luni, 23 decembrie 2013

Schimbari ale legislatiei fiscale incepand de la 1 ianuarie 2014 De la 1 ianuarie 2014 vor intra in vigoare o serie de schimbari ale legislatiei fiscale de care e bine sa tinem seama. 

1. Se renunta la declararea bonurilor fiscale in valoare de pana la 100 euro considerate facturi simplificate. Masura e valabila pana la data de 31 decembrie 2014

2. Sistemul de TVA la incasare devine optional 
In Monitorul oficial de joi, 19 decembrie 2013, a fost publicata o modificare foarte importanta a Codului fiscal, prin care sistemul de TVA la incasare devine optional, iar majorarea accizelor prevazuta de OUG nr. 102/2013 pentru benzina si motorina se suspenda pana la 01 aprilie 2014. De asemenea, a mai aparut  legea bugetului de stat pentru anul 2014, dar si modificarea a doua formulare utilizate de notariate in declararea impozitului pe venitul din cedarea imobilelor din patrimoniul persoanei fizice.

3. Schimbari majore care majoreaza semnificativ impozitarea aplicata contribuabililor
La mijlocul lunii noiembre, Guvernul a publicat in Monitorul Oficial Ordonanta prin care se aduc  de  anul viitor modificari foarte importante activitatii financiar- contabile si impozitelor datorate de romani. Schimbarile intra in vigoare de la 1 ianuarie 2014, acestea majorand semnificativ impozitarea aplicata contribuabililor. Documentul modifica si procedura TVA aferenta contribuabililor declarati inactivi, impozitul pe dividende si perioada fiscala la impozitul pe profit, cand contribuabilii opteaza pentru un alt exercitiu financiar decat anul calendaristic.  In plus, se reglementeaza impozitul pe constructii, se majoreaza redeventele miniere si se refomuleaza notiunea de microintreprindere.


4. Se schimba valoarea catorva indicatori foarte importanti, cum ar fi salariul mediu brut pe economie valabil in anul 2014 sau cuantumul ajutorului de deces
In anul 2014, salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat este 2.298 lei.
Cuantumul ajutorului de deces pentru anul 2014 este in suma de 2.298 lei in cazul decesului asiguratului sau pensionarului si 1.149 lei in cazul decesului unui membru de familie al pensionarului sau asiguratului.
Tot pentru anul 2014, valoarea punctului de pensie este de 790,7 lei, iar aceasta valoare va fi corectata ( majorata) cu un indice de 1,07, conform prevederilor din legea pensiilor, ce majoreaza pensiile in functie de salariul mediu.

5. A fost modificata Ordonanta cu privire la insolventa si faliment
In Monitorul oficial de vineri 04 octombrie 2013, a fost publicat un act normativ de mare importanta pentru companii- Ordonanta cu privire la insolventa si faliment. Documentul modifica si plafonul de la care poate fi ceruta deschiderea insolventei impotriva clientilor rai platnici. In esenta, se introduce o procedura noua cu privire la reorganizarea, insolventa si falimentului unui debitor, ocazie cu care se abroga prevederile anterioare. Actul normativ este foarte vast, aici analizand cateva aspecte considerate a fi foarte importante.

6. CASS datorat pentru chirii

Vineri seara Guvernul a publicat in Monitorul Oficial Ordonanta care cuprinde modificarile la Codul Fiscal despre care HotNews.ro a scris pe cand erau sub forma de proiect. Actul normativ adoptat contine doua structuri normative diferite, respectiv: modificarea Codului fiscal privind introducerea contributiei individuale la asigurarile de sanatate pentru persoanele care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor (inchiriere, arendare), precum si implementarea sistemului national de raportare, verificare, monitorizare si control a situatiilor financiare si a bugetelor apartinand institutiilor publice. 
Sa incepem partea din Ordonanta, legata de chirii.
 • Din punctul de vedere al contributiei la asigurarile de sanatate, pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor, aceasta se va aplica incepand cu data de 01 ianuarie 2014.
 • Chiar daca la prima vedere pare una dintre cele mai usoare proceduri de plata a contributiei, in forma adoptata trebuie sa se tina cont de natura procedurii de impozitare a venitului, respectiv pentru arenda, implicit se realizeaza procedura stopajului la sursa, situatie ce se va aplica si pentru contributia de sanatate.
 • Practic, pentru aceasta situatie, atat impozitul de 16%, cat si contributia la asigurari de sanatate, vor fi retinute de platitorul de venit din suma datorata proprietarului terenului si va depune declaratia la ANAF ¬ formular 112.
Detalii mai multe, aici.

7. Ordin privind modificarea formularelor 208 si 209 utilizate pentru declararea impozitului la vanzarile de imobile din patrimoniul personal de catre persoanele fizice

La cedarea dreptului de proprietate intre persoane fizice, asupra constructiilor de orice fel si asupra terenurilor, se datoreaza un impozit calculat in functie de perioada de detinere a imobilului, astfel:
a. pentru constructiile de orice fel cu terenurile aferente acestora, precum si pentru terenurile de orice fel fara constructii, dobandite intr-un termen de pana la 3 ani inclusiv:
3% pana la valoarea de 200.000 lei inclusiv;
peste 200.000 lei, 6.000 lei + 2% calculate la valoarea ce depaseste 200.000 lei inclusiv;
b. pentru imobilele descrise la lit. a), dobandite la o data mai mare de 3 ani:
2% pana la valoarea de 200.000 lei inclusiv;
peste 200.000 lei, 4.000 lei + 1% calculat la valoarea ce depaseste 200.000 lei inclusiv.

