vineri, 27 iulie 2012

Regimul TVA la vanzarea constructiilor


Ca si in cazul terenurilor, si in cazul cedarii unei constructii, se pune problema daca operatiunea pe care o veti realiza intra in sfera de impozitare a TVA. Codul fiscal (art.141, alin. 2, lit. f) prevede ca livrarea de constructii/parti de constructii si a terenurilor pe care acestea sunt construite reprezinta o operatiune scutita de TVA. Insa, trebuie sa parcurgeti cu atentie prevederile fiscale aplicabile, deoarece aceasta scutire nu se aplica in cazul tuturor constructiilor. Astfel, scutirea nu se aplica in cazul livrarii constructiilor noi sau a partilor de constructii noi. 

Pentru a aplica tratamentul corespunzator din punct de vedere al TVA, este bine sa cunoasteti o serie de definitii.

Astfel, constructia reprezinta orice structura fixata in sau pe pamant.

O constructie noua cuprinde si orice constructie transformata sau parte transformata a unei constructii, in situatia in care costul transformarii se ridica la minimum 50% din valoarea de piata a constructiei sau a partii din constructie, asa cum reiese dintr-un raport de expertiza, exclusiv valoarea terenului, ulterior transformarii. Livrarea unei constructii noi sau a unei parti din aceasta este acea livrare efectuata cel tarziu pana la data de 31 decembrie a anului urmator anului primei ocupari ori utilizari a constructiei sau a unei parti a acesteia, dupa caz, in urma transformarii. Astfel, daca ati definitivat lucrarile si ati receptionat o constructie in cursul anului 2012, livrarile efectuate in anii 2012 si 2013 intra in sfera de impozitare a TVA deoarece constructia este considerata noua, iar pentru livrarile efectuate incepand cu anul 2014 se poate aplica scutirea de TVA.

Data primei ocupari este data semnarii de catre beneficiar a procesului-verbal de receptie definitiva a constructiei sau a unei parti din constructie. In cazul unei constructii realizate in regie proprie, data primei ocupari este data documentului pe baza caruia constructia sau partea din constructie este inregistrata in evidentele contabile drept imobilizare corporala. Daca vindeti o constructie inainte de data primei ocupari, se considera ca ati livrat o constructie noua si trebuie sa colectati TVA. 

Data primei utilizari este folosita in cazul constructiilor care au suferit transformari de natura celor prezentat mai sus. Prin data primei utilizari se intelege data semnarii de catre beneficiar a procesului-verbal de receptie definitiva a lucrarilor de transformare a constructiei in cauza sau a unei parti a constructiei. In cazul lucrarilor de transformare in regie proprie a unei constructii sau a unei parti din constructie, data primei utilizari a bunului dupa transformare este data documentului pe baza caruia este majorata valoarea constructiei sau a unei parti din constructie cu valoarea transformarii respective.

Atentie! Daca la vanzarea unei constructii ati optat pentru scutirea de TVA si ati avut dreptul la deducerea integrala sau partiala a TVA aferente achizitiei sau constructiei bunului respectiv, veti ajusta TVA dedusa, daca bunul se mai afla in cadrul perioadei de ajustare. Nu este corect ca pe toata perioada in care ati executat lucrari de constructii sa va deduceti TVA la materiale sau la diverse servicii primite de la terti in legatura cu imobilul, iar la cedarea acestuia sa nu colectati TVA.Nu sunteti obligati ca la livrarea unui bun imobil sau a unei parti a acestuia sa aplicati scutirea de TVA. Aceasta este o facilitate de care puteti dispune. Orice persoana impozabila poate opta pentru taxarea acestor operatiuni pe baza unei notificari depuse la organele fiscale competente in care trebuie sa precizati bunurile imobile pentru care doriti sa aplicati TVA. Apoi, pentru ca beneficiarul (cumparatorul) sa isi poata deduce TVA, trebuie sa ii transmiteti si acestuia o copie dupa notificarea depusa.

