joi, 30 iunie 2011

Raportări semestriale 2011


 MF a publicat un proiect de ordin privind raportarea semestrială. Anexa este publicată și ea.
Termenul de depunere este 15 august. De asemenea, cei cu cifră de afaceri de până la 35,000 EUR nu depun această raportare. Deci, dacă la 31 decembrie 2010 ați avut înscrisă în bilanț (rândul 1, coloana 2 din formularul 20 din bilanțul la 31 decembrie)  o cifră de afaceri de maxim 149,968 lei (35000 EUR la cursul de 4.2848 lei/EUR), nu aveți treabă cu aceste raportări.

D112, depunere numai on-line semnată cu certificat digital


ANAF a dat un comunicat de presă, prin care se atrage atenția că începând cu iulie 2011, contribuabilii persoane fizice şi juridice care au calitatea de angajator sau entităţi asimilate angajatorului, începând cu data de 1 iulie 2011, vor completa şi depune formularul 112 – “Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”, numai prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, pe portalul e-România, nemaifiind acceptat formatul hârtie.
Totuși, prin ordinul ANAF 2215/2011, se precizează că declarația privind obligațiile de plată  a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate aferentă lunii iunie 2011 poate fi depusă la organul fiscal competent sau la oficiile acreditate de Ministerul Finanțelor Publice, în format hârtie, semnat și ștampilat conform legii, însoțit de declarația în format electronic, pe suport electronic, până la data de 25 iulie 2011.
Deci, pentru iunie 2011 D112 se poate depune ca și până acum, iar după data de 25 iulie 2011, doar on-line. Eventuale declarații rectificative anterioare lunii iunie sau chiar pentru iunie 2011, declarațiile întârziate ce nu s-au depus la termenele de până la 25 iulie 2011, după această dată se vor depune exclusiv on-line prin portalul e-guvernare.
Nu uitați că doar cu un singur certificat puteți semna și depune on-line declarații fiscale pentru mai mulți contribuabili. Nu uitați că depunerea on-line e o modalitate simplă și comodă de depunere a declarațiilor, că evitați certurile, deseori inutile, cu persoanele de la ghișeu, că o puteți face de oriunde aveți acces la internet, că vă scutește de drumuri și bătăi de cap, că vă oferă acces la dosarul contribuabilului unde puteți vedea detalii despre datele existente în acesta, etc.

miercuri, 29 iunie 2011

Ghid util pentru infiintarea unui SRL

I. Avantaje si dezavantaje la infiintarea unui SRL

Principalele avantaje ale infiintarii unei SRL sunt:

a)asociatii firmei raspund in fata creditorilor cu patrimoniul firmei, si nu cu averea proprie in limitele prevazute de lege;
b)nu este necesara pregatirea profesionala pentru codurile CAEN din actul constitutiv;
c)societatea poate trece in obiectul de activitate oricate coduri CAEN doreste,mai putin cele reglementate prin legi speciale.
d)exista doua optiuni pentru plata impozitului trimestrial: 3% impozit pe venit sau 16% impozit pe profit;
e)daca se opteaza pentru plata impozitului de 16% firma nu este obligata sa aiba salariati;

Principalele dezavantaje ale infiintarii unei SRL:

a)daca se alege varianta de impozitare 3% pe venituri,societatea este obligata ca in termen de 60 zile de la infiintare sa angajeze un salariat cu contract individual de munca;
b)dubla impozitare a profitului:o data 3% impozit pe venit sau 16% impozit pe profit aferent firmei si 16% impozit pe dividende;
c)patronul intra in posesia profitului realizat in anul urmator prin repartizarea profitului ca dividende.

II. Etape de infiintare

Inregistarea propriu-zisa se face la Oficiul National al Registrului Comertului(ONRC).

Formularele si lista documentelor necesare precum si ghidul de completare se gasesc pe www.onrc.ro.

In functie de vectorul fiscal ales la infiintare si de modificarile ce vor aparea in acesta, este necesara deplasarea la ANAF pentru completarea declaratiei 010 –Declaratie de inregistrare fiscala /Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice,asocieri si alte entitati fara personalitate juridica.