Impozitul nu se datoreaza pentru urmatoarele cazuri:
a. la dobandirea dreptului de proprietate asupra terenurilor si constructiilor de orice fel, prin reconstituirea dreptului de proprietate in temeiul legilor speciale;
b. la dobandirea dreptului de proprietate cu titlul de donatie intre rude si afini pana la gradul al III-lea inclusiv, precum si intre soti;
c. pentru transmisiunea dreptului de proprietate si a dezmembramintelor acestuia cu titlul de mostenire, daca succesiunea este dezbatuta si finalizata in termen de 2 ani de la data decesului autorului succesiunii.
In cazul nefinalizarii procedurii succesorale in termenul prevazut mai sus, mostenitorii datoreaza un impozit de 1% calculat la valoarea masei succesorale.
In principiu, impozitul se calculeaza de notarul ce autentifica tranzactia si se achita pana pe data de 25 a lunii urmatoare.
Declararea impozitului se efectueaza prin depunerea formularului 208 Declaratie informativa privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal.

Acest formular se completeaza electronic, de catre notarii publici care au obligatia calcularii, incasarii si virarii impozitului pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal. 
Declaratia se completeaza cu ajutorul programului de asistenta, care este pus la dispozitia contribuabililor, gratuit, de unitatile fiscale sau poate fi descarcat de pe portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Sunt alte situatii cand persoanele fizice realizeaza venituri din transferul proprietatii bunurilor imobile din patrimoniul personal, in conditiile legii, cand nu realizeaza o tranzactie la notar.
Si in acest caz, se datoreaza impozit, iar obligatia platii si declararii acestuia revine persoanei fizice ce realizeaza venitul.

Plata impozitului si declararea acestuia se efectueaza pana pe data de 25 a lunii urmatoare efectuarii tranzactiei, prin formularul 209 Declaratie privind veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal.

Daca se realizeaza venituri din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal din mai multe tranzactii, atunci se depune cate o declaratie pentru fiecare tranzactie.
Se completeaza olograf, in doua exemplare, din care unul ramane la contribuabil. Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata.
sursa:http://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-16268204-cele-mai-importante-modificari-fiscale-vigoare-1-ianuarie-2014.htm
sursa imaginii:http://www.infolegal.ro/files/2011/09/Modificari-legislative.jpeg
.

Contributiile sociale se platesc si pentru indemnizatiile de delegare si detasare pentru partea care depaseste limita a de 2,5 ori nivelul stabilit prin hotarare a Guvernului pentru personalul din institutiile publice

OG nr. 8/2013, care a modificat Codul fiscal in acest an, a schimbat regulile in ceea ce priveste indemnizatiile de delegare si de detasare. Noile reglementaria, careu inceput sa se aplice din 1 februarie 2013, au stabilit ca, pentru indemnizatiile care depasesc  depasesc plafonul stabilit de lege (limita a de 2,5 ori indemnizatia acordata salariatilor din institutiile publice) se vor achita contributii sociale individuale, insa numai pentru partea care depaseste limita a de 2,5 ori nivelul stabilit prin hotarare a Guvernului pentru personalul din institutiile publice.
Prevederea a fost inclusa in art. 296^4 care stabileste baza de calcul al contributiilor sociale individuale.
Punctul m) al acestui articol prevedea ca sunt percepute contributii sociale numai pentru indemnizatiile primite pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, acordate de persoanele juridice fara scop patrimonial si de alte entitati neplatitoare de impozit pe profit, inclusiv Banca Nationala a Romaniei, peste limita a de 2,5 ori indemnizatia acordata salariatilor din institutiile publice.
Dupa modificarea care se aplica din prima zi a lunii februarie, punctul m) stabileste ca in baza de calcul a contributiilor sociale se includ: "indemnizatiile primite pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, precum si orice alte sume de aceeasi natura, pentru partea care depaseste limita a de 2,5 ori nivelul stabilit prin hotarare a Guvernului pentru personalul din institutiile publice".
Pe scurt, incepand din 1 februarie 2013, indemnizatia pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, peste limita de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru salariatii din institutiile publice:
 • se supune impozitului pe salarii,
 • se include in baza lunara de calcul a contributiilor sociale obligatorii, indiferent de entitatea platitoare (platitor de impozit pe profit, platitor de impozit pe veniturile microintreprinderilor, persoana fizica autorizata, intreprindere individuala, organizatie neguvernamentala).
In acelasi timp, sumele acordate in limita a de 2,5 ori indemnizatia pe perioada delegarii si detasarii acordata salariatilor din instituitile publice :
 • nu sunt incluse in veniturile salariale si nu sunt impozabile;
 • nu se cuprind in baza lunara a contribuitilor sociale obligatorii.
Atentie! Nivelul indemnizatiilor stabilit pentru institutiile publice se regaseste in urmatoarele hotarari :
 • HG 1860/2006 – pentru deplasarile/ delegarile in interiorul tarii;
 • HG 518/1995 - pentru deplasarile/ delegarile in afara tarii;
 • Legea 118/2010 prin care s-a diminuat valoarea stabilita initial cu 25% ;
 • Legea 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platiti din fonduri publice prin care cuantumul indemnizatiilor pentru institutiile publice se majoreaza cu 15% ;
Conform acestor acte normative, limita legala pentru diurna interna, deci in Romania, este 2,5 x 13 = 32,5 lei, iar pentru diurna externa, in majoritatea tarilor din Uniunea Europeana: 2,5 x 35 euro = 87,5 euro.
Delegarea reprezinta exercitarea temporara a unor activitati in afara locului muncii si poate avea o durata de maxim 60 de zile. Delegarea se poate prelungi pentru perioade succesive de maximum 60 de zile calendaristice, numai cu acordul salariatului. Totodata, daca salariatul refuza sa isi prelungeasca delegarea, acesta nu poate fi sanctionat disciplinar din acest motiv.
Delegarea presupune existenta unui acord intre angajator si entitatea unde se trimite salariatul. In fapt, prin delegare se intelege modificarea locului muncii cu pastrarea neschimbata a celorlalte elemente ale contractului de munca.
Salariatul are dreptul la plata cheltuielilor de transport, cazare si la o indemnizatie de delegare stabilita prin contract individual / colectiv de munca.
Detasarea este actul prin care se dispune schimbarea temporara a locului muncii la un alt angajator in scopul exercitarii unor lucrari in interesul acestuia. Detasarea poate fi dispusa pe o perioada de cel mult un an. Insa, in mod exceptional, perioada detasarii poate fi prelungita pentru motive obiective ce impun prezenta salariatului la angajatorul la care s-a dispus detasarea, cu acordul ambelor parti, din 6 in 6 luni.
Detasarea este obligatorie prin ordinul angajatorului pentru prima perioada. Cu toate acestea, salariatul are dreptul sa refuze, din motive personale temeinice. Contractul individual de munca incheiat cu angajatorul initial se suspenda pe perioada detasarii, in ceea ce priveste efectele esentiale, fiind cedat temporar angajatorului la care s-a facut detasarea.
Salariatul are dreptul la plata cheltuielilor de transport, cazare si la o indemnizatie de delegare stabilita prin contract individual/ colectiv de munca.