Aceasta optiune de taxare o puteti exercita si numai pentru o parte a bunurilor respective, caz in care trebuie sa identificati cu exactitate aceasta parte care va fi vanduta in regim de taxare si sa o inscrieti in notificarea depusa la organele fiscale. Daca ulterior depunerii notificarii, doriti sa renuntati la optiunea de taxare, in cazul in care livrarea bunului nu a avut loc, veti transmite o instiintare scrisa in acest sens organelor fiscale competente.

Chiar daca depuneti notificarea cu intarziere, aveti dreptul sa vindeti constructia sau terenul cu TVA, iar cumparatorul are dreptul sa isi deduca TVA aferenta. Dreptul de deducere la beneficiar poate fi exercitat la data la care intervine exigibilitatea TVA si nu la data primirii copiei de pe notificare. Trebuie sa stiti ca organele de inspectie fiscala va permit, in timpul desfasurarii unui control, depunerea de notificari pentru taxarea acestor operatiuni, daca ati aplicat regimul de taxare, dar nu ati depus notificare, indiferent daca inspectia fiscala are loc la persoana impozabila care a realizat aceste operatiuni sau la beneficiarul operatiunilor.

Iata in continuare un model de notificare, daca doriti sa aplicati regimul de taxare cu TVA in cazul terenurilor neconstruibile si a constructiilor care nu sunt incadrate in categoria celor noi.In ceea ce priveste cota de TVA pe care ar trebui sa o utilizati, este de urmarit daca aplicati cota standard de 24% asupra bazei de impozitare sau cota redusa de 5%, care poate fi folosita doar pentru anumite categorii de locuinte si cu respectarea unor conditii stricte. Regimul mentionat este valabil si in cazul terenului pe care locuintele sunt construite, acesta incluzand si amprenta la sol a locuintelor.

Astfel, cota redusa de 5% o puteti aplica in cazul livrarii de:
 • cladiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, destinate a fi utilizate drept camine de batrani si de pensionari;
 • cladiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, destinate a fi utilizate drept case de copii si centre de recuperare si reabilitare pentru minori cu handicap;
 • cladiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, catre primarii in vederea atribuirii de catre acestea cu chirie subventionata unor persoane sau familii a caror situatie economica nu le permite accesul la o locuinta in proprietate sau inchirierea unei locuinte in conditiile pietei;
 • locuinte care au o suprafata utila de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodaresti si o valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, care nu depaseste suma de 380.000 lei, exclusiv TVA, achizitionate de orice persoana necasatorita sau familie. Suprafata terenului pe care este construita locuinta, precum si suprafata utila a locuintei, trebuie sa fie inscrise in documentatia cadastrala anexata la actul de vanzare-cumparare incheiat intre parti.
In primele trei situatii prezentate mai sus, cota redusa de TVA de 5% se aplica inclusiv pentru terenul pe care sunt construite cladirile respective. Pentru ca vanzatorul sa poata utiliza cota redusa de 5%, cumparatorul trebuie sa puna la dispozitia vanzatorului, inainte sau in momentul livrarii cladirii, o declaratie pe propria raspundere, autentificata de un notar, din care sa rezulte ca va utiliza aceste cladiri conform destinatiei prevazute de lege. Aceasta declaratie va fi pastrata de vanzator pentru a justifica aplicarea cotei reduse de TVA de 5%.

Prin locuinta se intelege constructia alcatuita din una sau mai multe camere de locuit, cu dependintele, dotarile si utilitatile necesare, care, la data livrarii, satisface cerintele de locuit ale unei persoane sau familii.

Suprafata utila a locuintei este suma tuturor suprafetelor utile ale incaperilor. Ea cuprinde: camera de zi, dormitoare, bai, WC, dus, bucatarie, spatii de depozitare precum si spatiile de circulatie din interiorul locuintei. Suprafata utila nu include: suprafata logiilor si a balcoanelor, pragurile golurilor de usi, ale trecerilor cu deschideri pana la 1 metru, nisele de radiatoare, suprafatele ocupate de sobe si cazane de baie, in cazul in care incalzirea se face cu sobe, precum si rampa, mai putin palierele, in cazul locuintelor duplex.

