marți, 29 ianuarie 2013

Calculatorul de penalitati intarziere pentru obligatiile datorate Bugetului de Stat


Codul de Procedura Fiscala a schimbat modul de calcul al sanctiunilor aplicabile contribuabililor care nu-si achita la timp obligatiile fiscale. Aceste sanctiuni sunt mai mici in prima luna, dupa care incep sa creasca in ritm accelerat.

Majorarile de intirziere de 0,1% pe zi sunt inlocuite cu sanctiuni mult mai drastice in cazul datoriilor catre stat mai vechi de o luna Actul normativ, care modifica Codul de Procedura Fiscala, introduce notiunile de dobanda de intarziere si de penalitate de intarziere datorata suplimentar dobanzii de intirziere.

Astfel, desi dobanda penalizatoare este stabilita la doar 0,05%/zi, in cazul datoriilor mai vechi de 30 de zile datornicii vor plati suplimentar o penalitate de intarziere in cuantum de pana la 15% din valoarea datoriei acumulate pana la momentul platii.

Potrivit legii, daca stingerea datoriei se realizeaza in primele trei luni, dobanzii penalizatoare i se adauga o penalitate de intirziere de 5% din valoarea creantei. Daca datoria este cu o zi mai veche de 90 de zile, penalitatea de intirziere creste la 15% din valoarea acumulata. Atentie, dobanzile de intirziere se datoreaza in cota de 0,05%/zi pe toata perioada de timp scursa de la data scadentei si pina la data achitarii obligatiei fiscale.
Un model de calculatorul de penalitati  destinat a fi folosit in scopul unor simulari privind penalitatile de intarziere pentru obligatiile datorate Bugetului de Stat gasiti AICI
Bancile raporteaza  de 2 ori pe luna conturile inchise si deschise . Mai mult sunt obligate, dar la cerere, sa furnizeze rulajele conturilor. Poprirea se infiinteaza imediat , nu au nevoie de titlul executoriu si de incuviintarea instantei. Puteti lua bani din cont si pentru salarii si obligatiile aferente acestora. Sunt permise de lege.Finantele pot pune sechestru pe bunuri.
sursa:http://www.apex-team.ro/eng/penalties.htm
sursa:http://www.avocatnet.ro/content/forum%7CdisplayTopicPage/topicID_133753/Cont-blocat-de-ANAF.html#axzz2JMCm4Vir
sursa:http://infotva.manager.ro/articole/studii-de-caz/dobanzi-de-intarziere-si-penalitati-cum-se-calculeaza-si-cum-se-aplica-pentru-tva-restant-6403.html

vineri, 25 ianuarie 2013

Stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată


Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează contribuabilii că, în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 52/23.01.2013, a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 23/2013 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.
Conform noilor prevederi legislative, începând cu 1 februarie 2013, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 750 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168,667 ore în medie pe lună în anul 2013, reprezentând 4,44 lei/oră.
Începând cu 1 iulie 2013, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 800 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168,667 ore în medie pe lună în anul 2013, reprezentând 4,74 lei/oră.
Pentru personalul din sectorul bugetar, nivelul salariului de bază, potrivit încadrării, nu poate fi inferior nivelului salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată prevăzut mai sus.
Stabilirea, pentru personalul încadrat prin încheierea unui contract individual de muncă, de salarii de bază sub nivelul celui menţionat constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 2.000 lei.

Impozitul pe venitul microintreprinderilor e obligatoriu de la 1 februarie.

 In Monitorul Oficial, Partea I, nr. 54/23.01.2013, a fost publicată Ordonanţa Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.
Îîn contextul noutăţilor aduse de actul normativ, în articolul de mai jos, prezentăm regimul privind impozitarea microîntreprinderilor.

