Va oferim garantia calitatii pentru serviciile oferite:
RESTITUIREA BANILOR
in primele 2 luni, daca sunteti nemultumit.Preluam documentele. Preluam actele contabile de la sediul dumneavoastra, le prelucram si le inapoiem odata cu toate declaratiile fiscale depuse si situatia contabila completa.

Blog dedicat informarii clientilor Velcont.Surse principale: www.avocatnet.ro , www.contabilul.manager.ro , www.fiscalitate.ro , www.portalcontabilitate.ro , www.cabinetexpert.ro , www.anaf.ro ,presa de specialitate diverse surse din televiziune si presa scrisa.Blogul este administrat de Velcont Expertiza Contabila. O firma de prestari servicii contabile.

Faceți căutări pe acest blog

vineri, 21 martie 2014

10 LUCRURI SIMPLE PE CARE TREBUIE SA LE STIE CLIENTII UNUI CONTABIL


De multe ori clientii unui specialist contabil nu au pregatire in domeniul financiar si 

aceasta implica un efort suplimentar din partea specialistului pentru a-i transmite 

clientului toate informatiile necesare pentru desfasurarea activitatii conform legislatiei 

fiscale.

Iata 10 informatii de baza pe care ar trebui sa le stie clientii :

• la facturile primite sau emise, datele firmei trebuie sa fie complete si corecte. O mare 

importanta trebuie acordata codului de inregistrare fiscala – si atributului fiscal – RO, 

daca exista;

• in cazul achizitiilor cu valoare sub 100 euro – este suficienta solicitarea bonului pentru 

a se putea deduce TVA-ul , cu conditia ca bonul sa aiba tiparit codul de inregistrare in 

scopuri de TVA al beneficiarului. Daca bonul fiscal are o valoare mai mare de 100 euro 

sau nu are tiparit codul de inregistrare in scopuri de TVA, nu se poate deduce TVA si in 

acest caz clientul trebuie sa solicite furnizorului sau o factura.

• toate persoanele juridice inregistrate la ONRC, autorizate potrivit legii, au obligatia sa 

tina registrul unic de control. Registrul unic de control se tine la sediul social si la fiecare 

sediu secundar pentru care s-au eliberat avize/autorizatii si/sau acorduri de functionare.

Acesta trebuie achizitionat in termen de 30 de zile de la data inregistrarii.

• Un alt document obligatoriu pentru cei care lucreaza cu numerar este Registrul de 

casa, document de înregistrare operativă a încasărilor şi plăţilor în numerar, efectuate 

prin casieria unităţii si de stabilire, la sfârşitul fiecărei zile, a soldului de casă.Nu existã 

un anumit plafon al sumei care poate fi lãsatã în casieria unitãtii.Exista insa o limitare a 

platilor catre persoane juridice, astfel: nu se pot efectua plãţi zilnice mai mari de 10.000 

lei cãtre alte persoane juridice, şi plãţi mai mari de 5.000 lei pe zi cãtre aceeaşi 

persoanã juridicã. Sunt interzise plăţile fragmentate în numerar către furnizorii de bunuri 

şi servicii, pentru facturile a căror valoare este mai mare de 5.000 lei.Se admit plăţi către 

o singură persoană juridică în limita unui plafon zilnic în numerar în sumă de 10.000 lei, 

în cazul plăţilor către reţelele de magazine de tipul Cash&Carry, care sunt organizate şi 

funcţionează în baza legislaţiei în vigoare. Sunt interzise plăţile fragmentate în numerar 

către astfel de magazine, pentru facturile a căror valoare este mai mare de 10.000 

lei.Este interzisă acordarea unor facilităţi de preţ clienţilor, persoane juridice, care 

efectuează plata în numerar. Este foarte probabil ca aceste limite se vor modifica – 

exista deja un proiect legislativ in acest sens.(vezi materialul atasat)

• Este interzisa deţinerea, cu orice titlu, de elemente de natura activelor şi datoriilor, 

precum şi efectuarea de operaţiuni economico financiare, fără să fie înregistrate în 

contabilitate;

• Anual este obligatorie efectuarea inventarierii patrimoniului.

• Actionarii/asociatii pot sa retraga dividende din rezultatul anilor anteriori – pentru care

firma va retine si va plati pana in data de 25 a lunii urmatoare un impozit de 16%.

• Administratorii pot sa deconteze cheltuielile cu transportul si cazarea in tara si in 

strainatate, fiind deductibile,cu conditia ca acestea sa fie efectuate in scopul derularii 

activitatii firmei.

• Este obligatorie: întocmirea, semnarea şi depunerea în termenul legal a situaţiilor 

financiare anuale şi, după caz, a situaţiilor financiare anuale consolidate, precum şi a 

raportărilor contabile. Mai mult, situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de o declaraţie 

scrisă a administratorului prin care îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor

financiare anuale.

• Nu in ultimul rand, toate documentele contabile trebuie predate in timp util contabilului 

pentru a putea fi inregistrate si declarate. Sunt firme care au termene foarte stranse 

de raportare pe TVA (lunar) si in cazul acestora , omisiunea de a preda la timp 

documentele poate antrena amenzi fiscale deloc de neglijat in situatia in care nu se pot 

declara la timp.

Cimitirul este plin de oameni de neînlocuit.

În calitate de admistrator de firmă, mă confrunt cu o mult stres și multe dificultăți în fiecare zi iar acesta îmi consumă o mare cantitate ...