sâmbătă, 29 septembrie 2012

Codul de conduita VELCONT"Nu fi rau":
Membrii companiei VELCONT aplica acest principiu in toate activitatile la orice nivel intr-un mod obligatoriu concentrandu-se pe nevoile clientilor oferind cele mai bune produse si servicii actionand onorabil si cu respect. Toti membrii fondatori,asociati si angajati trebuie sa respecte acest cod.Imposibilitatea de a face acest lucru poate duce la inclusiv la actiuni disciplinare.Mai mult de atat,in timp ce codul este scris pentru membrii consilului de administratie si angajatii VELCONT, ne asteptam ca prestatorii de servicii si colaboratorii sa urmeze acest cod,nerespectarea acestuia poate duce la incetarea relatiilor contractualle.

Integritate:
Reputatia VELCONT ca o companie in care clientii nostrii sa aiba incerede este bunul cel mai de pret a firmei,toate serviciile ,comunicariile si actiunile cu clinetii nostrii trebuie sa creasca incerederea in companie.

Profibilitate:
Serviciile VELCONT trebuie sa faca mai  "profitabil" pe  totii clientii nostri,indiferent de tipul de utilizatori de la persoane fizice autorizate pana la firmei mari si sa fie calauzit de un singur principiu:Poate VELCONT sa le faca activitatea mai profitabila?"

Confidențialitate, si securitate:
Fiecare membru VELCONT are obilgatia de a respecta si proteja confidentialitatea clientilor.Procedurile de securitate impun ca fiecare membru sa ia masuri pentru a proteja datele si informatiile clientilor.

Respect reciproc:
Membrii VELCONT se obliga pentru crearea unui mediu de lucru favorabil in care membrii de conducere si angajatii au posibilitatea de a ajunge la potentialul lor maxim.Fiecare membru VELCONT are obligatia de a face tot posibilul de a crea o atmosfera de lucru respectuos ferit de hartuire,intimidare,discriminare si partinire de orice fel.

Egalitatea de sanse ocuparea fortei de munca:
Ocuparea fortei de munca este bazata pe meritul individual si calificarea direct legata de competenta profesionala.Este interzisa angajarea in functie de grade de rudenie,rasa,origine,natiune statutul de sarcina, sex, identitate de gen sau de exprimare, varsta, starea civila, mentala sau handicap fizic, starea medicala, orientare sexuala sau orice alte caracteristici.

Evitarea conflictelor de interese:
Membrii VELCONT au obligatia de a face intotdeauna ce e mai bine pentru companie si clientii nostrii.Toti membrii au obligatia de a evita conflictele de interese si circumstante care prezinta in mod rezonabil aparatia unui conflict. 

TVA la încasare. Exemple practice.