Definiţia microîntreprinderii
O microîntreprindere este o persoană juridică română care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:
- realizează venituri, altele decât cele din activităţi în domeniul bancar, în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital, cu excepţia persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de intermediere în aceste domenii, în domeniile jocurilor de noroc, consultanţei şi managementului;
- a realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei al 65.000 euro;
- capitalul social este deţinut de persoane, altele decât statul şi autorităţile locale.
Atenţie! S-a abrogat condiţia referitoare la numărul de salariaţi.
Reguli de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderilor

Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor este obligatoriu pentru entităţile care îndeplinesc condiţiile menţionate mai sus.
Microîntreprinderile plătitoare de impozit pe profit sunt obligate la plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor începând cu anul fiscal următor, dacă îndeplinesc condiţiile menţionate mai sus.
Nu sunt obligate să aplice acest sistem de impunere persoanele juridice române care:
- desfăşoară activităţi în domeniul bancar;
- desfăşoară activităţi în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital, cu excepţia persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de intermediere în aceste domenii;
- desfăşoară activităţi în domeniile jocurilor de noroc, consultanţei şi managementului.
O persoană juridică română care este nou-înfiinţată este obligată să plătească impozit pe veniturile microîntreprinderilor începând cu primul an fiscal, dacă condiţia privind capitalul social este îndeplinită la data înregistrării la registrul comerţului.
Microîntreprinderile nu mai aplică acest sistem de impunere începând cu anul fiscal următor anului în care nu mai îndeplinesc una dintre condiţiile menţionate mai sus.

Reguli tranzitorii
Pentru anul 2013, persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit care la data de 31 decembrie 2012 îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 112 indice 1 din Codul Fiscal modificat (menţionate mai sus) sunt obligate la plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor începând cu 1 februarie 2013, urmând a comunica organelor fiscale teritoriale modificarea sistemului de impunere, potrivit prevederilor Codului de Procedură Fiscală, până la data de 25 martie 2013 inclusiv. Până la acest termen se va depune şi declaraţia privind impozitul pe profit datorat pentru profitul impozabil obţinut în perioada 1 ianuarie 2013-31 ianuarie 2013.
Persoanele juridice române care au optat pentru acest sistem de impunere potrivit reglementărilor legale în vigoare până la data de 1 februarie 2013 păstrează acest regim de impozitare pentru anul 2013.

Baza de impozitare
Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, se aplică asupra bazei de impozitare constituită din veniturile din orice sursă, din care se scad:
-  veniturile aferente costurilor stocurilor de produse;
-  veniturile aferente costurilor serviciilor în curs de execuţie;
-  veniturile din producţia de imobilizări corporale şi necorporale;
-  veniturile din subvenţii de exploatare;
-  veniturile din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare;
-  veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobânzi şi/sau penalităţi de întârziere, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil;
-  veniturile realizate din despăgubiri, de la societăţile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii.
În cazul în care o microîntreprindere achiziţionează case de marcat, valoarea de achiziţie a acestora se deduce din baza impozabilă, în conformitate cu documentul justificativ, în trimestrul în care au fost puse în funcţiune.

Anul fiscal
Anul fiscal al unei microîntreprinderi este anul calendaristic. În cazul unei microîntreprinderi care se înfiinţează sau îşi încetează existenţa, anul fiscal este perioada din anul calendaristic în care persoana juridică a existat.

Cota de impozitare
Cota de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor este 3% care se aplică asupra bazei de impozitare.

Impunerea microîntreprinderilor care realizează venituri mai mari de 65.000 euro
Dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 65.000 euro, aceasta va plăti impozit pe profit luând în calcul veniturile şi cheltuielile realizate de la începutul anului fiscal. Calculul şi plata impozitului pe profit se efectuează începând cu trimestrul în care s-a depăşit limita de 65.000 euro. Impozitul pe profit datorat reprezintă diferenţa dintre impozitul pe profit calculat de la începutul anului fiscal până la sfârşitul perioadei de raportare şi impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat în cursul anului respectiv. În cazul contribuabililor care aplică prevederile speciale pentru anul 2013, limita de 65.000 euro şi impozitul pe profit datorat se calculează în mod corespunzător de la 1 februarie 2013.

Termenele de declarare a menţiunilor
Persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit comunică organelor fiscale teritoriale aplicarea sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, potrivit prevederilor Codului de Procedură Fiscală, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se plăteşte impozitul pe veniturile microîntreprinderilor. Persoanele juridice care se înfiinţează în cursul unui an fiscal înscriu menţiunea în cererea de înregistrare la registrul comerţului.
În cazul în care, în cursul anului fiscal, una dintre condiţiile impuse nu mai este îndeplinită, microîntreprinderea comunică organelor fiscale teritoriale ieşirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, potrivit prevederilor Codului de Procedură Fiscală, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului fiscal respectiv.
Microîntreprinderile care au realizat venituri mai mari de 65.000 euro vor comunica organelor fiscale teritoriale ieşirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, în cursul anului respectiv, potrivit prevederilor Codului de Procedură Fiscală.

