marți, 30 iulie 2013

Cand si cum se deschide un cont la Trezorerie ?


Cand e nevoit un agent economic sa-si deschida un cont la Trezorerie
In cazul in care compania are relatii comerciale cu institutiiile statului (primarii, consilii judetene, directii…etc), aceasta obliga firma sa-si deschida un cont la Trezorerie pentru decontarea platilor. Avantajul institutiilor statului este faptul ca acestea platesc comisioane de transfer mult mai mici, lucru ce nu afecteaza bugetul respectivei institutii.
 Servicii oferite de Trezorerie:
In comparatie cu o banca comerciala, Trezoreria ofera doar servicii de cont curent, fara servicii de internet banking, carduri bancare, fara depozite sau credite
Tranzactiile care se pot face de catre agentii comerciali sunt cele de incasari si plati. De obicei incasarile se fac de la institutiile statului, si platile se fac in contul de taxe, impozite si contributii, sau cel mai des se transfera banii in contul curent al firmei de a o banca comerciala. Pentru transferul banilor in contul personal al firmei intr-o banca comerciala, se face un OP de Trezorerie cu mentiunea “Transfer sold”. Comisioanele de incasare si plata sunt relativ mici, si comisionul lunar de administrare a contului este si el nu foarte mare. Informatiile legate de incasari in contul de trezorerie se obtin doar prin prezenta reprezentantului companiei la sediul respectivei Trezorerii, insa in unele cazuri, se pot da anumite informatii prin telefon, informatii ce nu contin sume incasate.
Pentru deschidere cont trezorerie sunt necesare:

- actul constitutiv;
- hotararea judecatoreasca;- copie C.U.I.- copie C.I. administrator;- imputernicire (daca este trimis altcineva in locul administratorului);- stampila;- 2 dosare cu sina.Se mai completeaza la ghiseu 2 formulare cu specimenul de semnatura.Daca pentru ridicare extrase cont si alte operatii (depuneri O.P., depuneri numerar) va merge altcineva decat administratorul, trebuie delegatie.


Trezoreria, instituţia care nu a auzit de internet şi tranzacţii online

Cei care doresc să facă plăţi sau să afle soldul din cont trebuie să se deplaseze personal la ghişeele Trezoreriei, şi asta doar până la ora 12.00.
Pe lângă intervalul orar scurt în care Trezoreria este deschisă pentru public, actualizarea datelor se face o dată la trei-patru zile.
"Foarte mulţi reprezentanţi ai firmelor s-au plâns, ştiau că le-a intrat nişte bani şi când au fost să verifice li s a spus că nu au intrat. Practic, deţinătorii de conturi nu au niciun control, singurele informaţii se pot lua de la ghişeu", spune consultantul financiar Lucian Fanea.
Reprezentanţii Consiliului Naţional al Inteprinderilor Private Mici şi Mijlocii susţin că Trezoreria ar trebui să-şi rezolve aceste probleme şi vin chiar şi cu soluţii. "Există soluţii simple, peste noapte dacă se doreşte se pot transfera toate aceste operaţiuni la CEC. Acesta are sistem deja implementat şi poate pune în practică toate aceste operaţiuni pe care oamenii, contribuabilii de taxe şi impozite se plâng", explică Dan Mureşan, preşedintele Consiliului Naţional al Inteprinderilor Private Mici şi Mijlocii
sursa:


Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu.

Societăţile comerciale care îşi înregistrează inactivitatea temporară la Oficiul Registrului Comerţului (ORC), pot opta pentru regimul de declarare derogatoriu. Regimul de declarare derogatoriu se solicită de contribuabili, prin depunerea unei cereri la organul fiscal în a cărei evidenţă fiscală aceştia sunt înregistraţi ca plătitori de impozite, taxe şi contribuţii. Odată cu cererea se depune dovada înscrierii inactivităţii temporare, respectiv o copie a extrasului de registru emis de către ORC privind starea societăţilor comerciale, referitoare la suspendarea temporară a activităţii acestora.

