Va oferim garantia calitatii pentru serviciile oferite:
RESTITUIREA BANILOR
in primele 2 luni, daca sunteti nemultumit.Preluam documentele. Preluam actele contabile de la sediul dumneavoastra, le prelucram si le inapoiem odata cu toate declaratiile fiscale depuse si situatia contabila completa.

Blog dedicat informarii clientilor Velcont.Surse principale: www.avocatnet.ro , www.contabilul.manager.ro , www.fiscalitate.ro , www.portalcontabilitate.ro , www.cabinetexpert.ro , www.anaf.ro ,presa de specialitate diverse surse din televiziune si presa scrisa.Blogul este administrat de Velcont Expertiza Contabila. O firma de prestari servicii contabile.

Faceți căutări pe acest blog

marți, 24 iunie 2014

Impozitul pe venit si CASS se achita pana pe 25 iunie.

Conform legislatiei in vigoare, unii contribuabilii trebuie sa efectueze plati anticipate pana pe 25 iunie in contul impozitului pe venit aferent trimestrului II 2014. Este vorba despre persoanele fizice organizate ca intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, persoane fizice autorizate, care realizeaza venituri din:
  • activitati independente (comerciale, prestari servicii),
  • cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia veniturilor din arendare, precum si venituri din activitati agricole impuse in sistem real, silvicultura si piscicultura.
Pe langa impozitul pe venit, mai trebuie achitata si contributia de asigurari sociale de sanatate in cota de 5,5% aferenta trimestrului al doilea din 2014 de catre urmatorii contribuabili:
  • intreprinzatorii titulari ai unei intreprinderi individuale,
  • membrii intreprinderii familiale,
  • persoanele cu statul de persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati economice,
  • persoanele care realizeaza venituri din profesii libere,
  • persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala, la care impozitul pe venit se determina pe baza datelor din evidenta contabila in partida simpla,
  • persoanele care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor,
  • persoanele care realizeaza venturi din silvicultura si piscicultura,
  • persoanele care realizeaza venituri din activitati agricole pentru care nu au fost stabilite norme de venit si se impun in sistem real.
Cum sunt penalizati cei care nu achita la timp?
Contribuabilii care nu efectueaza platile la termenul de scadenta, vor trebui sa achite dobanzi si penalitati de intarziere, in conformitate cu Codul de procedura fiscala.
Astfel, Codul de procedura fiscala stabileste ca dobanzile se calculeaza pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv, nivelul dobanzii fiind de 0,03% pentru fiecare zi de intarziere.
Acelasi act normativ prevede ca pentru obligatiile fiscale neachitate la termenul de plata, reprezentand impozitul pe venit, se datoreaza dobanzi dupa cum urmeaza:
a) pentru anul fiscal de impunere, dobanzile pentru platile anticipate stabilite de organul fiscal prin decizii de plati anticipate se calculeaza pana la data platii debitului sau, dupa caz, pana la data de 31 decembrie;
b) dobanzile pentru sumele neachitate in anul de impunere potrivit lit. a), se calculeaza incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator pana la data stingerii acestora inclusiv;
c) in cazul in care impozitul pe venit stabilit prin decizia de impunere anuala este mai mic decat cel stabilit prin deciziile de plati anticipate, dobanzile se recalculeaza, incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui de impunere, la soldul neachitat in raport cu impozitul anual stabilit prin decizia de impunere anuala, urmand a se face regularizarea dobanzilor in mod corespunzator.
De asemenea, plata cu intarziere a obligatiilor fiscale se sanctioneaza si cu penalitati de intarziere.
Potrivit actului normativ, contribuabilii vor achita o penalitate de 0,02% pe fiecare zi de intarziere. Aceasta se calculeaza pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.

sursa:http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_37626/Impozitul-pe-venit-si-CASS-se-achita-pana-pe-25-iunie-Cine-are-aceste-obligatii.html

Construiti bugetul familiei asemenea unei afaceri

Cand un client de al meu din motive personale a fost nevoit sa se implice mai mult in viata de familie a parintilor si-a rugat parintii sa...