Va oferim garantia calitatii pentru serviciile oferite:
RESTITUIREA BANILOR
in primele 2 luni, daca sunteti nemultumit.Preluam documentele. Preluam actele contabile de la sediul dumneavoastra, le prelucram si le inapoiem odata cu toate declaratiile fiscale depuse si situatia contabila completa.

Blog dedicat informarii clientilor Velcont.Surse principale: www.avocatnet.ro , www.contabilul.manager.ro , www.fiscalitate.ro , www.portalcontabilitate.ro , www.cabinetexpert.ro , www.anaf.ro ,presa de specialitate diverse surse din televiziune si presa scrisa.Blogul este administrat de Velcont Expertiza Contabila. O firma de prestari servicii contabile.

Faceți căutări pe acest blog

luni, 24 iunie 2013

Acte necesare in cazul unui control ANAF

I.actele de infiintare (act constitutiv, certificat de inmatriculare,certificatul de atestare TVA,inscrierea in registrul operatorilor intracomunitar,buletinele de identitate ale asociatilor,eventuale modificari facute la ONRC-registrul comertului);autorizatii de functionare, diverse autorizatii solicitate de legi specifice conform activitatii firmei, contracte de munca, registru zilieri, regulament de ordine interioara, contract colectiv de munca (dupa caz), norme PSI, documente solicitate de medicina muncii , hotarari AGA de orice natura (se predau spre prelucrare in copie acele hotarari care au influente fiscal-contabile)


II.Decizia interna ,conform Ordinului nr. 2226/2006 ,privind desemnarea persoanei care va    emite procedurile  proprii privind regimul intern de numerotare secventiala a facturilor si tuturor documentelor emise de societate, prin care se va mentiona, pentru fiecare exercitiu financiar, care este numarul de la care se emite prima factura


III.Documente justificative pentru serviciile primite de catre societate de la terte persoane fizice/juridice (contracte de prestari servicii, oferta/comanda, devize de lucrari si reparatii)Documente din care sa rezulte calitatea beneficiarilor in cazul serviciilor comunitare,( sediul activitatii/sedii fixe ale beneficiarilor serviciilor.)Documente justificative pentru sponsorizari (politici interne privind activitatea de sponsorizare,contractele de sponzorizare si donatie).Contractele pe baza carora se acorda reduceri comerciale si discounturi (politicile aplicate, contracte, etc.)Contracte/comenzi/oferte de orice natura in care societatea este beneficiar sau executant, devize si/sau situatii de lucrari aferente serviciilor effectuate catre beneficiar/client, certificate de garantii / conformitate  emise/primite


IV.Documentele care au legatura cu intrarea/amortizarea/ utilizarea mijloacelor fixe  :
  • receptii , procese verbale de punere in functiune,
  • proces verbal de casare/predare  a mijloacelor fixe avariate, scoase din uz,
  • decizii ale organelor abilitate pentru stabilirea normelor de consum, detalii tehnice ale utilajelor, etc., cartile de identitate ale autovehiculelor,
  • foile de parcurs completate si fisele de activitate zilnica a autovehiculelor .
  • contractele de vanzare cumparare a bunurilor mobile si imobile, contracte de comodat, contracte de inchiriere , extrasele CF-doar pentru bunuri aflate pe numele societatii,
  • decizia interna privind persoanele care vor utiliza mijloacele auto/utilajele


V.Decizia de inventariere,procedura de inventarere,declaratia inventar,lista de inventor , effectuate conform legii.


VI. Documente aferente delegatiilor interne/externe (delegatii completate conform legii, decizia interna privind acordarea diurnei, ). Documentele decontate pe baza delegatiilor , predate pentru prelucrare vor avea trecute pee le specificatia “decont nr…..din data de…..”


VII. Pontaje privind orele lucrate, stat avans, cereri concedii  ( odihna /fara salar/ invoiri/ medicale…), foile de boala vizate de medicul de intreprindere , stat premii , lista de acordare a tichetelor de masa, orice compensatii banesti sau material acordate angajatilor. Acestea vor fi preadate spre prelucrare,  in copie conforma cu originalul , in timp util pentru transmiterea Revisal.


VII. intrari (notele de receptii),facturile emise,registru de casa in lei si valuta,extrasele de banca in lei si valuta,raport de gestiune zilnic (dupa caz) ,delegatii,statele de plata,fise de magazie, bonuri de consum Avize de insotire a marfii, bonuri de transfer intre gestiuni, bonuri de consum de orice natura, procese verbale de predare in custodie sau spre prelucrare la terte persoane, procese verbale pentru predare in vederea utilizarii in scopuri de reclama, publicitate, prezentari, expozitii….., orice document care contine modificarea destinatiei bunurilor/marfurilor dupa achizitionare


     Documentele sa fie  intocmite zilnic,lunar,trimestrial,semestrial si anual dupa caz.Intocmirea si utilizarea documentelor financiar-contabile respecta  Ordinul ministrului Economiei si Finantelor nr. 3.512/2008 privind documentele financiar-contabile, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 870/23.12.2008.

Deasemenea  la punctul de lucru este obligatoriu sa avetii registru casa, NIR-uri, raport de gestiune zilnic (pentru gestiune global valorica), fise de magazie (gestiune cantitativ valorica) si registru unic de control.Sa afisati la vedere  CIF-ul societatii, obligativitatea de a solicita bon fiscal daca este cazul, programul de functionare afisat la loc vizibil.Se verifica in primul rand posibile contraventii unde amenzile sunt mari ca de exemplu; emiterea bonurilor de marcaj , dotarea cu aparate de marcaj ,utilizarea caietului special in care inregistgrezi la intrare si la plecare banii personali, documentele de aprovizionare / vanzare .

Construiti bugetul familiei asemenea unei afaceri

Cand un client de al meu din motive personale a fost nevoit sa se implice mai mult in viata de familie a parintilor si-a rugat parintii sa...