Vă oferim garanția calității pentru serviciile oferite:
RESTITUIREA BANILOR in primele 2 luni, dacă sunteți nemulțumit.

Preluam documentele. Preluam actele contabile de la sediul dumneavoastră, le prelucrăm și le inapoiem odata cu toate declarațiile fiscale depuse și situația contabilă completă.

Blog dedicat informarii clientilor Velcont.Surse principale: www.avocatnet.ro , www.contabilul.manager.ro , www.fiscalitate.ro , www.portalcontabilitate.ro , www.cabinetexpert.ro , www.anaf.ro ,presa de specialitate diverse surse din televiziune si presa scrisa.Blogul este administrat de Velcont Expertiza Contabila. O firma de prestari servicii contabile.

Faceți căutări pe acest blog

marți, 4 octombrie 2011

Ce procedura va urma Fiscul pentru a declara o firma inactiva

Guvernul a modificat Codul de procedura fiscala prin OG nr. 29/2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 626, din 2 septembrie 2011.

Conform modificarilor, societatile inactive, precum si cele reactivate, sunt cuprinse intr-un Registru organizat la nivelul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, care este public si se afiseaza pe site-ul institutiei.

Firmele pot fi declarate inactive de catre Fisc daca nu si-au indeplinit, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligatie declarativa prevazuta de lege.

De asemenea, ANAF mai poate declara o persoana juridica inactiva si daca aceasta se sustrage de la efectuarea inspectiei fiscale prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acesteia.

In plus, Fiscul mai poate declara o firma inactiva si atunci cand constata ca aceasta nu functioneaza la domiciliul fiscal declarat.

Cum este declarata inactiva o firma care nu si-a depus declaratiile

Modificarile aduse Codului de procedura fiscala stabilesc ca in Registrul contribuabililor inactivi/reactivati sunt inscrisi contribuabilii persoane juridice sau orice alte entitati fara personalitate juridica care nu isi indeplinesc, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligatie declarativa prevazuta de lege. Mai exact, este vorba despre formularele:

- 100 "Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat",
- 112 "Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate",
- 101 "Declaratie privind impozitul pe profit",
- 300 "Decont de taxa pe valoarea adaugata",
- 301 "Decont special de taxa pe valoarea adaugata",
- 390 VIES "Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile intracomunitare de bunuri",
- 394 "Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national".

Potrivit proiectului de act normativ propus de ANAF, procedura pentru intocmirea listei contribuabililor declarati inactivi se aplica semestrial, astfel:
a) incepand cu data de 25 iunie, pentru termenele de declarare 25 ianuarie – 25 iunie (declaratii aferente lunii decembrie an precedent – mai an curent);
b) incepand cu data de 25 decembrie, pentru termenele de declarare 25 iulie – 25 decembrie (declaratii aferente lunii iunie – noiembrie).

Lunar, organul fiscal competent va intocmi lista contribuabililor care nu si-au indeplinit obligatiile declarative si va emite si transmite notificari acestei categorii de contribuabili.

Semestrial, in termen de 15 zile de la termenul de transmitere a notificarilor pentru termenele de declarare 25 iunie, respectiv 25 decembrie, organul fiscal competent intocmeste lista contribuabililor care indeplinesc conditiile pentru a fi declarati inactivi, eliminandu-i din lista contribuabililor care nu si-au indeplinit obligatiile declarative pe aceia care au depus declaratiile ca urmare a notificarilor primite.

Aceasta lista ii va contine doar pe acei contribuabili, care in decursul unui semestru calendaristic, nu au depus nicio declaratie fiscala din cele mentionate mai sus. In schimb, lista nu va include contribuabilii carora li s-a aprobat regimul derogatoriu privind indeplinirea obligatiilor fiscale si nici pe cei care au obligatiile fiscale stabilite, prin decizie, de catre organele de inspectie fiscala. Sunt excluse, totodata, din lista si sediile secundare ale contribuabililor care sunt platitoare de impozit pe venitul din salarii.

Dupa intocmirea acestei liste, Fiscul va trimite notificari contribuabililor vizati prin care ii anunta ca sunt pasibili de a fi declarati inactivi.

