Va oferim garantia calitatii pentru serviciile oferite:
RESTITUIREA BANILOR
in primele 2 luni, daca sunteti nemultumit.Preluam documentele. Preluam actele contabile de la sediul dumneavoastra, le prelucram si le inapoiem odata cu toate declaratiile fiscale depuse si situatia contabila completa.

Blog dedicat informarii clientilor Velcont.Surse principale: www.avocatnet.ro , www.contabilul.manager.ro , www.fiscalitate.ro , www.portalcontabilitate.ro , www.cabinetexpert.ro , www.anaf.ro ,presa de specialitate diverse surse din televiziune si presa scrisa.Blogul este administrat de Velcont Expertiza Contabila. O firma de prestari servicii contabile.

Faceți căutări pe acest blog

miercuri, 3 iunie 2015

Persoanele fizice care vor investi in microintreprinderi vor fi scutite de la plata unor impozite

Legea nr. 120/2015 privind stimularea investitorilor individuali – business angels a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 382 din 2 iunie 2015 si va intra in vigoare pe 17 iulie 2015.
Actul normativ reglementeaza conditiile in care persoanele fizice, denumite investitori individuali-business angels, pot beneficia de facilitati fiscale, ca urmare a dobandirii de parti sociale prin investitii in microintreprinderi si intreprinderi mici, asa cum sunt definite de Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii. Aceste societati vor trebui sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
 • sa fie constituite ca societati cu raspundere limitata in conditiile art. 2 din Legea societatilor nr. 31/1990;
 • sa fie intreprinderi autonome in sensul Legii nr. 346/2004;
 • sa nu se afle in incapacitate de plata sau in stare de insolventa ori in faliment si sa nu fi fost deschisa procedura concordatului preventiv sau a lichidarii societatii.
Persoanele fizice care vor investi in societatile ce intrunesc criteriile de mai sus vor beneficia de mai multe facilitati fiscale.
In primul rand, investitorii individuali vor fi scutiti de impozitul pe veniturile sub forma de dividende pentru o perioada de 3 ani din momentul dobandirii partilor sociale, pentru dividendele aferente partilor sociale dobandite.
In al doilea rand, ei vor fi scutiti de impozitul pentru castigul din transferul partilor sociale, daca transferul partilor sociale va avea loc dupa trecerea unui termen de cel putin 3 ani de la dobandire.
Atentie! Valoarea totala cumulata a sumelor pentru care se vor aplica facilitatile nu va putea depasi valoarea investitiei efectuate de catre toti investitorii individuali-business angels. De asemenea, investitorii vor putea cesiona partile sociale intr-o societate inchisa impreuna cu investitia acordata societatii catre un alt investitor individual, care la data dobandirii prin cesiune a drepturilor de participare, nu avea calitatea de asociat, acesta din urma beneficiind de toate facilitatile fiscale acordate pentru investitorul individual-business angel.
Legea nr. 120/2015 care va intra in vigoare pe 17 iulie stabileste ca pentru a beneficia de scutirile de impozit, investitorii individuali trebuie sa indeplineasca cumulativ mai multeconditii:
a) este o persoana din afara societatii si dobandeste calitatea de asociat al acesteia prin aportul sau in numerar la capitalul social al societatii, rezultand emiterea de noi parti sociale in favoarea sa; investitorul individual-business angel va dobandi un numar de parti sociale la societate la valoarea nominala cu prima de emisiune aferenta aportului sau, platita la data majorarii capitalului social;
b) investeste o suma cuprinsa intre 3.000 de euro si 200.000 de euro, echivalent lei la cursul Bancii Nationale a Romaniei din ziua efectuarii operatiunii in societatea al carei asociat devine, prin dobandirea de parti sociale; dobandirea partilor sociale are loc prin majorare de capital social, in conformitate cu prevederile lit. a), iar suma investita va fi platita prin intermediul sistemului bancar din Romania si va fi inregistrata in contabilitatea societatii, conform legii; aceste limite de sume se aplica cumulat, indiferent de numarul investitorilor;