III. Fiscalitate

Impozitarea

Exista 2 optiuni de impozitare:

 a) 3% impozit pe venit –conditii ce trebuie indeplinite: angajarea a minim unui salariat si pana la maxim 9 salariati cu contract individual de munca, in termen de 60 zile de la data eliberarii certificatului de la Registrul Comertului;cifra de afaceri sa nu depaseasca 100.000 euro. Nu pot opta pentru plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor urmatoarele persoane juridice care: desfasoara activitati in domeniul bancar;desfasoara activitati in domeniul asigurarilor si reasigurarilor,al pietei de capital cu exceptia persoanelor juridice care desfasoara activitati de intermediere in aceste domenii;desfasoara activitati în domeniile jocurilor de noroc, consultantei si managementului;au capital social detinut de un actionar sau asociat persoana juridica cu peste 250 angajati.


b) 16% impozit pe profit – nu este necesara angajarea nici unui  salariat,profitul impozabil la care se aplica cota de 16% se calculeaza dupa formula: Venituri impozabile - Cheltuieli deductibile - Venituri neimpozabile + Cheltuieli nedeductibile

Indiferent de forma de impozitare aleasa, impozitul calculat se declara si se plateste trimestrial pana la data de 25 a lunii urmatoare pentru trimestrul incheiat.

Atentie!

O firma poate fi microintreprindere platitoare de impozit pe venit 3% sau microintreprindere platitoare de impozit pe profit 16%.

Cu salariati sau fara ?

Primul pas pentru angajarea unui salariat il reprezinta intocmirea Contractului individual de munca si transmiterea acestuia la Inspectoratul teritorial de munca(ITM) prin intermediul programului Revisal cu o zi inainte de inceperea derularii contractului . De asemenea, fiecarui salariat i se intocmeste un dosar care trebuie sa cuprinda documentele necesare angajarii, un exemplar din Contractul individual de munca, iar pe parcurs se completeaza cu actele aditionale intocmite si alte documente care le modifica pe cele initiale.

Inaintea angajarii unui salariat este obligatoriu controlul medical la cabinetul de Medicina Muncii, apoi acest control se afectueaza anual.

Salariatului nou venit i se aduc la cunostinta prevederile Regulamentului intern al firmei, i se inmaneaza un exemplar din fisa postului, este instruit pe linie de Sanatate si securitate in munca. Angajatorului ii este necesara dovada ca angajatul a luat la cunostinta despre toate acestea.

Taxe si impozite aferente fondului de salarii

Angajat:

10.5% contributie individuala de asigurari sociale (pensii -CAS)
5.5% contributie la fondul national unic de sanatate (CASS)
0.5% contributie individuala pentru somaj
16% impozit pe veniturile din salarii

Angajator:
20.80% contributie la fondul de pensii(CAS)
5.2 % contributie la fondul national unic de sanatate (CASS)
0.5% contributie la fondul de somaj
0.85% contributie pentru concedii si indemnizatii
0.25% contributie la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale
0.1-...% contributie de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale in functie de codul CAEN al activitatii principale declarate.

Salariul minim garantat in plata pentru 2011 este de 670 lei pentru un program de 8 ore.

Contractele de munca pot fi incheiate pentru norma intreaga – 8 ore – dar si cu timp partial .

In cazul in care nu exista salariati angajatorul nu are nici una din obligatiile prezentate mai sus.

Taxa pe valoarea adaugata

La infiintare, firma poate opta pentru a fi platitor de TVA sau nu.

Optiunea de neplatitor este activa pana la depasirea plafonului de 35.000 euro cifra de afaceri /an,respectiv 119.000 lei (curs euro calculat la data aderarii Romaniei la UE), firma are obligatia ca in termen de 10 zile lucratoare ale lunii urmatoare depasirii plafonului sa se inregistreze ca platitor de TVA prin depunerea formularului 010.

Daca se opteaza pentru varianta “neplatitor de TVA” nu exista posibilitatea ca firma sa poata deduce TVA-ul de pe facturile de achizitii. La emiterea facturilor, de asemenea, nu se va evidentia TVA-ul aferent.

Daca se opteaza pentru varianta “platitor de TVA” de pe facturile de achizitii se deduce TVA-ul,pe facturile emise se colecteaza TVA.

TVA deductibil( facturi primite) > TVA colectat(facturi emise) = TVA de recuperat de la bugetul statului

TVA deductibil( facturi primite) < TVA colectat(facturi emise) = TVA de plata la bugetul statului

Nota : Conform OMFP nr.1984/2011 inregistrarea ca platitor TVA pentru o firma nou infiintata se face cu respectarea anumitor proceduri.




