luni, 29 iunie 2015

Rambursare TVA import. Cum se poare recupera TVA-ul achitat in vama?

Pentru o firma care a achizitionat un utilaj din import (Elvetia) si care s-a inregistrat in sistemul EORI, platin in vama TVA-ul aferent, vom stabili procedura necesara pentru a recupera TVA-ul achitat in vama.TVA-ul aferent bunurilor achizitionate din import este considerat deductibil in masura in care bunurile sunt destinate activitatilor impozabile ale societatii.

Documentul justificativ pentru deducerea TVA este Declaratia vamala de import. In jurnalul de cumparari, conform modelului orientativ stabilit prin Ordinul ANAF, importul se inregistreaza la randurile 6 si 7 "Achizitii de bunuri si servicii de bunuri din tara si importuri de bunuri taxabile" , iar in Decontul de TVA acesta se declara la rd. 22 sau 23 in functie de cota de TVA aplicabila 24% sau 9%. Asadar, TVA se recupereaza prin decontul de TVA depus la organul fiscal, bifand optiunea "DA" pe decontul de TVA la intrebarea: Solicitati rambursarea soldului sumei negative de TVA?"
In urma acestei solicitari, daca suma solicitata la rambursare este mai mare de 45.000 lei societatea va fi suspusa controlului ANAF in vederea rambursarii sumei, in cazul in care aceasta este mai mica de 45000 lei, suma va fi rambursata iar controlul ANAF va fi ulterior, conform OUG 8/2014 care a modificat Codul de procedura fiscala incepand cu 1 martie. Asadar, rambursarea cu control ulterior pentru sume mai mici de 45000 lei se aplica incepand cu deconturile de TVA depuse pentru luna martie 2014.


sursa: http://www.fiscalitatea.ro/rambursare-tva-import-cum-se-poare-recupera-tva-ul-achitat-in-vama-8449/
sursa:http://www.customs.ro/ro/e-customs/eori.aspx

miercuri, 24 iunie 2015

Cele 7 plafoane fiscale actualizate la 2015 (in functie de cursul valutar la 31.12.2014)

1. Plafonul pentru incadrarea la microintreprinderi – cifra de afaceri sub 65.000 eur (cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în EUR este cel de la închiderea exerciţiului financiar precedent –la 31.12.2014 a fost de 4.4821 prin urmare plafonul este de  291.336,5 lei (cursul de schimb la 31.12.2013 a fost de 4.4847, prin urmare plafonul aferent anului 2013 a fost  291.505,5 lei).
2. Plafon pentru care ai obligatia de a te inregistra ca platitor de tva : cifra de afaceri : 65.000 eur.
Mai precis, persoana impozabilă stabilită în România a cărei cifră de afaceri anuală, declarată sau realizată, este inferioară plafonului de 65.000 euro, al cărui echivalent în lei se stabileşte la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data aderării şi se rotunjeşte la următoarea mie, respectiv 220.000 lei, poate aplica scutirea de TVA ( regim special de scutire), pentru operaţiunile prevăzute la art. 126 alin.(1) CF cu excepţia livrărilor intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b).
3. Plafonul pentru a trece de la tva la incasare la tva normal – cifra de afaceri : 2.250.000 lei.
4. Nu sunt considerate operaţiuni impozabile în România achiziţiile intracomunitare de bunuri care îndeplinesc printre altele si condiţia ca valoarea totală a acestor achiziţii intracomunitare nu depăşeşte pe parcursul anului calendaristic curent sau nu a depăşit pe parcursul anului calendaristic anterior plafonul de 10.000 EUR (34.000 lei la cursul valutar de schimb comunicat de Banca Nationaa a Romaniei la data aderării). 
5. Plafonul pentru trecerea de la platitor trimestrial de tva la platitor lunar este cifra de afaceri de 100.000 eur(contravaloarea  in lei se determină pe baza cursului de schimb comunicat de BNR valabil pentru data de 31 decembrie a anului  2014 respectiv 4,4834 ). Astfel plafonul la 2014 este de 448.340 lei. (plafonul aferent anului 2013 a fost de de 446.390 lei).
6. Contribuabilii pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit și care în anul fiscal anterior au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro, începând cu anul fiscal următor, au obligația determinării venitului net anual în sistem real.(Cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea echivalentului în lei al sumei de 100.000 EUR este cursul de schimb mediu anual comunicat de BNR, la sfârșitul anului fiscal-  4,4446 respectiv lei/eur- rezultand astfel un plafon in lei de 444.460 lei (la 2013 a fost de 441.900 lei).
7. Pentru vânzări la distanţă, plafonul de la art. 132 alin. (2) lit. a) din CF este de 35.000 eur.(contravaloarea in lei se stabileşte pe baza cursului valutar de schimb comunicat de BNR la data aderării şi se rotunjeşte la cifra miilor. Rotunjirea se face prin majorare, când cifra sutelor este egală cu sau mai mare decât 5, şi prin reducere, când cifra sutelor este mai mică decât 5, prin urmare plafonul este de 118.000 lei.)
sursa:http://www.contzilla.ro/cele-7-plafoane-fiscale-actualizate-la-2015-in-functie-de-cursul-valutar-la-31-12-2014/