Plata impozitului şi depunerea declaraţiilor fiscale
Calculul şi plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor se efectuează trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se calculează impozitul.
Microîntreprinderile au obligaţia de a depune, până la termenul de plată a impozitului „Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”, selectând rândul “impozit pe veniturile microîntreprinderilor”, formular 100.

Impozitarea persoanelor fizice asociate cu o microîntreprindere
În cazul unei asocieri fără personalitate juridică între o microîntreprindere şi o persoană fizică, rezidentă sau nerezidentă, microîntreprinderea are obligaţia de a calcula, reţine, declara şi plăti la bugetul de stat impozitul stabilit prin aplicarea cotei de 3% la veniturile ce revin acesteia din asociere, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se calculează impozitul.
 

sursa:http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_31961/Impozitul-pe-venitul-microintreprinderilor-e-obligatoriu-de-la-1-februarie-Modificarile-la-Codul-fiscal-publicate.html#axzz2Iz820746

sâmbătă, 19 ianuarie 2013

Fisele fiscale vor fi inlocuite din 2013 de declaratia 205

     2012 a fost ultimul an in care angajatorii erau obligati sa depuna la Fisc fisele fiscale ale salariatilor. 
Declararea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit se va face incepand din anul 2013 in formularul 205.Informatiile din fisele fiscale se declara in formularul 205 modificat.in declaratie au fost introduse rubrici speciale referitoare la veniturile din salarii, care pana acum nu existau.
     Noul formular 205 se va depune de catre platitorii de salarii pentru impozitul pe salarii precum si de platitorii altor categorii de venituri, acolo unde exista obligatia retinerii la sursa a impozitului, pana in ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul fiscal expirat.
     Conform legislatiei angajatorii au si obligatia de a elibera, la cererea angajatilor un document care nu este tipizat si care sa cuprinda cel putin informatii privind: datele de identificare ale contribuabilului, venitul realizat in cursul anului, deducerile personale acordate, impozitul calculat si retinut.

sursa:http://www.apec-romania.ro/categorii/noutati/stiri/item/492-fisele-fiscale-vor-fi-inlocuite-din-2013-de-declaratia-205.html
sursa:http://www.business24.ro/articole/fise+fiscale+2013

marți, 8 ianuarie 2013

Facturile fiscale: ce informatii trebuie sa contina in mod obligatoriu

Codul fiscal stabileste, la art. 155, ca o factura fiscala trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu anumite elemente. Lipsa elementelor obligatorii de pe factura poate duce la imposibilitatea de deducere a TVA de catre persoana impozabila.

. Concret, este vorba despre:
 • numarul de ordine, in baza uneia sau mai multor serii, care identifica factura in mod unic;
 • data emiterii facturii;
 • data la care au fost livrate bunurile/prestate serviciile sau data incasarii unui avans, in masura in care aceasta data difera de data emiterii facturii;
 • datele firmei care emite factura: nume, adresa si cod de inregistrare fiscala;
 • datele beneficiarului bunurilor sau serviciilor: nume, adresa si codul de inregistrare fiscala;
 • date despre bunurile sau serviciile livrate: denumire, cantitate, pretul unitar;
 • valoarea bunurilor sau serviciilor fara TVA;
 • indicarea cotei de taxa aplicate si a sumei taxei colectate, exprimate in lei, in functie de cotele taxei. In cazul in care nu se datoreaza taxa, factura trebuie sa contina trimiterea la dispozitiile aplicabile din Codul Fiscal sau din Directiva 112 sau orice alta mentiune din care sa rezulte ca livrarea de bunuri sau prestarea de servicii face obiectul unei scutiri sau a procedurii de taxare inversa;
 • in cazul in care se aplica un regimul special (agentii de turism, bunuri second-hand, opere de arta, obiecte de colectie, antichitati), factura va contine trimiterea la articolul corespunzator din Directiva 112 care sa indice ca a fost aplicat unul dintre regimurile respective;
 • o referire la alte facturi sau documente emise anterior, atunci cand se emit mai multe facturi sau documente pentru aceeasi operatiune.
 • mentiunea «TVA la incasare», in cazul in care exigibilitatea TVA intervine la data incasarii contravalorii integrale sau partiale a livrarii de bunuri ori a prestarii de servicii.