Anexele gospodaresti reprezinta constructiile cu caracter definitiv sau provizoriu, al caror scop este sa adaposteasca activitati specifice, complementare functiunii de locuire, care, prin amplasarea in vecinatatea locuintei, alcatuiesc impreuna cu aceasta o unitate functionala distincta. In categoria anexelor gospodaresti, de regula in mediul rural, sunt cuprinse: bucatarii de vara, grajduri pentru animale mari, patule, magazii, depozite si altele asemenea. Sunt asimilabile notiunii de anexe gospodaresti si garajele, serele, piscinele si altele asemenea.

Puteti aplica aceasta cota redusa de 5% numai in cazul locuintelor care in momentul vanzarii pot fi locuite ca atare si daca terenul pe care este construita locuinta nu depaseste suprafata de 250 mp, inclusiv amprenta la sol a locuintei, in cazul caselor de locuit individuale. In cazul imobilelor care au mai mult de doua locuinte, cota indiviza a terenului aferent fiecarei locuinte nu poate depasi suprafata de 250 mp, inclusiv amprenta la sol aferenta fiecarei locuinte. In calculul suprafetei maxime de 250 mp, veti cuprinde si suprafetele anexelor gospodaresti, precum si cotele indivize din orice alte suprafete dobandite impreuna cu locuinta, chiar daca acestea se afla la numere cadastrale diferite.

Orice persoana necasatorita sau familie poate achizitiona o singura locuinta cu cota redusa de 5%. Acest fapt inseamna ca puteti livra o locuinta cu TVA de 5% unei persoane necasatorite daca aceasta nu a mai detinut sau nu detine nicio locuinta in proprietate pe care sa o fi achizitionat cu cota de 5%. De asemenea, in cazul familiilor, sotul sau sotia trebuie sa nu fi detinut si sa nu detina, fiecare sau impreuna, nicio locuinta in proprietate pe care a/au achizitionat-o cu cota de 5%.

In vederea taxarii cu 5% a livrarii locuintelor, nu uitati sa solicitati cumparatorului, inainte sau in momentul livrarii bunului imobil, o declaratie pe propria raspundere, autentificata de un notar, din care sa rezulte ca beneficiarul este la prima lui locuinta achizitionata cu cota de 5%. Asadar, atentie. Nu este vorba de prima sa locuinta. Cumparatorul mai poate detine si alte locuinte, atat timp cat le-a achizitionat cu cota standard de 19% sau 24%, in functie de data achizitiei. Trebuie sa pastrati aceasta declaratie pentru justificarea aplicarii cotei reduse de TVA de 5%, in cazul unei inspectii fiscale.

Puteti utiliza cota redusa de 5% inclusiv pentru avansurile primite aferente livrarilor de locuinte descrise anterior, daca din contractele incheiate rezulta ca la momentul livrarii vor fi indeplinite toate conditiile impuse de Codul fiscal si sunteti in posesia declaratiei pe propria raspundere a cumparatorului.

Daca in momentul facturarii unui avans ati utilizat cota standard de 24%, deoarece nu ati primit de la cumparator declaratia pe propria raspundere sau din alte motive obiective, la livrarea bunului imobil puteti efectua regularizarile necesare in vederea aplicarii cotei reduse de 5%, daca toate conditiile impuse de legislatia fiscala sunt indeplinite la data livrarii.Atentie! 
Daca livrati o locuinta unei persoane juridice, chiar daca indepliniti conditiile referitoare la suprafata si la valoare, trebuie sa aplicati cota standard de 24%. Facilitatea privind cota redusa de TVA de 5% este aplicabila doar in situatia in care cumparatorul este reprezentat de o persoana necasatorita sau de o familie care indeplineste(sc) conditiile impuse de Codul fiscal, pe care le-am prezentate anterior.

Taxa pe valoarea adaugata se determina prin aplicarea cotei standard de 24% sau a cotei reduse de 5% asupra bazei de impozitare. Baza de impozitare a TVA este constituita din contrapartida obtinuta sau care urmeaza a fi obtinuta de furnizor ori prestator din partea cumparatorului.