luni, 15 iunie 2015

Poate un mic magazin sa revanda marfa pe care o cumpara de la un alt magazin ?Potrivit legii nr.12/1990 privind protejarea populatiei impotriva unor activităti comerciale ilicite constituie activităti comerciale ilicite si atrag răspunderea contraventională sau penală, după caz, fată de cei care le-au săvarsit „cumpărarea de mărfuri sau produse in scop de revanzare, de la unitatile de desfacere cu amănuntul, de alimentatie publică, cantine, unităti de turism si alte unităti similare”.
Această interdictie a fost ridicată din partea Curtii Constitutionale.Prin decizia nr. 498 din data de 10 mai 2012 s-a admis exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor referitoare la cumpărarea de mărfuri sau produse in scop de revanzare, de la unitatile de desfacere cu amănuntul si alte unităti similare si s-a stabilit că: dispozitiile art.1 lit.g) din Legea nr.12/1990 privind protejarea populatiei impotriva unor activităti comerciale ilicite sunt neconstitutionale.

 In Monitorul Oficial din 18 februarie 2014, a fost republicată legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite iar legea republlicată nu mai mentionează nimic despre cumpărarea de mărfuri sau produse in scop de revanzare de la unitatile de desfacere cu amănuntul. Totusi pentru a nu avea surprize la un eventual control vă recomandăm să păstrati la indemană o copie a deciziei Curtii Constitutionale nr. 498 din data de 10 mai 2012

Atentie: ridicarea interdictiilor nu inseamnă că vă este permis să cumpărati de la un alt magazin pe bază de bon fiscal si apoi să revindeti marfa. Veti avea nevoie de toate documentele pe care in mod uzual le primiti cand cumpărati en-gros (factură, aviz, etc).

sursa:https://miciafaceri.wordpress.com/tag/revanzarea-marfii-cumparate-de-la-un-magazin/miercuri, 10 iunie 2015

In atentia PFA urilor.

In ce conditii pot fi reconsiderate activitatile independente ca activitati dependente?

Codul fiscal defineste activitatea dependenta ca fiind orice activitate desfasurata de o persoana fizica intr-o relatie de angajare. In schimb, activitatea independenta reprezinta orice activitate desfasurata cu regularitate de catre o persoana fizica, alta decat o activitate dependenta.

De asemenea, orice activitate poate fi reconsiderata ca activitate dependenta daca indeplineste cel putin unul dintre urmatoarele criterii stipulate in Codul fiscal:

1.beneficiarul de venit se afla intr-o relatie de subordonare fata de platitorul de venit, respectiv organele de conducere ale platitorului de venit, si respecta conditiile de munca impuse de acesta, cum ar fi: atributiile ce ii revin si modul de indeplinire a acestora, locul desfasurarii activitatii, programul de lucru;

2.in prestarea activitatii, beneficiarul de venit foloseste exclusiv baza materiala a platitorului de venit, respectiv spatii cu inzestrare corespunzatoare, echipament special de lucru sau de protectie, unelte de munca sau altele asemenea si contribuie cu prestatia fizica sau cu capacitatea intelectuala, nu si cu capitalul propriu;

3.platitorul de venit suporta in interesul desfasurarii activitatii cheltuielile de deplasare ale beneficiarului de venit, cum ar fi indemnizatia de delegare-detasare in tara si in strainatate, precum si alte cheltuieli de aceasta natura;platitorul de venit suporta indemnizatia de concediu de odihna si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca, in contul beneficiarului de venit.

