marți, 29 noiembrie 2011

Noul serviciu:DIGITIZAREA DOCUMENTELOR !

Am deosebita placere sa va anunt noul serviciu oferit de VELCONT:digitizarea documentelor care ofera solutia profesionala pentru scanarea si arhivarea documentelor contabile. Daca aveti de arhivat si scanat documente precum registre, state de plata, bilanturi, contracte, facturi, carti, documente contabile, documente vechi etc. va stam la dispozitie.

joi, 24 noiembrie 2011

Cine NU trebuie sa depuna declaratia 112 pana maine?

Declaratia fiscala unica pentru luna octombrie are termen de depunere vineri, 25 noiembrie. Totusi, exista categorii de contribuabili care nu trebuie sa depuna formularul pana la aceasta data, intrucat ei au un regim de declarare trimestrial, iar termenul de depunere pentru declaratia aferenta lunii octombrie este 25 ianuarie 2012. Mai multe detalii despre acest subiect in articolul de astazi.
Potrivit modificarilor aduse Codului Fiscal prin OG 30/2011, anumiti contribuabili trebuie sa depuna trimestrial declaratia unica 112, cu primul termen de depunere 25 ianuarie 2012 ( pentru declaratiile aferente trimestrului IV din 2011). Mai exact, este vorba despre:
  • asociatiile, fundatiile sau alte entitati fara scop patrimonial, persoane juridice, cu exceptia institutiilor publice, care in anul anterior au avut un numar mediu de pana la 3 salariati, exclusiv;
  • persoanele juridice platitoare de impozit pe profit care, in anul anterior, au inregistrat venituri totale de pana la 100.000 euro si au avut un numar mediu de pana la 3 salariati, exclusiv;
  • persoanele juridice platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor care, in anul anterior, au avut un numar mediu de pana la 3 salariati, exclusiv;
  • persoanele fizice autorizate si intreprinderile individuale, precum si persoanele fizice care exercita profesii libere si asocierile fara personalitate juridica constituite intre persoane fizice, care au, potrivit legii, personal angajat pe baza de contract individual de munca.
Reamintim ca, potrivit prevederilor legale, depunerea trimestriala a declaratiei consta in completarea si depunerea a cate unei declaratii pentru fiecare luna din trimestru. Declararea si plata impozitului pe veniturile din salarii si asimilate acestora si a contributiilor sociale obligatorii aferente se va face pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului.

Asadar, contribuabilii mentionati mai sus nu trebuie sa depuna declaratia 112 pentru luna octombrie pana in 25 noiembrie, ci ei o vor depune pana in 25 ianuarie 2012, odata cu declaratiile aferente lunilor noiembrie si decembrie (corespunzatoare trimestrului IV 2011).

Totusi, cei care aveau obligatia de a depune trimestrial declaratia fiscala unica, dar voiau sa ramana la depunerea ei lunara si in trimestrul IV din 2011 au avut posibilitatea sa depuna pana in 26 septembrie 2011 la organele fiscale un formular prin care sa opteze pentru depunerea lunara

Daca va numarati printre cei care au depus acest formular, veti depune declaratia unica aferenta lunii octombrie pana in 25 noiembrie.

Daca nu ati depus formularul si indepliniti criteriile care va obliga sa depuneti trimestrial declaratia unica, atunci veti depune cele trei declaratii aferente trimestrului IV (pentru lunile octombrie, noiembrie si decembrie) pana in 25 ianuarie 2012 inclusiv.

Atentie! Trebuie sa mai stiti ca platitorii de venituri din salarii si asimilate salariilor, care au obligatia depunerii trimestriale a declaratiei unice, trebuie sa depuna declaratia 112 pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a intervenit incetarea calitatii de asigurat a unui beneficiar de venit

Astfel, daca a incetat calitatea de asigurat in prima luna din trimestru, se depune declaratia aferenta acestei luni, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare, iar declaratiile aferente lunilor 2 si 3 din trimestru se depun pana la data de 25 inclusiv, a lunii urmatoare trimestrului. in cazul in care incetarea calitatii de asigurat are loc in luna a doua a trimestrului, se vor depune atat declaratia pentru prima luna a trimestrului, cat si cea pentru luna a doua, pana la data de 25 inclusiv a lunii 3 din trimestru, urmand ca dupa incheierea trimestrului, sa se depuna numai declaratia pentru luna a treia. in cazul in care incetarea calitatii de asigurat are loc in luna a treia a trimestrului, declaratiile aferente intregului trimestru se depun pana la data de 25 inclusiv, a lunii urmatoare trimestrului.