De multe ori insa, in cazul livrarilor de bunuri si/sau prestarilor de servicii direct catre populatie, pentru care nu este necesara emiterea unei facturi, pretul negociat include si TVA. La fel se procedeaza si in situatiile in care, prin natura operatiunii sau conform prevederilor contractuale, pretul include si TVA. In aceste cazuri, pentru a determina suma aferenta TVA, se aplica procedeul sutei marite, respectiv 24 x 100/124, in cazul cotei standard si 5 x 100/105, in cazul cotei reduse.

Au existat o serie de cazuri in practica in care dezvoltatorii imobiliari au incheiat cu clientii lor contracte de vanzare-cumparare pentru un anumit pret, fara ca notarul sa precizeze daca acea suma include sau nu TVA. In urma verificarilor efectuate de organele fiscale, de multe ori s-a mers pe ideea ca suma din contract reprezinta baza de impozitare si la ea ar trebui sa se aplice TVA, in timp ce dezvoltatorii imobiliari su considerat ca pretul din contract include si TVA si au aplicat procedeul sutei marite. La un volum de tranzactii semnificative, pot aparea diferente destul de mari.Pentru inlaturarea oricarui dubiu si pentru interpretarea si aplicarea unitara a prevederilor legislatiei fiscale in toate cazurile similare, Comisia fiscala centrala a emis, in anul 2011, Decizia nr 2 care a fost publicata in Monitorul Oficial nr 278 din 20 aprilie 2011, prin care s-au adus o serie de precizari. Astfel, pentru livrarile taxabile de constructii si de terenuri, TVA colectata aferenta se determina in functie de vointa partilor rezultata din contracte sau alte mijloace de proba, dupa cum urmeaza:
 • prin aplicarea procedeului sutei marite, in cazul in care rezulta ca partile au convenit ca TVA este inclusa in contravaloarea livrarii;
 • prin aplicarea cotei de TVA la contravaloarea livrarii, in cazul in care rezulta ca:
 • partile au convenit ca TVA nu este inclusa in contravaloarea livrarii; sau
 • partile nu au convenit nimic cu privire la TVA.
Daca sunteti intr-o astfel de situatie din care nu reiese foarte clar daca valoarea din contract include sau nu TVA, va sfatuiesc sa incheiati un act aditional cu clientul, prin care faceti precizarea ca suma din contractul semnat de ambele parti include sau nu include TVA, in functie de intentiile avute.
 


sursa: http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_28724/Regimul-TVA-la-vanzarea-constructiilor.html#ixzz21uAjwvq0

joi, 26 iulie 2012

Cum se aplica dobanzile si penalitatile de intarziere daca nu-ti platesti taxele si impozitele la timp?

Dobanzi de intarziere

Dobanzile de intarziere se calculeaza pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.

De la 1 octombrie 2010, nivelul dobanzii de intarziere pentru neachitarea la termenul de scadenta a obligatiilor de plata este de 0,04% pentru fiecare zi de intarziere.

Pentru diferentele suplimentare de creante fiscale rezultate din corectarea declaratiilor sau modificarea unei decizii de impunere, dobanzile se datoreaza incepand cu ziua imediat urmatoare scadentei creantei fiscale pentru care s-a stabilit diferenta si pana la data stingerii acesteia inclusiv.

Daca diferentele rezultate din corectarea declaratiilor sau modificarea unei decizii de impunere sunt negative in raport cu sumele stabilite initial, se datoreaza dobanzi pentru suma datorata dupa corectare ori modificare, incepand cu ziua imediat urmatoare scadentei si pana la data stingerii acesteia inclusiv.

Pentru impozitele, taxele si contributiile stinse prin executare silita, se datoreaza dobanzi pana la data intocmirii procesului-verbal de distribuire inclusiv. In cazul platii pretului in rate, dobanzile se calculeaza pana la data intocmirii procesului-verbal de distribuire a avansului.

Pentru impozitele, taxele, contributiile si alte sume datorate bugetului general consolidat de catre debitorul declarat insolvabil care nu are venituri si bunuri urmaribile, se datoreaza dobanzi pana la data trecerii creantei in evidenta separata.

