joi, 10 noiembrie 2011

Externalizarea ReviSal se poate face doar catre prestatori inregistrati la Registrul Comertului

Angajatorii isi pot externaliza serviciul de completare si transmitere a registrului de evidenta a salariatilor catre un prestator de servicii, cu conditia ca acesta sa fie inregistrat la Registrul Comertului.
Conform HG 500/2011, angajatorii pot contracta serviciul de completare si transmitere a registrului de evidenta a salariatilor prin incheierea de contracte de prestari servicii cu prestatori inregistrati la inspectoratele teritoriale de munca.

In vederea inregistrarii prestatorilor de servicii la ITM, angajatorii au obligatia de a informa in scris ITM-ul despre incheierea contractului cu prestatorul cu care a contractat serviciul de completare si transmitere a registrului. 

Conform ITM Timis, informarea inspectoratului de munca se va efectua in termen de 3 zile lucratoare de la data incheierii contractului de prestari servicii si va cuprinde, printre altele, si certificatul de inregistrare al prestatorului, eliberat de Registrul Comertului. 

Astfel, potrivit comunicatului emis de catre ITM Timis, pot avea calitatea de prestator doar entitatile inregistrate la Registrul Comertului.

Asadar, informarea ITM-ului va consta intr-o adresa intocmita de angajator care va cuprinde: denumirea prestatorului de servicii, certificatul de inregistrare al prestatorului eliberat de Registrul Comertului, dovada inregistrarii prestatorului ca operator de date cu caracter personal, conform prevederilor Legii nr. 677/2001, precum si data la care s-a contractat serviciul de completare si transmitere a registrului.

In cazul incetarii sau rezilierii contractului de prestari servicii, angajatorul va comunica inspectoratului teritorial de munca acest fapt, cel mai tarziu la data incetarii sau rezilierii, in vederea eliberarii unei noi parole angajatorului.

Va prezentam in fisier atasat comunicatul emis de catre ITM Timis.

Completare: Comunicat Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

Hotararea Guvernului nr. 500/2011 reglementeaza obligatia angajatorilor/prestatorilor care opereaza efectiv in registru de a prelucra datele cu caracter personal ale salariatilor angajatorilor, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata.

In cazul in care o persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, prelucreaza date cu caracter personal in scopul stabilit de Hotararea de Guvern nr. 500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor, aceasta are calitatea de operator de date cu caracter personal.

Astfel:

* Ø angajatorii au calitatea de operatori de date cu caracter personal;
* Ø prestatorii care opereaza efectiv in registru sunt persoane imputernicite de catre operator. Efectuarea prelucrarilor prin persoane imputernicite trebuie sa se desfasoare in baza unui contract incheiat in forma scrisa, care va cuprinde in mod obligatoriu obligatia persoanei imputernicite de a actiona doar in baza instructiunilor primite de la operator si faptul ca indeplinirea obligatiilor privind aplicarea de masuri de securitate revine si persoanei imputernicite.

Operatorii sunt scutiti de obligatia de notificare catre Autoritatea de supraveghere numai pentru prelucrarea datelor angajatilor in vederea indeplinirii unor obligatii legale, conform prevederilor Deciziei nr. 90/2006 emisa de presedintele Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal privind cazurile in care nu este necesara notificarea prelucrarii unor date cu caracter personal.

In acelasi timp, precizam ca operatorii care prelucreaza datele cu caracter personal ale angajatilor in scopul stabilit de Hotararea de Guvern nr. 500/2011 au obligatia de a notifica Autoritatea de supraveghere celelalte prelucrari de date cu caracter personal efectuate de societatile respective, ce nu se incadreaza in situatiile de exceptie de la obligatia notificarii, stabilite de Autoritatea de Supraveghere prin deciziile 90/2006 si 100/2007, cum ar fi prelucrarile de date personale efectuate in scop de: selectie si plasare forta de munca, tranzactii imobiliare, servicii hoteliere si de turism, monitorizarea/securitatea persoanelor, spatiilor si sau bunurilor publice/private (supraveghere video), servicii de asigurari si reasigurari, marketing direct si altele.


sursa:: http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_26701/Externalizarea-ReviSal-se-poate-face-doar-catre-prestatori-inregistrati-la-Registrul-Comertului.html#ixzz1dIID2bxy

Contabilitate personalitzată pentru fiecare client

     Aspiraţia  mea este ca fiecare client de al nostru să primeasca toate informatiile necesare pentru a lua deciziile corecte in manag...