vineri, 28 noiembrie 2014

Contabilitatea productiei ( simplificata )

Pasii de urmat de la factura de cumparari pana la vanzarea a produsului finit:

1. Factura de materii prime

pe baza acestuia se complecteaza.N.I.R.

2..BON CONSUM se trec cat se da in consum integral  in functie de ce consum

3.RAPORTUL DE PRODUCTIE trebuie sa contina produsele finite care au rezultat din procesul de productie si materia prima care a stat la baza obtinerii lor. Se intocmesc zilnic, iar pentru materia prima care s-a consumat se intocmesc bonuri de consum. Documentul poate fi intocmit in word si se ia o cantitate de produs finit

4. FISA DE MAGAZIE 
cu ajutorul carora se tine evidenta stocurilor, fara regim special, adica se pot completa si pe un formular care contine toatele necesare. Fisa de magazie serveste la evidenta cantitativa a stocurilor.Este document de evidenta a stocurilor la locul de depozitare a intrarilor, a iesirilor.Se intocmeste intr-un singur exemplar, separat pentru fiecare fel de material, materie prima, produs finit…etc,

Exemplu:
O firma (platitoare de TVA), care tine evidenta stocurilor de produse la cost efectiv de productie si utilizeaza metoda inventarului permanent detine la inceputul lunii octombrie  un stoc de produse finite de 1.000 kg, inregistrat la costul de productie de 6 lei/kg. Pentru realizarea de produse finite societatea efectueaza in cursul lunii octombrie 2011 urmatoarele cheltuieli de productie: cu materii prime 4.700 lei si cu combustibili 1.200 lei (cf. Bon de consum), cu personalul 3.800 lei (cf. Stat de plata) si cu energia (facturata de furnizor) 800 lei (plus TVA 24%). in data de 28.10.2011 se receptioneaza in depozit productia obitinuta de 1.500 kg (cf. Bon de predare-transfer-restituire), evaluate la cost efectiv de productie de 10.500 lei. in 30.10.2011 societatea vinde jumatate din produsele finite aflate in stoc la pretul de 10 lei/kg, TVA 24%. 


a) Consum materii prime ( in contabilitate primara se intocmesc bonurile de consum)
in contabilitatea financiara se fac urmatoarele inregistrari:
601
“Cheltuieli cu materiile prime”
=
301
“Materii prime”
4.700

b) Consum combustibili ( in contabilitate primara se intocmesc bonurile de consum)
6022
“Cheltuieli privind combustibilii”
=
3022
“Combustibili”
1.200

c) Salarii brute ( in contabilitaea primara se intocmesc pontajele si statele de plata)
in contabilitatea financiara se fac urmatoarele inregistrari:
641
“Cheltuieli cu salariile personalului”
=
421
“Personal – salarii datorate”
3.800

d) Consum energie
%
=
401
“Furnizori”
992
605
“Cheltuieli privind energia si apa”
800
4426
„TVA deductibila”
192
e) Obtinere produse finite ( in contabilitatetea primara se intocmeste raportul de productie)
in contabilitatea financiara se fac urmatoarele inregistrari:
345
“Produse finite”
=
711
”Venituri aferente costurilor stocurilor de produse”
10.500

f) Vanzare produse finite (1.250 kg) ( in contabilitatea primara se emit facturile catre clienti)
4111
“Clienti”
=
%
15.500
701
“Venituri din vanzarea produselor finite”
12.500
4427
“TVA colectata”
3.000

g) Descarcare gestiune pr fin FIFO 
711
”Venituri aferente costurilor stocurilor de produse”
=
345
“Produse finite”
7.750

(in contabilitaea primara se intocmesc si se verifica fisele de magazie)


surse: http://www.faracontabilitate.ro/contabilitate/monografie-privind-contabilitatea-produselor-finite/#ixzz3KMo0Nxzj

http://www.faracontabilitate.ro/diverse/cand-sunt-obligatorii-fisele-de-magazie/#axzz3KMiQiCkq
http://www.conta.ro/forum/topic/15197-raport-de-fabricatie/page__hl__raport+productie
http://www.avocatnet.ro/content/forum%7CdisplayTopicPage/topicID_206964/CONTABILITATE-PRIMARA-PRODUCTIE.html

marți, 25 noiembrie 2014

Taxa radio-TV trebuie platita de firme

Taxele pentru serviciile publice de radiodifuziune si de televiziune au fost instituite deLegea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune si a Societatii Romane de Televiziune.

