joi, 6 iunie 2013

Valoare de intrare a mijloacelor fixe se modifica de la 1800 Lei la 2500 Lei


 Prin HG nr. 276/21.05.2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe, publicată in M.O. nr. 313/30.05.2013, care va abroga HG nr. 105/2007, incepand cu data de 1 IULIE 2013 valoarea minimă de intrare in patrimoniu a mijloacelor fixe este de 2.500 lei.


Valoarea ramasă neamortizată a mijlocelor fixe cu valoarea de intrare cuprinsă intre 1.800 lei si 2.500 lei, existente in patrimonial operatorilor economici la data intrării in vigoare a hotărarii menţionate, se va recupera pe durata normală de funcţionare ramasă.

Potrivit art. 24 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, mijlocul fix amortizabil pentru care cheltuielile aferente achiziționării, producerii, construirii, asamblării, instalării sau îmbunătățirii acestuia se recupereaza din punct de vedere fiscal prin deducerea amortizarii, este orice imobilizare corporală care îndeplineşte cumulativ următoarele condiții:
a) este deţinut şi utilizat în producţia, livrarea de bunuri sau în prestarea de servicii, pentru a fi închiriat terţilor sau în scopuri administrative;
b) are o valoare fiscală mai mare decât limita stabilită prin hotărâre a Guvernului, la data intrării în patrimoniul contribuabilului;
c) are o durată normală de utilizare mai mare de un an.

Contabilitate personalitzată pentru fiecare client

     Aspiraţia  mea este ca fiecare client de al nostru să primeasca toate informatiile necesare pentru a lua deciziile corecte in manag...