marți, 24 iunie 2014

Impozitul pe venit si CASS se achita pana pe 25 iunie.

Conform legislatiei in vigoare, unii contribuabilii trebuie sa efectueze plati anticipate pana pe 25 iunie in contul impozitului pe venit aferent trimestrului II 2014. Este vorba despre persoanele fizice organizate ca intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, persoane fizice autorizate, care realizeaza venituri din:
  • activitati independente (comerciale, prestari servicii),
  • cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia veniturilor din arendare, precum si venituri din activitati agricole impuse in sistem real, silvicultura si piscicultura.
Pe langa impozitul pe venit, mai trebuie achitata si contributia de asigurari sociale de sanatate in cota de 5,5% aferenta trimestrului al doilea din 2014 de catre urmatorii contribuabili:
  • intreprinzatorii titulari ai unei intreprinderi individuale,
  • membrii intreprinderii familiale,
  • persoanele cu statul de persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati economice,
  • persoanele care realizeaza venituri din profesii libere,
  • persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala, la care impozitul pe venit se determina pe baza datelor din evidenta contabila in partida simpla,
  • persoanele care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor,
  • persoanele care realizeaza venturi din silvicultura si piscicultura,
  • persoanele care realizeaza venituri din activitati agricole pentru care nu au fost stabilite norme de venit si se impun in sistem real.
Cum sunt penalizati cei care nu achita la timp?
Contribuabilii care nu efectueaza platile la termenul de scadenta, vor trebui sa achite dobanzi si penalitati de intarziere, in conformitate cu Codul de procedura fiscala.
Astfel, Codul de procedura fiscala stabileste ca dobanzile se calculeaza pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv, nivelul dobanzii fiind de 0,03% pentru fiecare zi de intarziere.
Acelasi act normativ prevede ca pentru obligatiile fiscale neachitate la termenul de plata, reprezentand impozitul pe venit, se datoreaza dobanzi dupa cum urmeaza:
a) pentru anul fiscal de impunere, dobanzile pentru platile anticipate stabilite de organul fiscal prin decizii de plati anticipate se calculeaza pana la data platii debitului sau, dupa caz, pana la data de 31 decembrie;
b) dobanzile pentru sumele neachitate in anul de impunere potrivit lit. a), se calculeaza incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator pana la data stingerii acestora inclusiv;
c) in cazul in care impozitul pe venit stabilit prin decizia de impunere anuala este mai mic decat cel stabilit prin deciziile de plati anticipate, dobanzile se recalculeaza, incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui de impunere, la soldul neachitat in raport cu impozitul anual stabilit prin decizia de impunere anuala, urmand a se face regularizarea dobanzilor in mod corespunzator.
De asemenea, plata cu intarziere a obligatiilor fiscale se sanctioneaza si cu penalitati de intarziere.
Potrivit actului normativ, contribuabilii vor achita o penalitate de 0,02% pe fiecare zi de intarziere. Aceasta se calculeaza pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.

sursa:http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_37626/Impozitul-pe-venit-si-CASS-se-achita-pana-pe-25-iunie-Cine-are-aceste-obligatii.html

duminică, 22 iunie 2014

Diferenta dintre comertul cu amanuntul si cel cu ridicata.

Baza legala este OG 99/2000 .
Art. 4 al acestei ordonante prevede urmatoarele definitii:
c) comerţ cu ridicata/de gros – activitatea desfăşurată de comercianţii care cumpără produse în cantităţi mari în scopul revânzării acestora în cantităţi mai mici altor comercianţi sau utilizatori profesionali şi colectivi;
d) comerţ cu amănuntul/de détail – activitatea desfăşurată de comercianţii care vând produse, de regulă, direct consumatorilor pentru uzul personal al acestora;
Cele doua activitati nu se pot desfasura in aceeasi structura de vanzare . Conform art. 73 al aceleasi ordonante constituie contraventie :
« 22. exercitarea de activităţi de comerţ cu ridicata şi comerţ cu amănuntul în aceeaşi structură de vânzare, respectiv suprafaţă de vânzare»  si se sanctioneaza cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei şi cu interzicerea uneia dintre cele două activităţi;
Art. 74 – Sancţiunile prevăzute la art. 73 se pot aplica şi persoanelor juridice, caz în care limitele minime şi maxime ale amenzilor se dublează.
Structura de vanzare este spaţiul de desfăşurare a unuia sau mai multor exerciţii comerciale.
Suprafaţa de vânzare este o suprafaţă destinată accesului consumatorilor pentru achiziţionarea produsului/serviciului, expunerii produselor oferite, plăţii acestora şi circulaţiei personalului angajat pentru derularea activităţii. Nu constituie suprafeţe de vânzare cele destinate depozitării şi păstrării mărfurilor, producţiei, birourilor şi anexelor;
sursa:http://www.contzilla.ro/diferenta-dintre-comertul-cu-amanuntul-si-cel-cu-ridicata/  sursa imaginii:http://www.pieseauto.ro/anvelope-all-season/dacia/logan/vand-anvelope-second-hand-en-gros-si-en-detail-693777568.html

Vrei să lucrezi cu un "altfel" de contabil dar nu ştii de unde să începi?#Camanasof-Velcont

Mi-ar plăcea ca antreprenorii care ne recomandă, să nu se gândească la noi, sau să ne recomande ca o firmă care vinde prestări servcii con...