Va oferim garantia calitatii pentru serviciile oferite:
RESTITUIREA BANILOR
in primele 2 luni, daca sunteti nemultumit.Preluam documentele. Preluam actele contabile de la sediul dumneavoastra, le prelucram si le inapoiem odata cu toate declaratiile fiscale depuse si situatia contabila completa.

Blog dedicat informarii clientilor Velcont.Surse principale: www.avocatnet.ro , www.contabilul.manager.ro , www.fiscalitate.ro , www.portalcontabilitate.ro , www.cabinetexpert.ro , www.anaf.ro ,presa de specialitate diverse surse din televiziune si presa scrisa.Blogul este administrat de Velcont Expertiza Contabila. O firma de prestari servicii contabile.

Faceți căutări pe acest blog

marți, 24 septembrie 2013

Tipuri de concedii medicale

Potrivit legislatiei romanesti, contribuabilii din sistemul asigurarilor sociale de sanatate pot beneficia de 5 tipuri de concedii medicale
  1. Concediul pentru incapacitate temporara de munca
  2. Concediul pentru accidente de munca
  3. Concediul si indemnizatia de maternitate
  4. Concediul pentru ingrijirea copilului bolnav
  5. Concediul de risc maternal

Pentru a beneficia de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, persoanele asigurate trebuie sa indeplineasca, cumulativ urmatoarele conditii: sa aiba realizat un stagiu minim de cotizare, respectiv cel putin 22 de zile de stagiu de cotizare  in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical; sa prezinte adeverinta de la platitorul de indemnizatii din care sa reiasa numarul de zile de concediu de incapacitate temporara de munca avute in ultimele 12 luni, cu exceptia urgentelor medico-chirurgicale sau a bolilor infectocontagioase din grupa A; sa fie prezente la domiciliu sau la adresa indicata, dupa caz, in intervalul de timp si in conditiile stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, in vederea exercitarii verificarii de catre reprezentantii platitorilor de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate. 

Concediul pentru incapacitate temporara de munca

Concediul pentru incapacitate temporara de munca reprezinta o intrerupere a activitatii desfasurate de catre un salariat in folosul angajatorului sau, datorita starii de sanatate.Incepand cu data de 01.07.2011, conform modificarilor aduse Legii 289/2004, plata indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca se efectueaza astfel:
- prima zi calendaristica de incapacitate temporara de munca va fi suportata din contul persoanei asigurate- a doua zi se plateste de catre angajator- incepand cu a 3-a zi, indemnizatia va fi platita de catre bugetul asigurarilor sociale de stat 
Plata indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca datorata tuberculozei, cancerului, SIDA, riscului de intrerupere a sarcinii, sau pentru incapacitate temporara de munca a femeilor insarcinate aflate in evidenta medicala, se efectueaza integral de la bugetul asigurarilor sociale de stat, incepand cu prima zi de concediu (pentru primele trei, indemnizatia este de 100% din baza de calcul). 
Cuantumul indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca se stabileste diferentiat, in functie de stagiul de cotizare:
- 60% din baza de calcul, in cazul unui stagiu de cotizare de pana la 5 ani
- 70% pentru un stagiu de cotizare intre 5 si 8 ani
- 90% pentru un stagiu de cotizare de peste 8 ani

Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca se va acorda chiar si in situatia in care aceasta intervine pe perioada concediului de odihna. In acest caz, concediul de odihna va fi intrerupt, urmand ca zilelele de concediu de odihna neefectuate sa fie reprogramate.

Concediul pentru accidente de munca

In situatia asiguratilor care isi desfasoara activitatea la mai multi angajatori, indemnizatiile se platesc o singura data de catre angajatorul la care a avut loc accidentul de munca ori la care s-a declarat boala profesionala.
Baza de calcul a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca, pentru reducerea timpului de lucru sau pentru trecerea temporara in alt loc de munca se calculeaza ca medie a veniturilor salariale brute realizate de catre angajat in ultimele 6 luni anterioare manifestarii riscului, pe baza carora s-a achitat contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale ( art. 20 din Legea 346/2002, modificata si completata).
Daca stagiul de cotizare este mai mic de 6 luni, baza de calcul a indemnizatiilor va fi formata din media veniturilor salariale lunare brute la care s-a achitat contributia, pe baza carora s-a stabilit contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale in lunile efectiv lucrate.

Concediul si indemnizatia de maternitate

Concediul de maternitate este la baza un concediu medical si se poate acorda pe o perioada de 126 de zile, atat pre cat si postnatal, cu conditia efectuarii a 42 de zile obligatorii dupa nastere.
Cuantumul brut lunar al indemnizatiei de maternitate este de 85% din baza de calcul (art. 10 din OUG 158/2005), baza de calcul ce se determina ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, pana la limita a 12 salarii minime brute pe tara lunar.

Concediul pentru ingrijirea copilului bolnav

Conform art. 26 din OUG 158/2005, asiguratii au dreptul la concediu si indemnizatie pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani, iar in cazul copilului cu handicap, pentru afectiunile intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani.
Aceasta indemnizatie se suporta integral din bugetul FNUASS si este de 85% din baza de calcul.
Durata de acordare a indemnizatiei poate fi de maximum 45 de zile calendaristice pe an pentru un copil, cu exceptia cazurilor prevazute de art. 29, OUG 158/2005.

Concediul de risc maternal

Concediul de risc maternal se acorda in baza OUG 96/2003, completata si modificata prin Legea 25/2004 care prevede ca pe durata concediului de risc maternal se acorda o indemnizatie de risc maternal suportata integral din bugetul FNUASS. 
Aceasta indemnizatie reprezinta 75% din baza de calcul si se acorda fara conditie de stagiu de cotizare
Concediul de risc maternal se poate acorda in intregime sau fractionat pe o perioada de maximum 120 de zile, atat inainte de concediul de maternitate, cat si dupa revenirea din concediul postnatal obligatoriu, in cazul in care nu se solicita concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului. 
Plata indemnizatiei de risc maternal se efectueza lunar de catre angajator, cel mai tarziu odata cu lichidarea drepturilor pe luna in care se acorda concediul de risc maternal.

Alte tipuri de concediu in afara concediilor medicale 

Sunt 10 alte tipuri de concedii si fiecare ridica probleme specifice 
1. concediu de odihna
2. concediu pentru formare profesionala
3. concediu fara plata
4. concediu de maternitate
5. concediu pentru cresterea copilului
6. concediu pentru ingrijirea copilului bolnav
7. concediu paternal
8. concediu platit pentru evenimente familiale deosebite
9. concediu pentru carantina
10. concediu de risc 

Daca aveti o nelamurire legata de concediile unui salariat asteptam intrebarile dvs. la adresa de mail: salarii@velcont.com

Construiti bugetul familiei asemenea unei afaceri

Cand un client de al meu din motive personale a fost nevoit sa se implice mai mult in viata de familie a parintilor si-a rugat parintii sa...