sursat: http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_35636/Din-2013-contributiile-sociale-se-platesc-si-pentru-indemnizatiile-de-delegare-si-detasare.html#ixzz2oIlStFMM 

sursa imaginii:http://www.biromarket.ro/image/cache/data/tipizate/Ordin+de+deplasare+-+Delegatie-500x500.jpg

sâmbătă, 21 decembrie 2013

TVA la incasare devine optional din 2014 !


In Monitorul oficial de joi, 19 decembrie 2013,fost publicata o modificare foarte importanta a Codului fiscal, prin care sistemul de TVA la incasare devine optional, iar majorarea accizelor prevazuta de OUG nr. 102/2013 pentru benzina si motorina se suspenda pana la 01 aprilie 2014. De asemenea, a mai aparut  legea bugetului de stat pentru anul 2014, dar si modificarea a doua formulare utilizate de notariate in declararea impozitului pe venitul din cedarea imobilelor din patrimoniul persoanei fizice.

 • Principala modificare legislativa consta in faptul ca sistemul de TVA la incasare devine optional incepand cu 01 ianuarie 2014.
 • In plus, s-a abrogat obligatia colectarii TVA la 90 zile pentru facturile de livrari de bunuri/prestari de servicii in cadrul sistemului de TVA la incasare, situatie ce pana acum era considerata de specialisti ca fiind incalcarea principiului neutralitatii TVA.
Actul normativ introduce si masuri tranzitorii pentru iesirea din sistemul de TVA la incasare pentru cine doreste acest fapt sau aplicarea sistemului pentru cine doreste sa il utilizeze.
Se suspenda pana la 01 aprilie 2014, majorarea accizei prevazuta pentru benzina, cu si fara plumb si motorina, majorari reglementate de OUG nr. 102/2013.
 • Avem si o modificare din punctul de vedere al facturarii, in sensul ca Legea nr. 148/2012 privind operatiuni comerciale inregistrate prin mijloace electronice, ce stabilea si o procedura de emitere a facturii electronice, se abroga.
 • Practic, in acest moment, facturarea este reglementata numai de Codul fiscal.

Despre sistemul de TVA la incasare:

Sistemul de TVA la incasare poate fi aplicat de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, ce au sediul activitatii economice in Romania, daca in anul calendaristic anterior au realizat o cifra de afaceri mai mica de 2.250.000 lei.

Incepand cu 01 ianuarie 2014, aplicarea sistemului este optionala, la latitudinea persoanei interesate.

Exigibilitatea (colectarea) TVA intervine la data incasarii integrale sau partiale a bunurilor livrate sau serviciilor prestate, pentru contribuabilii ce opteaza pentru aplicarea sistemului de TVA la incasare.
 • Foarte important: s-a abrogat obligatia colectarii TVA la 90 zile de la emiterea facturii pentru facturile neincasate.
Nu au dreptul sa aplice sistemul de TVA la incasare urmatoarele persoane impozabile:
- persoanele care fac parte dintr-un grup fiscal unic;
- persoanele impozabile care nu sunt stabilite in Romania;
- persoanele care in anul precedent au depasit cifra de afaceri de 2.250.000 lei;
- persoanele care se inregistreaza in scopuri de TVA in anul in curs sau sunt inregistrate si au depasit in cursul exerictiului plafonul de 2.250.000 lei.
 • Ca regula generala, persoana ce opteaza pentru aplicarea sistemului de TVA la incasare trebuie sa depuna o notificare cu cifra de afaceri a anului precedent, pana pe data de 25 ianuarie.
Pentru o persoana nou infiintata, ce doreste sa se inregistreze in scopuri de TVA si doreste sa aplice sistemul de TVA la incasare, va depune notificarea de la momentul inregistrarii in scopuri de TVA.
Odata ce au optat pentru sistemul de TVA la incasare, acest sistem este obligatoriu in anul in curs, considerand ca nu se depaseste plafonul de 2.250.000 lei.

