trimestrul in care s-a inceput desfașurarea activitatii, iar calculul impozitului pe profit se va face prin luarea in considerare a veniturilor și cheltuielilor incepand din chiar acest trimestru. Notificarea privind trecerea la impozitul pe profit se depune in 30 de zile de la data la care intervine modificarea.
 • In cazul in care, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent, societatea platitoare de impozit pe profit indeplineste conditiile pentru impunerea cu impozitul pe veniturile microintreprinderilor, atunci aceasta trebuie sa notifice autoritatea fiscala pana la data de 31 martie a anului pentru care aplica respectivul impozit. Anterior, termenul limita pentru notificare era 31 ianuarie.
 • In cazul in care, in cursul unui an fiscal, conditiile privind detinerea capitalului social de catre stat sau entitati administrativ teritoriale ori privind dizolvarea companiei nu mai sunt indeplinite, trecerea la impozit pe profit se face incepand din anul urmator, societatea trebuind sa notifice autoritatea fiscala pana la data de 31 martie a anului fiscal urmator. Anterior, termenul limita pentru notificare era 31 ianuarie.
 • Anul fiscal

  • Anul fiscal ramane in continuare anul calendaristic. Persoanele care aplica impozit pe veniturile microintreprinderilor nu pot opta pentru un an fiscal diferit de anul calendaristic, așa cum pot opta persoanele care aplica impozit pe profit.

  Cota de impozitare

  • Se mentine cota generala de 3%, aplicabila la venituri (a se vedea baza impozabila mai jos).
  • Se introduce posibilitatea aplicarii unei cote de numai 1% (aplicabila la aceeași baza impozabila) in primele 24 de luni de la data infiintarii, cu conditia respectarii urmatoarelor conditii, cumulativ:
   • in termen de 60 de zile de la infiintare indeplinesc conditia de a avea: (i) un salariat cu norma intreaga (8h/zi) sau
    (ii) mai multi salariati cu norma partiala, dar ale caror norme adunate dau cel putin o norma intreaga sau
    (iii) incheiat contract de administrare/mandat cu remuneratie egala cu cel putin un salariu de baza minim brut garantat in plata
   • sunt constituite pe o perioada mai mare de 48 de luni;
   • actionarii/asociatii nu au detinut titluri de participare la alte persoane juridice
   • timp de 48 de luni de la infiintare, nu se afla in una din urmatoarele situatii: o lichidare voluntara prin hotararea adunarii generale; o dizolvare fara lichidare, potrivit legii; o inactivitate temporara, potrivit legii; o declararea pe propria raspundere a nedesfasurarii de activitati la sediul social/sediile secundare, potrivit legii; o majorarea capitalului social prin aporturi efectuate, potrivit legii, de noi actionari/asociati; o actionarii/asociatii sai vand/cesioneaza/schimba titlurile de participare detinute.
  • In cazul in care, in primele 24 de luni de la infiintare, persoana juridica se afla in situatia de a nu mai indeplini condiția referitoare la salariat/administrator, aceasta va aplica cota de impozit de 3% incepând cu trimestrul in care se efectueaza modificarea. Prin exceptie, daca in cursul aceluiasi trimestru, persoana juridica angajeaza o persoana, atunci conditia privind existenta salariatului se considera indeplinita
sursa: http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_41607/Impozitul-pe-veniturile-microintreprinderilor-ce-se-schimba-din-2016-potrivit-noului-Cod-fiscal.html

sursa imaginii:http://pro-legal.ro/wp-content/uploads/2013/02/taxare-micro-intreprindere-533x276.jpg

