Va oferim garantia calitatii pentru serviciile oferite:
RESTITUIREA BANILOR
in primele 2 luni, daca sunteti nemultumit.Preluam documentele. Preluam actele contabile de la sediul dumneavoastra, le prelucram si le inapoiem odata cu toate declaratiile fiscale depuse si situatia contabila completa.

Blog dedicat informarii clientilor Velcont.Surse principale: www.avocatnet.ro , www.contabilul.manager.ro , www.fiscalitate.ro , www.portalcontabilitate.ro , www.cabinetexpert.ro , www.anaf.ro ,presa de specialitate diverse surse din televiziune si presa scrisa.Blogul este administrat de Velcont Expertiza Contabila. O firma de prestari servicii contabile.

Faceți căutări pe acest blog

sâmbătă, 2 mai 2015

Notificare ANAF registru de bani personali – model (privind constituirea acestuia)

Conform Art. 6. din Ordinul ministrului finanțelor publice 513/30.04.2015 – text integral – pentru aprobarea modelului și conținutului registrului de bani personali, precum și a procedurii de înregistrare a acestuia la organul fiscal, publicat in MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 300/30.04.2015 :
“Operatorul economic notifică organului fiscal competent de administrare constituirea registrului de bani personali, precizând data deschiderii acestuia și numărul de pagini, conform numerotării acestora, în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării OMFP 513/2015.”
Ministerul Finanțelor a publicat proiectul de ordin pentru aprobarea modelului și conținutului registrului de bani personali.
Foarte pe scurt:
 - pentru fiecare unitate (punct de lucru) în care utilizați casă de marcat aveți obligația de a deține acest registru.
- registrul se numerotează obligatoriu și se semnează pe ultima pagină de către administratorul societății sau de către o persoană împuternicită de acesta (se face mențiunea aceea de care știți “Prezentul registru conține un număr de …pagini numerotate de la nr… la nr…” )
- zilnic, personalul ce-și desfășoară activitatea la punctul de lucru, este obligat să completeze informațiile solicitate de formular, fără modificări, ștersături, adăugiri și fără a lăsa spații necompletate
- operatorul economic este responsabil de integritatea registrului și de completarea lui zilnică.
- înregistrarea la ANAF se face printr-o notificare scrisă efectuată de operatorul economic, faptul că la nivelul punctului de lucru și-a constituit registrul de bani personali, precizând data deschiderii registrului și numărul de pagini, așa cum sunt ele numerotate, în maxim 5 zile de la publicarea ordinului. Aici e o neclaritate – nu se spune în ce termen se va notifica ANAF în cazul unor puncte de lucru noi. Probabil anterior deschiderii lui sau în ziua deschiderii lui.
Registrul de prezintă sub forma unui caiet A4. Poate fi tipărit de operatorul economic, poate fi un caiet A4 în care se desenează capul de tabel din ordin, nu contează. Contează să fie format A4, să conțină exact modelul din anexa la ordin, să fie numerotate paginile și să fie notificată deschiderea lui.
Deschiderea registrului înseamnă prima operare a datelor în registru.
Un model de notificare poate fi acesta

SC EXEMPLU SRL 
Beiuș, str. Româna, nr.100 
J05/1234/2000 
CUI RO1234 
Nr. 999 din 1 mai 2015

Către,
DRFP Cluj – AJFP Bihor – Serviciul Fiscal Orășenesc Beiuș

Subscrisa EXEMPLU SRL cu sediul social în Beiuș, str.Română, nr.100, având în vedere prevederile Ordinului  nr…. /2015, vă remitem următoarea
NOTIFICARE
La punctul de lucru al societății noastre situat în Beiuș, str. Punctului de lucru, nr. 1, am deschis la data de …/…./….. registrul de bani personali conform prevederilor OUG 28/1999. Registrul conține un număr de 100 pagini numerotate de la 1 la 100.

Administrator,

În cazul în care aveți mai multe puncte de lucru puteți adapta textul de mai sus. Spre exemplu
La următoarele puncte de lucru ale societății noastre am înființat, conform OUG 28/1999,registrul de bani personali, după cum urmează:
- la punctul de lucru situat în Beiuș, str. Punct de lucru, nr.2 – am deschis la data de …/…/…. registrul de bani personali. Registrul conține un număr de 100 pagini numerotate de la 1 la 100.
- la punctul de lucru situat în Beiuș, str.Punct de lucru 2, nr.2, – am deschis la data de …/…/…. registrul de bani personali. Registrul conține un număr de 100 pagini numerotate de la 1 la 100.
Pentru a veni in ajutorul tuturor colegilor, contabilii de pe grupul – Contabili pe Facebook – au realizat un model de notificare, pe care vi-o supunem atentiei in continuare. Multumim tuturor pentru initiativa.

sursa:http://www.cabinetexpert.ro/2015-05-02/notificare-anaf-registru-de-bani-personali-model-privind-constituirea-acestuia.html
sursa imaginii:http://0.gravatar.com/avatar/4a8b07417a65ceb7a44ed0282777c604?s=75&d=blank&r=G
sursa:http://www.cabinetexpert.ro/2015-05-01/registrul-de-bani-personali-model-editabil-conform-omfp-513-30-04-2015.html

PENTRU A DESCARCA MODELUL EDITABIL AL REGISTRULUI DE BANI PERSONALI – CONFORM CU OMFP 513/2015 – CLICK AICI
PENTRU A DESCARCA MODELUL DE NOTIFICARE – CLICK AICI

Construiti bugetul familiei asemenea unei afaceri

Cand un client de al meu din motive personale a fost nevoit sa se implice mai mult in viata de familie a parintilor si-a rugat parintii sa...