Din acest moment, firmele au 15 zile pentru a-si depune declaratiile, ceea ce ar echivala cu scoaterea de pe lista contribuabililor care urmeaza sa fie declarati inactivi. Insa, daca nu se achita de obligatiile declarative, firmele vor fi declarate inactive printr-o Decizie de declarare in inactivitate care se emite in doua exemplare, dintre care unul se comunica firmelor, iar celalalt se arhiveaza la dosarul fiscal.

“Declararea contribuabililor inactivi se face cu data comunicarii Deciziei de declarare in inactivitate”, mai arata proiectul de ordin ANAF.

Aceasta procedura de inactivare nu se aplica persoanelor fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere si nici contribuabililor care au fost declarati inactivi deoarece s-au sustras de la inspectia fiscala sau pentru ca nu functioneaza la domiciliul fiscal declarat.

Totusi, un contribuabil inactiv se poate reactiva daca indeplineste cumulativ mai multe conditii:

a) isi indeplineste toate obligatiile declarative prevazute de lege (aceasta conditie se considera indeplinita si in cazul in care obligatiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de catre organele fiscale);
b) isi indeplineste toate obligatiile de plata;
c) organele fiscale au constatat ca functioneaza la domiciliul fiscal declarat.

Reactivarea firmelor inactive se face tot de catre organul fiscal, prin decizie care se comunica contribuabilului.

Cum se face exact reactivarea firmelor

Potrivit proiectului de ordin propus de ANAF, in cazul in care un contribuabil indeplineste conditiile de reactivare, poate solicita reactivarea, prin depunerea unei cereri la organul fiscal competent (organul fiscal in a carui evidenta fiscala este inregistrat).

Dupa primirea cererii, organul fiscal competent verifica in evidentele fiscale proprii daca respectivul contribuabil indeplineste conditiile de reactivare mentionate. Rezultatele analizei efectuate se inscriu intr-un referat, care cuprinde, pentru fiecare contribuabil in parte:
- datele de identificare ale acestuia, (denumire, domiciliu fiscal, cod de identificare fiscala);
- numarul si data deciziei prin care respectivul contribuabil a fost declarat inactiv;
- motivatia propunerii de reactivare.

Referatul cuprinzand contribuabilii propusi pentru reactivare se transmite organului de inspectie fiscala competent, in vederea verificarii conditiilor de reactivare.

“Urmare controlului, organele de inspectie fiscala completeaza in referatul cuprinzand contribuabilii care indeplinesc conditiile de reactivare, pentru fiecare contribuabil, numarul si data actului de control, precum si daca a fost indeplinita conditia de reactivare”, se mai arata in proiectul ANAF.

Referatul se avizeaza de conducerea activitatii de inspectie fiscala si se transmite organului fiscal competent. Pe baza referatului aprobat, compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal competent emite decizia de reactivare, care se inainteaza, spre aprobare, directorului executiv al directiei generale a finantelor publice.

Decizia de reactivare se emite in doua exemplare, din care un exemplar se comunica contribuabilului, iar celalalt se arhiveaza la dosarul fiscal.

In termen de cel mult 3 zile de la data comunicarii deciziei de reactivare, organul fiscal emitent inscrie firma reactivata in Registrul contribuabililor inactivi/reactivati.

Reactivarea contribuabililor se face cu data comunicarii deciziei de reactivare. Decizia de reactivare produce efecte fata de terti de la data inscrierii in Registrul contribuabililor inactivi/reactivati.

Proiectul de act normativ mai precizeaza ca societatile pentru care s-a deschis procedura insolventei in forma simplificata, contribuabilii care au intrat in faliment sau cei pentru care s-a pronuntat ori a fost adoptata o hotarare de dizolvare se reactiveaza de organul fiscal, la cererea acestora, dupa indeplinirea obligatiilor declarative.sursa: http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_26254/Ce-procedura-va-urma-Fiscul-pentru-a-declara-o-firma-inactiva.html#ixzz1Zn4p6rPM

Cunosti pe cineva care detine propria afacere?

Inscrie-te ca si afiliat VELCONT, recomanda clienti catre noi, si vei castiga 10 % din eventualul contract. Nu o singura data, chiar in fiec...