joi, 28 mai 2015

La ce se aplică cota de 9% ?

 Nomenclator produse deja filtrat, în care sunt incluse doar codurile NC (la ce se aplică cota de 9%)  cele ce sunt excluse nefiind cuprinse îl puteți descărca de AICI

sursa:http://www.sagasoftware.ro/?p=1380#more-1380

sâmbătă, 23 mai 2015

Care sunt limitele raspunderii unui contabil intr-o firma?

Potrivit art.10 alin. (3) din Legea contabilitatii “ Contabilitatea poate fi organizata si condusa pe baza de contracte de prestari de servicii in domeniul contabilitatii, incheiate cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.”

In cazul in care contabilitatea este condusa pe baza de contract de prestari de servicii, incheiat cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, raspunderea pentru conducerea contabilitatii revine acestora, potrivit legii si prevederilor contractuale.

Administratorul trebuie sa asigure conditiile necesare pentru ducerea la indeplinire a contractului iar pentru asigurarea corectitudinii lucrarilor de contabilitate acesta poate sa apeleze la un audit financiar independent (in functie de incadrarea in anumite criterii de marime, acest lucru este obligatoriu).

Potrivit art.6 alin. (2) din Legea contabilitatii  “documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat şi aprobat, precum şi a celor care le-au înregistrat în contabilitate, după caz.” Aceasta raspundere ii este atribuita contabilului sef. Exceptie cand este exonerat de la raspundere, situatia in care poate dovedi ca un document a fost sustras, nu i-a fost inmanat la timp, astfel neputand fi raspunzator de inregistrarea tarzie sau deloc a unei tranzactii.

Contabilul sef va fi tras la raspundere in cazul in care acesta nu incheie balanta de verificare lunara, chiar daca sunt documente care nu au ajuns la timp, astfel ca acestea se vor inregistra in contabilitatea in momentul in care se primesc.

Totusi, desi raspunderea cea mare ii revine contabilului sef, si persoanele din subordine pot fi raspunzatoare de actiunile pe care le intreprind.

Potrivit art. 41 din Legii contabilitatii,  “constituie contravenţii la prevederile prezentei legi următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii, să fie considerate infracţiuni:

1. detinerea, cu orice titlu, de elemente de natura activelor si datoriilor, precum si efectuarea de operatiuni economico-financiare, fara sa fie inregistrate in contabilitate;
2. nerespectarea reglementarilor emise de Ministerul Finantelor Publice, respectiv de institutiile cu atributii de reglementare in domeniul contabilitatii prevazute la art. 4 alin. (3), cu privire la:
a) aprobarea politicilor si procedurilor contabile prevazute de legislatie;
b) utilizarea si tinerea registrelor de contabilitate;
c) intocmirea si utilizarea documentelor justificative si contabile pentru toate operatiunile efectuate, inregistrarea in contabilitate a acestora in perioada la care se refera, pastrarea si arhivarea acestora, precum si reconstituirea documentelor pierdute, sustrase sau distruse;
d) efectuarea inventarierii;
e) intocmirea, semnarea si depunerea in termenul legal la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice a situatiilor financiare anuale si, dupa caz, a situatiilor financiare anuale consolidate, precum si a raportarilor contabile;
f) intocmirea, semnarea si depunerea la Ministerul Finantelor Publice si la unitatile teritoriale ale acestuia, precum si la institutiile publice ierarhic superioare a situatiilor financiare trimestriale si anuale ale institutiilor publice, potrivit legii;
g) depunerea declaratiei din care sa rezulte ca persoanele prevazute la art. 1 alin. (1)-(3) nu au desfasurat activitate, respectiv a instiintarii prevazute la art. 27 alin. (6) lit. b);
3. prezentarea de situatii financiare care contin date eronate sau necorelate, inclusiv cu privire la identificarea persoanei raportoare;
4. nerespectarea prevederilor referitoare la intocmirea declaratiilor prevazute la art. 30 si 31;
5. nerespectarea prevederilor referitoare la obligatia membrilor organelor de administratie, conducere si supraveghere de a intocmi si de a publica situatiile financiare anuale;
6. nerespectarea prevederilor referitoare la obligatia membrilor organelor de administratie, conducere si supraveghere ale societatii-mama de a intocmi si de a publica situatiile financiare anuale consolidate;
7. nerespectarea obligatiei privind auditarea, conform legii, a situatiilor financiare anuale si a situatiilor financiare anuale consolidate;
8. nedepunerea, potrivit prezentei legi, a situatiilor financiare anuale, a situatiilor financiare anuale consolidate, precum si a raportarilor contabile;
9. nerespectarea prevederilor art. 10 si 36^1.

sursa: http://www.contzilla.ro/care-sunt-limitele-raspunderii-unui-contabil/

duminică, 10 mai 2015

Schimbarea cotei de TVA. Cum procedeaza magazinele?

Guvernul a decis reducerea TVA la 9%, la toate alimentele, de la 1 iunie.

In cazul schimbarii de cota de TVA, in cazul in care evidenta gestiunii se tine la pret de vanzare cu amanuntul, este obligatorie inventarierea stocului de marfa pentru produse alimentare la sfarsitul zilei de 31 mai 2015 daca se va trece de la TVA 24% la cota de 9% si stabilirea noilor preturi de vanzare cu amanuntul pentru marfurile existente in stoc (se intocmesc liste de inventariere pentru stabilirea stocului si procese-verbale de schimbare de pret sau note de receptie si constatare de diferente pentru inregistrarea nolilor preturi).