Se poate renunta la sistemul de TVA la incasare daca plafonul este mai mic de 2.250.000 lei?
 
 • Pentru primul an de aplicare, sistemul este obligatoriu, insa incepand cu anul urmator, se poate renunta la sistemul de TVA la incasare.
Retinem faptul ca aceste reguli sunt cu caracter general, iar ordonanta are dispozitii tranzitorii aplicabile celor ce aplica deja sistemul de TVA la incasare la data de 31 decembrie 2013.

Ce posibilitati au operatorii economici ce au fost obligati in anul 2013 sa aplice sistemul de TVA la incasare?

Acesti operatori economici au urmatoarele posibilitati:
a. continua aplicarea sistemului de TVA la incasare, daca doresc si daca nu au depasit plafonul de 2.250.000 lei. Acestia nu depun nici un fel de notificare la ANAF.
b. pot opta oricand in cursul anului 2014 sa renunte la sistemul de TVA la incasare prin depunerea unei notificari la organul fiscal. Anul 2014 nu este considerat primul an de aplicare a sistemului de TVA la incasare, deoarece acestia l-au utilizat si in anul 2013.
Organele fiscale vor radia persoana din Registrul persoanelor ce aplica sistemul de TVA la incasare incepand cu data de intai a perioadei fiscale urmatoare celei in care a fost depusa notificarea.

Daca persoanele ce aplicau sistemul de TVA la incasare in anul 2013 au depasit plafonul de 2.250.000 lei in luna decembrie 2013 sau in trimestrul al IV - lea din 2013, acestea vor iesi in mod obligatoriu din sistemul de TVA la incasare si au obligatia sa depuna pana pe data de 25 ianuarie o notificare la ANAF.

Ce se intampla cu TVA de la facturile emise de persoanele ce aplica TVA la incasare, in anul 2013, in ultimele 90 de zile ale anului si neincasate?

Nici pentru aceste facturi nu mai este valabila exigibilitatea TVA la 90 de zile de la emitere, ci tot la data incasarii. 
Se pastreaza ordinea de alocare a platilor existenta conform art. 134 alin. (7) din Codul fiscal.
Din punctul de vedere al deducerii TVA de la achizitiile efectuate in cadrul sistemului de TVA la incasare, dreptul de deducere al TVA este amanat pana la efectuarea platii.

Ce se intampla daca se depaseste plafonul de 2.250.000 lei pe parcursul anului?

In cazul depasirii plafonului pe parcursul anului, persoana ce aplica sistemul de TVA la incasare va depune pana pe data de 25 a lunii urmatoare perioadei fiscale in care a depasit plafonul, o notificare la organele fiscale prin care va solicita schimbarea sistemului de TVA.
Daca persoana impozabila depaseste plafonul dar nu depune notificarea, schimbarea sistemului de TVA se va face din oficiu de catre autoritatea fiscala.

marți, 17 decembrie 2013

Achizitiile intracomunitare firma neplatitoare de TVA

Achizitiile intracomunitare efectuate de catre o firma neplatitoare de TVA in Romania

O firma a carei cifra de afaceri nu depaseste 35000 de euro (119000 lei) anual, conform art. 152 din Codul Fiscal, poate aplica scutirea de TVA. 

Pentru ca o firma sa efectueze achizitii sau livrari din/in Uniunea Europeana trebuie sa depuna declaratia 095 pentru a se inregistra in registrul operatorilor intracomunitari. 

In cazul in care firma este neplatitoare de TVA, iar valoarea achizitiilor intracomunitare in decursul unui an nu depaseste 10000 de euro, facturarea se va face cu TVA, aplicandu-se cota din tara din care se face achizitia. Pana la atingerea acestui plafon, firma nu este obligata sa se inregistreze ca platitoare de TVA intracomunitar, si nu trebuie sa achite TVA, conform prevederilor Codului fiscal, art. 126 alin. 4 litera b, prin care se precizeaza ca nu sunt considerate operatiuni impozabile in Romania achizitiile intracomunitare care nu depasesc pe parcursul unui an 10000 de euro. Exceptie face achizitia de mijloace de transport noi si produse accizabile. 

In cazul in care firma este neplatitoare de TVA si va realiza achizitii intracomunitare, pe parcursul unui an, in valoare mai mare de 10000 de euro (34000 lei), trebuie sa depuna declaratia 091 pentru a se inregistra ca firma platitoare de TVA pentru achizitii intracomunitare. Astfel, firma va primi un cod de inregistrare in scopuri de TVA (diferit de codul unic de inregistrare), pentru achizitiile intracomunitare, care va fi comunicat partenerilor de afaceri, facturarea facandu-se fara TVA. 

Dupa efectuarea achizitiilor, firma va trebui sa depuna declaratia 390 VIES, pana pe data de 15 luna urmatoare, si pana pe data de 25 luna urmatoare, TVA aferenta acestor achizitii, prin declaratia 301. TVA aferenta achizitiilor intracomunitare se calculeaza prin aplicarea cotei de TVA valabila in Romania (24%), la valoarea convertita in lei la cursul de la data facturarii, chiar daca cota de TVA este diferita in statul din care s-a efectuat achizitia. Daca factura a fost emisa inainte de cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care s-a facut livrarea, inregistrarea TVA in contabilitate se va face la cursul de schimb de la data emiterii facturii. Marfa achizitionata se inregistreaza in contabilitate la cursul de schimb valabil la data receptiei. 

