Va oferim garantia calitatii pentru serviciile oferite:
RESTITUIREA BANILOR
in primele 2 luni, daca sunteti nemultumit.Preluam documentele. Preluam actele contabile de la sediul dumneavoastra, le prelucram si le inapoiem odata cu toate declaratiile fiscale depuse si situatia contabila completa.

Blog dedicat informarii clientilor Velcont.Surse principale: www.avocatnet.ro , www.contabilul.manager.ro , www.fiscalitate.ro , www.portalcontabilitate.ro , www.cabinetexpert.ro , www.anaf.ro ,presa de specialitate diverse surse din televiziune si presa scrisa.Blogul este administrat de Velcont Expertiza Contabila. O firma de prestari servicii contabile.

Faceți căutări pe acest blog

miercuri, 10 iunie 2015

Operatiuni interzise din punct de vedere contabil.

Prin operaţiuni interzise se înţeleg operaţiuni oprite, nepermise sau operaţiuni neautorizate în mod imperativ de legiuitor. În lista categoriilor de operaţiuni interzise sunt deţinerea, cu orice titlu, de elemente patrimoniale fără să fie înregistrate în contabilitate şi efectuarea de operaţiuni economico-financiare fără să fie înregistrate în contabilitate.

Neînregistrarea unor operaţiuni în contabilitate conduce în mod inevitabil la denaturarea veniturilor, cheltuielilor, rezultatelor financiare, precum şi a elementelor de activ şi de pasiv ce se reflectă în bilanţ. Cu alte cuvinte, contabilitatea va reflecta date şi informaţii necorespunzătoare cu realitatea.


Legiuitorul a stabilit că deţinerea, cu orice titlu, de elemente de natura activelor şi datoriilor, precum şi efectuarea de operaţiuni economico-financiare, fără să fie înregistrate în contabilitate, sunt interzise, având în vedere că efectuarea cu ştiinţă de înregistrări inexacte, precum şi omisiunea cu ştiinţă a înregistrărilor în contabilitate constituie infracţiunea defals intelectual şi se pedepseşte conform legii penale.

I.Este interzisă creditarea de către societate a administratorilor acesteia prin intermediul unor operaţiuni, precum:

• acordarea de împrumuturi administratorilor;
• acordarea de avantaje financiare administratorilor cu ocazia sau ulterior încheierii de către societate cu aceştia de operaţiuni de livrare de bunuri, prestări de servicii sau executare de lucrări;
• garantarea directă ori indirectă, în tot sau în parte, a oricăror împrumuturi acordate administratorilor, concomitentă ori ulterioară acordării împrumutului;
• garantarea directă ori indirectă, în tot sau în parte, a executării de către administratori a oricăror alte obligaţii personale ale acestora faţă de terţe persoane;
• dobândirea cu titlu oneros ori plata, în tot sau în parte, a unei creanţe ce are drept obiect un împrumut acordat de o terţă persoană administratorilor ori o altă prestaţie personală a acestora.

Aspectele privind interdicţia creditării de către societate a administratorilor acesteia sunt aplicabile şi operaţiunilor în care sunt interesaţi soţul sau soţia, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv ai administratorului; de asemenea, dacă operaţiunea priveşte o societate la care una dintre persoanele anterior menţionate este administrator ori deţine, singură sau împreună cu una dintre persoanele sus-menţionate, o cotă de cel puţin 20% din valoarea capitalului social subscris.

Nu este interzisă creditarea de către societate a administratorilor acesteia în cazul operaţiunilor a căror valoare exigibilă cumulată este inferioară echivalentului în lei al sumei de 5.000 de euro.
II.Este interzis să se înregistreze operaţiuni economice şi financiare în contabilitate care nu au la bază documente justificative. Orice document justificativ care a fost utilizat pentru a fi înregistrat în contabilitate angajează răspunderea persoanelor care l-au întocmit, vizat şi aprobat, precum şi a celor care l-au înregistrat în contabilitate, după caz. Prin urmare, persoanele care semnează un document justificativ răspund în faţa legii pentru modalitatea în care şi-au executat atribuţiile.

III. Este interzisa acordarea unor facilitati de pret clientilor, persoane juridice, care efectueaza plata in numerar. 
Nu este interzisă 
 acordarea unor disconturi si/sau reduceri de pret in diverse perioade ale anului sau cu ocazia lansarii unor promotii de produse, daca aceste facilitati vizeaza toti agentii economici, in calitate de clienti, si se acorda fara discriminare in ceea ce priveste modalitatea de plata.

sursa:http://legestart.ro/aspecte-contabile-privind-operatiunile-interzise-care-sunt-acestea-si-ce-trebuie-sa-retinem/
sursa:http://www.conta.ro/forum/topic/5686-control-garda-financiara/

Construiti bugetul familiei asemenea unei afaceri

Cand un client de al meu din motive personale a fost nevoit sa se implice mai mult in viata de familie a parintilor si-a rugat parintii sa...