Obligatii declarative

In functie de optiunile firmei la infiintare, o societate are urmatoarele obligatii declarative:
- declaratia 100 trimestriala privind obligatiile de plata la bugetul de stat;
- declaratia 101 anuala privind impozitul pe profit;
- declaratia 112 declaratie lunara privind obligatiile de plata a contributiilor sociale,a impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate;
- declaratia 300 lunara sau trimestriala decont de taxa pe valoarea adaugata;
- declaratia 390 lunara privind achizitiile si livrarile intracomunitare;
- declaratia 392 A anuala privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate in anul precedent ;
- declaratia 392 B anuala privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate in anul precedent;
- declaratia 394 semestriala privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national;

In cazul in care societatea are salariati exista obligativitatea depunerii centralizatorului fiselor fiscale pana la data de 28 februarie a anului urmator pentru anul incheiat.

De asemenea, in termen de 150 zile calendaristice ale anului urmator se depun situatiile financiare anuale pentru anul incheiat.

Registre obligatorii.

-Registrul unic de control
-Registrul de evidenta fiscala pentru platitorii de impozit pe profit
-Registrul jurnal
-Registrul inventar
-Cartea mare

sursa:

Asociatia Profesionala a Economistilor si Contabililor din Romania
www.apec-romania.ro


Citeste mai mult: http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_25085/Ghid-util-pentru-infiintarea-unui-SRL.html#ixzz1QevgdV20

luni, 27 iunie 2011

Registrul Operatorilor Intracomunitari


Persoanele impozabile şi persoane juridice neimpozabile, care desfăşoară operaţiuni intracomunitare, că trebuie să solicite organelor fiscale competente înscrierea în Registrul Operatorilor Intracomunitari, înainte de efectuarea respectivelor operaţiuni.