Prin urmare, in cazul unei firme neplatitoare de TVA care efectueaza achizitii intracomunitare si este inregistrata ca platitoare de TVA pentru achizitii intracomunitare, conform Codului Fiscal, articolele 126, 153(1), 156(3), si 157, se declara si se plateste TVA aferenta marfurilor achizitionate, in avans, chiar daca nu s-a vandut aceasta marfa. Daca firma ar fi fost platitoare de TVA in Romania, taxa nu ar fi trebuit achitata efectiv, efectuandu-se taxarea inversa 4426=4427. 

Sintetizand, avem urmatoarele situatii:
1. Firma neplatitoare de TVA in Romania, cu achizitii intracomunitare de pana in 10000 de euro (neplatitoare de TVA intracomunitar). - facturarea se face cu TVA, la cota din tara din care se face achizitia. Nu se plateste TVA in Romania. Exceptie: in cazul achizitionarii de mijloace de transport noi, sau produse accizabile, se plateste TVA in perioada de raportare, inclusiv pentru sumele din avansuri partiale. 
2. Firma neplatitoare de TVA in Romania, platitoare de TVA intracomunitar - facturarea se face fara TVA. Se plateste TVA aferenta achizitiilor, in avans, la cota din Romania. Se depun declaratiile 390 VIES si 301.

luni, 2 decembrie 2013

20 decembrie, termen pentru declararea şi plata creanţelor fiscale aferente lunii noiembrie!


Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012, a fost completată Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, în sensul că, după art. 111, a fost introdus art. 111¹. Astfel, potrivit art. 111¹, creanţele fiscale pentru care, potrivit Codului Fiscal sau altor legi care le reglementează, scadenţa şi termenul de declarare se împlinesc la 25 decembrie, sunt scadente şi se declară până la data de 21 decembrie. Prin urmare, întrucât în acest an, 21 decembrie este zi nelucrătoare, creanţele fiscale aferente lunii noiembrie sunt scadente şi se declară până în ultima zi lucrătoare anterioară datei de 21 decembrie, adică până la 20 decembrie a.c. inclusiv.

sursa:http://www.finantevalcea.ro/in-atenia-tuturor-contribuabililor-20-decembrie-termen-pentru-declararea-i-plata-creanelor-fiscale-aferente-lunii-noiembrie.html
sursa imagini:https://www.google.ro/search?q=last+day+before+holiday&espv=210&es_sm=122&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=rtOcUuTYEtCLswaA64H4CA&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1366&bih=633#facrc=_&imgdii=_&imgrc=q1nGazTWIZN5dM%3A%3BCWKHxYaOKMIh6M%3Bhttp%253A%252F%252Fo.scdn.co%252F300%252Ff5f3857c070155088e1e07ff82bab154b5aa27c6%3Bhttp%253A%252F%252Fopen.spotify.com%252Fartist%252F1g0wqTp2ed0iXwyzAoczay%3B300%3B300

vineri, 29 noiembrie 2013

Cum pot deveni platitor de TVA?


In ce conditii ma pot inregistra?
Daca sunteti in cazul in care trebuie sa inregistrati compania ca platitoare de TVA, trebuie sa stiti ca sunt 2 cazuri in care se poate intampla acest lucru, si anume:
 • -prin depasire de plafon al Cifrei de Afaceri, care in acest moment este de 220.000 ron, adica 65.000 de Euro calculati la cursul de la data aderarii Romaniei la UE,
 • -prin optiune, la cererea dumneavoastra.
Inregistrare prin depasire de plafon
Daca ati constatat ca cifra de afaceri se apropie de suma de 220.000 ron in decursul anului, aveti obligativitatea sa va inregistrati in scopuri de TVA in luna in care s-a constatat depasirea plafonului, mai exact in termen de 10 zile de la constatarea depasirii plafonului. Actele necesare depunerii sunt:
Inregistrare prin optiune
In cazul inregistrarii prin optiune, trebuie depuse un set mai mare de acte, din care sa rezulta ca respectiva companie intruneste punctajul de minim 45 de puncte. Actene lecesare sunt urmatoarele:
Dupa depunerea acestor documente, se va face o vizita la locatia unde isi are activitatea societatea, pentru a verifica daca aceasta intr-adevar isi desfasoara activitatea in respectivul spatiu. Pentru mai multe informatii sau nelamuriri, nu ezitati sa ma contactati.

Ionut Bratanov, 0726.676.235
Contabil independent
sursa: http://www.faracontabilitate.ro/diverse/cum-te-inregistrezi-cu-tva/#ixzz2m2BGH49E
sursa imaginii:http://www.google.ro/imgres?imgurl=https://admissionblog.usc.edu/files/2013/05/Question-Mark.jpg&imgrefurl=https://admissionblog.usc.edu/2013/05/30/june-gloom-the-transfer-waiting-game-is-almost-over/&h=1075&w=861&sz=34&tbnid=yzWVywy7CS1aaM:&tbnh=90&tbnw=72&zoom=1&usg=__t0yHx8_gJg8Tk6iepWFBKyI35S8=&docid=eKCFysALTTlxWM&sa=X&ei=ZH6YUrS0KYqatQaM7IDoBw&ved=0CDsQ9QEwBA