Penalitatile de intarziere

Penalitatile de intarziere se datoreaza pentru neachitarea la scadenta a obligatiilor fiscale principale.

Penalitatile de intarziere se stabilesc in functie de data stingerii obligatiilor fiscale principale, asftel:
- daca stingerea se realizeaza in primele 30 de zile de la scadenta, nu se datoreaza si nu se calculeaza penalitati de intarziere pentru obligatiile fiscale principale stinse;
- daca stingerea se realizeaza in urmatoarele 60 de zile, se datoreaza o penalitate de 5% din obligatiile fiscale principale stinse;
- daca stingerea se realizeaza dupa expirarea celor 90 de zile de mai sus se datoreaza o penalitate de 15% din obligatiile fiscale principale ramase nestinse.

Alte precizari

Se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere in cazul in care unitatile bancare nu efectueaza decontarea sumelor cuvenite bugetului general consolidat in termen de 3 zile lucratoare de la data debitarii contului platitorului, dupa termenul de 3 zile.

In cazul creantelor fiscale stinse prin compensare, se calculeaza dobanzi si penalitati de intarziere, pana la data la care creantele exista deodata, fiind deopotriva certe, lichide si exigibile, respectiv:
- la data scadentei;
- la termenul prevazut de lege pentru depunerea decontului cu suma negativa de TVA cu optiune de rambursare, in limita sumei aprobate la rambursare prin decizia emisa de organul fiscal;
- la data comunicarii unei decizii de solutionare a cererii de restituire a accizei sau taxei pe valoarea adaugata, dupa caz;
- la data comunicarii deciziei, pentru obligatiile fiscale principale, precum si pentru obligatiile fiscale accesorii stabilite de organele competente prin decizie;
- la data depunerii la organul fiscal a declaratiilor fiscale rectificative, pentru diferentele de obligatii fiscale principale stabilite de contribuabil;
- la data comunicarii actului de individualizare a sumei, pentru obligatiile de plata de la buget;
- la data primirii, in conditiile legii, de catre organul fiscal a titlurilor executorii emise de alte institutii, in vederea executarii silite.

! Exceptii


Nu se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere pentru sumele datorate cu titlu de amenzi de orice fel, obligatii fiscale accesorii stabilite potrivit legii, cheltuieli de executare silita, cheltuieli judiciare, sumele confiscate, precum si sumele reprezentand echivalentul in lei al bunurilor si sumelor confiscate care nu sunt gasite la locul faptei.

Nu se datoreaza si nu se calculeaza dobanzi si penalitati de intarziere pentru creantele fiscale nascute anterior si ulterior datei deschiderii procedurii insolventei, dupa data deschiderii procedurii insolventei.

Nu se datoreaza si nu se calculeaza dobanzi si penalitati de intarziere pentru creantele fiscale nascute anterior si ulterior datei inregistrarii hotararii de dizolvare a contribuabilului la registrul comertului, incepand cu aceasta data. In situatia in care actul care a stat la baza inregistrarii dizolvarii este desfiintat prin hotarare judecatoreasca irevocabila, se calculeaza dobanzi si penalitati de intarziere intre data inregistrarii la registrul comertului a actelor de dizolvare si data ramanerii irevocabile a hotararii de desfiintare.


sursa:http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_24603/Cum-se-aplica-dobanzile-si-penalitatile-de-intarziere-daca-nu-ti-platesti-taxele-si-impozitele-la-timp.html

vineri, 20 iulie 2012

Contributii ce datoreaza la pensii si sanatate persoanele fizice

Incepând cu 1 iulie 2012competenţa de administrare a contribuţiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente şi alte venituri revine Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 125/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal. 
În acest context, AICI gasiti principalele implicaţii fiscale ale acestor modificări legislative.Potrivit unui informari a Directiei Generale a Finantelor Publice Valcea, profesiile libere datoreaza:
 • contributia de asigurari sociale (CAS - 31,3%) si contributia de asigurari sociale de sanatate (CASS - 5,5%), daca singurul venit realizat este cel din desfasurarea de activitati independente;
 • numai contributia de asigurari sociale de sanatate (CASS - 5,5%), daca persoana care realizeaza venitul este deja asigurata in sistemul public de pensii sau beneficiaza de una din categoriile de pensii acordate in sistemul public de pensii.
Contributiile de asigurari sociale (pensii)