Persoanele juridice trebuie sa achite aceste taxe pentru sediul social, conform HG nr. 977/2003 si HG nr. 978/2003
 • Taxa radio:
  • persoane juridice fara salariati, 2,5 lei/luna;
  • microintreprinteri, 10 lei/luna;
  • persoane juridice cu sediul in Romania, inclusiv filialele acestora, sucursalele si celelalte subunitati ale lor fara personalitate juridica, sucursalele sau reprezentantele din Romania ale persoanelor juridice straine, 30 lei/luna;
 • Taxa TV:
  • persoane juridice fara salariati, 4 lei/luna;
  • microintreprinterile, 15 lei/luna;
  • persoane juridice cu sediul in Romania, inclusiv filialele acestora, sucursalele si celelalte subunitati ale lor fara personalitate juridica, sucursalele sau reprezentantele din Romania ale persoanelor juridice straine, 50 lei/luna;
  • persoanele juridice - societati turistice, pentru fiecare camera, 7,7 lei/luna.
Actiunea in justitie este singurul mod de anulare a taxei radio-TV

Toti consumatorii care refuza sa mai plateasca taxa radio-TV pot depune o plangere in instanța, prin care pot invoca aspectul de neconstitutionalitate. Acestia vor avea sanse de castig, în conditiile în care deja exista un precedent in acest sens.

sursa imaginii:http://cdn3.gds.ro:8080/wp-content/uploads/2012/05/141653maxim.jpg


sâmbătă, 22 noiembrie 2014

Optiunea pentru a nu mai aplica sistemul TVA la incasare

Contribuabilii pot opta pentru a nu mai aplica sistemul TVA la incasare oricand in cursul anului 2014 prin depunerea unei notificari la Fisc pentru a fi radiati din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare. In aceasta situatie, organele fiscal vor opera radierea din Registru incepand cu data de 1 a perioadei fiscale urmatoare celei in care a fost depusa notificarea. Evident, pana la operarea modificarilor si radierea propriu-zisa, contrbuabilii vor continua sa aplice sistemul de TVA la incasare.

Atentie! Noile reguli fiscale mai stabilesc ca cei care se inregistreaza ca platitori de TVA  in cursul anului 2014 si opteaza pentru a aplica TVA la incasare sunt obligati sa aplice acest sistem cel putin pana la finalul anului 2014. Singura exceptie se face doar pentru contribuabilii care depasesc plafonul de 500.000 de euro in cursul acestui an, acestia fiind obligati sa treaca la regimul normal de colectare si deducere a taxei pe valoarea adaugata chiar in timpul anului.

Atat in cazul contribuabililor care vor continua sa aplice sistemul TVA la incasare, cat si in ceea ce-i priveste pe cei care vor iesi din acest sistem, pentru operatiunile al caror fapt generator de taxa a intervenit pana la data de 31 decembrie 2013 inclusiv, precum ºi pentru facturile emise înainte de aceasta data, în situaþia în care cea de-a 90-a zi calendaristica de la data emiterii facturii sau de la termenul-limita prevazut de lege pentru emiterea facturii este ulterioara datei de 31 decembrie 2013, exigibilitatea taxei intervine la data încasarii totale sau parþiale a contravalorii bunurilor livrate/serviciilor prestate

Notificarea privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului T.V.A. la încasare, formular 097.Se depune de către persoanele impozabile înregistrate conform art.153 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare pentru notificarea organelor fiscale cu privire la aplicarea sistemului T.V.A. la încasare sau cu privire la încetarea aplicării acestui sistem în condiţiile prevăzute la art.134 indice 2 şi art.156 indice 3 alin.(11) ;I alin.(12). 

Reglementare: O.P.A.N.A.F. nr.3.884/2013. 
formularul 097, care a fost modificat de Fisc prin Ordinul nr. 3884/3013 pentru a permite optiunea. Pana acum notificarea putea fi depusa pentru a renunta la sistemul de TVA la incasare numai de catre contribuabilii care nu mai indeplineau conditiile de eligibilitate. Prin modificarile operate de ANAF,  in notificare a fost inclus un nou camp care permite renuntarea la sistem prin optiune, chiar daca contribuabilul indeplineste conditiile de eligibilitate:

Noul model al notificarii 097 a fost publicat de Fisc pe pagina sa de internet, iar ordinul care il aproba - Ordinul ANAF nr. 3884/3013 -  a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 10 din 8 ianuarie.
Totusi,  depunerea notificarii nu inseamna ca firmele vor putea renunuta la sistem imediat.
Conform Codului fiscal, sistemul de TVA la incasare nu se va mai aplica incepand cu prima zi a perioadei fiscale urmatoare celei in care s-a depus notificarea.
Practic, daca depuneti notificarea in luna ianuarie, nu veti mai aplica TVA la incasare de la:
 • 1 februarie – daca platiti si declarati TVA lunar (aveti ca perioada fiscala luna calendaristica)
 • 1 aprilie – daca platiti si declarati TVA trimestrial (aveti ca perioada fiscala trimestrul)
http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_35235/De-la-1-ianuarie-poti-aplica-TVA-la-incasare-numai-daca-vrei-Sistemul-a-devenit-optional-din-acest-an.html
https://static.anaf.ro/static/3/Galati/2014.09.08_01_informare_Presa_Braila.pdf
http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_35736/Cum-renunti-la-sistemul-de-TVA-la-incasare-Descarca-de-aici-formularul-pe-care-trebuie-sa-il-depui-la-Fisc.html

luni, 10 noiembrie 2014

Majorare capital social.


Potrivit prevederilor art. 221 din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, societatea cu raspundere limitata isi poate majora capitalul social, in modalitatile si din sursele prevazute de art. 210.

Potrivit prevederilor art. 210 din acelasi act normativ, capitalul social se poate mari prin emisiunea de actiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a actiunilor existente in schimbul unor noi aporturi in numerar si/sau in natura.
   
De asemenea, actiunile noi sunt liberate prin incorporarea rezervelor, cu exceptia rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune, ori prin compensarea unor creante lichide si exigibile asupra societatii cu actiuni ale acesteia.


Diferentele favorabile din reevaluarea patrimoniului vor fi incluse in rezerve, fara a majora capitalul social.
   
Marirea capitalului social prin majorarea valorii nominale a actiunilor poate fi hotarata numai cu votul tuturor actionarilor, in afara de cazul cand este realizata prin incorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.


Potrivit art. 67 alin (2)  lit a ) din acelasi act normativ, majorarea capitalului social prin noi aporturi in numerar si/sau in natura, caz in care dovada efectuarii varsamintelor si/sau a proprietatii aporturilor in natura se face cu actele care se cer la formarea capitalului social initial;
 
Astfel in situatia in care veti efectua varsamintele prin casa si veti duce copie dupa dispozitia de incasare  si dupa nota contabila s-ar putea ca aceste dovezi sa nu le accepte ONRC.   
b) compensarea unor creante lichide si exigibile asupra societatii cu actiuni ale acesteia.
Astfel  sumele inregistrate in creditul contului 455 sunt, in fapt, creante ale actionarilor/asociatilor asupra societatii, ele pot fi folosite la majorarea capitalului social, daca sunt lichide (adica au un cuantum bine determinat) si exigibile (au ajuns la scadenta prevazuta in contractul de imprumut/documentul in baza caruia sumele au fost inregistrate in contul 455).
Se necesita ca datoria sa fie lichida si exigibila, iar in practica justificarea acestui fapt a fost solicitata de catre Registrul Comertului sa fie demonstrata printr-un raport de expertiza contabila.Documentele necesare pentru înregistrarea menţiunii privind majorarea capitalului social al societăţilor