In cazul reconsiderarii unei activitati ca activitate dependenta, impozitul pe venit si contributiile sociale obligatorii, stabilite potrivit legii, vor fi recalculate si virate, fiind datorate solidar de catre platitorul si beneficiarul de venit. In acest caz se aplica regulile de determinare a impozitului pentru veniturile din salarii realizate in afara functiei de baza.

sursa: http://m.avocatnet.ro/mobile/m%7Carticol?a=40461

Operatiuni interzise din punct de vedere contabil.

Prin operaţiuni interzise se înţeleg operaţiuni oprite, nepermise sau operaţiuni neautorizate în mod imperativ de legiuitor. În lista categoriilor de operaţiuni interzise sunt deţinerea, cu orice titlu, de elemente patrimoniale fără să fie înregistrate în contabilitate şi efectuarea de operaţiuni economico-financiare fără să fie înregistrate în contabilitate.

Neînregistrarea unor operaţiuni în contabilitate conduce în mod inevitabil la denaturarea veniturilor, cheltuielilor, rezultatelor financiare, precum şi a elementelor de activ şi de pasiv ce se reflectă în bilanţ. Cu alte cuvinte, contabilitatea va reflecta date şi informaţii necorespunzătoare cu realitatea.


Legiuitorul a stabilit că deţinerea, cu orice titlu, de elemente de natura activelor şi datoriilor, precum şi efectuarea de operaţiuni economico-financiare, fără să fie înregistrate în contabilitate, sunt interzise, având în vedere că efectuarea cu ştiinţă de înregistrări inexacte, precum şi omisiunea cu ştiinţă a înregistrărilor în contabilitate constituie infracţiunea defals intelectual şi se pedepseşte conform legii penale.

I.Este interzisă creditarea de către societate a administratorilor acesteia prin intermediul unor operaţiuni, precum:

• acordarea de împrumuturi administratorilor;
• acordarea de avantaje financiare administratorilor cu ocazia sau ulterior încheierii de către societate cu aceştia de operaţiuni de livrare de bunuri, prestări de servicii sau executare de lucrări;
• garantarea directă ori indirectă, în tot sau în parte, a oricăror împrumuturi acordate administratorilor, concomitentă ori ulterioară acordării împrumutului;
• garantarea directă ori indirectă, în tot sau în parte, a executării de către administratori a oricăror alte obligaţii personale ale acestora faţă de terţe persoane;
• dobândirea cu titlu oneros ori plata, în tot sau în parte, a unei creanţe ce are drept obiect un împrumut acordat de o terţă persoană administratorilor ori o altă prestaţie personală a acestora.

Aspectele privind interdicţia creditării de către societate a administratorilor acesteia sunt aplicabile şi operaţiunilor în care sunt interesaţi soţul sau soţia, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv ai administratorului; de asemenea, dacă operaţiunea priveşte o societate la care una dintre persoanele anterior menţionate este administrator ori deţine, singură sau împreună cu una dintre persoanele sus-menţionate, o cotă de cel puţin 20% din valoarea capitalului social subscris.

Nu este interzisă creditarea de către societate a administratorilor acesteia în cazul operaţiunilor a căror valoare exigibilă cumulată este inferioară echivalentului în lei al sumei de 5.000 de euro.
II.Este interzis să se înregistreze operaţiuni economice şi financiare în contabilitate care nu au la bază documente justificative. Orice document justificativ care a fost utilizat pentru a fi înregistrat în contabilitate angajează răspunderea persoanelor care l-au întocmit, vizat şi aprobat, precum şi a celor care l-au înregistrat în contabilitate, după caz. Prin urmare, persoanele care semnează un document justificativ răspund în faţa legii pentru modalitatea în care şi-au executat atribuţiile.