luni, 11 noiembrie 2013

Facilități fiscale pentru SRL – D, SRL debutant

Programul pentru stimularea înființării și dezvoltării microintreprinderilor de către întreprinzatorii tineri a fost stabilit prin OUG 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri și HG 96/2011 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri.
Facilități fiscale = 440 lei / angajat
Microîntreprinderea aparţinând întreprinzătorului debutant (SRL – D) beneficiază de următoarele facilităţi fiscale:
1. scutirea de la plata contribuţiilor de asigurări sociale datorate de angajatori (CAS angajator – pentru conditii normale de munca = 20,8%), pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult 4 salariaţi, angajaţi pe perioadă nedeterminată.
2. aceasta perioadă constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii, pentru calculul drepturilor se utilizează câştigul salarial mediu brut lunar.
Condiții:
1. pentru fiecare salariat, scutirea nu se acordă pentru veniturile salariale lunare care depăşesc cuantumul câştigului salarial mediu brut pe economie din anul anterior [în 2012 = 2.117 lei].
2. maxim pentru 4 angajați, obligatoriu cu contract de muncă pe perioada nedeterminată
Costuri fiscale = 765 lei / angajat
1. SRL – D reține și plătește contribuţia individuală de asigurări sociale (CAS individual = 10,5%), datorată de angajat, baza de calcul fiind câştigul salarial mediu brut lunar
2. CASS contributia datorata de angajator/plătitor de venit = 5,2% Baza legala: art. 9 (6) lit. a) din Legea 5/2013 - BS 2013
3. CASS contributia individuala de asigurari sociale de sanatate = 5,5% Baza legala: art. 9 (6) lit. c) din Legea 5/2013 - BS 2013
4. contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate datorata de angajator/platitor de venit = 0,85% Baza legala: art. 296^18 (3) lit. c) din Codul fiscal
5.  contributia individuala la bugetul asigurarilor de somaj datorata de angajat = 0,5%  Baza legala: art. 296^18 (3) lit. d^1) din Codul fiscal
6.  contributia la bugetul asigurarilor de somaj datorata de angajator/platitor de venit = 0.5% Baza legala: art. 296^18 (3) lit. d^2) din Codul fiscal
7. contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, diferentiata in functie de clasa de risc, conform legii, datorata de angajator/platitor de venit = 0,15%-0,85%  Baza legala: art. 296^18 (3) lit. e) din Codul fiscal
8. contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, datorata de angajator/platitor de venit = 0.25% Baza legala: art. 296^18 (3) lit. f) din Codul fiscal
9. SRL – D reține și plătește impozitul pe venit (16%)
INFO: Sumele au fost calculate la un salariu brut de 2.117 lei, egal cu câştigului salarial mediu brut pe economie din 2012. Rezultă un salariu NET de 1.504 lei.
Alte facilități
1. acordarea de către A.I.P.P.I.M.M. a unei alocaţii financiare nerambursabile reprezentând cel mult 50%, dar nu mai mult de 10.000 euro sau echivalentul în lei, din valoarea proiectului aferent planului de afaceri, pentru care face dovada surselor de cofinanţare. Alocaţiile financiare nerambursabile se acordă în limita sumelor aprobate cu această destinaţie în bugetul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri;
2. garanţii acordate de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii – S.A. – I.F.N. (F.N.G.C.I.M.M.) pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate de A.I.P.P.I.M.M., cu respectarea condiţiilor prevăzute în normele şi procedurile interne ale instituţiilor de credit şi ale F.N.G.C.I.M.M., până la cel mult 80% din valoarea creditului solicitat, în limita sumei de 80.000 euro sau echivalentul în lei;
3. scutirea de la plata taxelor pentru operaţiunile de înmatriculare efectuate la oficiile registrului comerţului pentru înregistrarea microîntreprinderii, precum şi de la plata tarifului pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a;
4. consiliere, instruire şi sprijin din partea O.T.I.M.M.C. al A.I.P.P.I.M.M. în a cărui rază de competenţă îşi are sediul social.
Programul a avut în anul 2012 un buget de 31 mil. lei, buget care a fost epuizat in luna decembrie. Pentru anul 2013, programul este printre programele propuse de AIPPIMM pentru a fi bugetate.

marți, 22 octombrie 2013

Ce este balanta contabila?

In aceste zile colegele mele zilnic duc o munca de Sisif  intr-o economie romaneasca in care sistemul de taxe si impozite se afla de mai bine de 20 de ani intr-o continua miscare browniana, contabilii sunt Oameni! Oameni facuti din ribozomi si mitocondrii, la fel ca toti ceilalti.

Iar in acesata perioada cand se calculeaza  impozitul pe microintreprinderi ori impozitul pe profitT.V.A. obligatii salariale mai trebuie sa fie atente si la cerintele clientilor de a  imparte activitatea in doua:
1 - gasit modalitati de a plati mai putine impozite si taxe; si 
2 - inregistrat facturi, ceea ce constituie munca de rutina, necesara .
Ca sa le usurez muca lor mai jos gasiti cateva elemente de baza ce va ajuta sa  interpretati balanta contabila 


