joi, 27 august 2015

Care sunt temeiurile incetarii unui contract de munca?

Temeiurile de incetare a unui contract de munca conform aplicatiei ReviSal sunt urmatoarele:
 1. Art. 31 Alin(3) – pe durata sau la sfarsitul perioadei de proba, contractul individual de munca poate inceta exclusiv printr-o notificare scrisa, fara preaviz, la iniviativa oricareia dintre parti;
 2. Art. 50 lit. h) – daca in termen de 6 luni de la expirarea avizelor, autorizatiilor ori atestarilor necesare pentru exercitarea profesiei, salariatul nu le-a reinnoit;
 3. Art. 55, Litera (b) – acordul partilor;
 4. Art. 56, Alin(1), Litera (a) – decesul salariatului sau al angajatorului persoana fizica;
 5. Art. 56, Alin(1), Litera (b) – hotarare judecatoreasca de declarare deces sau punere sub interdictie salariat;
 6. Art. 56, Alin(1), Litera (c) – indeplinire cumulativa a conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare;
 7. Art. 56, Alin(1), Litera (d) – urmarea constatarii nulitatii absolute a contractului de munca;
 8. Art. 56, Alin(1), Litera (e) – retragere in functie (in baza unei hotarari judecatoresti);
 9. Art. 56, Alin(1), Litera (f) – condamnare la executarea unei pedepse privative de libertate;
 10. Art. 56, Alin(1), Litera (g) – retragerea avizelor, autorizatiilor ori atestarilor necesare pentru exercitarea profesiei;
 11. Art. 56, Alin(1), Litera (h) – interzicerea exercitarii unei profesii sau a unei functii prin hotarare judecatoreasca;
 12. Art. 56, Alin(1), Litera (i) – expirarea termenului contractului individual de munca incheiat pe durata determinata;
 13. Art. 56, Alin(1), Litera (j) – retragerea acordului parintilor sau al reprezentantilor legali, in cazul  salariatilor cu varsta cuprinsa intre 15 si 16 ani;
 14. Art. 61 Litera (a) – disciplinar;
 15. Art. 61 Litera (b) – salariatul este arestat preventiv pentru o perioada mai mare de 30 de zile;
 16. Art. 61 Litera (c) – inaptitudinea fizica si/sau psihica a salariatului;
 17. Art. 61 Litera (d) – salariatul nu corespunde profesional locului de munca in care este incadrat;
 18. Art. 65 Alin(1) – desfiintarea locului de munca – concediere individuala;
 19. Art. 68 – concediere colectiva;
 20. Art. 81  Alin(1) – demisie la cererea salariatului, cu preaviz;
 21. Art. 81 Alin(7) – demisie la data renuntarii totale ori partiale de catre angajator la termenul de preaviz;
 22. Art. 81 Alin(8) – demisia salariatului fara preaviz daca angajatorul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contractul individual de munca;
 23. HJ – hotarare judecatoreasca;
 24. NulitateContract – constatarea nulitatii contractului;
 25. AltTemei – alte temeiuri de incetare.

joi, 20 august 2015

Ce facilitati se acorda firmelor SRL-D?

In cadrul acestui program, firmele infiintate de debutanti in afaceri pot primi o alocatie financiara nerambursabila reprezentand cel mult 50%, dar nu mai mult de 10.000 euro, din valoarea totala a cheltuielilor eligibile aferente planului de afaceri, pentru care face vor dovada surselor de cofinantare.

Alocatiile financiare nerambursabile se acorda in lei, in limita plafonului aprobat de Ministerul Economiei.

Totodata, Fondul National de Garantare al Creditelor pentru IMM acorda garantii pentru creditele contractate de „SRL-D” in vederea realizarii planurilor de afaceri acceptate de Agentie, pana la cel mult 80% din valoarea creditului solicitat, in limita sumei de 80.000 euro, echivalentul in lei.

Firmele SRL-D sunt scutite de la plata contributiilor de asigurari sociale datorate de angajatori, potrivit legii, pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult 4 salariati, angajati pe perioada nedeterminata. Aceasta perioada constituie stagiu de cotizare in sistemul public de pensii, iar pentru stabilirea si calculul drepturilor prevazute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, se utilizeaza castigul salarial mediu brut lunar, pentru care asiguratul plateste contributia individuala de asigurari sociale. Pentru fiecare salariat, scutirea nu se acorda pentru veniturile salariale lunare care depasesc cuantumul castigului salarial mediu brut pe economie din anul anterior.