III. Este interzisa acordarea unor facilitati de pret clientilor, persoane juridice, care efectueaza plata in numerar. 
Nu este interzisă 
 acordarea unor disconturi si/sau reduceri de pret in diverse perioade ale anului sau cu ocazia lansarii unor promotii de produse, daca aceste facilitati vizeaza toti agentii economici, in calitate de clienti, si se acorda fara discriminare in ceea ce priveste modalitatea de plata.

sursa:http://legestart.ro/aspecte-contabile-privind-operatiunile-interzise-care-sunt-acestea-si-ce-trebuie-sa-retinem/
sursa:http://www.conta.ro/forum/topic/5686-control-garda-financiara/

miercuri, 3 iunie 2015

Persoanele fizice care vor investi in microintreprinderi vor fi scutite de la plata unor impozite

Legea nr. 120/2015 privind stimularea investitorilor individuali – business angels a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 382 din 2 iunie 2015 si va intra in vigoare pe 17 iulie 2015.
Actul normativ reglementeaza conditiile in care persoanele fizice, denumite investitori individuali-business angels, pot beneficia de facilitati fiscale, ca urmare a dobandirii de parti sociale prin investitii in microintreprinderi si intreprinderi mici, asa cum sunt definite de Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii. Aceste societati vor trebui sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
 • sa fie constituite ca societati cu raspundere limitata in conditiile art. 2 din Legea societatilor nr. 31/1990;
 • sa fie intreprinderi autonome in sensul Legii nr. 346/2004;
 • sa nu se afle in incapacitate de plata sau in stare de insolventa ori in faliment si sa nu fi fost deschisa procedura concordatului preventiv sau a lichidarii societatii.
Persoanele fizice care vor investi in societatile ce intrunesc criteriile de mai sus vor beneficia de mai multe facilitati fiscale.
In primul rand, investitorii individuali vor fi scutiti de impozitul pe veniturile sub forma de dividende pentru o perioada de 3 ani din momentul dobandirii partilor sociale, pentru dividendele aferente partilor sociale dobandite.
In al doilea rand, ei vor fi scutiti de impozitul pentru castigul din transferul partilor sociale, daca transferul partilor sociale va avea loc dupa trecerea unui termen de cel putin 3 ani de la dobandire.
Atentie! Valoarea totala cumulata a sumelor pentru care se vor aplica facilitatile nu va putea depasi valoarea investitiei efectuate de catre toti investitorii individuali-business angels. De asemenea, investitorii vor putea cesiona partile sociale intr-o societate inchisa impreuna cu investitia acordata societatii catre un alt investitor individual, care la data dobandirii prin cesiune a drepturilor de participare, nu avea calitatea de asociat, acesta din urma beneficiind de toate facilitatile fiscale acordate pentru investitorul individual-business angel.
Legea nr. 120/2015 care va intra in vigoare pe 17 iulie stabileste ca pentru a beneficia de scutirile de impozit, investitorii individuali trebuie sa indeplineasca cumulativ mai multeconditii:
a) este o persoana din afara societatii si dobandeste calitatea de asociat al acesteia prin aportul sau in numerar la capitalul social al societatii, rezultand emiterea de noi parti sociale in favoarea sa; investitorul individual-business angel va dobandi un numar de parti sociale la societate la valoarea nominala cu prima de emisiune aferenta aportului sau, platita la data majorarii capitalului social;
b) investeste o suma cuprinsa intre 3.000 de euro si 200.000 de euro, echivalent lei la cursul Bancii Nationale a Romaniei din ziua efectuarii operatiunii in societatea al carei asociat devine, prin dobandirea de parti sociale; dobandirea partilor sociale are loc prin majorare de capital social, in conformitate cu prevederile lit. a), iar suma investita va fi platita prin intermediul sistemului bancar din Romania si va fi inregistrata in contabilitatea societatii, conform legii; aceste limite de sume se aplica cumulat, indiferent de numarul investitorilor;
