sâmbătă, 8 noiembrie 2014

Suspendare / Dizolvare / Lichidare / Radiere firma

Suspendarea firmei, numita si intrarea in inactivitate temporara a societatii, nu poate depasi 3 ani. In cazul suspendarii firmei, organul fiscal competent poate aproba, la cererea societatii, alte termene sau conditii de depunere a declaratiilor fiscale pentru impozitele, taxele si contributiile administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala.
Depunerea declaratiilor fiscale conform unui regim de declarare derogatoriu poate fi aprobata pentru perioade mai mari de 12 luni, dar nu mai mult de 3 ani consecutivi.
Firmele suspendate trebuie sa indeplineasca, cumulativ, urmatoarele conditii:
a) societatile sa nu desfasoare niciun fel de activitate;
b) societatile sa nu obtina venituri din exploatare, venituri financiare, venituri extraordinare si/sau alte elemente similare veniturilor;
c) societatile sa nu dispuna de personal angajat si sa nu plateasca venituri cu regim de retinere la sursa a impozitului
d) societatile sa figureze, in evidenta fiscala, cu toate obligatiile declarative si de plata indeplinite;
e) societatile sa nu aiba in curs de solutionare un decont cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare sau o cerere de restituire a impozitelor, taxelor si contributiilor;
f) societatile sa nu faca obiectul unei actiuni de inspectie fiscala, in curs de derulare;
g) societatile sa nu fie inscrise in lista contribuabililor declarati inactivi;
Pentru suspendarea firmelor societati comerciale, este necesar ca inactivitatea temporara sa fie inscrisa in registrul comertului. Astfel, la registrul comertului se depune dovada suspendarii firmei, respectiv o copie a extrasului de registru emis de catre oficiul registrului comertului privind starea societatilor comerciale, referitoare la suspendarea temporara a activitatii acestora.
Suspendarea firmei si intrarea in regimul de declarare derogatoriu se solicita de contribuabili, prin depunerea unei cereri la organul fiscal in a carui evidenta fiscala acestia sunt inregistrati ca platitori de impozite, taxe si contributii.
In cerere, contribuabilul declara pe propria raspundere ca indeplineste conditiile necesare suspendarii firmei si mentioneaza perioada pentru care solicita regimul de declarare derogatoriu, deci de suspendare a firmei.
Cererea de suspendare a firmei se solutioneaza de organul fiscal in termen de 30 de zile de la data depunerii, de compartimentul cu atributii in gestionarea declaratiilor fiscale.
Contribuabilii persoane juridice sau orice alte entitati fara personalitate juridica sunt declarati inactivi daca indeplinesc una dintre urmatoarele conditii:
a) nu isi indeplinesc, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligatie declarativa prevazuta de lege;
b) se sustrag de la efectuarea inspectiei fiscale, prin declararea unor date de identificare a sediului social care nu permit organului fiscal identificarea acestuia;
c) organele fiscale au constatat ca nu functioneaza la sediul social sau la domiciliul fiscal declarat.
Nu vor fi declarati inactivi contribuabilii aflati in stare de insolventa sau contribuabilii pentru care s-a pronuntat sau a fost adoptata o hotarare de dizolvare.
Firmele aflate in situatia de suspendare temporara sunt scutite la plata impozitului pe venit. Inactivitatea fiscala se inscrie atat in cazierul fiscal al persoanei juridice declarate inactiva, cat si al reprezentantilor legali ai acesteia.
Radiere firma
Hotararea privind dizolvarea societatilor comerciale este luata de Adunarea Generala a Asociatilor sau de Instanta Judecatoreasca. Prin dizolvare societatea comerciala nu se desfiinteaza, ea isi continua existenta juridica, insa numai pentru operatiunea de lichidare.
Cauzele generale de dizolvare sunt acele motive, imprejurari, situatii (legale sau de fapt) care au ca efect dizolvarea oricarei forme societare.
Potrivit art. 227 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, societatea se dizolva prin:
  • trecerea timpului stabilit pentru durata societatii;
  • imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii sau realizarea acestuia;
  • declararea nulitatii societatii;
  • hotararea adunarii generale;
  • hotararea tribunalului, la cererea oricarui asociat, pentru motive temeinice, precum neintelegerile grave dintre asociati, ce impiedica functionarea societatii;
  • insolventa societatii;
  • alte cauze prevazute de lege sau de actul constitutiv al societatii.
DIZOLVARE /LICHIDARE VOLUNTARA
Potrivit articolului 235 alin. 2, introdus prin pct. 157 din legea 441 din 27 noiembrie 2006 in societatile cu raspundere limitata, asociatii pot hotari, odata cu dizolvarea, si modul de lichidare a societatii, atunci cand sunt de acord cu privire la repartizarea si lichidarea patrimoniului societatii si cand asigura stingerea pasivului sau regularizarea lui in acord cu creditorii. „Prin votul unanim al asociatilor se poate hotari si asupra modului in care activele ramase dupa plata creditorilor vor fi impartite intre asociati.“ In lipsa acordului unanim privind impartirea bunurilor, va fi urmata procedura de lichidare prevazuta de prezenta de legislatia in vigoare. Transmiterea dreptului de proprietate asupra bunurilor ramase dupa plata creditorilor are loc la data radierii societatii din registrul comertului. Registrul va elibera fiecarui asociat un certificat constatator al dreptului de proprietate asupra activelor distribuite, in baza caruia asociatul poate proceda la inscrierea bunurilor imobile in cartea funciara.
ACTE NECESARE/CONDITII
ETAPA I  – dizolvarea si lichidarea voluntara Se impune prezenta asociatului/asociatilor, copie C.I. asociat/, copie dupa certificatul de inregistrare al societatii, stampila societatii, toate certificatele constatatoare in original (daca exista; pentru sediu social, pentru punct de lucru, pentru autorizatii la terti) in vederea anularii autorizatiilor de functionare
ETAPA II  – de radiere (voluntara) In aceasta etapa sunt necesare urmatoarele acte:
Certificatul de inregistrare si anexele Iin original – Situatia financiara de lichidare – se va intocmi de catre un contabil ( contabilul societatii) – Hotararea de repartizare a activelor – Certificat de la Administratia Financiara din care rezulta ca societatea nu are datorii la bugetul de stat si la contributiile sociale.
sursa:http://az-contabilitate.ro/suspendarea-firmei-pasi-si-acte-necesare/
sursa:http://www.ccisv.ro/content/servicii/dizolvare-firma/
sursa imaginii:http://entrecon.ro/wp-content/uploads/2014/02/Radiere-1.jpg

De ce mă bucur de locului III?

Recent am obținut locul III pe județ în topul firmelor de contabilitate. De ce mă bucur? Pentru primele două locuri ar fi nevoit de mult...