Ce este balanta contabila?
Balanta contabila este o imagine a unei firme la un moment dat. Practic, daca stim s-o interpretam, ea ne spune situatia respectivei firme. Daca avem cunostinte mai solide de a o interpreta, ne poate spune povestea respectivei companii. Pe baza balantei contabile se întocmeste bilantul contabil semestrial si anual.   În balanta vom gasi o serie de conturi cu diferite sume înregistrate în dreptul fiecaruia. De regula balanta contabila are 4 serii de egalitati adica 4 coloane principale, fiecare cu doua subcoloane – debit si respectiv credit. Aceste serii de egalitati sunt 1. Solduri initiale (soldurile de început de an), 2. Rulajul curent (rulajul luni respective), 3. Total sume (rulajele lunior precedente cumulate cu soldul initial) 4. Sold final (sumele la sfârsitul perioadei la care se refera balanta respectiva). În unele balante se gaseste si o a 5-a coloana cu Rulaj cumulat reprezentand rulajul total al lunilor precedente fara a include soldurile de început. Adica miscarile înregistrate pe respectivele conturi.
La ce sa ne uitam cand interpretam o balanta contabila?
1.Firma si perioada la care se refera. De regula aceasta înformatie apare în antetul balantei. De obicei balanta contabila se întocmeste lunar.
2. Sa fie completa. Balanta contabila începe cu conturile din clasa 1 si se termina cu cele din clasa 7. Deci ar trebui ca primul cont din balanta sa fie de tipul 1xx(x)  (ex: 1012 – Capital subscris varsat) iar ultimul de tipul 7xx (ex: 767 – Venituri din dobânzi).
3. Daca firma are activitate. Este nevoie pentru aceasta sa urmarim daca exista sume înregistrate în coloana aferenta rulajului curent.  Daca exista sume, firma are activitate. Volumul activitatii depinde de numarul de conturi care înregistreaza miscari. De exemplu, o firma poate avea doar câteva facturi de utilitati în fiecare luna si se considera a avea activitate. Aceiasi firma poate avea unul sau mai multi angajati si astfel creste volumul activitatii. Mergând mai departe aceiasi firma poate face achizitii si vânzari, poate face plati cu numerar sau prin virament bancar s.a.m.d
4. Ce fel de firma este. Aici vorbim de domeniul de activitate al firmei care poate fi comert, productie sau servicii. Bineînteles, o firma poate activa în mai multe domenii. De exemplu un producator de mobila care are si magazine de desfacere. Ca sa ne dam seama de specificul firmei, ne uitam la clasa de venituri, conturile care încep cu cifra 7. De regula obiectul principal de activitate este indicat de contul cu rulajul cel mai mare. O firma care face productie va avea rulaje pe contul 701. O firma de comert va aea rulaje pe contul 707. O firma de prestari servicii va avea rulaje ale contului 704. Pe lânga aceste tipuri de venituri, firmele mai pot avea si alte tipuri de venituri cum ar fi cele din dobânzi, din diferente de curs valutar, din subventii, etc.
5. Daca firma are angajati sau nu. Acest lucru se poate urmari foarte simplu vazând daca conturile 641 si 421 înregistreaza miscare în luna curenta.
6. Daca firma înregistreaza profit sau pierdere. Pentru aceasta ne uitam la soldul contului 121 (ultima coloana din dreapta, coloana de solduri finale). Daca soldul contului 121 este creditor firma înregistreaza profit. Daca soldui este debitor firma înregistreaza pierdere.
7. Daca firma e platitoare de TVA sau nu. si daca da, are TVA de plata sau de recuperat. Companiile pot opta la infiintare pentru a fi sau a nu fi platitoare de TVA. Poti fi neplatitor de TVA daca cifra ta de afaceri este sub plafonul de 35.000 euro. Atentie! Se ia în calcul cursul de la data aderarii României la UE 1 EUR= 3,3817 RON (adica 119.000 RON).  Peste acest plafon trebuie sa te înregistrezi ca platitor de TVA.  Pentru a vedea situatia unei firme din punctul de vedere al TVA-ului ne uitam la conturile 4423, 4424, 4426, 4427. Daca firma e platitoare de TVA va avea aceste conturi în balanta contabila. Poti fi platitor de TVA lunar sau trimestrial. Te încadrezi la platitor de TVA trimestrial daca cifra ta de afaceri este mai mica de 100.000 euro si daca nu ai efectuat achizitii intracomunitare. Daca cifra ta de afaceri depaseste 100.000 euro (la cursul din 31 decembrie anul precedent) sau daca firma a efectuat achizitii intracomunitare indiferent de cifra de afaceri, esti platitor de TVA lunar.
Conturile 4426 si 4427 nu au sold în balanta ( la sfârsit de luna sau trimestru  în functie de cum platesti TVA-ul) ele se închid transferându-si rulajul asupra conturilor 4423 si 4424 operatiune numita regularizarea TVA-ului.   Doar unul din cele doua conturi (4423 respectiv 4424) trebuie sa aiba sold final. Daca în balanta  contul 4423 înregistreaza sold final creditor atunci firma are de plata suma respectiva catre stat. Daca însa în balanta avem sold final deitor al contului 4424, atunci avem de recuperat ca si TVA suma respectiva.
8. Bunuri mobile si imobile ale firmei. Pentru aceasta ne uitam la clasa 2 de conturi daca exista în balanta si au sold final. O firma poate avea diverse licente cumparate (contul 205), poate avea cladiri (contul 212), echipamente si masini (contul 213), mobilier (contul 214).
9. Numerar si conturi la banci. Pentru a vedea numerarul disponibil sa finalul lunii respective ne uitam la soldul contulul 531 – Casa în lei. Acesta trebuie sa fie în mod obligatoriu debitor. Pentru a vedea situatia banilor din conturile de la banci, ne uitam la soldurile finale de tiul 512x – Conturi curente la banci. Daca soldul final al acestora este debitor, suma respectiva reprezinta disponibilul din acel cont.
10. Daca firma are credite la banci. Creditele pot fi pe termen scurt –linii de credit (contul 519 are sold final creditor) si mai pot fi credite pe termen lung (contul 162 va avea sold final creditor). Sumele înscrise reprezinta valoarea creditelor respectivei firme catre banci, uneori si firme de leasing. De avut în vedere ca, daca contul 512 are sold final creditor, suma respectiva reprezinta, de asemenea, o datorie a firmei catre banca.
11. Aporturile asociatilor. De multe ori asociatii dintr-o firma împrumuta firmei (o crediteaza) anumite sume de bani necesare desfasrarii activitatii. Pentru a vedea valoarea acestor sume ne uitam la rulajele si soldul aferente contului 455. Soldul final al acestui cont trebuie sa fie creditor iar suma respectiva reprezinta aportul asocatilor în firma.
Mai jos este un tabel care explica foarte pe scurt semnificatia soldului final al fiecarui cont din balanta.
contul
sold final
explicatie
121
creditor
reprezinta profitul societatii