De asemenea, pentru operatiunile de inmatriculare efectuate la Oficiile Registrului Comertului, pentru inregistrarea microintreprinderii nu sunt datorate taxe, solicitantul fiind scutit si de la plata acestora.

sursa: http://m.avocatnet.ro/mobile/m%7Carticol?a=41244

marți, 18 august 2015

Noul Cod Fiscal: Impozitul pe clădiri se va stabili în funcţie de destinaţie

Impozitul pe clădiri se va stabili în funcţie de destinaţie potrivit noului Cod Fiscal, iar o Persoană Fizică Autorizată (PFA) care desfăşoară activitate economică într-o locuinţă va plăti impozit la fel ca o persoană juridică, însă dacă are doar sediul social acolo impozitul va fi la nivelul celui perceput ca pentru o locuinţă, a declarat, miercuri, secretarul de stat în Ministerul Finanţelor Publice Dan Manolescu.

"Este o modificare (în noul Cod Fiscal - n. r.) care stabileşte că impozitul pe clădire se va calcula în funcţie de destinaţia imobilului. Dacă în acel imobil se desfăşoară o activitate comercială a unei firme sau a unei Persoane Fizice Autorizate (PFA) atunci se plăteşte un impozit echivalent cu impozitul plătit astăzi de o persoană juridică, dar dacă acel sediu este doar un sediu scriptic al PFA-ului şi nu se desfăşoară activitate economică acolo înseamnă că este o locuinţă şi se plăteşte ca şi astăzi", a afirmat Manolescu.

La rândul său, consultantul fiscal Gabriel Biriş a explicat, pentru AGERPRES, că în cazul în care o firmă desfăşoară o activitate economică într-o locuinţă va plăti impozit pro-rata. Potrivit acestuia, prevederea era necesară pentru că există companii care îşi desfăşoară activitatea în clădiri deţinute de persoane fizice.

Presa a relatat că noul Cod Fiscal va avea un impact semnificativ pentru aproximativ 600.000 de familii care găzduiesc sedii sociale în locuinţe şi că impozitele pe care acestea le plătesc urmează să crească de anul viitor, în cazul adoptării Codului Fiscal, de la 150 de lei la peste 2.000 de lei.
AGERPRES

sâmbătă, 15 august 2015

Nu se mai platestc taxe de timbru pentru niciun document eliberat de Fisc

OG nr. 17/2015 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si modificarea si completarea unor acte normative  modifica  Codul de procedura fiscala si prevede introducerea unui nou articol, art. 229^1, care va mentiona ca toate documentele eliberate de Fisc sunt scutite de la plata timbrului extrajudiciar.

Scutirea de la plata taxelor de timbru pentru toate documentele emise de Fisc este prevazuta si in Noul Cod de procedura fiscala, cel care ar urma sa se aplice din 2016 si care va abroga actualul Cod de procedura fiscala, cel reglementat prin OG nr. 92/2003.

vineri, 7 august 2015

Ghid despre verificarea fiscala a persoanelor fizice.