Obligaţie
Operaţiunile intracomunitare pentru care este obligatorie înscrierea în Registrul Operatorilor Intracomunitari sunt:
- livrări intracomunitare de bunuri care au locul în România şi care sunt scutite de taxă potrivit prevederilor art. 143 alin. (2) lit. a) şi d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (CF);
- livrări ulterioare de bunuri efectuate în cadrul unei operaţiuni triunghiulare care se declară drept livrări intracomunitare cu cod T în România; 
- prestări de servicii intracomunitare efectuate de persoane impozabile stabilite în România în beneficiul unor persoane impozabile stabilite în Comunitate, altele decât cele scutite de taxă pe valoarea adăugată (TVA) în statul membru în care acestea sunt impozabile;
- achiziţii intracomunitare de bunuri taxabile care au locul în România;
- achiziţii intracomunitare de servicii, efectuate de persoane impozabile stabilite în Comunitate în beneficiul unor persoane impozabile stabilite în România.
Procedura înscrierii în Registrul Operatorilor Intracomunitari
În vederea înscrierii în Registrul Operatorilor Intracomunitari, contribuabilii trebuie să completeze şi să depună, la organul fiscal competent, formularul (095) „Cerere de înregistrare în/radiere din Registrul operatorilor intracomunitari” şi certificatele de cazier judiciar eliberate de autoritatea competentă din România ale tuturor asociaţilor, cu excepţia societăţilor pe acţiuni, şi ale administratorilor.
Important! În cazul persoanelor impozabile care au sediul activităţii economice în România, prin asociaţi şi administratori se înţelege numai asociaţii şi administratorii societăţilor comerciale reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul societăţilor pe acţiuni, inclusiv a celor în comandită pe acţiuni, care au sediul activităţii economice în România, în vederea înscrierii în Registrul Operatorilor Intracomunitari, se va prezenta cazierul judiciar al administratorilor, nu şi al asociaţilor.
Instituţiile publice, astfel cum sunt prevăzute de Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte persoane impozabile stabilite sau nestabilite în România, care nu sunt constituite în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu au obligaţia prezentării cazierului judiciar în vederea înscrierii în Registrul Operatorilor Intracomunitari.
În cazul în care, în certificatele de cazier judiciar este înscrisă punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de oricare dintre asociaţi sau administratori, contribuabilii trebuie să prezinte documente, eliberate de organele de urmărire penală, din care să rezulte dacă acţiunea penală este sau nu este în legătură cu operaţiunile intracomunitare menţionate mai sus.   
Atunci când în certificatele de cazier judiciar sunt înscrise infracţiuni, contribuabilii vor prezenta copiile legalizate ale hotărârilor judecătoreşti prin care au fost stabilite respectivele infracţiuni, precum şi documentul emis de serviciul/compartimentul juridic din cadrul direcţiei finanţelor publice coordonatoare a organului fiscal competent, sau, după caz, din cadrul ANAF, în cazul marilor contribuabili, din care să rezulte dacă infracţiunea este sau nu în legătură cu operaţiunile menţionate mai sus.
Atenţie! Persoanele fizice care solicită înscrierea în Registrul Operatorilor Intracomunitari depun certificatul de cazier judiciar propriu.
Obligativitatea înscrierii în Registrul Operatorilor Intracomunitari
Persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile au obligaţia înscrierii în Registrul Operatorilor Intracomunitari, astfel:
- la data solicitării înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor impozabile şi persoanelor juridice neimpozabile, potrivit art. 153 sau 153 indice 1 din CF, dacă intenţionează să efectueze una sau mai multe operaţiuni intracomunitare menţionate mai sus;
- înainte de efectuarea operaţiunilor intracomunitare, de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 153 şi 153 indice 1 din CF.
Important! Contribuabilii care solicită înscrierea în Registrul Operatorilor Intracomunitari la data înregistrării în scopuri de TVA trebuie să depună, la organul fiscal competent, cererea de înscriere odată cu „Cererea de eliberare a certificatului de înregistrare în scopuri de TVA pentru comercianţii care se înregistrează în scopuri de TVA de la înfiinţare” sau, după caz, cu declaraţiile de înregistrare fiscală/ de menţiuni prin care se solicită înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 sau 153 indice 1 din CF.
Cererea de înregistrare în Registrul Operatorilor Intracomunitari se depune la registratura organului fiscal competent sau prin poştă, cu confirmare de primire.
În cazul contribuabililor care solicită înscrierea în registru la înregistrarea în scopuri de TVA, soluţionarea cererii se efectuează în termen de 10 zile calendaristice.
În situaţia persoanelor impozabile pentru care legea prevede că înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 153 din CF devine valabilă cu data de 1 a lunii următoare depunerii cererii de înregistrare, înscrierea în Registrul Operatorilor Intracomunitari operează cu data comunicării deciziei, dar nu înainte de data înregistrării în scopuri de TVA.
Pentru contribuabilii înregistraţi deja în scopuri de TVA şi care solicită înscrierea în Registrul Operatorilor Intracomunitari, procedura de aprobare/respingere a cererii de înscriere se aplică de îndată de către organul fiscal competent.
De reţinut! Persoanele care nu figurează în Registrul Operatorilor Intracomunitari nu au un cod valabil de TVA pentru operaţiuni intracomunitare, chiar dacă acestea sunt înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 şi 153 indice 1 din CF. Începând cu data de 1 august 2010, pentru realizarea schimbului de informaţii în domeniul taxei pe valoarea adăugată cu statele membre ale Uniunii Europene, sunt utilizate informaţiile din Registrul Operatorilor Intracomunitari.
În Registrul Operatorilor Intracomunitari nu se înscriu:
- persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA;
- persoanele impozabile care au ca asociat sau administrator o persoană împotriva căreia s-a pus în mişcare o acţiune penală şi/sau au înscrise în cazierul judiciar infracţiuni în legătură cu operaţiuni intracomunitare.
Important! Persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile care efectuează achiziţii intracomunitare ce nu depăşesc plafonul de 10.000 euro la cursul din data aderării nu au obligaţia înregistrării în scopuri de TVA, conform art. 153 indice 1 din CF, şi nici în Registrul Operatorilor Intracomunitari.
Radierea din Registrul Operatorilor Intracomunitari
Radierea din Registrul Operatorilor Intracomunitari se face prin decizie emisă de organul fiscal competent, la cererea persoanelor impozabile sau din oficiu în următoarele cazuri:
- persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile figurează în lista contribuabililor declaraţi inactivi potrivit legii;
- persoanele impozabile se află în inactivitate temporară, înscrisă în Registrul Comerţului;
- persoanele impozabile înregistrate conform art. 153 sau 153 indice1 din CF, în anul următor înscrierii în registru nu au mai efectuat operaţiuni intracomunitare de natura celor prevăzute la art. 158 indice 2 alin. (1) din CF;
- persoanele înregistrate în scopuri de TVA solicită anularea înregistrării în scopuri de TVA, potrivit legii;
- persoanele impozabile au ca asociat sau administrator o persoană împotriva căreia s-a pus în mişcare acţiunea penală în legătură cu operaţiuni intracomunitare.   