Sistemul de TVA la încasare, despre care am discutat în sinteza postată anterior, va aduce modificări în ceea ce privește contabilitatea firmelor, înregistrărilor contabile a acestora și, indiscutabil, în privința evidenței operative a clienților și furnizorilor și a trezoreriei.
...................................................................................................................................................................
Să dăm niște exemple:
O societate comercială – ALFA SRL, înregistrată în România în scopuri de TVA, are o cifră de afaceri de 700,000 lei în intervalul 1 octombrie 2011-30 septembrie 2012, ca urmare de la data de 1 ianuarie 2013 va aplica sistemul de TVA la încasare.
Ce trebuie să facă firma în octombrie 2012?
Să depună la fisc o notificare, din care să rezulte că în perioada 1 octombrie 2011 – 30 septembrie 2012 a realizat o cifră de afaceri de 700,000 lei.
La data de 1 ianuarie 2013, societatea are de achitat către furnizorul F SRL suma de 10,000 lei și de încasat de la clientul C SRL suma de 9,000 lei.
În ianuarie 2013 vinde prin magazinul propriu cu amănuntul, către populație, bunuri în valoare de 12400 lei, pentru care emite bonuri fiscale. De asemenea vinde firmei CA SRL din magazinul propriu un bun în valoare de 1240 lei cu bon fiscal pentru care emite și o factură clientului, la solicitarea acestuia.
Cum se înregistrează în contabilitate?
Vânzarea către populație5311=%12,400 lei
70710,000 lei
44272,400 lei
Vânzarea către clientul CA SRL4111=%1,240 lei
7071,000 lei
4427240 lei
După cum se vede, nu am aplicat TVA la încasare, am colectat instant, pentru că ambele situații sunt exceptate de la aplicarea sistemului de TVA la încasare. Factura către CA SRL va fi una obișnuită fără nici o mențiune specială.
Din depozitul său vinde unui client CB SRL (CB fiind înregistrat în scopuri de TVA în România) lemn de foc în valoare de 4000 lei, iar clientului CC SRL vinde produse alimentare în valoare de 7,000 lei fără TVA, TVA 24%, din care încasează pe loc, la livrare, în numerar suma de 3,000 lei cu chitanță, diferența urmând a fi încasată în 20 februarie cu ordin de plată. Vinde clientului CD SRL, în data de 10 ianuarie produse alimentare în sumă de 8000 lei fără TVA, TVA 24%, factură ce urmează să fie achitată prin virament de către acesta, în data de 28 februarie 2013. Totuși CD SRL nu achită cu OP decât suma de 5000 lei în februarie, diferența achitând-o cu OP în data de 31 mai 2013.
Înregistrări contabile în ianuarie 2013:
Vânzare lemn de foc către CB SRL – se aplică taxarea inversă clientul fiind persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA și lemnul de foc face obiectul măsurilor de simplificare de la art.160 CF. Nu se colectează TVA. Nu se aplică sistemul de TVA la încasare. 
Factura va purta mențiunea “Taxare inversă” ca până acum. 
Dacă aș fi efectuat o livrare intracomunitară de bunuri și/sau servicii, la fel s-ar fi contabilizat, fără TVA și fără ca factura să poarte mențiunea.
4111=7074,000 lei
Vânzare către CC SRL – produse alimentare4111=%8,680 lei
- nu aplic TVA la încasare pentru că am încasare numerar, chiar și parțială, caz exceptat de la aplicarea acestui sistem7077,000 lei
- colectez TVA integral la emiterea facturii. Factura NU va avea mențiunea “TVA la încasare”44271,680 lei
Încasare numerar, parțial, de la CC SRL5311=41113,000 lei
Vânzarea către CD SRL4111=%9,920 lei
- aplic sistemul de TVA la încasare – pentru că nu am încasare numerar de fel pe această factură, nici parțial și nici integral. 
- factura va avea mențiunea “TVA la încasare”
7078,000 lei
- nu colectez TVA în ianuarie. TVA va fi neexigibilă, până la încasare, dar nu mai mult de 90 de zile.44281,920 lei
Înregistrări contabile în lunile următoare:
Încasarea în 20 februarie a diferenței la factura emisă către CC SRL5121=41115,680 lei
Încasarea în 28 februarie 2013 a sumei de 5,000 lei de la CD SRL.5121=41115,000 lei
Întrucât la emiterea facturii în ianuarie s-a aplicat sistemul de TVA la încasare și nu au trecut încă 90 de zile de la emiterea ei, TVA corespunzător sumei încasate va deveni exigibil. Așa cum am arătat încasarea se prezumă a conține TVA de aceea TVA ce se va colecta se va determina folosind procedeul sutei majorate. TVA colectat va fi 5,000 lei x 24/124 =4428=4427967.74 lei
Întrucât următoarea încasare, cea din 31 mai 2013, depășește termenul de 90 de zile de la emiterea facturii (10 ianuarie 2013), termenul acesta fiind împlinit în data de 10 aprilie 2013, în data de 10 aprilie 2013 va trebui înregistrat diferența de TVA colectat (1920 lei TVA aferent facturii – 967.74 lei TVA colectat anterior la încasare = 952.26 lei – calcul verificabil și prin aplicarea sutei majorate la diferența rămasă de încasat – 9,920 lei – 5,000 lei = 4,920 lei rămas de încasat x 24/124 = 952.26 lei)4428=4427952.26 lei
Încasarea diferenței de 4920 lei, în mai 20135121=41114,920 lei