Cum verifica Fiscul daca ai venituri nedeclarate
Dispozitiile in vigoare stabilesc ca inspectia fiscala in cazul persoanelor fizice supuse impozitului pe venit este efectuata, pe intreg teritoriul tarii, de Directia verificari fiscale, structura competenta din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Din martie 2012, pentru efectuarea verificarii fiscale prealabile documentare si a reverificarii persoanelor fizice supuse impozitului pe venit, competenta revine directiei generale a finantelor publice judetene in a carei raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al persoanei fizice verificate (sau, pentru municipiul Bucuresti, administratiei publice a sectorului in a carei raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al persoanei fizice verificate).
Codul de procedura fiscala stabileste la Titlul VII, Cap. III ca organul fiscal are dreptul de a controla daca o persoana are venituri nedeclarate printr-o verificare fiscala prealabila documentara a ansamblului situatiei fiscale personale a persoanelor fizice cu privire la impozitul pe venit.
Orice venituri constatate de organele fiscale, in conditiile Codului de procedura fiscala, a caror sursa nu a fost identificata se impun cu o cota de 16% aplicata asupra bazei impozabile ajustate pe baza procedurilor si metodelor indirect de reconstituite a veniturilor sau cheltuielilor. Prin decizia de impunere organele fiscale vor stabili cuantumul impozitului si al accesoriilor.
Daca organul fiscal constata o diferenta semnificativa intre, pe de o parte, veniturile declarate de contribuabili sau de platitorii de venit si, pe de alta parte, situatia fiscala personala, acesta continua verificarea prin comunicarea avizului de verificare si stabileste baza impozabila ajustata prin utilizarea metodelor indirecte.
Diferenta este semnificativa daca intre veniturile estimate calculate in baza situatiei fiscale personale si veniturile declarate de contribuabili sau de platitorii de venit este o diferenta mai mare de 10%, dar nu mai putin de 50.000 lei.
In situatia in care organul fiscal constata diferente semnificative, acesta solicita contribuabilului prezentarea, in termen de cel mult 60 de zile de la comunicarea avizului de verificare, sub sanctiunea decaderii, de documente justificative sau alte clarificari relevante pentru situatia sa fiscala.
Termenul se poate prelungi cu 30 de zileo singura data, la solicitarea justificata a contribuabilului, cu acordul organului fiscal.
Metodele indirecte pentru stabilirea bazei impozabile ajustate sunt urmatoarele:
a) metoda sursei si cheltuirii fondului. Metoda consta in compararea cheltuielilor efectuate cu veniturile declarate in perioada supusa verificarii;
b) metoda fluxurilor de trezorerie. Metoda consta in analiza conturilor bancare si a fluxurilor de numerar pentru a stabili miscarile de disponibilitati banesti si asocierea acestora cu sursele de venit si utilizarea lor;
c) metoda patrimoniului. Metoda consta in determinarea venitului impozabil pe baza cresterii valorii patrimoniului net al unui contribuabil pe parcursul unui an fiscal. Cresterea sau descresterea valorii patrimoniului net se determina prin compararea valorii patrimoniului net la inceputul perioadei cu cea de la sfarsitul perioadei.

Ce drepturi si ce obligatii au persoanele fizice supuse verificarii fiscale?

Organele fiscale au dreptul sa cerceteze modul in care persoanele fizice declara si platesc impozitul asupra veniturilor realizate, procedura fiind reglementata de Codul de procedura fiscala. La randul lor, si contribuabilii verificati au anumite drepturi si obligatii, acestea fiind cuprinse in "Carta drepturilor si obligatiilor persoanei fizice supuse verificarii fiscale", in care se evidentiaza in mod clar ce poate si ce nu poate face o persoana fizica pe parcursul verificarii fiscale.
Inaintea desfasurarii verificarii fiscale, contribuabilul va fi instiintat despre aceasta actiune printr-un aviz de verificare, care va fi transmis, in scris, de organul fiscal cu cel putin 15 zile inainte de data inceperii verificarii fiscale, potrivit "Cartei drepturilor si obligatiilor persoanei fizice supuse verificarii fiscale".
Avizul de verificare va cuprinde:
 • temeiul juridic al verificarii;
 • data de incepere a verificarii;
 • perioada ce urmeaza a fi supusa verificarii;
 • posibilitatea de a solicita amanarea datei de incepere a verificarii;
 • locul desfasurarii verificarii si persoana de contact la care se va prezenta contribuabilul;
 • informatiile si inscrisurile relevante pentru verificare.
De la data comunicarii avizului, contribuabilul are la dispozitie 60 de zile, sub sanctiunea decaderii, sa prezinte documentele justificative in vederea clarificarii situatiei fiscale personale.
In plus, perioada de 60 de zile de la primirea avizului de verificare, prevazuta pentru prezentarea de documente justificative sau alte clarificari relevante pentru situatia fiscala, poate fi prelungita cu 30 de zile, o singura data, pentru motive justificate, conform recentului act normativ.
Pe langa obligatiile mentionate mai sus, Carta contine si o serie de drepturi pe care contribuabilii le pot exercita pe tot parcursul controlului fiscal. Unul dintre acestea este dreptul de a solicita amanarea datei de incepere a verificarii situatiei fiscale personale. Concret, amanarea se poate face o singura data, la solicitarea scrisa, si doar pentru motive justificate. In acest caz, contribuabilului i se va comunica data la care a fost reprogramata actiunea de verificare fiscala.
Totodata, persoana fizica verificata are dreptul de a beneficia de asistenta de specialitate sau juridica, pe toata durata verificarii fiscale, precum si de a fi protejata pe linia secretului fiscal.
De asemenea, contribuabilii pot solicita, printr-o cerere scrisa, schimbarea locului de desfasurare verificarii fiscale, care se poate desfasura si la:
 • domiciliu, in caz de imposibilitate fizica de deplasare;
 • domiciliul/sediul persoanei care va acorda asistenta de specialitate sau juridica, daca domiciliul acestei persoane reprezinta si sediul sau profesional.
In plus, persoana fizica poate colabora la constatarea starilor de fapt fiscale, de a da informatii, de a prezenta inscrisuri relevante pentru verificarea fiscala, precum si orice alte date necesare clarificarii situatiilor de fapt relevante din punct de vedere fiscal. Totodata, la inceperea verificarii, poate fi numita o persoana care sa dea aceste informatii.
De asemenea, perioada supusa verificarii fiscale este una impozabila, definita de Codul fiscal cu respectarea termenului de prescriptie a dreptului organului fiscal de a stabili obligatii fiscale. Astfel, contribuabilul are dreptul de a fi verificat numai pentru impozitele si taxele aflate in cadrul termenului de prescriptie.
Un alt drept al contribuabilului este acela de a fi informat pe parcursul desfasurarii verificarii fiscale asupra constatarilor rezultate. De asemenea, la finalizarea verificarii fiscale, organul fiscal va prezenta constatarile si consecintele lor, acordand celui verificat posibilitatea de a-si exprima, in scris, punctul de vedere.
In cazul in care contribuabilul se simte lezat de rezultatul verificarii fiscale, el poatecontesta decizia de impunere emisa cu aceasta ocazie de organul de verificare fiscala. Conform dispozitiilor, contestatia se formuleaza in scris si va cuprinde:
 • datele de identificare ale contribuabilului;
 • obiectul contestatiei;
 • motivele de fapt si de drept;
 • dovezile pe care se intemeiaza;
 • semnatura contribuabilului.
Contestatia se va depune in scris, in termen de 30 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere emisa in urma controlului, la organul fiscal emitent al actului atacat.