Baza lunara de calcul pentru contributia la pensii este:
 • venitul declarat care nu poate fi mai mic de 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat (2.117 x 35% = 741 lei) si nici mai mare decat echivalentul a de 5 ori acest castig (10.585 lei), pentru activitati independente impuse pe baza contabilitatii in partida simpla;
 •  venitul normat, pentru activitati independente impuse pe baza de norma de venit.
Declararea veniturilor care reprezinta baza lunara de calcul a contributiilor sociale se realizeaza de catre contribuabilii care se autorizeaza/inregistreaza incepand cu 1 iulie 2012, prin depunerea la organul fiscal de domiciliu a unei declaratii privind venitul asigurat la sistemul public de pensii, formular 600- Declararea veniturilor care reprezinta baza lunara de calcul a contributiilor de asigurari sociale (pensii) se realizeaza prin depunerea la organul fiscal de domiciliu a unei Declaratii privind venitul asigurat la sistemul public de pensii (formularul 600, introdus prin Ordinul ANAF nr. 874/2012). 

Important! venitul baza de calcul pentru determinarea contributiei la pensii nu poate fi mai mic de 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat (2.117 lei) si nici mai mare decat echivalentul a de 5 ori acest castig. Practic, acest venit trebuie sa fie cuprins intre 741 de lei si 10.585 lei.

Cine trebuie sa depuna formularul 600?

Formularul pentru declararea bazei de calcul a CAS trebuie depus de:
 • intreprinzatorii titulari ai unei intreprinderi individuale;
 • membrii intreprinderii familiale;
 • persoanele cu statut de persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati economice;
care se vor infiinta dupa data de 1 iulie 2012.

De asemenea, declaratia 600 trebuie depusa si de: 
 • persoanele care realizeaza venituri din profesii libere;
 • persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala la care impozitul pe venit se determina pe baza datelor din evidenta contabila in partida simpla.
care vor incepe sa realizeaze astfel de venituri dupa 1 iulie 2012.

Atentie! Oricare dintre persoanele mentionate anterior nu trebuie sa depuna Declaratia privind venitul asigurat la sistemul public de pensii pentru ca nu mai datoreaza contributii la pensii daca:
 • obtin si venituri salariale sau indemnizatii de somaj sau
 • beneficiaza de una din categoriile de pensii acordate in sistemul public de pensii.
In baza Declaratiei 600 depusa, organul fiscal emite o decizie de impunere privind obligatii de plata cu titlu de contributii de asigurari sociale (formular 610), in care stabileste contributia sociala anual datorata si termenele de plata. Contributia la pensii se plateste trimestrial, in 4 rate egale, pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

Contributiile de asigurari de sanatate (CASS)

In ceea ce priveste CASS, baza lunara de calcul pentru aceasta contributie este:
 • venitul net, respectiv venitul brut diminuat cu cheltuielile deductibile exclusiv cheltuielile reprezentand contributii sociale, pentru activitati independente cu evidenta in partida simpla;
 • venitul normat, pentru activitati independente impuse pe baza de norma de venit.
Baza de calcul nu poate fi mai mica decat un salariu de baza minim brut pe tara (700 lei).

Plata contributiilor la sanatate se efectueaza anticipat, in cursul anului. Astfel, in baza declaratiei de venit estimat, formular 220, sau a declaratiei de venit realizat, formular 200, organul fiscal emite o decizie de impunere pentru plati anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale de sanatate (formular 620), in care stabileste suma de plata datorata anticipat si termenele de plata.