Presupuand ca detineti marfa in stoc la pret de vanzare cu amanuntul la 31.05.2014 , cu cota de TVA 24% in suma de 1000 de lei si incepand cu data de 1.06.2015 cota de TVA va fi 9%, calculul se va face astfel:

1000 lei : 1,24 = 804, 45 lei
804, 45 lei x 1,09 = 876,85 lei

Asadar, stocul cu TVA 9% va fi 876, 85 lei, numai in cazul in care modificati pretul de vanzare al marfurilor in sensul reducerii cotei de TVA de la 24% la 9%.


Inregistrarile contabile vor fi:


371" Marfuri % -1000 lei stornare
378" Diferente de pret la marfuri" -806,45 lei stornare
4428 ‘Tva neexigibila" -193.55 lei (1000 x24/124) stornare

371" Marfuri % 876, 85 lei 
378" Diferente de pret la marfuri" 804,45 lei
4428 ‘Tva neexigibila" 72,40 lei (876,85 x 9/109)


sâmbătă, 2 mai 2015

Notificare ANAF registru de bani personali – model (privind constituirea acestuia)

Conform Art. 6. din Ordinul ministrului finanțelor publice 513/30.04.2015 – text integral – pentru aprobarea modelului și conținutului registrului de bani personali, precum și a procedurii de înregistrare a acestuia la organul fiscal, publicat in MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 300/30.04.2015 :
“Operatorul economic notifică organului fiscal competent de administrare constituirea registrului de bani personali, precizând data deschiderii acestuia și numărul de pagini, conform numerotării acestora, în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării OMFP 513/2015.”
Ministerul Finanțelor a publicat proiectul de ordin pentru aprobarea modelului și conținutului registrului de bani personali.
Foarte pe scurt:
 - pentru fiecare unitate (punct de lucru) în care utilizați casă de marcat aveți obligația de a deține acest registru.
- registrul se numerotează obligatoriu și se semnează pe ultima pagină de către administratorul societății sau de către o persoană împuternicită de acesta (se face mențiunea aceea de care știți “Prezentul registru conține un număr de …pagini numerotate de la nr… la nr…” )
- zilnic, personalul ce-și desfășoară activitatea la punctul de lucru, este obligat să completeze informațiile solicitate de formular, fără modificări, ștersături, adăugiri și fără a lăsa spații necompletate
- operatorul economic este responsabil de integritatea registrului și de completarea lui zilnică.
- înregistrarea la ANAF se face printr-o notificare scrisă efectuată de operatorul economic, faptul că la nivelul punctului de lucru și-a constituit registrul de bani personali, precizând data deschiderii registrului și numărul de pagini, așa cum sunt ele numerotate, în maxim 5 zile de la publicarea ordinului. Aici e o neclaritate – nu se spune în ce termen se va notifica ANAF în cazul unor puncte de lucru noi. Probabil anterior deschiderii lui sau în ziua deschiderii lui.
Registrul de prezintă sub forma unui caiet A4. Poate fi tipărit de operatorul economic, poate fi un caiet A4 în care se desenează capul de tabel din ordin, nu contează. Contează să fie format A4, să conțină exact modelul din anexa la ordin, să fie numerotate paginile și să fie notificată deschiderea lui.
Deschiderea registrului înseamnă prima operare a datelor în registru.
Un model de notificare poate fi acesta

SC EXEMPLU SRL 
Beiuș, str. Româna, nr.100 
J05/1234/2000 
CUI RO1234 
Nr. 999 din 1 mai 2015

Către,
DRFP Cluj – AJFP Bihor – Serviciul Fiscal Orășenesc Beiuș

Subscrisa EXEMPLU SRL cu sediul social în Beiuș, str.Română, nr.100, având în vedere prevederile Ordinului  nr…. /2015, vă remitem următoarea
NOTIFICARE
La punctul de lucru al societății noastre situat în Beiuș, str. Punctului de lucru, nr. 1, am deschis la data de …/…./….. registrul de bani personali conform prevederilor OUG 28/1999. Registrul conține un număr de 100 pagini numerotate de la 1 la 100.

Administrator,

În cazul în care aveți mai multe puncte de lucru puteți adapta textul de mai sus. Spre exemplu
La următoarele puncte de lucru ale societății noastre am înființat, conform OUG 28/1999,registrul de bani personali, după cum urmează:
- la punctul de lucru situat în Beiuș, str. Punct de lucru, nr.2 – am deschis la data de …/…/…. registrul de bani personali. Registrul conține un număr de 100 pagini numerotate de la 1 la 100.
- la punctul de lucru situat în Beiuș, str.Punct de lucru 2, nr.2, – am deschis la data de …/…/…. registrul de bani personali. Registrul conține un număr de 100 pagini numerotate de la 1 la 100.
Pentru a veni in ajutorul tuturor colegilor, contabilii de pe grupul – Contabili pe Facebook – au realizat un model de notificare, pe care vi-o supunem atentiei in continuare. Multumim tuturor pentru initiativa.

sursa:http://www.cabinetexpert.ro/2015-05-02/notificare-anaf-registru-de-bani-personali-model-privind-constituirea-acestuia.html
sursa imaginii:http://0.gravatar.com/avatar/4a8b07417a65ceb7a44ed0282777c604?s=75&d=blank&r=G
sursa:http://www.cabinetexpert.ro/2015-05-01/registrul-de-bani-personali-model-editabil-conform-omfp-513-30-04-2015.html

PENTRU A DESCARCA MODELUL EDITABIL AL REGISTRULUI DE BANI PERSONALI – CONFORM CU OMFP 513/2015 – CLICK AICI
PENTRU A DESCARCA MODELUL DE NOTIFICARE – CLICK AICI

Vrei să lucrezi cu un "altfel" de contabil dar nu ştii de unde să începi?#Camanasof-Velcont

Mi-ar plăcea ca antreprenorii care ne recomandă, să nu se gândească la noi, sau să ne recomande ca o firmă care vinde prestări servcii con...