  Daca beneficiarul nu este stabilit in Romania si si-a desemnat un reprezentant fiscal, factura trebuie sa mai contina, pe langa numele beneficiarului, si datele de identificare ale reprezentantului fiscal (numele, adresa si codul de inregistrare fiscala).

Normele metologice de aplicare a Codului Fiscal precizeaza ca, in cazul furnizorilor/prestatorilor cu sediul activitatii economice in Romania, care au sedii secundare fara personalitate juridica pe teritoriul Romaniei, pe facturile emise se va inscrie adresa sediului activitatii economice a persoanei juridice si, optional, se poate inscrie si adresa sediului secundar prin care au fost livrate bunurile si/sau au fost prestate serviciile.

In cazul furnizorilor/prestatorilor cu sediul activitatii economice in afara Romaniei, care au sedii fixe pe teritoriul Romaniei, pe facturile emise se va inscrie adresa sediului fix din Romania care a realizat livrarea de bunuri si/sau prestarea de servicii.

Codul de procedura fiscala mai impune, la art. 73, ca pe facturi sa fie mentionat si codul de identificare fiscala a contribuabilului.

De asemenea, potrivit Legii societatilor comerciale (31/1990), pe orice factura intocmita de o societate trebuie sa se mentioneze si denumirea, forma juridica, sediul social, numarul din registrul comertului si codul unic de inregistrare. In cazul societatilor cu raspundere limitata, facturile vor contine si capitalul social, iar pe facturile emise de societatile pe actiuni trebuie mentionate capitalul social subscris, dar si cel varsat. Amenda pentru incalcarea acestor prevederi este cuprinsa intre 2.500 lei si 5.000 lei.

In plus, daca facturile sunt emise de o sucursala, acestea trebuie sa mentioneze si oficiul registrului comertului la care a fost inregistrata sucursala si numarul ei de inregistrare. Lipsa acestui element atrage tot o amaneda de pana la 5.000 de lei.

Puteti intocmi facturile in orice limba oficiala a statelor membre UE, insa la solicitarea organelor de inspectie fiscala trebuie sa asigurati traducerea in limba romana. Trebuie sa stiti ca, potrivit Codului Fiscal, semnarea si stampilarea facturilor nu sunt obligatorii.

De asemenea, baza de impozitare poate fi inscrisa in valuta, dar, daca operatiunea nu este scutita de TVA, suma taxei trebuie inscrisa si in lei. Pentru inregistrarea in jurnalele de vanzari, baza impozabila va fi convertita in lei, utilizand ultimul curs de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei sau cursul de schimb utilizat de banca prin care se efectueaza decontarile, din data la care intervine exigibilitatea taxei pentru operatiunea in cauza.

Potrivit Legii contabilitatii (82/1991), facturile trebuie sa fie arhivate, odata cu celelalte documente justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitatea financiara, timp de 10 ani, cu incepere de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite.

Numerotarea corecta a facturilor

Facturile sunt documente care au regim intern de numerotare, adica fiecare persoana juridica isi emite proceduri proprii de stabilire si/sau alocare de numere ori serii pentru facturi.

Concret, prevederile legale, cuprinse in Anexa 4 la Ordinul MFP nr. 2226/2006, stabilesc ca persoanele care raspund de organizarea si conducerea contabilitatii intr-o societate comerciala trebuie sa desemneze, prin decizie interna scrisa, o persoana sau mai multe (daca este cazul), care sa aiba atributii privind alocarea si gestionarea numerelor aferente facturilor emise de respectiva societate.

Factura va avea un numar de ordine, in baza uneia sau mai multor serii, numar ce trebuie sa fie secvential, stabilit de societate, astfel incat sa se asigure necesarul in functie de numarul de facturi emis. In alocarea numerelor se va tine cont de structura organizatorica, respectiv gestiuni, puncte de lucru, sucursale.

De asemenea, este important de retinut ca, in fiecare an, trebuie sa se stabileasca numarul de la care se va emite prima factura.

sursat: http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_28176/Facturile-fiscale-ce-informatii-trebuie-sa-contina-in-mod-obligatoriu.html#ixzz2HNvvPM78 

Vrei să lucrezi cu un "altfel" de contabil dar nu ştii de unde să începi?#Camanasof-Velcont

Mi-ar plăcea ca antreprenorii care ne recomandă, să nu se gândească la noi, sau să ne recomande ca o firmă care vinde prestări servcii con...