Plata se efectueaza trimestrial, in 4 rate egale, pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

Dupa incheierea anului fiscal, in baza declaratiei privind venitul realizat depusa de contribuabili, formular 200, organul fiscal stabileste obligatiile anuale de plata a contributiei de asigurari sociale de sanatate prin decizia de impunere anuala regularizand sumele datorate cu titlu de plati anticipate.

Plata contributiei de asigurari sociale de sanatate stabilita prin decizia de impunere anuala se efectueaza in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei, iar sumele achitate in plus se compenseaza sau se restituie potrivit prevederilor Codului de Procedura Fiscala.

In ce conturi se platesc contributiile

Potrivit Directiei Generale a Finantelor Publice Valcea, conturile in care se incaseaza contributiile sociale obligatorii datorate de persoanele fizice sunt:
 • 22.21.03.12 „Contributii de asigurari sociale de stat datorate de persoane care realizeaza venituri din activitati independente, activitati agricole si asocieri fara personalitate juridica”;
 • 26.21.05.03.02 „Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de persoane care realizeaza venituri din activitati independente si alte activitati si persoanele care nu realizeaza venituri”.
Conturile IBAN aferente acestor conturi se gasesc la fiecare trezorerie in parte.

Incepand cu 1 iulie, contul 26.21.05.03.02 „Contributia datorata de alte persoane asigurate”, deschis pe codurile de identificare fiscala ale caselor de asigurari sociale de sanatate si-a incetat functionarea, fiind inchis.
Cum se completeaza corect ordinele de plata pentru achitarea contributiilor sociale la ANAF
Formatul electronic al formularului "Ordin de plata pentru Trezoreria Statului" (OPT) se genereaza prin folosirea programului de asistenta care poate fi descarcat de pe site-ul ANAF, de la sectiune Asistenta Contribuabili-Programe utile sau accesand direct acest link.
Complectarea rubricilor din formularul ordinelor de plata, potrivit indicatiilor publicate de Directia Generala a Finantelor Publice.

RubricaInformatiile care se completeaza
Nr.numarul ordinului de plata atribuit de catre platitor
PLATITIsuma in cifre aliniata de la dreapta la stanga
LEI, adicasuma in litere, fara pauza intre cuvinte
PLATITORnumele si prenumele persoanei care face plata
Cod de identificare fiscalaCNP-ul persoanei care face plata
Adresaadresa platitorului
Cod IBAN platitorcodul IBAN al contului din care se face plata
Codul BICse genereaza automat in momentul completarii codului IBAN
De ladenumirea institutiei (Banca, CEC) la care se detine contul din care se face plata. Aceasta informatie se genereaza automat in momentul completarii codului IBAN.
Beneficiar- pentru contributia de asigurari sociale (pensii), se completeaza "bugetul asigurarilor sociale de stat"
- pentru contributia de asigurari sociale de sanatate, se completeaza  "bugetul asigurarilor sociale de sanatate"
Cod de identificare fiscalaCNP-ul persoanei care datoreaza contributia (acelasi cu cel inscris la rubrica "Cod de identificare fiscala" de la "Beneficiar");

Atentie! CNP-ul poate fi diferit numai in cazul in care persoana care face plata este altcineva decat persoana care datoreaza  contributia (sot, sotie, etc.)
Cod IBAN beneficiarcontul in care achita contributia, care se selecteaza automat apasand butonul "Consultare si preluare automata coduri IBAN", apoi se selecteaza Trezoreria de care apartine persoana care datoreaza contributia:
--> se apasa butonul IBAN II --> pozitia 427 pentru plata contributiei la pensii
--> se apasa butonul IBAN III ->> pozitia 963 pentru plata contributiei la sanatate
Codul BICse genereaza automat in momentul completarii codului IBAN: TREZROBU
LaTrezoreria de care apartine persoana care datoreaza contributia
Nr. de evidenta a platiinu se completeaza
Reprezentanddenumirea completa a contributiei care se plateste se copiaza accesand  butonul "Consultare si preluare automata coduri IBAN" -->
--> se apasa butonul IBAN II --> pozitia 427 pentru plata contributiei la pensii
--> se apasa butonul IBAN III ->> pozitia 963 pentru plata contributiei la sanatate
Data emiteriiziua, luna, anul
 


sursa:www.avocatnet.ro,www.finantevalcea.ro.,www.bv.finantepublice.ro
 


vineri, 6 iulie 2012

Raportările contabile la 30 iunie 2012


Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 879/2012, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 427/27.07.2012, a fost aprobat Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2012 a operatorilor economici.
În documentarul de mai jos,  prezentăm o sinteză a prevederilor actului normativ menţionat.