Cum treci de la lunar la trimestrial si invers

De asemenea, este bine de precizat ca persoanele si entitatile care au obligatia depunerii trimestriale a declaratiei pot opta pentru depunerea lunara a acesteia. Optiunea se manifesta prin depunerea la organul fiscal competent a unei declaratii privind optiunea, pana la data de 31 ianuarie inclusiv.

In plus, cei care au optat in septembrie pentru depunerea lunara, dar vor sa se intoarca la regimul de declarare trimestrial, pot sa faca acest lucru tot prin depunerea unei declaratii privind optiunea pana la data de 31 ianuarie.

sursa: http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_26889/Cine-NU-trebuie-sa-depuna-declaratia-112-pana-maine.html#ixzz1ectrBnew

joi, 10 noiembrie 2011

Externalizarea ReviSal se poate face doar catre prestatori inregistrati la Registrul Comertului

Angajatorii isi pot externaliza serviciul de completare si transmitere a registrului de evidenta a salariatilor catre un prestator de servicii, cu conditia ca acesta sa fie inregistrat la Registrul Comertului.
Conform HG 500/2011, angajatorii pot contracta serviciul de completare si transmitere a registrului de evidenta a salariatilor prin incheierea de contracte de prestari servicii cu prestatori inregistrati la inspectoratele teritoriale de munca.

In vederea inregistrarii prestatorilor de servicii la ITM, angajatorii au obligatia de a informa in scris ITM-ul despre incheierea contractului cu prestatorul cu care a contractat serviciul de completare si transmitere a registrului. 

Conform ITM Timis, informarea inspectoratului de munca se va efectua in termen de 3 zile lucratoare de la data incheierii contractului de prestari servicii si va cuprinde, printre altele, si certificatul de inregistrare al prestatorului, eliberat de Registrul Comertului. 

Astfel, potrivit comunicatului emis de catre ITM Timis, pot avea calitatea de prestator doar entitatile inregistrate la Registrul Comertului.

Asadar, informarea ITM-ului va consta intr-o adresa intocmita de angajator care va cuprinde: denumirea prestatorului de servicii, certificatul de inregistrare al prestatorului eliberat de Registrul Comertului, dovada inregistrarii prestatorului ca operator de date cu caracter personal, conform prevederilor Legii nr. 677/2001, precum si data la care s-a contractat serviciul de completare si transmitere a registrului.

In cazul incetarii sau rezilierii contractului de prestari servicii, angajatorul va comunica inspectoratului teritorial de munca acest fapt, cel mai tarziu la data incetarii sau rezilierii, in vederea eliberarii unei noi parole angajatorului.

Va prezentam in fisier atasat comunicatul emis de catre ITM Timis.

Completare: Comunicat Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

Hotararea Guvernului nr. 500/2011 reglementeaza obligatia angajatorilor/prestatorilor care opereaza efectiv in registru de a prelucra datele cu caracter personal ale salariatilor angajatorilor, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata.

In cazul in care o persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, prelucreaza date cu caracter personal in scopul stabilit de Hotararea de Guvern nr. 500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor, aceasta are calitatea de operator de date cu caracter personal.

Astfel:

* Ø angajatorii au calitatea de operatori de date cu caracter personal;
* Ø prestatorii care opereaza efectiv in registru sunt persoane imputernicite de catre operator. Efectuarea prelucrarilor prin persoane imputernicite trebuie sa se desfasoare in baza unui contract incheiat in forma scrisa, care va cuprinde in mod obligatoriu obligatia persoanei imputernicite de a actiona doar in baza instructiunilor primite de la operator si faptul ca indeplinirea obligatiilor privind aplicarea de masuri de securitate revine si persoanei imputernicite.