Ce obligatii au contribuabilii pe parcursul controlului?

Pe timpul desfasurarii verificarii fiscale, contribuabilii persoane fizice trebuie sa se prezinte la locul, data si ora precizate in avizul de verificare si sa furnizeze toate informatiile necesare pentru determinarea starii de fapt fiscale. De asemenea, persoanele verificate vor pune la dispozitia inspectorilor fiscali registrele, evidentele, documentele de afaceri, precum si orice alte inscrisuri relevante pentru clarificarea starii de fapt fiscale.
In plus, contribuabilii au obligatia inclusiv de a permite efectuarea cercetarilor la fata locului. Mai exact, indiferent de locul unde se desfasoara controlul, acestia trebuie sa permita functionarilor imputerniciti de organul fiscal, precum si expertilor folositi pentru aceasta actiune, sa efectueze o cercetare la fata locului. Astfel, functionarii si expertii pot intra pe terenuri, in incaperi si in orice alte incinte, daca este necesar pentru a face constatari in interes fiscal.
In schimb, contribuabilii pot refuza intrarea in domiciliu sau in resedinta. In acest caz, intrarea in domiciliul sau in resedinta se va face doar cu autorizarea instantei judecatoresti competente.
AvocatNet.ro a scris aici despre toate drepturile si obligatiile pe care le au persoanele fizice in timpul verificarilor fiscale.

Daca le este solicitata, contribuabilii trebuie sa depuna o declaratie de venituri

Contribuabilii supusi verificarilor fiscale prealabile trebuie sa prezinte, la solicitarea organelor fiscale, o declaratie de patrimoniu si venituri.
Elementele de patrimoniu ce trebuie raportate sunt:
1. Bunuri imobile: terenuri, cladiri si alte bunuri imobile;
2. Bunuri mobile:
 • mijloace de transport (terestre/navale/aeriene) inmatriculate/inregistrate;
 • bunuri sub forma de metale pretioase, bijuterii, obiecte de arta si de cult, colectii de arta si numismatica, antichitati, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a caror valoare de achizitie insumata depaseste 15.000 lei;
 • animale, inclusiv animale de rasa sau care participa la competitii/curse, a caror valoare insumata depaseste 15.000 lei;
 • active financiare: conturi si depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire si investire, dar si plasamente, investitii directe si imprumuturi acordate;
 • alte bunuri, titluri si/sau detineri a caror valoare individuala depaseste 10.000 lei;
 • polite de asigurare, cu exceptia asigurarilor de raspundere civila auto;
 • cheltuieli: cheltuieli personale, cheltuieli cu persoanele aflate in intretinere;
 • datorii.
Atentie! Conform reglementarilor, elementele de patrimoniu se declara pe fiecare categorie indiferent de locul situarii sau realizarii, in tara sau in strainatate.
De asemenea, persoanele fizice supuse verificarilor fiscale vor trebui sa raporteze si mai multe categorii de venituri, si anume:
 • venituri realizate pentru care se aplica regimul de retinere la sursa a impozitului;
 • venituri realizate care nu sunt impozabile;
 • venituri scutite de impozit.
Important! Nedepunerea declaratiei de patrimoniu in termenul prevazut de Codul de procedura fiscala (15 zile, daca solicitarea declaratiei are loc in perioada verificarii sau in 60 de zile, in cazul in care solicitarea documentului de catre autoritati are loc odata cu comunicarea avizului de de verificare) constituie contraventie si se sanctioneaza cu oamenda cuprinsa intre 10.000 de lei si 50.000 lei.