 1. Cererea de înregistrare (original) - formular;
 2. Actul modificator al actului constitutiv (hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor sau decizia asociatului unic/ Consiliului de administraţie/ directoratului sau actul adiţional la actul constitutiv (original) - detalii;
 3. Dovada dreptului de proprietate al asociatului/acţionarului/membrului persoanei juridice asupra aportului în natură (copie certificată - detalii); în cazul în care aportul este constituit dintr-un imobil se ataşează şi extrasul de carte funciară în original - detalii;
 4. Raportul de evaluare întocmit de expertul desemnat de directorul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoana sau persoanele desemnate (original) - detalii;
 5. Dovezile privind efectuarea vărsămintelor aporturilor la capitalul social (copii) - detalii;
 6. Actul constitutiv actualizat - detalii;
 7. Prospectul de emisiune având semnăturile a doi dintre administratori respectiv a doi membri ai directoratului, în caz de subscripţie publică (în copie); în cazul societăţilor reglementate de legislaţia pieţei de capital prospectul de emisie va fi avizat de ASF (în formă autentică) - detalii;
 8. Dacă este cazul:
  • hotărârea adunării generale a acţionarilor prin care se limitează sau se ridică dreptul de preferinţă, pentru publicare în Monitorul Oficial şi menţionare în registrul comerţului - detalii;
  • decizia consiliului de administraţie/directoratului de restrângere sau ridicare a dreptului de preferinţă al acţionarilor existenţi, pentru publicare în Monitorul Oficial - detalii;
  • în cazul majorării capitalului social prin ofertă publică primară sau pe bază de prospect de subscriere simplificat, dovada notificării adresate de societate ASF cu privire la rezultatele ofertei publice - detalii;
  • situaţiile financiare şi balanţa însoţitoare în cazul majorării capitalului social prin încorporarea rezervelor/beneficiilor/primelor de emisiune, în copie;
  • actul doveditor al creanţei, situaţiile financiare şi balanţa însoţitoare, după caz, în situaţia în care majorarea capitalului social se efectuează prin conversia unor creanţe certe, lichide şi exigibile asupra societăţii, în copie;
  • dovezile privind emiterea, subscrierea şi plata obligaţiunilor, hotărârea adunării generale privind emiterea de obligaţiuni convertibile în acţiuni şi hotărârea corespunzătoare a adunării generale a obligatarilor, în cazul în care majorarea capitalului social se efectuează prin conversia obligaţiunilor în acţiuni;
 9. Dacă este cazul:
  • declaraţiile date pe proprie răspundere de către noii asociaţi care prin majorare au dobândit părţi sociale din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi (original) - detalii;
  • după caz, declaraţia autentică pe propria răspundere a persoanei fizice cetăţean străin în nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice străine care nu este înregistrată fiscal în România din care să rezulte că nu are datorii fiscale, în original şi, după caz, traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public pentru asociaţii care intră în societate;
  • certificat, original sau copie certificată şi traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public, de la registrul în care este înmatriculată persoana juridică din străinătate, care să ateste existenţa acesteia;
  • avizele prealabile prevăzute de legile speciale (original);
  • împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original);
 10. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale - detalii:
  • 220 lei - taxele de registru;
  • 132 lei, reprezentând un procent aplicat taxei de registru - 50% Fondul de lichidare şi 10% Fondul de buletin prevăzute de Legea nr. 85/2014;
  • 20 lei plus un adaos de 50% reprezentând Fondul de lichidare, pentru fiecare cerere de obţinere cazier fiscal/acţionar/administrator/director;
  • tariful de publicare în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.
sursa:http://contabilul.manager.ro/a/7228/majorare-capital-social-si-dovada-varsaminte.html
sursa:http://www.onrc.ro/index.php/ro/mentiuni/persoane-juridice/majorarea-capitalului-social
sursa imaginii:http://avmarta.ro/wp-content/uploads/2009/01/acte_necesare.jpg