Contravenţii şi sancţiuni   
Efectuarea de operaţiuni intracomunitare de către persoanele care au obligaţia înscrierii în Registrul Operatorilor Intracomunitari fără a fi înscrise, conform legii, în acest registru, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 5.000 lei, potrivit prevederilor art. 219 indice 2 din Codul de Procedură Fiscală.
*
Baza legală: art. 158 indice 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, punctul 81 indice 1 din Hotărârea Guvernului României nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal; Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.101/2010 privind aprobarea Procedurii de organizare şi funcţionare a Registrului operatorilor intracomunitari, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare.
 sursa:www.finantevalcea.ro 

Taxarea inversă pentru cereale şi plante tehnice


Principalele aspecte ale tratamentului fiscal aplicabil în cazul taxării inverse pentru cereale şi plante tehnice.

Aplicabilitate
Operaţiunile pentru care se aplică taxarea inversă sunt:
- livrarea de deşeuri şi materii prime secundare rezultate din valorificarea acestora, astfel cum sunt definite de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile, republicată, cu modificările ulterioare;
- livrarea de masă lemnoasă şi materiale lemnoase, astfel cum sunt definite prin Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare;
- livrarea de bunuri din următoarele categorii de cereale şi plante tehnice - precizate în Nomenclatura combinată stabilită prin Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful Vamal Comun: grâu dur, alac (Triticum spelta), destinat însămânţării, grâu comun destinat însămânţării, alt alac (Triticum spelta) şi grâu comun, nedestinate însămânţării, secară, orz, porumb, boabe de soia, chiar sfărâmate, seminţe de rapiţă sau de rapiţă sălbatică, seminţe de floarea-soarelui, chiar sfărâmate şi sfeclă de zahăr;
Important! Taxarea inversă pentru cereale şi plante tehnice se aplică până la data de 31 mai 2013 inclusiv.
- transferul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, astfel cum sunt definite la art. 3 din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii şi de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului, transferabile în conformitate cu art. 12 din directivă, precum şi transferul altor unităţi care pot fi utilizate de operatori în conformitate cu aceeaşi directivă.

