Va oferim garantia calitatii pentru serviciile oferite:
RESTITUIREA BANILOR
in primele 2 luni, daca sunteti nemultumit.Preluam documentele. Preluam actele contabile de la sediul dumneavoastra, le prelucram si le inapoiem odata cu toate declaratiile fiscale depuse si situatia contabila completa.

Blog dedicat informarii clientilor Velcont.Surse principale: www.avocatnet.ro , www.contabilul.manager.ro , www.fiscalitate.ro , www.portalcontabilitate.ro , www.cabinetexpert.ro , www.anaf.ro ,presa de specialitate diverse surse din televiziune si presa scrisa.Blogul este administrat de Velcont Expertiza Contabila. O firma de prestari servicii contabile.

Faceți căutări pe acest blog

miercuri, 5 august 2015

Contribuţiile sociale obligatorii a persoanelor fizice care realizeaza activitati comerciale.

8. Contribuţiile sociale obligatorii 

Contribuabilii care realizează venituri din activităţi comerciale au obligaţia de a plăti contribuţii sociale obligatorii la bugetul general consolidat. 

 8.1. Contribuţiile de asigurări sociale Declararea veniturilor pentru stabilirea contribuţiilor de asigurări sociale se realizează prin completarea şi depunerea formularului 600 - Declaraţia privind venitul asigurat la sistemul public de pensii.
 Venitul declarat constituie baza lunară de calcul pentru stabilirea obligaţiilor lunare de plată reprezentând contribuţie de asigurări sociale, pe care contribuabilii sunt obligaţi să le efectueze în cursul anului, ca plăţi anticipate. 
Plata se efectuează trimestrial, în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. Formularul 600 se depune anual, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale. Î
n cazul în care contribuabilii încep o activitate în cursul anului, au obligaţia completării şi depunerii formualrului în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului. În urma depunerii formularului 600, organul fiscal, stabileşte prin decizie de impunere, obligaţiile anuale de plată privind contribuţiile sociale. 
Contribuabilii al căror venit rămas după deducerea din venitul total realizat a cheltuielilor efectuate în scopul realizării acestui venit, este sub 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, nu datorează contribuţie de asigurări sociale. Stabilirea obligaţiilor anuale de plată privind contribuţiile sociale se realizează de către organul fiscal competent, prin decizia de impunere. 

8.2. Contribuţiile de asigurări sociale de sănătate Declararea veniturilor pentru stabilirea contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate se realizează prin depunerea declaraţiei de venit estimat/norma de venit, sau a declaraţiei privind 
Plaţile anticipate se stabilesc de organul fiscal competent, prin decizie de impunere, iar plata se efectuează trimestrial, în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. Stabilirea obligaţiilor anuale de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, se realizează de către organul fiscal competent, prin decizia de impunere. Organul fiscal competent regularizează sumele datorate cu titlu de plăţi anticipate, şi efectuează încadrarea în plafoanele prevăzute de lege. Plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate stabilită prin decizia de impunere anuală se efectuează în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei. Contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice potrivit prevederilor Codului fiscal se achită la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale în raza cărora se află adresa unde îşi au domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiesc efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu. 

8.3. Excepţii Persoanele care realizează venituri comerciale şi care obţin în acelaşi timp venituri din salarii sau asimilate salariilor şi orice alte venituri din desfăşurarea unei activităţi dependente, venituri din pensii şi venituri sub forma indemnizaţiilor de şomaj, asigurate în sistemul public de pensii, persoanele asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale neintegrate în sistemul public de pensii, care nu au obligaţia asigurării în sistemul public de pensii, precum şi persoanele care au calitatea de pensionari ai acestor sisteme, nu datorează contribuţia de asigurări sociale pentru veniturile comerciale.

sursa:https://static.anaf.ro/static/21/Anaf/GHID_CONTRIBUABILI_ACTIV_COMERCIALE.pdf

Construiti bugetul familiei asemenea unei afaceri

Cand un client de al meu din motive personale a fost nevoit sa se implice mai mult in viata de familie a parintilor si-a rugat parintii sa...