ALFA SRL vinde în 31 ianuarie 2013, unui client înregistrat în scopuri de TVA – bunuri nealimentare – în valoare de 1000 lei, fără TVA, TVA 24%, pentru care convine cu acesta plata în data de 14 februarie 2013, prin virament. Ca urmare emite o factură pe care înscrie mențiunea “TVA la încasare”. Totuși clientul nu-i achită prin virament suma datorată și se prezintă la sediul ALFA SRL și achită numerar cu chitanță suma respectivă în data de 01/04/2013.
Care sunt înregistrările contabile în acest caz? Dar implicațiile fiscale?
Înregistrări contabile în ianuarie
Vânzarea către client4111=%1,240 lei
- aplic sistemul de TVA la încasare 
- factura va avea mențiunea “TVA la încasare”
7071,000 lei
- nu colectez TVA în ianuarie. TVA va fi neexigibilă, până la încasare, dar nu mai mult de 90 de zile.4428240 lei
În aprilie, la încasare:
Încasarea în 01 aprilie 2013 a sumei datorate5311=41111,240 lei
Întrucât la emiterea facturii în ianuarie s-a aplicat sistemul de TVA la încasare și nu au trecut încă 90 de zile de la emiterea ei, TVA corespunzător sumei încasate va deveni exigibil. Dar apare o problemă: facturile încasate numerar, integral sau parțial, nu intră în sistemul de TVA la încasare ci li se aplică regula generală. 
Dpvd contabil, se va colecta TVA în aprilie.
4428=4427240 lei
Dar, din punct de vedere fiscal, ce se va întâmpla? Acum, putem doar specula. Probabil suma va fi înscrisă fie pe regularizări fie într-un rând special din decontul de taxă, pentru că acel TVA trebuia colectat în ianuarie la emiterea facturii și nu la încasarea în numerar. De aceea ALFA SRL ar datora TVA și dobânzi la TVA de plată, dacă prin recalcularea soldului TVA acu suma respectivă ar ajunge să datoreze TVA statului, sau i s-ar recalcula TVA de recuperat prin diminuarea acestuia cu suma din factura respectivă.
Pentru organele fiscale o verificare în acest sens va fi extrem de simplă: vor solicita firmei ALFA SRL o listă a facturilor emise, facturi ce poartă mențiunea “TVA la încasare” și o listă a încasărilor și modalităților de încasare a acestor facturi. Orice încasare în numerar la acele facturi, va duce la recalcularea TVA colectat, neexigibil și a celui de plată sau de recuperat, după caz.
ALFA SRL cumpără în ianuarie de la furnizorii săi următoarele:
- de la FT SRL (persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA în România) cumpără lemn de foc, în valoare de 5000 lei, fără TVA, și achită factura prin bancă în februarie 2013
- de la FBA SRL achiziționează bunuri alimentare astfel:
Nr. facturăData facturăData scadențeiModalitate de plată, convenităValoare fără TVATVATotal factură
110/01/201310/02/2013Virament10002401240
211/01/201320/02/2013CEC10002401240
312/01/201322/02/2013Numerar10002401240
412/01/201324/02/2013Virament10002401240
513/01/201328/02/2013Virament10002401240
TOTAL500012006200
- se efectuează plăți către FBA SRL astfel: 
în 12/01/2013, plată în numerar – 720 lei, la factura 3 din 12/01/2013 
în 02/02/2013, se remite FBA SRL un CEC pentru suma de 1240 lei, reprezentând factura 2 din 11/01/2013 
în 10/02/2013 se plătește prin bancă suma de 1240 lei reprezentând factura 1 din 10/01/2013
în 20/02/2013 se încasează CEC-ul acceptat de furnizor 
în 22/02/2013 se plătește diferența de 520 lei, în numerar, la factura 3 din 12/01/2013 
în 24/02/2013 se girează un bilet la ordin primit de la un client, pentru suma de 520 lei, achitându-se astfel FBA SRL suma de 520 lei din factura 4 din 12/01/2013 
în 01/03/2013 se achită în numerar, contul bancar al societății fiind indisponibilizat, suma de 720 lei, diferența de achitat la factura 4 din 12/01/2013 
în 15 mai 2013 se achită furnizorului și factura 5 din 13/01/2013, în totalitate, prin virament.
Cum se vor contabiliza cumpărările de mai sus?
Factura 1 din 10/01/2013%=4011240 lei
- bunuri alimentare3711000 lei
- TVA4428240 lei
Factura 2 din 11/01/2013%=4011240 lei
3711000 lei
4428240 lei
Factura 3 din 12/01/2013%=4011240 lei
3711000 lei
4428240 lei
Factura 4 din 12/01/2013%=4011240 lei
3711000 lei
4428240 lei
Factura 5 din 13/01/2013%=4011240 lei
3711000 lei
4428240 lei
Ce putem observa? Că, în toate cazurile, am contabilizat TVA prin contul 4428. De ce? Pentru că nu știm dacă va fi deductibil sau nu. Pentru a-l putea deduce, condițiile sunt: să deținem o factură întocmită conform art.155 CF și să facem dovada plății taxei datorate furnizorului.
În cazul în care am avea o factură primită de la un furnizor, factură ce am achitat-o integral, pe loc, am putea deduce direct taxa? E o întrebare la care răspunsul nu e chiar foarte clar. Veți vedea mai jos de ce.
Acum să contabilizăm plățile.
Plata numerar la factura 3 din 12/01/2013401=5311720 lei
