joi, 29 septembrie 2011

Lamuriri privind depunerea lunara / trimestriala a declaratiei 112


1. Incepand cu veniturile lunii octombrie 2011, platitorii de venituri din salarii si venituri asimilate salariilor prevazuti la art. 58 alin. (2) lit. a) – c) din Codul fiscal care au inregistrat in anul anterior un numar mediu mai mic de 3 salariati, precum si venituri totale de pana la 100.000 euro in cazul celor de la lit. b), sunt obligati sa depuna trimestrial Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate.
2. a) Platitorii de venituri din salarii si venituri asimilate salariilor prevazuti la pct. 1 pot opta pentru declararea si plata lunara, pana la data de 31 ianuarie inclusiv a anului fiscal, prin depunerea declaratiei de mentiuni.
b) Pentru trimestrul IV al anului 2011, platitorii de venituri din salarii si venituri asimilate salariilor prevazuti la ptc. 1 pot opta pentru declararea si plata lunara, pana la data de 25 septembrie 2011 inclusiv, prin depunerea declaratiei privind optiunea.
3.a) Declararea si plata impozitului pe veniturile din salarii, precum si a contributiilor sociale, se efectueaza lunar de catre toti platitorii de venituri din salarii si venituri asimilate salariilor, care incep activitatea in cursul anului fiscal, cu exceptia celor prevazuti la art. 58 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal.
b) Platitorii de venituri din salarii si venituri asimilate salariilor prevazuti la lit. a) care estimeaza ca vor indeplini in cursul anului fiscal, conditiile privind numarul mediu de salariati si nivelul de venit total stabilit de lege, dupa caz, aplica de la infiintare, perioada fiscala trimestriala pentru declararea si plata impozitului pe veniturile din salarii si a contributiilor sociale, pe baza declaratiei de mentiuni care se depune odata cu declaratia de inregistrare fiscala, prevedere aplicabila si in cazul celor care se infiinteaza in cursul trimestrului IV 2011.
c) Platitorii de venituri din salarii si venituri asimilate salariilor prevazuti la pct. 3 lit. b) care si-au inceput activitatea in cursul anului 2011 si estimeaza ca vor indeplini conditiile privind numarul mediu de salariati si nivelul de venit total stabilit de lege, dupa caz, au dreptul sa aplice perioada fiscala trimestriala, incepand cu trimestrul IV al anului 2011, daca depun declaratia de mentiuni, pana la data de 30 octombrie 2011, la organul fiscal competent.
4. a) Pentru platitorii de venituri din salarii si venituri asimilate salariilor prevazuti la art. 58 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal, declararea si plata impozitului pe veniturile din salarii, precum si a contributiilor sociale, se efectueaza trimestrial, indiferent de numarul de salariati si de veniturile realizate in anul anterior, sau de data infiintarii acestora.
b) Platitorii mentionati la pct. 4 lit. a) pot opta pentru declararea si plata lunara a obligatiilor fiscale prevazute la lit. a), potrivit prevederilor pct. 2.
5. In cazurile prevazute la art. 296 alin. (1) din Codul fiscal, in situatia depunerii “Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate” pentru prima luna a trimestrului sau pentru prima si a doua luna a trimestrului, dupa caz, virarea impozitului pe veniturile din salarii si a contributiilor sociale se va efectua trimestrial, potrivit prevederilor art. 58 alin. (2) si art. 296 din Codul fiscal.
6. a) La stabilirea numarului mediu de salariati prevazut la art. 296 alin. (1) din Codul fiscal, se iau in calcul numai persoanele cu contracte individuale de munca, atat cu norma intreaga, cat si cu timp partial.
b) Persoanele care au realizat venituri de natura profesionala, potrivit art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale, cu modificarile ulterioare, precum si cele care au realizat venituri asimilate salariilor, nu se iau in calcul la stabilirea numarului de salariati.
7. Pentru platitorii de venituri din salarii si venituri asimilate salariilor prevazuti la pct. 1 si pct. 4, cu exceptia celor care au optat pentru declararea si plata lunara, trecerea la perioada fiscala trimestriala se efectueaza de catre organul fiscal, in mod automat, cu notificarea contribuabilului in conditiile legii.
Verificarea indeplinirii conditiilor pentru incadrarea in perioada fiscala trimestriala se face de catre organele fiscale, pe baza datelor din situatiile financiare incheiate la data de 31 decembrie 2010. Pentru cei care nu au depus aceste situatii, se mentine perioada fiscala lunara.
Sursa: anaf.ro
http://contabilitateafirmei.manager.ro/index.php/lamuriri-privind-depunerea-lunara-trimestriala-a-declaratiei-112/
Sursa:

miercuri, 21 septembrie 2011

Ordonanta 30 din 31.08.2011 - modificare Cod Fiscal (d.p. net culese)


Am vb la asistenta contribuabili si va redau mai jos ce am inteles :

1.Verific daca ma incadrez in conditii (venituri totale 2010<100.000euro si Nms 2010<3).

2.Daca da si doresc sa depun si sa platesc lunar :
-Depun declaratia cu optiunea pana la 25.09.2011 (ordin 3154/2011), aceasta este valabila doar pentru trim IV 2011; 
-Anul viitor daca indeplinesc conditiile (de data asta raportate la anul 2011) si doresc sa depun tot lunar depun iarasi declaratia cu optiunea pana la 25.01.2012

3.Daca da si doresc sa depun si sa platesc trimestrial :
-Depun D010 cu schimbarea perioadei fiscale pana la 30.10.2011 (30 de zile de la modificare, respective 01.10.2011; pana atunci sva aparea si noul model al D010 sa pot selecta perioada trimestriala), aceasta este valabila doar pentru trim IV 2011; 
-Anul viitor daca nu mai indeplinesc conditiile (de data asta raportate la anul 2011) de a depune trimestrial trebuie sa fac D010 cu perioada lunara si sa o depun pana pe 30.01.2012; daca indeplinesc conditiile nu mai depun D010

4.Cei care nu indeplinesc conditiile NU sdepun nimic.
sursa:http://www.sagasoft.ro/forum/viewtopic.php?f=10&t=16158&sid=a0fb17cf657e2a266dbd2ad9ab1743b3&start=15


joi, 15 septembrie 2011

Plateste cu un card serviciile contabile si i-ti oferim o reducere de 3% din onorariu

Incepand din luna Octombrie VELCONT, lanseaza campania promotionala “Plateste  cu un card serviciile contabile si i-ti oferim o reducere de 3% din onorariu".Campania se adreseaza tuturor clientilor detinatori de carduri bancare care sunt incurajati sa isi utilizeze cardul pentru plata serviciilor contabile.

vineri, 9 septembrie 2011

Facilităţi fiscale pentru operatorii economici


În contextul măsurilor stabilite de Guvernul României pentru diminuarea poverii fiscale a contribuabilului se încadrează şi încurajarea plăţii voluntare a obligaţiilor fiscale restante prin acordarea unor facilităţi. Astfel, prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, s-au adoptat măsuri în favoarea contribuabililor care înregistrează obligaţii restante la 31 august 2011:
- anularea penalităţilor de întârziere, dacă obligaţiile principale şi dobânzile aferente acestora se sting prin plată voluntară sau compensare până la 31 decembrie 2011.
- reducerea cu 50% a penalităţilor de întârziere dacă obligaţiile principale şi dobânzile aferente acestora se sting prin plată voluntară sau compensare până la 30 iunie 2012.
Aceste măsuri se vor aplica în mod corespunzător şi pentru o cotă de 50% din majorările de întârziere, reprezentând componenta de penalitate a acestora, aferente obligaţiilor fiscale stinse prin plată sau compensare.
Metodologia de aplicare a acestor prevederi este în curs de elaborare, urmând a fi aprobată prin ordin al ministrului Finanţelor Publice.

sursa:www.finantevalcea.ro

Vrei să lucrezi cu un "altfel" de contabil dar nu ştii de unde să începi?#Camanasof-Velcont

Mi-ar plăcea ca antreprenorii care ne recomandă, să nu se gândească la noi, sau să ne recomande ca o firmă care vinde prestări servcii con...