sâmbătă, 8 noiembrie 2014

Suspendare / Dizolvare / Lichidare / Radiere firma

Suspendarea firmei, numita si intrarea in inactivitate temporara a societatii, nu poate depasi 3 ani. In cazul suspendarii firmei, organul fiscal competent poate aproba, la cererea societatii, alte termene sau conditii de depunere a declaratiilor fiscale pentru impozitele, taxele si contributiile administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala.
Depunerea declaratiilor fiscale conform unui regim de declarare derogatoriu poate fi aprobata pentru perioade mai mari de 12 luni, dar nu mai mult de 3 ani consecutivi.
Firmele suspendate trebuie sa indeplineasca, cumulativ, urmatoarele conditii:
a) societatile sa nu desfasoare niciun fel de activitate;
b) societatile sa nu obtina venituri din exploatare, venituri financiare, venituri extraordinare si/sau alte elemente similare veniturilor;
c) societatile sa nu dispuna de personal angajat si sa nu plateasca venituri cu regim de retinere la sursa a impozitului
d) societatile sa figureze, in evidenta fiscala, cu toate obligatiile declarative si de plata indeplinite;
e) societatile sa nu aiba in curs de solutionare un decont cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare sau o cerere de restituire a impozitelor, taxelor si contributiilor;
f) societatile sa nu faca obiectul unei actiuni de inspectie fiscala, in curs de derulare;
g) societatile sa nu fie inscrise in lista contribuabililor declarati inactivi;
Pentru suspendarea firmelor societati comerciale, este necesar ca inactivitatea temporara sa fie inscrisa in registrul comertului. Astfel, la registrul comertului se depune dovada suspendarii firmei, respectiv o copie a extrasului de registru emis de catre oficiul registrului comertului privind starea societatilor comerciale, referitoare la suspendarea temporara a activitatii acestora.
Suspendarea firmei si intrarea in regimul de declarare derogatoriu se solicita de contribuabili, prin depunerea unei cereri la organul fiscal in a carui evidenta fiscala acestia sunt inregistrati ca platitori de impozite, taxe si contributii.
In cerere, contribuabilul declara pe propria raspundere ca indeplineste conditiile necesare suspendarii firmei si mentioneaza perioada pentru care solicita regimul de declarare derogatoriu, deci de suspendare a firmei.
Cererea de suspendare a firmei se solutioneaza de organul fiscal in termen de 30 de zile de la data depunerii, de compartimentul cu atributii in gestionarea declaratiilor fiscale.
Contribuabilii persoane juridice sau orice alte entitati fara personalitate juridica sunt declarati inactivi daca indeplinesc una dintre urmatoarele conditii:
a) nu isi indeplinesc, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligatie declarativa prevazuta de lege;
b) se sustrag de la efectuarea inspectiei fiscale, prin declararea unor date de identificare a sediului social care nu permit organului fiscal identificarea acestuia;
c) organele fiscale au constatat ca nu functioneaza la sediul social sau la domiciliul fiscal declarat.
Nu vor fi declarati inactivi contribuabilii aflati in stare de insolventa sau contribuabilii pentru care s-a pronuntat sau a fost adoptata o hotarare de dizolvare.
Firmele aflate in situatia de suspendare temporara sunt scutite la plata impozitului pe venit. Inactivitatea fiscala se inscrie atat in cazierul fiscal al persoanei juridice declarate inactiva, cat si al reprezentantilor legali ai acesteia.
Radiere firma
Hotararea privind dizolvarea societatilor comerciale este luata de Adunarea Generala a Asociatilor sau de Instanta Judecatoreasca. Prin dizolvare societatea comerciala nu se desfiinteaza, ea isi continua existenta juridica, insa numai pentru operatiunea de lichidare.
Cauzele generale de dizolvare sunt acele motive, imprejurari, situatii (legale sau de fapt) care au ca efect dizolvarea oricarei forme societare.
Potrivit art. 227 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, societatea se dizolva prin:
 • trecerea timpului stabilit pentru durata societatii;
 • imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii sau realizarea acestuia;
 • declararea nulitatii societatii;
 • hotararea adunarii generale;
 • hotararea tribunalului, la cererea oricarui asociat, pentru motive temeinice, precum neintelegerile grave dintre asociati, ce impiedica functionarea societatii;
 • insolventa societatii;
 • alte cauze prevazute de lege sau de actul constitutiv al societatii.
DIZOLVARE /LICHIDARE VOLUNTARA
Potrivit articolului 235 alin. 2, introdus prin pct. 157 din legea 441 din 27 noiembrie 2006 in societatile cu raspundere limitata, asociatii pot hotari, odata cu dizolvarea, si modul de lichidare a societatii, atunci cand sunt de acord cu privire la repartizarea si lichidarea patrimoniului societatii si cand asigura stingerea pasivului sau regularizarea lui in acord cu creditorii. „Prin votul unanim al asociatilor se poate hotari si asupra modului in care activele ramase dupa plata creditorilor vor fi impartite intre asociati.“ In lipsa acordului unanim privind impartirea bunurilor, va fi urmata procedura de lichidare prevazuta de prezenta de legislatia in vigoare. Transmiterea dreptului de proprietate asupra bunurilor ramase dupa plata creditorilor are loc la data radierii societatii din registrul comertului. Registrul va elibera fiecarui asociat un certificat constatator al dreptului de proprietate asupra activelor distribuite, in baza caruia asociatul poate proceda la inscrierea bunurilor imobile in cartea funciara.
ACTE NECESARE/CONDITII
ETAPA I  – dizolvarea si lichidarea voluntara Se impune prezenta asociatului/asociatilor, copie C.I. asociat/, copie dupa certificatul de inregistrare al societatii, stampila societatii, toate certificatele constatatoare in original (daca exista; pentru sediu social, pentru punct de lucru, pentru autorizatii la terti) in vederea anularii autorizatiilor de functionare
ETAPA II  – de radiere (voluntara) In aceasta etapa sunt necesare urmatoarele acte:
Certificatul de inregistrare si anexele Iin original – Situatia financiara de lichidare – se va intocmi de catre un contabil ( contabilul societatii) – Hotararea de repartizare a activelor – Certificat de la Administratia Financiara din care rezulta ca societatea nu are datorii la bugetul de stat si la contributiile sociale.
sursa:http://az-contabilitate.ro/suspendarea-firmei-pasi-si-acte-necesare/
sursa:http://www.ccisv.ro/content/servicii/dizolvare-firma/
sursa imaginii:http://entrecon.ro/wp-content/uploads/2014/02/Radiere-1.jpg

Vrei să lucrezi cu un "altfel" de contabil dar nu ştii de unde să începi?#Camanasof-Velcont

Mi-ar plăcea ca antreprenorii care ne recomandă, să nu se gândească la noi, sau să ne recomande ca o firmă care vinde prestări servcii con...