Va oferim garantia calitatii pentru serviciile oferite:
RESTITUIREA BANILOR
in primele 2 luni, daca sunteti nemultumit.Preluam documentele. Preluam actele contabile de la sediul dumneavoastra, le prelucram si le inapoiem odata cu toate declaratiile fiscale depuse si situatia contabila completa.

Blog dedicat informarii clientilor Velcont.Surse principale: www.avocatnet.ro , www.contabilul.manager.ro , www.fiscalitate.ro , www.portalcontabilitate.ro , www.cabinetexpert.ro , www.anaf.ro ,presa de specialitate diverse surse din televiziune si presa scrisa.Blogul este administrat de Velcont Expertiza Contabila. O firma de prestari servicii contabile.

Faceți căutări pe acest blog

joi, 4 iulie 2013

Justificarea cheltuielilor inregistrate pe firma

I.Creditarea societatii de catre asociati 

Contractul de creditare a societatii de catre asociati sau administratori apare ca necesitate atunci cand asociatii sunt nevoiti sa vina „cu bani de acasa“ pentru a asigura acoperirea cheltuielilor initiale pe care le presupune demararea unor afaceri sau demarea unui flux investitional.
In cazul unor astfel de contracte, chiar daca sunteti asociat unic, Legea societatilor comerciale nr. 31/1990 prevede, la art. 15, ca toate contractele intre societatea cu raspundere limitata si persoana fizica sau persoana juridica, asociat unic al celei dintai, se incheie obligatoriu in forma scrisa sub sanctiunea nulitatii aboslute.
Sfatul nostru este ca astfel de contracte sa fie incheiate in forma scrisa chiar daca nu ne aflam in situatia unei societati cu asociat unic.
Inregistrarea acestor contracte in contabilitate este obligatorie! Sfatul nostru este ca viramentul sumelor avansate de asociati sa fie efectuat prin conturi bancare, deoarece pot interveni probleme cum ar fi imposibilitatea recuperarii sumelor avansate societatii cu titlu de imprumut, imposibilitatea justificarii provenientei acestor sume etc.
Acordarea de imprumuturi cu sau fara dobanda atat asociatilor, cat si tertilor trebuie sa fie TRANZACTII OCAZIONALE! In caz contrar, aceste tranzactii se considera a fi ACTE DE COMERT!
Care sunt consecintele juridice ale unui contract de creditare
Potrivit dispozitiilor art. 272 din Legea societatilor comerciale, se pedepseste cuinchisoare de la 1 la 3 ani fondatorul, administratorul, directorul sau reprezentantul legal al societatii, care foloseste cu rea-credinta bunuri sau creditul de care se bucura societatea intr-un scop contrar intereselor acesteia sau in folosul lui propriu ori pentru a favoriza o alta societate in care are interese direct sau indirect!
Potrivit art. 21 alin. (1) din Codul fiscal, pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri impozabile, inclusiv cele reglementate prin acte normative în vigoare. Acelaşi articol precizează tipurile de cheltuieli cu deductibilitate limitată, precum şi cheltuielile nedeductibile.

Prin urmare, se sanctioneaza si fondatorul, administratorul, directorul sau reprezentantul legal al societatii care se imprumuta, sub orice forma, direct sau printr-o persoana interpusa, de la societatea pe care o administreaza, de la o societate controlata de aceasta ori de la o societate care controleaza societatea pe care el o administreaza, suma imprumutata fiind mai mare decat echivalentul in lei al sumei de 5.000 de euro sau face ca una dintre aceste societati sa-i acorde vreo garantie pentru datorii proprii.
Nerespectarea acestei dispozitii atrage raspunderea materiala a actionarului vinovat pentru daunele produse societatii si, nu in ultimul rand, raspunderea penala conform dispozitiilor art. 275 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, repu- blicata, cu modificarile ulterioare.