Procedura de aplicare a măsurilor de simplificare
Prevederile referitoare la măsurile de simplificare se aplică numai pentru livrările de bunuri/prestările de servicii în interiorul ţării.
Pe facturile emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii pentru care se aplică măsurile de simplificare, furnizorii/prestatorii nu vor înscrie taxa colectată aferentă.
Atenţie! Condiţia obligatorie pentru aplicarea taxării inverse este ca atât furnizorul, cât şi beneficiarul să fie înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 153 din CF.
Beneficiarii vor determina taxa aferentă, care se va evidenţia în decontul de TVA atât ca taxă colectată, cât şi ca taxă deductibilă. Beneficiarii au drept de deducere a taxei în limitele şi în condiţiile stabilite la art. 145 - 147 indice 1 din CF.
În cazul livrărilor de bunuri pentru care se aplică măsurile de simplificare prevăzute la art. 160 alin. (2) din CF, inclusiv pentru avansurile încasate, furnizorii emit facturi fără taxă şi înscriu în aceste facturi o menţiune referitoare la faptul că au aplicat taxarea inversă. Taxa se calculează de către beneficiar şi se înscrie în facturi şi în jurnalul pentru cumpărări, fiind preluată atât ca taxă colectată, cât şi ca taxă deductibilă în decontul de taxă. Din punct de vedere contabil, beneficiarul va efectua în cursul perioadei fiscale înregistrarea 4426 = 4427 cu suma taxei aferente.
Înregistrarea taxei de către cumpărător atât ca taxă colectată, cât şi ca taxă deductibilă în decontul de taxă este denumită autolichidarea taxei pe valoarea adăugată. Colectarea taxei pe valoarea adăugată la nivelul taxei deductibile este asimilată cu plata taxei către furnizor/prestator.
Important! Persoanele impozabile cu regim mixt care sunt beneficiari ai unor achiziţii supuse taxării inverse, conform art. 160 din CF, vor deduce taxa în decontul de taxă în limitele şi în condiţiile stabilite la art. 145, 145 indice 1, 146, 147 şi 147 indice 1 din CF.
Taxarea inversă pentru cerealele şi plantele tehnice prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 49/2011 se aplică numai pentru livrările a căror exigibilitate de taxă, determinată potrivit art. 134 indice 2 din CF, intervine începând cu data de 31 mai 2011, respectiv numai pentru livrările realizate începând cu data de 31 mai 2011, precum şi pentru facturile parţiale şi/sau de avansuri emise începând cu această dată. În situaţia în care livrările au avut loc înainte de data de 31 mai 2011, dar facturile aferente acestor livrări au fost emise după această dată, se aplică regimul normal de taxare.
Atenţie! Pct. 2 alin. (8) din normele metodologice date în aplicarea prevederilor de mai sus reglementează situaţia în care o societate care comercializează cereale sau plante tehnice de natura celor menţionate în Ordonanţa Guvernului nr. 49/2011, a emis facturi parţiale şi/sau de avansuri anterior datei intrării în vigoare a acestui act normativ, respectiv 31 mai 2011, dar livrarea bunurilor are loc după această dată. În această situaţie la regularizarea facturilor parţiale şi/sau de avansuri emise anterior datei de 31 mai 2011 se va menţine regimul aplicat la data exigibilităţii de taxă, respectiv regimul normal de taxă, furnizorul fiind obligat să aplice taxarea inversă numai pentru diferenţa dintre valoarea livrării şi sumele facturate anterior datei de 31 mai 2011. Măsuri întreprinse în situaţia neaplicării taxării inverse conform art. 160 din CF.
În cazul neaplicării taxării inverse prevăzute de lege organele de inspecţie fiscală vor dispune măsuri pentru obligarea furnizorilor/prestatorilor şi a beneficiarilor la corectarea operaţiunilor şi aplicarea taxării inverse.
În cadrul inspecţiei fiscale la beneficiarii operaţiunilor, organele de inspecţie fiscală vor avea în vedere că beneficiarul avea obligaţia să colecteze TVA la momentul exigibilităţii operaţiunii, concomitent cu exercitarea dreptului de deducere.
*
Baza legală: art. 160 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pct. 82 din Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 49 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi a altor prevederi financiar-fiscale.
 sursa: www.finantevalcea.ro 

joi, 23 iunie 2011

Obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice.

Ordonanta de urgenta nr. 28/1999 
din 25/03/1999
Versiune actualizata la data de 03/09/2007 
- A se vedea art. V pct. 1 din O.G. nr. 47/2007, care prevede ca in titlul si in cuprinsul ordonantei de urgenta, sintagma "agenti economici" se inlocuieste cu sintagma "operatori economici".

Art. 1. - (1) Operatorii economici care efectueaza livrari de bunuri cu amanuntul, precum si prestari de servicii direct catre populatie sunt obligati sa utilizeze aparate de marcat electronice fiscale.
(2) Operatorii economici prevazuti la alin. (1), denumiti in continuare utilizatori, au obligatia sa emita bonuri fiscale cu aparate de marcat electronice fiscale si sa le predea clientilor. La solicitarea clientilor, utilizatorii vor elibera acestora si factura fiscala.
(3) Aparatele de marcat electronice fiscale sunt livrate prin distribuitori autorizati. In sensul prezentei ordonante de urgenta, prin distribuitor autorizat se intelege agentul economic pe numele caruia a fost eliberat avizul prevazut la art. 5 alin. (2). Distribuitorul autorizat are dreptul de a comercializa aparatele de marcat electronice fiscale, inclusiv produsele complementare acestora, pentru care a obtinut avizul, precum si obligatia sa asigure service la aceste aparate atat in mod direct, cat si prin alti operatori economici acreditati de catre acesta, denumiti in continuare unitati acreditate pentru comercializare si/sau service. Distribuitor autorizat nu poate fi decat producatorul sau importatorul aparatului respectiv. In situatia defectarii aparatelor de marcat electronice fiscale utilizatorii sunt obligati ca in momentul constatarii defectiunii sa anunte distribuitorul autorizat care a livrat aparatul sau, dupa caz, unitatea de service acreditata a acestui distribuitor autorizat.*
(4) Pana la repunerea in functiune a aparatelor de marcat electronice fiscale, operatorii economici utilizatori sunt obligati sa inregistreze intr-un registru, special intocmit in acest sens, toate operatiunile efectuate si sa emita facturi fiscale pentru respectivele operatiuni, la cererea clientului.
__________
*Alineatul (3) a fost modificat prin art. IX pct. 1 din O.G. nr. 28/2006.