Obligaţia depunerii raportărilor contabile
Potrivit actului normativ menţionat, au obligaţia depunerii raportărilor contabile la 30  iunie 2012:
- operatorii economici care aplică Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de forma de organizare şi forma de proprietate şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri peste echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro;
Important! Echivalentul în lei al sumei se determină prin utilizarea cursului de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data încheierii exerciţiului financiar precedent.
- subunităţile înregistrate în România, care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, indiferent de exerciţiul financiar ales, în condiţiile legii;
- instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare, definite potrivit reglementărilor legale, înscrise în Registrul gen general, instituţiile de plată şi instituţiile emitente de monedă electronică, definite potrivit legii, care acordă credite legate de serviciile de plată şi a căror activitate este limitată la prestarea de servicii de plată, respectiv emitere de monedă electronică şi prestare de servicii de plată, Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, precum şi entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, vor depune la unităţile teritoriale ale MFP raportări contabile la 30 iunie 2012 în formatul şi în termenele prevăzute de reglementările emise de Banca Naţională a României (BNR), Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private şi Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.
Entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, verifică încadrarea în criteriul prevăzut mai sus pe baza indicatorilor determinaţi conform ultimelor situaţii financiare anuale, respectiv a balanţei de verificare încheiate la finele ultimului exerciţiu financiar, utilizându-se cursul de schimb valutar comunicat de BNR, valabil la data încheierii exerciţiului financiar respectiv.

Completare, depunere
Pentru întocmirea raportărilor contabile la 30 iunie 2012, încadrarea în criteriul prevăzut  se efectuează pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare anuale ale exerciţiului financiar precedent, respectiv a balanţei de verificare încheiate la finele exerciţiului financiar precedent.
Operatorii economici vor depune  raportările contabile la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice (MFP), în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă. Formatul electronic al raportărilor contabile depuse pe internet sau la unităţile teritoriale ale MFP constă într-un fişier .pdf la care este ataşat un fişier .xml.
În acest sens, operatorii economici vor putea depune raportările contabile fie la registratura unităţilor teritoriale ale MFP sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, pe suport magnetic, împreună cu raportările contabile listate cu ajutorul programului de asistenţă elaborat de MFP, semnate şi ştampilate, potrivit legii, sau numai în formă electronică pe portalulwww.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă.
Raportările contabile se compun din  trei formulare:
- Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cod 10;
- Contul de profit şi pierdere, cod 20;
- Date informative, cod 30.
Formatul electronic al raportărilor contabile conţinând formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă, se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de MFP.

Semnături
Raportările contabile la 30 iunie 2012 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.
Rândul corespunzător calităţii persoanei care a întocmit raportările contabile se completează astfel:
- directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;
- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
Prin altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie se înţelege orice persoană angajată, potrivit legii, care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Raportările contabile la 30 iunie 2012 se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.
Atenţie! Operatorii economici care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la 30 iunie 2012, cei care în tot semestrul I 2012 s-au aflat în inactivitate temporară, cei înfiinţaţi în cursul anului 2012, precum şi persoanele juridice care se află în curs de lichidare, potrivit legii, nu întocmesc raportări contabile la 30 iunie 2012.

Termen de depunere
Raportările contabile la 30 iunie 2012 se vor depune până cel mai târziu la data de 16 august 2012.
 sursa:www.finantevalcea.ro

Vrei să lucrezi cu un "altfel" de contabil dar nu ştii de unde să începi?#Camanasof-Velcont

Mi-ar plăcea ca antreprenorii care ne recomandă, să nu se gândească la noi, sau să ne recomande ca o firmă care vinde prestări servcii con...