Procedura de aprobare
1. Perioadă, condiţii
În caz de inactivitate temporară, organul fiscal competent poate aproba, la cererea contribuabilului, alte termene sau condiţii de depunere a declaraţiilor fiscale pentru impozitele, taxele şi contribuţiile administrate de ANAF.
Depunerea declaraţiilor fiscale poate fi aprobată pentru perioade mai mari de 12 luni, dar nu mai mult de 3 ani consecutivi.
Pentru a beneficia de regimul de declarare derogatoriu, contribuabilii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:
- să nu desfăşoare nici un fel de activitate;
- să nu obţină venituri din exploatare, venituri financiare, venituri extraordinare şi/sau alte elemente similare veniturilor;
- să nu dispună de personal angajat si să nu plătească venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitului;
- să figureze, în evidenţa fiscală, cu toate obligaţiile declarative şi de plată îndeplinite;
- să nu aibă în curs de soluţionare un decont cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare sau o cerere de restituire a impozitelor, taxelor si contribuţiilor;
- să nu facă obiectul unei acţiuni de inspecţie fiscală, în curs de derulare;
- să nu fie înscrişi în lista contribuabililor declaraţi inactivi.
 În cerere, contribuabilul declară pe propria răspundere că îndeplineşte condiţiile enumerate mai sus şi menţionează perioada pentru care solicită regimul de declarare derogatoriu.
Cererea se soluţionează de organul fiscal în termen de 30 de zile de la data depunerii. Pentru cererile aprobate, decizia va cuprinde atât perioada pentru care regimul de declarare derogatoriu a fost aprobat, cât şi condiţiile în care acesta a fost aprobat.
Decizia privind aprobarea/respingerea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu se comunică potrivit art. 44 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Pe perioada de aplicare a regimului de declarare derogatoriu, organul fiscal poate face oricând cercetări privind respectarea condiţiilor menţionate mai sus. În situaţia în care, în perioada aprobată pentru aplicarea regimului de declarare derogatoriu, organul fiscal constată neîndeplinirea condiţiilor, contribuabilul va reintra în regimul normal de declarare. În această situaţie, organul fiscal competent va notifica contribuabilul cu privire la încetarea regimului de declarare derogatoriu.
Obligaţiile de declarare aferente activităţii desfăşurate anterior perioadei de aplicare a regimului de declarare derogatoriu se menţin.

2. Sfera de aplicare, termen de depunere
Sunt supuse regimului de declarare derogatoriu următoarele declaraţii:
- formularul 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plata la bugetul de stat”, cod 14.13.01.99/bs, aprobat prin OPANAF nr. 1.950/2012;
- formularul 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit”, cod 14.13.01.04, aprobat prin OPANAF nr. 1.950/2012;
 - formularul 104 „Declaraţie privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor”, cod 14.13.01.01/dv, aprobat prin OPANAF nr. 1.950/2012;
- formularul 112 „Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”, aprobat prin OMFP nr. 1.045/2012;
- formularul 120 „Decont privind accizele”, cod 14.13.01.03, aprobat prin OPANAF nr. 1.950/2012;
- formularul 130 „Decont privind impozitul la ţiţeiul din producţia internă”, cod 14.13.01.05, aprobat prin OPANAF nr. 1.950/2012;
- formularul 300 „Decont de taxa pe valoarea adăugată”, cod 14.13.01.02, aprobat prin OPANAF nr. 1.790/2012.
Regimul de declarare derogatoriu se solicită pentru toate obligaţiile de declarare cuprinse în formularele menţionate mai sus şi care sunt înscrise în vectorul fiscal al contribuabilului.
Pe perioada aplicării regimului de declarare derogatoriu, contribuabilii nu au obligaţia depunerii declaraţiilor prevăzute mai sus, cu următoarea excepţie:
- pentru fracţiunea de an fiscal aflată în afara perioadei de aplicare a regimului de declarare derogatoriu, contribuabilii au obligaţia depunerii următoarelor declaraţii la termenele prevăzute de lege:
  • 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit”;
  • 120 „Decont privind accizele”;
  • 130 „Decont privind impozitul la ţiţeiul din producţia internă”.
3. Administrare
Informaţia privind aplicarea regimului de declarare derogatoriu şi cea privind încetarea regimului de declarare derogatoriu se înscriu în vectorul fiscal al contribuabilului.
Contribuabilii care au obligaţia depunerii pentru o fracţiune de an a Declaraţiilor 101, 120 şi 130, după caz, sunt supuşi procedurilor curente de notificare pentru nedepunerea în termen a declaraţiilor de impunere din oficiu.
Pentru celelalte obligaţii fiscale sau declaraţii informative, altele decât cele menţionate mai sus, pentru care contribuabilii au, potrivit legii, obligaţia depunerii la organele fiscale, termenele de depunere şi procedurile de administrare aplicabile sunt cele prevăzute de legislaţia fiscală în vigoare.

