Va oferim garantia calitatii pentru serviciile oferite:
RESTITUIREA BANILOR
in primele 2 luni, daca sunteti nemultumit.Preluam documentele. Preluam actele contabile de la sediul dumneavoastra, le prelucram si le inapoiem odata cu toate declaratiile fiscale depuse si situatia contabila completa.

Blog dedicat informarii clientilor Velcont.Surse principale: www.avocatnet.ro , www.contabilul.manager.ro , www.fiscalitate.ro , www.portalcontabilitate.ro , www.cabinetexpert.ro , www.anaf.ro ,presa de specialitate diverse surse din televiziune si presa scrisa.Blogul este administrat de Velcont Expertiza Contabila. O firma de prestari servicii contabile.

Faceți căutări pe acest blog

joi, 19 septembrie 2013

Cum se deschide un s.r.l. ?

Actele necesare pentru înfiinţarea unui SRL sunt următoarele:

Actul Constitutiv în original semnat de asociaţii firmei (acesta poate fi un act sub semnătură privată, atestat de avocat sau autentificat de notar). Documentul respectiv va conţine: detalii legate de sediul social, denumirea firmei, valoarea capitalului social, aportul asociaţilor în numerar sau natură, cotele de participare şi pierdere, datele de identificare ale administratorului şi ale asociaţilor, durată societăţii, formă juridică a societăţii, obiectul de activitate al firmei, modul de lichidare sau dizolvare a firmei; Aici găsiţi informaţii utile pentru redactarea corectă a actului constitutiv:  http://www.avocat-firme.info/ce-trebuie-sa-cuprinda-actul-constitutiv-al-unui-s-r-l.html

Dovadă rezervării denumirii firmei şi a emblemei în original;

Copie de pe C.I./Paşaport - asociat unic/asociaţi;

Copie de pe C.I/Paşaport- administrator/administratori;

Documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social (contract de comodat,  de închiriere, contractul de asistenta juridică în situaţia în care apelaţi la serviciul de găzduire sediu social, serviciul de găzduire sediu social este util tuturor persoanelor care doresc să înfiinţeze o firmă şi nu dispun de sediu social).

Acordul vecinilor şi al asociaţiei de proprietari/locatari în situaţia în care se va stabiliţi sediul social întru-un imobil (apartament);

Specimen de semnătură administrator, oferit în prezenţa unui notar public;

Declaraţia pe propria răspundere a asociaţilor şi a administratorului care atestă faptul că persoanele respective nu au antecedente penale şi îndeplinesc toate condiţiile legale pentru a deveni asociaţii sau administratorul unui SRL (documente autentificate de un notar public sau atestate de un avocat);

Dovadă depunerii capitalului social la o bancă aleasă de fondatorii societăţii (capitalul social minim pentru SRL este 200 lei);

Dovadă achitării taxelor de înregistrare la O.N.R.C.;
Cererea de înregistrare la Registrul Comerţului (original);

Declaraţie-tip pentru declararea desfăşurării activităţii sau nu (model 1 sau model 2);

O procură specială notarială semnată de asociaţii firmei pentru persoană împuternicită să depună dosarul de înmatriculare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sau împuternicire avocaţială.

După ce aţi întocmit dosarul ce cuprinde toate actele menţionate mai sus, acesta se va depune spre soluţionare la Registrul Comerţului ce se afla în circumscripţia sediului social (exemplu: pentru sediul social stabilit în Bucureşti, competent va fi Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti).
După pronunţarea deciziei judecătorului delegat, fondatorii societăţii vor putea ridică certificatul de înregistrare respectiv certificatele constatatoare care  ţin locul autorizaţiilor care se vor obţine ulterior (în cazul în care societatea nu desfăşoară o activitate care are un impact asupra mediului). Din momentul obţinerii acestor documente, societatea comercială cu răspundere limitată îşi va putea începe activitatea economică. De asemenea, firmă înregistrată va deveni persoană juridică de la momentul înregistrării în Registrul Comerţului.

Obţinerea actelor necesare pentru înfiinţarea unui SRL necesită timp şi răbdare. Antreprenorii care doresc să-şi întemeieze o afacere în cel mai scurt timp pot apelă la consultantă juridică oferită de cabinete de avocatură cu o experienţa vastă şi lungă în înfiinţarea unei societăţi comerciale cu răspundere limitată.


sursa: http://www.realitatea.net/vrei-sa-pornesti-o-afacere-afla-cum-poti-infiinta-un-srl-rapid-si-fara-bataie-de-cap_1097024.html#ixzz2fL4I8RkD 

Construiti bugetul familiei asemenea unei afaceri

Cand un client de al meu din motive personale a fost nevoit sa se implice mai mult in viata de familie a parintilor si-a rugat parintii sa...