c) investitia este efectuata strict in vederea indeplinirii obiectului principal de activitate al societatii si planului de afaceri pentru care investitorul individual-business angel va investi;
d) nu are fapte inscrise in cazierul fiscal eliberat de autoritatile competente la data efectuarii investitiei;
e) nu poate detine, ca urmare a investitiei, in nume propriu sau prin persoane interpuse,mai mult de 49% din capitalul social al societatii in cauza;
f) nu este incapabila ori nu a fost condamnata pentru infractiuni contra patrimoniului prin nesocotirea increderii, infractiuni de coruptie, delapidare, infractiuni de fals in inscrisuri, evaziune fiscala, infractiuni prevazute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului, sau pentru infractiunile prevazute de Legea nr. 31/1990.
Important! Daca mai multe persoane fizice vor deveni investitori individuali-business angels, facilitatile fiscale vor putea fi acordate pentru maximum 49% din capitalul socialal societatii in cauza, proportional cu procentul partilor sociale detinute.
Totodata, noile reglementari mai prevad ca facilitatile fiscale se vor acorda daca sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii:
 • investitorul individual-business angel nu instraineaza partile sociale inainte de expirarea termenului de 3 ani de la data dobandirii acestora; in caz contrar, acesta datoreaza impozitul pe veniturile sub forma de dividende, la care se adauga accesorii, precum si impozitul pe veniturile din investitii;
 • actul constitutiv al societatii, depus pentru sustinerea cererii de inregistrare a majorarii capitalului social prin emiterea de noi parti sociale in registrul comertului, contine urmatoarele clauze:
  • participarea la profit si pierderi a asociatilor va deveni proportionala cu procentul partilor sociale detinute de fiecare asociat;
  • deciziile privind planul de afaceri si renuntarea la impartirea profitului, aferente investitiei efectuate, se vor lua cu acordul tuturor asociatilor;
 • societatea si asociatii nu utilizeaza prima de emisiune la majorarea capitalului social si nu o repartizeaza catre asociati, pe o durata de 3 ani de la data inregistrarii investitorului individual-business angel la registrul comertului;
 • societatea nu are datorii catre bugetul general consolidat la data cesionarii partilor sociale de catre investitorul individual-business angel.
Investitorul individual-business angel, asociatii societatii si societatea vor incheia un acord de contributie in care se va mentiona obligatoriu majorarea de capital social prin emiterea de parti sociale si prima de emisiune urmand sa il inregistreze la registrul comertului.
In plus, reprezentantul legal desemnat al societatii va asigura pastrarea intr-o forma corespunzatoare a datelor de identitate ale detinatorilor partilor sociale, inclusiv ale investitorului individual-business angel, si a inregistrarilor tuturor operatiunilor financiare desfasurate de societate pe o perioada de minimum 5 ani de la data la care societatea si-a incetat activitatea.
Sunt excluse de la prevederile Legii nr. 120/2015 investitiile realizate in societati care desfasoara activitati in domeniul bancar, asigurari si reasigurari, al pietei de capital, intermedieri financiare, orice alte activitati in domeniul financiar, tranzactii imobiliare, inchiriere active imobiliare, intermedieri in domeniul imobiliar, dezvoltare imobiliara, jocuri de noroc si pariuri, productie sau comercializare de otel, productie sau comercializare de carbune, constructii de nave maritime si fluviale, productie sau comercializare de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, substante aflate sub control national, plante, substante si preparate stupefiante si psihotrope, consultanta in orice domeniu.