II.Justificarea cheltuielilor inregistrate pe firma

Pe scurt, la o societate comerciala  (societate cu asociat unic) ,   inspectorii Finantelor Publice au considerat ca obligatiile fiscale au fost gresit stabilite, prin acceptarea deductibilitatii unor cheltuieli.
S-a considerat ca „unele cheltuieli nu au fost efectuate in interesul societatii si pentru imaginea acesteia, in baza principiului libertatii de gestiune si in scopul realizarii de operatiuni taxabile”.
In speta, fata de lipsa legaturii cu obiectul de activitate al societatii,  au fost considerate  ca nedeductibile cheltuieli cu amenajarea gradinii sediului societatii, achizitiile de confectii, decoratiuni, lenjerie, draperii, cuverturi, vase decorative, lucrari de constructii, obiecte de inventar. Acestea  fiind  reincadrate ca dividende.
„Desi plata acestor bunuri si servicii  s-a facut din conturile societatii, acestea nu au nicio legatura cu activitatea firmei si nu concura la realizarea veniturilor acesteia,  fiind utilizate de asociatul unic , motiv pentru  care se justifica tratarea lor ca dividende pentru care se datoreaza  impozitul aferent”.
Inspectorii au mai considerat ca , in cazul unor obiecte de mobilier necesare dotarii spatiilor din cadrul sediului social, „aceste obiecte de inventar nu au fost clar definite ca fiind folosite in exclusivitate de societate" - astfel se justifica tratarea lor ca o cheltuiala nedeductibila din punct de vedere fiscal.
De asemenea, nu au fost considerate deductibile nici cheltuieli privind cazarea la hoteluri  „de vreme ce acestea nu erau justificate prin deconturi de delegatii”.
Inspectorii au mai considerat ca „amortizarea nu este justificata pentru autoturismele care exced numarul limitat de lege ca fiind folosite in scopul desfasurarii activitatii”, in conditiile in care societatea avea in dotare „cinci autoturisme si doar patru persoane care le utilizau, dintre care doua cu functie de conducere si alte doua cu munca ce presupunea deplasarea pe teren”.
Consideram ca acest caz are relevanta mai ales in aceasta perioada in care se pune o presiune tot mai mare pentru atragerea de cat mai multe venituri la bugetul de stat, iar autoritatile sunt mult mai atente la cheltuielile care diminueaza masa impozabila.
Ni se spune ca existenta unor documente-suport, desi intocmite potrivit legii, prin care se face dovada efectuarii operatiunilor, nu este neaparat suficienta pentru justificarea deductibilitatii cheltuielilor.
Mai ales daca vorbim de caracterul ocazional al unor servicii, acolo unde nu se va justifica necesitatea efectuarii unor astfel de cheltuieli prin specificul activitatii, nu se va acorda deductibilitatea acestora. Mai mult decat atat, daca aceste cheltuieli sunt efectuate in beneficiul asociatului , ele vor fi re-incadrate ca dividende si taxate in mod corespunzator.
Inca o data, contribuabilii trebuie sa fie pregatiti sa argumenteze si documenteze caracterul economic al unei cheltuieli, adica faptul ca respectiva cheltuiala este necesara desfasurarii activitatii. Nu in ultimum rand, atentie si la faptul ca persoana impozabila are dreptul sa deduca TVA aferenta achizitiilor, doar daca acestea sunt destinate utilizarii in folosul operatiunilor taxabile sau au legatura cu activitatea economica.

III.Obligativitatea incherii contractelor comerciale:


Legea stipuleaza obligativitatea incheierii de contracte comerciale intre doua societati

- serviciile trebuie să fie efectiv prestate, să fie executate în baza unui contract încheiat între părţi sau în baza oricărei forme contractuale prevăzute de lege; justificarea prestării efective a serviciilor se efectuează prin: situaţii de lucrări, procese-verbale de recepţie, rapoarte de lucru, studii de fezabilitate, de piaţă sau orice alte materiale corespunzătoare;
- contribuabilul trebuie să dovedească necesitatea efectuării cheltuielilor prin specificul activităţilor desfăşurate.
sursa:


http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_32654/Atentie-la-justificarea-cheltuielilor-inregistrate-pe-firma-O-decizie-ICCJ-transeaza-problema-deducerilor.html#axzz2Xy6z7F5t

Ai nevoie de documente HR? Află unde le găsești

Nu o dată, mi s-a întâmplat să am nevoie rapid de un model de cerere de concediu pentru evenimente deosebite în familie sau de un model de a...