debitor
reprezinta pierderea societatii
1621
creditor
reprezinta credite bancare pe termen lung
201-207
debitor
reprezinta imobilizarile necorporale ( licente soft,cheltuieli constituire, fond comert, brevete)
211
debitor
reprezinta valoarea terenurilor detinute de societate
212
debitor
reprezinta valoarea la pret de intrare (sau reevaluare) a constructiilor, cladrililor
213
debitor
reprezinta valoarea la pret de intrare (sau reevaluare) a masinilor, utilaje,mijloace de transport
214
debitor
reprezinta valoarea la pret de intrare (sau reevaluare) a mobilierului, aparatura birotica
231
debitor
reprezinta mijloace fixe in curs de executie(constructii, amenajari, masini ,utilaje)
280-2814
creditor
reprezinta amortizarea imobilizarilor , a mijloacelor fixe
301-302
debitor
reprezinta stocurile aflate la sfarsitul lunii in stoc
303
debitor
reprezinta obiectele de inventar aflat la sfarsitul lunii in stoc
341
debitor
reprezinta semifabricate la sfarsitul lunii in stoc
345
debitor
reprezinta produsele finite aflate la sfarsitul lunii in stoc
371
debitor
reprezinta marfa aflata la sfarsitul lunii in stoc
401
creditor
reprezinta datoria fata de furnizori
409
debitor
reprezinta avansurile acordate furnizorilor
4111
debitor
reprezinta valoarea clientilor de incasat
4118
creditor
reprezinta valoarea avansurilor incasate de la clienti
421
creditor
reprezinta valoarea salariilor
425
debitor
reprezinta valoarea avansurilor acordate salariatilor
4311
creditor

4312
creditor

4313
creditor

4314
creditor
contributii de asigurari sociale, impozit pe salarii si comision ITM de achitat
4477
creditor

4371
creditor

4372
creditor

43111
creditor

43131
creditor

444
creditor

4411
creditor
impozit pe profit de achitat
4411
debitor
impozit pe profit achitat in plus
4423
creditor
reprezinta TVA de plata
4424
debitor
reprezinta TVA de recuperat
4426
debitor
reprezinta TVA dedus (achizitii)
4427
creditor
reprezinta TVA colectat ( vanzari)
455
creditor
reprezinta banii personali depusi de asociati
457
creditor
reprezinta valoarea dividendelor de platit asociatilor
461
debitor
reprezinta valoarea debitorilo de incasat
462
creditor
reprezinta datoria fata de creditori
5121
debitor
reprezinta suma existenta in contul bancar
5311
debitor
reprezinta suma existenta in casa
5328
debitor
reprezinta valoarea tichetelor de masa neacordate salariatilor
542
debitor
reprezinta avansurile in numerar acordate salariatilor, asociatilor pt diverse cheltuieli
5191
creditor
reprezinta soldul liniile de credit neachitate
Cum poti simplu sa-ti dai seama de unele erori în balanta contabila?
Poti verifica cateva lucruri pentru a vedea rapid daca balanta e una cu erori.
Verifica finalul balantei. Întotdeauna în coloane sumele din debit trebuie sa fie egale cu cele de pe credit (cum le spune si numele -serii de egalitati).
Conturile de cheltuieli si de venituri (cele care încep cu cifra 6, respectiv 7) nu au voie sa aiba sold final.
Unele conturi înregistreaza miscarile fara a avea însa la sfârsitul lunii în balanta contabila sold final. Astfel de conturi sunt 581, 4426, 4427 ( la sfârsit de luna sau trimestru  în functie de cum platesti TVA-ul).
Acestea sunt notiuni de baza care pot fi aprofundate. În functie de porgramul contabil cu care sunt facute balantele contabile pot sa difere ca forma însa continutul ar trebui sa fie acelasi.
surse:http://www.gozman.ro/cum-se-%E2%80%9Cciteste%E2%80%9Dinterpreteaza-o-balanta-contabila/
http://contabilul.manager.ro/a/5958/cine-ia-contabilii-peste-picior.html
http://www.tpu.ro/cariera/care-este-la-profil-contabilitate-este-greu-oare-o-sa-fie-grea-meseria-de-contabil-mersi/
sursa imaginii:https://www.google.ro/search?q=ce+este+o+balanta+contabila&espv=210&es_sm=122&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=WmBmUri8BsrStAbXj4G4Cg&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1366&bih=634#facrc=_&imgdii=_&imgrc=TineFYVT2jHOXM%3A%3BOIY_20pMHANQEM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.contafree.ro%252Fmodul_balanta%252Fballucru.files%252Fimg3.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.contafree.ro%252Fmodul_balanta%252Fballucru.html%3B750%3B423

Inovatia este remediul plictiselii

Dupa umila mea parere cel mai mare dusman al unui administrator de afacere este rutina de fiecare zi. Nu exista o reteta sigura de ...