vineri, 12 iulie 2013

AMORTIZAREA FISCALĂ – IMPLICAȚII ÎN URMA MODIFICĂRII PRAGULUI VALORIC PENTRU IMOBILIZĂRILE CORPORALE

AMORTIZAREA FISCALĂ – IMPLICAȚII ÎN URMA MODIFICĂRII PRAGULUI VALORIC PENTRU IMOBILIZĂRILE CORPORALE


Limita stabilită prin Hotărâre de Guvern pentru aplicarea art. 24 (2) lit. b) Amortizarea fiscală din Codul Fiscal.
Art. 24 (2): Mijlocul fix amortizabil este orice imobilizare corporală care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
a) este deținut și utilizat în producția, livrarea de bunuri sau în prestarea de servicii, pentru a fi închiriat terților sau în scopuri administrative;
b) are o valoare fiscală mai mare decât limita stabilită prin hotărâre a Guvernului, la data intrării în patrimoniul contribuabilului;
c) are o durată normală de utilizare mai mare de un an. Pentru imobilizările corporale care sunt folosite în loturi, seturi sau care formează un singur corp, lot sau set, la determinarea amortizării se are în vedere valoarea întregului corp, lot sau set. Pentru componentele care intră în structura unui activ corporal, a căror durată normală de utilizare diferă de cea a activului rezultat, amortizarea se determină pentru fiecare componentă în parte.
Perioada de aplicareValoarea de intrare (valoarea fiscală) a   mijloacelor fixeBaza legală
1 iulie 2013 – prezent2.500 leiHG 276/2013
12 Februarie 2007 – 30 iunie 20131.800 leiHG 105/2007
12 Ianuarie 2004 – 11 Februarie 200715.000.000 lei vechi (1.500 lei)HG 1553/2003
04 Mai 2001 – 11 Ianuarie 20048.000.000 lei vechi (800 lei)HG 424/2001
16 Decembrie 1999 – 03 Mai 20015.000.000 lei vechi (500 lei)HG 1035/1999
01 Ianuarie 1997 – 15 Decembrie 19991.000.000 lei vechi (100 lei)HG 105/1997
01 Ianuarie 1994 – 31 Decembrie 1996200.000 lei vechi (20 lei)LEGEA   15/1994

Așa cum se observă și din tabelul de mai sus și cum bine știm, noua valoare, aplicabilă de la 1 iulie, este cuprinsă în HG nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe, publicată în Monitorul Oficial nr. 313 din 30 mai 2013. Implicațiile pe care această modificare le aduce sunt doar de ordin fiscal, în sensul că valoarea minimă de 2500 lei se referă la obligația plătitorilor de impozit pe profit/venit să deducă fiscal valoarea achizițiilor de mijloace fixe ce depășesc această sumă doar prin intermediul amortizării fiscale. Concret, dacă  până la 1 iulie 2013 orice mijloc fix cu o valoare mai mare de 1800 lei trebuia amortizat fiscal, de la 1 iulie 2013 această sumă a fost majorată la 2500 lei. Astfel, cheltuielile cu mijloacele fixe achiziționate ulterior acestei date, care au o valoare de intrare mai mică de 2500 lei, vor putea fi deduse integral la momentul achiziției și punerii în funcțiune, fără a mai fi obligatorie recuperarea valorii acestora prin intermediul amortizării fiscale.
Exemplu
În luna iulie a anului 2013, entitatea „A” a achiziționat o mașină pentru fabricarea hârtiei la costul de 2600 lei, pentru care decide o durată normală de funcționare de 10 ani (în catalog, perioada este cuprinsă între 8 și 12 ani).
Rata lunară de amortizare fiscală stabilită în regim liniar este 21,66  lei ( 2600 lei / 10 ani / 12 luni).
1. Achiziție
%        =          404                  3.224
213                                         2.600
4426                                       624
2. Înregistrare amortizare lunară
6811 = 2813               21,66  lei
Dacă entitatea ar achiziționa la aceiași dată (iulie 2013) o altă mașină pentru fabricarea hârtiei, dar nu la fel de performantă și la un cost de achiziție de 2400 lei, care va fi dată în consum la aceiași dată de achiziție, aceasta nu va fi încadrată în categoria mijloacelor fixe și în consecință, cheltuiala va fi dedusă integral la momentul achiziției și punerii în funcțiune, fără a mai fi obligatorie recuperarea valorii acestora prin intermediul amortizării fiscale.