sursa:http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_41158/Ghid-complet-despre-verificarea-fiscala-a-persoanelor-fizice-Ce-trebuie-sa-stii.html

miercuri, 5 august 2015

Contribuţiile sociale obligatorii a persoanelor fizice care realizeaza activitati comerciale.

8. Contribuţiile sociale obligatorii 

Contribuabilii care realizează venituri din activităţi comerciale au obligaţia de a plăti contribuţii sociale obligatorii la bugetul general consolidat. 

 8.1. Contribuţiile de asigurări sociale Declararea veniturilor pentru stabilirea contribuţiilor de asigurări sociale se realizează prin completarea şi depunerea formularului 600 - Declaraţia privind venitul asigurat la sistemul public de pensii.
 Venitul declarat constituie baza lunară de calcul pentru stabilirea obligaţiilor lunare de plată reprezentând contribuţie de asigurări sociale, pe care contribuabilii sunt obligaţi să le efectueze în cursul anului, ca plăţi anticipate. 
Plata se efectuează trimestrial, în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. Formularul 600 se depune anual, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale. Î
n cazul în care contribuabilii încep o activitate în cursul anului, au obligaţia completării şi depunerii formualrului în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului. În urma depunerii formularului 600, organul fiscal, stabileşte prin decizie de impunere, obligaţiile anuale de plată privind contribuţiile sociale. 
Contribuabilii al căror venit rămas după deducerea din venitul total realizat a cheltuielilor efectuate în scopul realizării acestui venit, este sub 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, nu datorează contribuţie de asigurări sociale. Stabilirea obligaţiilor anuale de plată privind contribuţiile sociale se realizează de către organul fiscal competent, prin decizia de impunere. 

8.2. Contribuţiile de asigurări sociale de sănătate Declararea veniturilor pentru stabilirea contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate se realizează prin depunerea declaraţiei de venit estimat/norma de venit, sau a declaraţiei privind 
Plaţile anticipate se stabilesc de organul fiscal competent, prin decizie de impunere, iar plata se efectuează trimestrial, în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. Stabilirea obligaţiilor anuale de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, se realizează de către organul fiscal competent, prin decizia de impunere. Organul fiscal competent regularizează sumele datorate cu titlu de plăţi anticipate, şi efectuează încadrarea în plafoanele prevăzute de lege. Plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate stabilită prin decizia de impunere anuală se efectuează în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei. Contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice potrivit prevederilor Codului fiscal se achită la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale în raza cărora se află adresa unde îşi au domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiesc efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu. 

8.3. Excepţii Persoanele care realizează venituri comerciale şi care obţin în acelaşi timp venituri din salarii sau asimilate salariilor şi orice alte venituri din desfăşurarea unei activităţi dependente, venituri din pensii şi venituri sub forma indemnizaţiilor de şomaj, asigurate în sistemul public de pensii, persoanele asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale neintegrate în sistemul public de pensii, care nu au obligaţia asigurării în sistemul public de pensii, precum şi persoanele care au calitatea de pensionari ai acestor sisteme, nu datorează contribuţia de asigurări sociale pentru veniturile comerciale.

sursa:https://static.anaf.ro/static/21/Anaf/GHID_CONTRIBUABILI_ACTIV_COMERCIALE.pdf

Vrei să lucrezi cu un "altfel" de contabil dar nu ştii de unde să începi?#Camanasof-Velcont

Mi-ar plăcea ca antreprenorii care ne recomandă, să nu se gândească la noi, sau să ne recomande ca o firmă care vinde prestări servcii con...