Întrebarea e următoarea: putem deduce TVA? Răspunsul, acum, așa cum e formulat textul codului fiscal, e greu de dat. În codul fiscal se spune că trebuie făcută dovada plății TVA datorat furnizorului. Întrebarea logică este: ce se înțelege prin TVA datorat furnizorului? TVA înscris în factura la care fac plata – 240 lei în cazul nostru, ori o sumă egală cu TVA înscris în toate facturile emise de furnizor către mine în perioada fiscală de referință – 1200 lei (TVA din cele 5 facturi din ianuarie? Sau poate se înțelege că pot deduce din TVA datorat furnizorului, o sumă egală cu cea achitată – adică din 1200 lei, aș putea deduce suma de 720 lei.
De aceea dacă prin dovada plății TVA datorat furnizorului înțeleg
- TVA înscris în factura pentru care fac plata, atunci voi contabiliza ca TVA deductibil4426=4428240 lei
- TVA înscris în toate facturile emise furnizor către mine în perioada fiscală de referință și considerat achitat de mine prin plata efectuată4426=4428720 lei
- TVA înscris în toate facturile emise de către furnizor în cursul perioadei de referință și achitat în totalitate – în acest caz, nu contabilizez nimic ca TVA deductibil pentru că suma TVA datorat pe facturile emise către mine, este de 1200 lei și eu am achitat doar 720 lei. Dacă aș fi achitat 1200 lei, cel puțin, aș fi putut deduce întreg acel TVA
remitere CEC către furnizor, în data de 02/02/2013401=4031240 lei
Iarăși suntem nevoiți să speculăm: 
Dacă acceptarea CEC reprezintă data plății (și eu zic că asta reprezintă), atunci ne întoarcem la cele trei situații anterioare:
- dacă plata se referă strict la factură (să faci dovada achitării la fiecare factură primită, cel puțin a unei sume egale cu TVA înscris în acea factură)4426=4428240 lei
- dacă plata se referă la TVA achitat efectiv din total TVA datorat în luna în care se face plata, atunci din 1200 lei din ianuarie, am dedus în ianuarie suma de 720 lei și mai rămân de dedus 480 lei4426=4428480 lei
- dacă plata se referă la a achita integral TVA datorat pentru o perioadă fiscală furnizorului, atunci abia acum voi putea deduce cei 1200 lei facturați în ianuarie pentru că abia acum plățile pentru facturile din ianuarie și februarie depășesc suma TVA facturat în ianuarie.4426=44281200 lei
Plată la factura 1 din 10/01401=51211240 lei
- vom avea de înregistrat ca TVA deductibil doar dacă prin plata taxei datorate se înțelege plata TVA pe fiecare factură în parte4426=4428240 lei
Decontare CEC403=51211240 lei
- nu avem ce înregistra ca TVA. Am trecut ca TVA deductibil acel TVA de la data emiterii/acceptării CEC. Se va înregistra ca TVA deductibil vreo sumă, dacă, prin norme, în mod explicit se va reglementa ca în astfel de cazuri, plata sau încasarea se va considera ca fiind efectuate la plata/încasarea efectivă a banilor.
Plată diferență la factura 3401=5311520 lei
- nu avem de ce contabiliza TVA deductibil, chiar dacă ne-am afla în oricare din cele 3 spețe enumerate anterior.
Girare BO – plată parțială la factura 4 din 12/01/2013401=413520 lei
- vom avea de înregistrat ca TVA deductibil doar dacă prin plata taxei datorate se înțelege plata TVA pe fiecare factură în parte4426=4428240 lei
Plată numerar diferență la factura 4401=5311740 lei
- nu avem de ce contabiliza TVA deductibil, chiar dacă ne-am afla în oricare din cele 3 spețe enumerate anterior. 
- remarcăm că, spre deosebire de încasare, la plată, dreptul de deducere nu se transferă de la data plății la data emiterii facturii
Plată factura 5, prin virament, integral, la 123 de zile de la emitere401=51211240 lei
- vom avea de înregistrat ca TVA deductibil doar dacă prin plata taxei datorate se înțelege plata TVA pe fiecare factură în parte. Spre deosebire de încasare, unde dacă la 90 de zile de la emitere taxa devine exigibilă, în cazul plății, termenul la care se poate deduce TVA este cel al plății, indiferent de numărul de zile trecute de la emiterea facturii.4426=4428240 lei
O societate ce nu aplică sistemul de TVA la încasare, nu va avea probleme cu partea de TVA colectat, parte unde aplică același mod de înregistrare și declarare ca cel de până acum, dar dreptul de deducere al TVA va fi similar celui corespunzător persoanelor ce aplică sistemul de TVA la încasare, pentru acele achiziții de la persoane ce aplică acest sistem de încasare. De aceea exemplele de mai sus, sunt perfect aplicabile și în cazul acestora.
Sper că exemplele acestea vă sunt de folos și v-au creat o imagine practică a ceea ce înseamnă TVA la încasare.
În măsura în care credeți că aveți nevoie de precizări, postați comentarii pertinente la acest subiect. În situația în care normele de aplicare a codului fiscal o vor impune, voi încerca să modific sau să completez aceste exemple cât mai repede posibil. Modificări și completări voi face și în urma comentariilor postate de dumneavoastră, dacă va fi necesar.

Vrei să lucrezi cu un "altfel" de contabil dar nu ştii de unde să începi?#Camanasof-Velcont

Mi-ar plăcea ca antreprenorii care ne recomandă, să nu se gândească la noi, sau să ne recomande ca o firmă care vinde prestări servcii con...