c) investitia este efectuata strict in vederea indeplinirii obiectului principal de activitate al societatii si planului de afaceri pentru care investitorul individual-business angel va investi;
d) nu are fapte inscrise in cazierul fiscal eliberat de autoritatile competente la data efectuarii investitiei;
e) nu poate detine, ca urmare a investitiei, in nume propriu sau prin persoane interpuse,mai mult de 49% din capitalul social al societatii in cauza;
f) nu este incapabila ori nu a fost condamnata pentru infractiuni contra patrimoniului prin nesocotirea increderii, infractiuni de coruptie, delapidare, infractiuni de fals in inscrisuri, evaziune fiscala, infractiuni prevazute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului, sau pentru infractiunile prevazute de Legea nr. 31/1990.
Important! Daca mai multe persoane fizice vor deveni investitori individuali-business angels, facilitatile fiscale vor putea fi acordate pentru maximum 49% din capitalul socialal societatii in cauza, proportional cu procentul partilor sociale detinute.
Totodata, noile reglementari mai prevad ca facilitatile fiscale se vor acorda daca sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii:
 • investitorul individual-business angel nu instraineaza partile sociale inainte de expirarea termenului de 3 ani de la data dobandirii acestora; in caz contrar, acesta datoreaza impozitul pe veniturile sub forma de dividende, la care se adauga accesorii, precum si impozitul pe veniturile din investitii;
 • actul constitutiv al societatii, depus pentru sustinerea cererii de inregistrare a majorarii capitalului social prin emiterea de noi parti sociale in registrul comertului, contine urmatoarele clauze:
  • participarea la profit si pierderi a asociatilor va deveni proportionala cu procentul partilor sociale detinute de fiecare asociat;
  • deciziile privind planul de afaceri si renuntarea la impartirea profitului, aferente investitiei efectuate, se vor lua cu acordul tuturor asociatilor;
 • societatea si asociatii nu utilizeaza prima de emisiune la majorarea capitalului social si nu o repartizeaza catre asociati, pe o durata de 3 ani de la data inregistrarii investitorului individual-business angel la registrul comertului;
 • societatea nu are datorii catre bugetul general consolidat la data cesionarii partilor sociale de catre investitorul individual-business angel.
Investitorul individual-business angel, asociatii societatii si societatea vor incheia un acord de contributie in care se va mentiona obligatoriu majorarea de capital social prin emiterea de parti sociale si prima de emisiune urmand sa il inregistreze la registrul comertului.
In plus, reprezentantul legal desemnat al societatii va asigura pastrarea intr-o forma corespunzatoare a datelor de identitate ale detinatorilor partilor sociale, inclusiv ale investitorului individual-business angel, si a inregistrarilor tuturor operatiunilor financiare desfasurate de societate pe o perioada de minimum 5 ani de la data la care societatea si-a incetat activitatea.
Sunt excluse de la prevederile Legii nr. 120/2015 investitiile realizate in societati care desfasoara activitati in domeniul bancar, asigurari si reasigurari, al pietei de capital, intermedieri financiare, orice alte activitati in domeniul financiar, tranzactii imobiliare, inchiriere active imobiliare, intermedieri in domeniul imobiliar, dezvoltare imobiliara, jocuri de noroc si pariuri, productie sau comercializare de otel, productie sau comercializare de carbune, constructii de nave maritime si fluviale, productie sau comercializare de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, substante aflate sub control national, plante, substante si preparate stupefiante si psihotrope, consultanta in orice domeniu.

sursa:http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_38719/Din-iulie-persoanele-fizice-care-vor-investi-in-microintreprinderi-vor-fi-scutite-de-la-plata-unor-impozite.html

Construiti bugetul familiei asemenea unei afaceri

Cand un client de al meu din motive personale a fost nevoit sa se implice mai mult in viata de familie a parintilor si-a rugat parintii sa...