joi, 4 iulie 2013

Justificarea cheltuielilor inregistrate pe firma

I.Creditarea societatii de catre asociati 

Contractul de creditare a societatii de catre asociati sau administratori apare ca necesitate atunci cand asociatii sunt nevoiti sa vina „cu bani de acasa“ pentru a asigura acoperirea cheltuielilor initiale pe care le presupune demararea unor afaceri sau demarea unui flux investitional.
In cazul unor astfel de contracte, chiar daca sunteti asociat unic, Legea societatilor comerciale nr. 31/1990 prevede, la art. 15, ca toate contractele intre societatea cu raspundere limitata si persoana fizica sau persoana juridica, asociat unic al celei dintai, se incheie obligatoriu in forma scrisa sub sanctiunea nulitatii aboslute.
Sfatul nostru este ca astfel de contracte sa fie incheiate in forma scrisa chiar daca nu ne aflam in situatia unei societati cu asociat unic.
Inregistrarea acestor contracte in contabilitate este obligatorie! Sfatul nostru este ca viramentul sumelor avansate de asociati sa fie efectuat prin conturi bancare, deoarece pot interveni probleme cum ar fi imposibilitatea recuperarii sumelor avansate societatii cu titlu de imprumut, imposibilitatea justificarii provenientei acestor sume etc.
Acordarea de imprumuturi cu sau fara dobanda atat asociatilor, cat si tertilor trebuie sa fie TRANZACTII OCAZIONALE! In caz contrar, aceste tranzactii se considera a fi ACTE DE COMERT!
Care sunt consecintele juridice ale unui contract de creditare
Potrivit dispozitiilor art. 272 din Legea societatilor comerciale, se pedepseste cuinchisoare de la 1 la 3 ani fondatorul, administratorul, directorul sau reprezentantul legal al societatii, care foloseste cu rea-credinta bunuri sau creditul de care se bucura societatea intr-un scop contrar intereselor acesteia sau in folosul lui propriu ori pentru a favoriza o alta societate in care are interese direct sau indirect!
Potrivit art. 21 alin. (1) din Codul fiscal, pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri impozabile, inclusiv cele reglementate prin acte normative în vigoare. Acelaşi articol precizează tipurile de cheltuieli cu deductibilitate limitată, precum şi cheltuielile nedeductibile.

Prin urmare, se sanctioneaza si fondatorul, administratorul, directorul sau reprezentantul legal al societatii care se imprumuta, sub orice forma, direct sau printr-o persoana interpusa, de la societatea pe care o administreaza, de la o societate controlata de aceasta ori de la o societate care controleaza societatea pe care el o administreaza, suma imprumutata fiind mai mare decat echivalentul in lei al sumei de 5.000 de euro sau face ca una dintre aceste societati sa-i acorde vreo garantie pentru datorii proprii.
Nerespectarea acestei dispozitii atrage raspunderea materiala a actionarului vinovat pentru daunele produse societatii si, nu in ultimul rand, raspunderea penala conform dispozitiilor art. 275 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, repu- blicata, cu modificarile ulterioare.