sursa:http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_38719/Din-iulie-persoanele-fizice-care-vor-investi-in-microintreprinderi-vor-fi-scutite-de-la-plata-unor-impozite.html

marți, 2 iunie 2015

Coeficienții pentru indexare salariu minim 2015În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1.

(1) Începând cu data de 1 ianuarie 2015, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește la 975 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168,667 de ore în medie pe lună în anul 2015, reprezentând 5,781 lei/oră.
(2) Începând cu data de 1 iulie 2015, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește la 1.050 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168,667 de ore în medie pe lună în anul 2015, reprezentând 6,225 lei/oră.
Odata cu modificarile survenite asupra Codului fiscal de la 1 ianuarie, multi angajatori nu stiu cum sa procedeze in privinta coeficientilor de salarizare.

Situatii problematice au survenit in privinta importantei coeficientilor de ierarhizare de la 1 ianuarie 2012 in vederea stabilirii salariului. De exemplu, un angajator se poate confrunta cu urmoatarea situatie: angajeaza un salariat cu studii superioare in luna decembrie 2011. Cum va calcula pentru anul 2012 salariul de incadrare? Exista diferente intre decembrie 2011 si anul 2012 in ceea ce priveste coeficientii de ierarhizare?

Specialistii ofera solutii acestei situatii:

Angajatorii au obligatia, conform (art. 40 alin. (2) lit. c) din Codul muncii, republicat), sa acorde salariatilor toate drepturile ce decurg:
 • din lege,
 • din contractul colectiv de munca aplicabil si
 • din contractele individuale de munca.
Acordarea drepturilor salariatilor este obligatorie
 • pentru drepturile care izvorasc din dispozitii legale,
 • pentru drepturile care izvorasc din prevederile cuprinse in contractele colective de munca incheiate la diferitele niveluri sau in contractele individuale de munca.
Conform legii, angajatorul este obligat sa garanteze in plata un salariu brut lunar cel putin egal cu salariul de baza minim brut pe tara.

Unele dispozitii cuprinse in contractele colective de munca au obligatia de a determina angajatorii ca la stabilirea salariilor angajatilor sa respecte unii coeficienti minimi de ierarhizare.

De exemplu, CCMUN pe anii 2007-2010 prevedea astfel de coeficienti minimi, a caror respectare era obligatorie pentru stabilirea salariilor. Dupa modelul CCMUN, multe contracte colective la nivel de ramura au utilizat unii coeficienti minimi obligatorii pentru a stabili salariile angajatilor de la nivelul unitatilor carora li se aplica dispozitiile respectivelor contracte.

Astfel, nu exista o obligatie legala in sarcina angajatorului de stabilire a salariilor angajatilor cu respectarea coeficientilor minimi de ierarhizare, ci una conventionala, generata de contractele colective de munca.

Obligativitatea efectelor contractelor colective de munca incheiate la nivelurile stabilite de Legea nr. 130/1996, in prezent abrogata, este expres prevazuta de art. II alin. (2) din Legea nr. 40/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, potrivit careia contractele colective de munca in aplicare la data intrarii in vigoare a prezentei legi isi produc efectele pana la data expirarii termenului pentru care au fost incheiate.
Aceasta este o consecinta a ultraactivitatii legii civile vechi, potrivit careia legea veche isi produce efectele un timp oarecare.

Prin urmare, chiar daca a intrat in vigoare Legea nr. 62/2011, iar Legea nr. 130/1996 a fost abrogata, contractele colective de munca in aplicare la data intrarii in vigoare a Legii 40/2011 isi produc efectele pana la data expirarii termenului pentru care au fost incheiate.

Atentie! In baza acestor dispozitii legale contractele incheiate la nivel de ramuri de activitate vor produce efecte fata de destinatarii acestora pana la data expirarii termenului pentru care au fost incheiate.

In concluzie, daca in decembrie exista un contract colectiv la nivel de ramura din care face parte angajatorul, in derulare, in conformitate cu specificatiile anterioare, el va genera consecinte pentru acordarea drepturilor mentionate pentru salariatii incadrati la angajatorii care fac parte din ramura.
Nu exista coeficienti de salarizare care sa se aplice la nivel national. Singurii coeficienti de salarizare care pot exista sunt cei prevazuti in contractele colective de munca semnate la nivel de unitati, grupuri de unitati sau sectoare de activitate.
sursa:http://www.myjob.ro/legislatia-muncii/coeficientii-de-ierarhizare-aplicabili-salariatilor-cu-studii-superioare-in-anul-2012.html
sursa:http://www.cabinetexpert.ro/2015-01-09/important-coeficientii-pentru-indexare-salariu-minim-2015-nu-se-mai-aplica-studii-superioare-etc.html

Vrei să lucrezi cu un "altfel" de contabil dar nu ştii de unde să începi?#Camanasof-Velcont

Mi-ar plăcea ca antreprenorii care ne recomandă, să nu se gândească la noi, sau să ne recomande ca o firmă care vinde prestări servcii con...