Operatorii sunt scutiti de obligatia de notificare catre Autoritatea de supraveghere numai pentru prelucrarea datelor angajatilor in vederea indeplinirii unor obligatii legale, conform prevederilor Deciziei nr. 90/2006 emisa de presedintele Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal privind cazurile in care nu este necesara notificarea prelucrarii unor date cu caracter personal.

In acelasi timp, precizam ca operatorii care prelucreaza datele cu caracter personal ale angajatilor in scopul stabilit de Hotararea de Guvern nr. 500/2011 au obligatia de a notifica Autoritatea de supraveghere celelalte prelucrari de date cu caracter personal efectuate de societatile respective, ce nu se incadreaza in situatiile de exceptie de la obligatia notificarii, stabilite de Autoritatea de Supraveghere prin deciziile 90/2006 si 100/2007, cum ar fi prelucrarile de date personale efectuate in scop de: selectie si plasare forta de munca, tranzactii imobiliare, servicii hoteliere si de turism, monitorizarea/securitatea persoanelor, spatiilor si sau bunurilor publice/private (supraveghere video), servicii de asigurari si reasigurari, marketing direct si altele.


sursa:: http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_26701/Externalizarea-ReviSal-se-poate-face-doar-catre-prestatori-inregistrati-la-Registrul-Comertului.html#ixzz1dIID2bxy

Anularea sau reducerea penalităţilor şi majorărilor de întârziere pentru persoane fizice


In Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 787/07.11.2011, a fost publicat Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 894/2011 privind aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar fiscale.

Persoanele fizice care au încheiate contracte de asigurare cu Casele de Asigurări Sociale de Sănătate Judeţene; Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti; Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului pentru obligaţiile de plată reprezentând contribuţii de asigurări sociale de sănătate, administrate de aceste instituţii, pot beneficia de facilităţile fiscale prevăzute la art. XI din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011.
Pentru obligaţiile de plată accesorii aferente obligaţiilor de plată principale restante la 31 august 2011 se acordă următoarele facilităţi:
- anularea penalităţilor de întârziere, precum şi anularea unei cote de 50% din majorările de întârziere aferente acestor obligaţii de plată principale, dacă obligaţiile de plată principale şi dobânzile aferente acestora, administrate/stabilite de fiecare dintre organele competente prevăzute mai sus, sunt stinse prin plată sau compensare până la 31 decembrie 2011.
- reducerea cu 50% a penalităţilor de întârziere, precum şi reducerea cu 50% a unei cote de 50% din majorările de întârziere aferente acestor obligaţii de plată principale, dacă obligaţiile principale şi dobânzile aferente acestora, administrate/stabilite de fiecare dintre organele competente prevăzute mai sus, sunt stinse prin plată sau compensare până la 30 iunie 2012.
Obligaţiile de plată principale restante la 31 august 2011 sunt obligaţiile de plată care sunt individualizate în declaraţiile contribuabilului depuse până la 31 august 2011 şi/sau decizii de impunere emise şi comunicate contribuabilului până la această dată de fiecare dintre organele competente prevăzute mai sus.
Prin dobânzi aferente obligaţiilor principale se înţelege şi cota de 50% din majorările de întârziere reprezentând componenta de dobândă a acestora. Majorările de întârziere pentru care se acordă facilităţile sunt cele datorate pentru perioada 1 ianuarie 2006 - 30 iunie 2010.
Procedura de aplicare a facilităţilor este prevăzută în acest act normativ, iar contribuabilii interesaţi trebuie să se adreseze fiecărui organ competent.
De asemenea, sunt prezentate formularele: „Decizie de anulare a penalităţilor” şi „Decizie de reducere a penalităţilor de întârziere” emise de organele competente date în aplicarea procedurii privind aplicarea facilităţilor menţionate mai sus.
 sursa:www.finantevalcea.ro

Vrei să lucrezi cu un "altfel" de contabil dar nu ştii de unde să începi?#Camanasof-Velcont

Mi-ar plăcea ca antreprenorii care ne recomandă, să nu se gândească la noi, sau să ne recomande ca o firmă care vinde prestări servcii con...