vineri, 28 noiembrie 2014

Contabilitatea productiei ( simplificata )

Pasii de urmat de la factura de cumparari pana la vanzarea a produsului finit:

1. Factura de materii prime

pe baza acestuia se complecteaza.N.I.R.

2..BON CONSUM se trec cat se da in consum integral  in functie de ce consum

3.RAPORTUL DE PRODUCTIE trebuie sa contina produsele finite care au rezultat din procesul de productie si materia prima care a stat la baza obtinerii lor. Se intocmesc zilnic, iar pentru materia prima care s-a consumat se intocmesc bonuri de consum. Documentul poate fi intocmit in word si se ia o cantitate de produs finit

4. FISA DE MAGAZIE 
cu ajutorul carora se tine evidenta stocurilor, fara regim special, adica se pot completa si pe un formular care contine toatele necesare. Fisa de magazie serveste la evidenta cantitativa a stocurilor.Este document de evidenta a stocurilor la locul de depozitare a intrarilor, a iesirilor.Se intocmeste intr-un singur exemplar, separat pentru fiecare fel de material, materie prima, produs finit…etc,

Exemplu:
O firma (platitoare de TVA), care tine evidenta stocurilor de produse la cost efectiv de productie si utilizeaza metoda inventarului permanent detine la inceputul lunii octombrie  un stoc de produse finite de 1.000 kg, inregistrat la costul de productie de 6 lei/kg. Pentru realizarea de produse finite societatea efectueaza in cursul lunii octombrie 2011 urmatoarele cheltuieli de productie: cu materii prime 4.700 lei si cu combustibili 1.200 lei (cf. Bon de consum), cu personalul 3.800 lei (cf. Stat de plata) si cu energia (facturata de furnizor) 800 lei (plus TVA 24%). in data de 28.10.2011 se receptioneaza in depozit productia obitinuta de 1.500 kg (cf. Bon de predare-transfer-restituire), evaluate la cost efectiv de productie de 10.500 lei. in 30.10.2011 societatea vinde jumatate din produsele finite aflate in stoc la pretul de 10 lei/kg, TVA 24%. 


a) Consum materii prime ( in contabilitate primara se intocmesc bonurile de consum)
in contabilitatea financiara se fac urmatoarele inregistrari:
601
“Cheltuieli cu materiile prime”
=
301
“Materii prime”
4.700

b) Consum combustibili ( in contabilitate primara se intocmesc bonurile de consum)
6022
“Cheltuieli privind combustibilii”
=
3022
“Combustibili”
1.200

c) Salarii brute ( in contabilitaea primara se intocmesc pontajele si statele de plata)
in contabilitatea financiara se fac urmatoarele inregistrari:
641
“Cheltuieli cu salariile personalului”
=
421
“Personal – salarii datorate”
3.800

d) Consum energie
%
=
401
“Furnizori”
992
605
“Cheltuieli privind energia si apa”
800
4426
„TVA deductibila”
192
e) Obtinere produse finite ( in contabilitatetea primara se intocmeste raportul de productie)
in contabilitatea financiara se fac urmatoarele inregistrari:
345
“Produse finite”
=
711
”Venituri aferente costurilor stocurilor de produse”
10.500

f) Vanzare produse finite (1.250 kg) ( in contabilitatea primara se emit facturile catre clienti)
4111
“Clienti”
=
%
15.500
701
“Venituri din vanzarea produselor finite”
12.500
4427
“TVA colectata”
3.000

g) Descarcare gestiune pr fin FIFO 
711
”Venituri aferente costurilor stocurilor de produse”
=
345
“Produse finite”
7.750

(in contabilitaea primara se intocmesc si se verifica fisele de magazie)


surse: http://www.faracontabilitate.ro/contabilitate/monografie-privind-contabilitatea-produselor-finite/#ixzz3KMo0Nxzj

http://www.faracontabilitate.ro/diverse/cand-sunt-obligatorii-fisele-de-magazie/#axzz3KMiQiCkq
http://www.conta.ro/forum/topic/15197-raport-de-fabricatie/page__hl__raport+productie
http://www.avocatnet.ro/content/forum%7CdisplayTopicPage/topicID_206964/CONTABILITATE-PRIMARA-PRODUCTIE.html

Nu am vrut să fiu ocupat fiind ocupat, am vrut sa fiu ocupat productiv.

Recent o colegă de bază din echipa noastră și-a ales un alt drum in carieră, astfel am fost nevoit din lipsa de forță de muncă să preiau și ...