joi, 8 octombrie 2015

Statutul firmelor care si-au suspendat activitatea

In cazul in care isi reduc din activitate, firmele se pot suspenda la Registrul Comertului, din propria initiativa, pentru maximum 3 ani, conform Legii nr. 31/1990
In perioada in care si-au suspendat activitatea, firmele nu mai pot desfasura activitatea pentru care s-au autorizat,  deci nici nu mai pot emite facturi. In plus, in Codul de procedura fiscala, se mentioneaza ca, in cazul firmelor care si-au suspendat activitatea la Registrul Comertului, modificarea se face automat si la Fisc, care anuleaza codul de TVA.
Totusi, exista o serie de acte/ activitati pe care societatea inactiva temporar le poate desfasura. Spre exemplu, societatea isi poate mentine conturile bancare si gestiona sumele detinute; poate incasa sume ce ii revin in baza raporturilor juridice incheiate inainte de suspendarea societatii sau isi poate apara pozitia procesuala in cazul unui eventual litigiu demarat impotriva sa.
Mai mult decat atat, in perioada inactivitatii inregistrate la Registrul Comerului, firmele isi pot mentine activitatea administrativa. Astfel, o firma inactiva poate avea, in continuare, angajati, carora sa le plateasca salarii, si sediu, pentru care sa achite chirie. Intr-o asemenea situatie, firma poate primi facturi si sa faca platile necesare.  
De asemenea, in perioada in care sunt inactive la Registrul Comertului, firmele pot face orice fel de achizitii, numai ca nu si le pot amortiza si nici deduce.
Atentie! In perioada inactivitatii la Registrul Comertului, firmele trebuie sa depuna toate declaratiile fiscale, chiar daca sunt pe zero. Totusi, pentru a nu depune declaratii fiscale, firmele care se suspenda la Registrul Comertului trebuie sa solicite regimul derogatoriu, in momentul in care cer sa fie declarate inactive (mai multe despre regimul derogatoriu am scris deja in articolul publicat ieri).
Suspendarea activitatii la Registrul Comertului, diferita de inactivitatea declarata de Fisc
Trebuie facuta diferenta intre suspendarea unei firme la Registrul Comertului si suspendarea facuta de catre Fisc. In timp ce prima situatie este voluntara, cel de-al doilea tip de inactivitate este declarat de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, in cazul in care firme nu respecta anumite reguli.
Potrivit Codului de procedura fiscala, exista cateva situatii in care Fiscul poate declara o firma inactiva. Astfel, firmele pot fi declarate inactive de catre Fisc, daca , spre exemplu:
 • nu isi indeplinesc, intr-un semestru calendaristic, nicio obligatie declarativa prevazuta de lege;
 • se sustrag de la efectuarea inspectiei fiscale prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia;
 • organele fiscale au constatat ca nu functioneaza la domiciliul fiscal declarat, potrivit procedurii stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
Declararea contribuabililor inactivi se face de catre organul fiscal, prin decizie, emisa conform competentelor si procedurii stabilite prin ordin al presedintelui ANAF care se comunica contribuabilului, potrivit Codului de procedura fiscala.
In plus, in momentul in care sunt declarate inactive de catre Fisc, firmelor le este anulat codul de TVA. 
Contribuabilii declarati inactivi pot fi verificati in Registrul contribuabililor inactivi sau reactivati, care se gaseste, disponibil pe site-ul ANAF-ului (il puteti consulta aici).  
In cazul in care firma este declarata inactiva numai de catre Fisc, atunci ea isi poate desfasura activitatea normala, cea pentru care a fost inregistrata la Registrul Comertului. Astfel, in perioada inactivitatii fiscale, firmele pot desfasura activitati economice pentru care exista obligatia platii catre bugetul de stat a tuturor impozitelor si taxelor. Deci, ele vor putea emite facturi, dar nu vor putea deduce din cheltuieli si nici TVA-ul incasat. In plus, pentru facturile emise de o firma declarata inactiva de catre Fisc, partenerii acestora nu vor putea deduce TVA-ul si cheltuielile.
Concret, conform Codului de procedura fiscala, contribuabilii care desfasoara activitati economice in perioada de inactivitate fiscala sunt supusi obligatiilor privind plata impozitelor si taxelor, dar, in perioada respectiva, nu beneficiaza de dreptul de deducere a cheltuielilor si a TVA aferenta achizitiilor efectuate.
In perioada in care este inactiva fiscal, o firma trebuie sa depuna, in continuare, toate declaratiile pentru care are obligatii, respectiv cele inscrise in vectorul fiscal, si sunt obligate sa faca toate inregistrarile obisnuite in contabilitate

joi, 1 octombrie 2015

5 reguli pentru a evita închiderea magazinului de catre Direcția Antifraudă:

 5 reguli pentru a evita închiderea magazinului de catre Direcția Antifraudă:
1. Emiteti bonul fiscal pentru absolut toate produsele sau serviciile vandute.
2. Listati toate documentele de intrare sau iesire generate.
3. Emiteti avizele la transferuri de marfuri si efectuati receptia marfurilor atunci cand transferul de marfa se intampla efectiv.
4. Verificati periodic pe durata zilei de lucru cu ajutorul unui Raport X, emis de la casa de marcat, valoarea inregistrata si comparati cu suma din casa de marcat. Verificati de asemenea regulat data si ora de pe bonurile fiscale.
5. Produsele alimentare cu unitati de vanzare alternative (bucata/kilogram) trebuie sa aiba specificat pe eticheta de raft si pretul pe unitatea alternativa deasemenea pe bonurile fiscale trebuie specificat denumirea exacta a produsului.

sursa:http://www.magister.ro

Vrei să lucrezi cu un "altfel" de contabil dar nu ştii de unde să începi?#Camanasof-Velcont

Mi-ar plăcea ca antreprenorii care ne recomandă, să nu se gândească la noi, sau să ne recomande ca o firmă care vinde prestări servcii con...