II.Justificarea cheltuielilor inregistrate pe firma

Pe scurt, la o societate comerciala  (societate cu asociat unic) ,   inspectorii Finantelor Publice au considerat ca obligatiile fiscale au fost gresit stabilite, prin acceptarea deductibilitatii unor cheltuieli.
S-a considerat ca „unele cheltuieli nu au fost efectuate in interesul societatii si pentru imaginea acesteia, in baza principiului libertatii de gestiune si in scopul realizarii de operatiuni taxabile”.
In speta, fata de lipsa legaturii cu obiectul de activitate al societatii,  au fost considerate  ca nedeductibile cheltuieli cu amenajarea gradinii sediului societatii, achizitiile de confectii, decoratiuni, lenjerie, draperii, cuverturi, vase decorative, lucrari de constructii, obiecte de inventar. Acestea  fiind  reincadrate ca dividende.
„Desi plata acestor bunuri si servicii  s-a facut din conturile societatii, acestea nu au nicio legatura cu activitatea firmei si nu concura la realizarea veniturilor acesteia,  fiind utilizate de asociatul unic , motiv pentru  care se justifica tratarea lor ca dividende pentru care se datoreaza  impozitul aferent”.
Inspectorii au mai considerat ca , in cazul unor obiecte de mobilier necesare dotarii spatiilor din cadrul sediului social, „aceste obiecte de inventar nu au fost clar definite ca fiind folosite in exclusivitate de societate" - astfel se justifica tratarea lor ca o cheltuiala nedeductibila din punct de vedere fiscal.
De asemenea, nu au fost considerate deductibile nici cheltuieli privind cazarea la hoteluri  „de vreme ce acestea nu erau justificate prin deconturi de delegatii”.
Inspectorii au mai considerat ca „amortizarea nu este justificata pentru autoturismele care exced numarul limitat de lege ca fiind folosite in scopul desfasurarii activitatii”, in conditiile in care societatea avea in dotare „cinci autoturisme si doar patru persoane care le utilizau, dintre care doua cu functie de conducere si alte doua cu munca ce presupunea deplasarea pe teren”.
Consideram ca acest caz are relevanta mai ales in aceasta perioada in care se pune o presiune tot mai mare pentru atragerea de cat mai multe venituri la bugetul de stat, iar autoritatile sunt mult mai atente la cheltuielile care diminueaza masa impozabila.
Ni se spune ca existenta unor documente-suport, desi intocmite potrivit legii, prin care se face dovada efectuarii operatiunilor, nu este neaparat suficienta pentru justificarea deductibilitatii cheltuielilor.
Mai ales daca vorbim de caracterul ocazional al unor servicii, acolo unde nu se va justifica necesitatea efectuarii unor astfel de cheltuieli prin specificul activitatii, nu se va acorda deductibilitatea acestora. Mai mult decat atat, daca aceste cheltuieli sunt efectuate in beneficiul asociatului , ele vor fi re-incadrate ca dividende si taxate in mod corespunzator.
Inca o data, contribuabilii trebuie sa fie pregatiti sa argumenteze si documenteze caracterul economic al unei cheltuieli, adica faptul ca respectiva cheltuiala este necesara desfasurarii activitatii. Nu in ultimum rand, atentie si la faptul ca persoana impozabila are dreptul sa deduca TVA aferenta achizitiilor, doar daca acestea sunt destinate utilizarii in folosul operatiunilor taxabile sau au legatura cu activitatea economica.

III.Obligativitatea incherii contractelor comerciale:


Legea stipuleaza obligativitatea incheierii de contracte comerciale intre doua societati

- serviciile trebuie să fie efectiv prestate, să fie executate în baza unui contract încheiat între părţi sau în baza oricărei forme contractuale prevăzute de lege; justificarea prestării efective a serviciilor se efectuează prin: situaţii de lucrări, procese-verbale de recepţie, rapoarte de lucru, studii de fezabilitate, de piaţă sau orice alte materiale corespunzătoare;
- contribuabilul trebuie să dovedească necesitatea efectuării cheltuielilor prin specificul activităţilor desfăşurate.
sursa:


http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_32654/Atentie-la-justificarea-cheltuielilor-inregistrate-pe-firma-O-decizie-ICCJ-transeaza-problema-deducerilor.html#axzz2Xy6z7F5t

Vrei să lucrezi cu un "altfel" de contabil dar nu ştii de unde să începi?#Camanasof-Velcont

Mi-ar plăcea ca antreprenorii care ne recomandă, să nu se gândească la noi, sau să ne recomande ca o firmă care vinde prestări servcii con...