Art. 2. - Se excepteaza de la prevederile art. 1 alin. (1): 
a) comertul ocazional cu produse agricole efectuat de producatorii agricoli individuali in piete, targuri, oboare sau alte locuri publice autorizate, livrarile de bunuri efectuate prin automatele comerciale, serviciile de parcari auto a caror contravaloare se incaseaza prin automate, precum si activitatile de jocuri de noroc desfasurate cu mijloace tehnice de joc ce functioneaza pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede;*
b) serviciile de alimentatie publica efectuate in mijloace de transport public de calatori;
c) Abrogat;*
d) vanzarea de ziare si reviste prin distribuitori specializati;
e) transportul public de calatori pe baza de bilete sau abonamente tiparite conform legii, precum si cu metroul;
f) activitatile pentru care incasarile se realizeaza pe baza de bonuri cu valoare fixa tiparite conform legii bilete de acces la spectacole, muzee, expozitii, targuri si oboare, gradini zoologice si gradini botanice, biblioteci, locuri de parcare pentru autovehicule, bilete de participare la jocuri de noroc si altele similare;
g) activitatile de asigurari si ale caselor de pensii, precum si activitatile de intermedieri financiare, inclusiv activitatile auxiliare acestora. Nu sunt exceptate activitatile de schimb valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice, altele decat operatiunile efectuate de punctele de schimb valutar din incinta institutiilor de credit, apartinand acestor institutii, precum si cele efectuate prin intermediul automatelor de schimb valutar;*
h) activitatile desfasurate ca profesii libere sub toate formele de organizare care nu implica crearea unei societati comerciale;*
i) vanzarea obiectelor de cult si serviciile religioase prestate de institutiile de cult;
j) Abrogat.*
k) comertul cu amanuntul prin comis-voiajori, precum si prin corespondenta, cu exceptia livrarilor de bunuri la domiciliu efectuate de magazine si unitatile de alimentatie publica, pe baza de comanda;*
l) serviciile de instalatii, reparatii si intretinere a bunurilor, efectuate la domiciliul clientului;
m) vanzarea pachetelor de servicii turistice sau de componente ale acestora de catre agentiile de turism, definite potrivit legii;
n) furnizarea la domiciliul clientului a energiei electrice si termice, a gazelor naturale, a apei, a serviciilor de telefonie, inclusiv de telefonie mobila, de posta si curier, de salubritate, de televiziune, inclusiv prin cablu, de Internet;
o) efectuarea lucrarilor de constructii, reparatii, amenajari si intretinere de locuinte;
p) serviciile medicale cu plata prestate la domiciliul sau la locul de munca al clientului;
r) Abrogat.*
s) Abrogat.*
__________
*Litera g) a fost modificata prin art. IX pct. 2 din O.G. nr. 28/2006.
- Litera c) a fost abrogata prin art. 16 din O.U.G. nr. 12/2006.
- Literele a), h) si k) au fost modificate prin art. V pct. 1 din O.G. nr. 47/2007.
- Literele j), r) si s) au fost abrogate prin art. V pct. 2 din O.G. nr. 47/2007.

Art. 3. - (1) In sensul dispozitiilor art. 1 alin. (1), aparate de marcat electronice fiscale sunt: casele de marcat, precum si alte sisteme ce includ dispozitive cu functii de case de marcat, care inglobeaza constructiv un modul fiscal, prin intermediul caruia controleaza memoria fiscala, dispozitivul de imprimare si afisajul client.
(2) Aparatele de marcat electronice fiscale trebuie sa indeplineasca cumulativ cel putin urmatoarele functii esentiale:
a) conservarea datelor prin acumulari progresive;
b) imprimarea si emiterea de: bonuri fiscale, role jurnal, rapoarte fiscale de inchidere zilnica, rapoarte fiscale periodice;
c) inregistrarea in memoria fiscala a datelor de sinteza cu caracter fiscal provenite din rapoartele fiscale de inchidere zilnica si a oricaror modificari de parametri care afecteaza interpretarea datelor stocate si evenimente care afecteaza continuitatea inregistrarii datelor;
d) blocarea automata a functionarii aparatului, cand sunt inactive memoria fiscala, dispozitivul de imprimare sau afisajul client;
e) asigurarea continuitatii functionarii si inregistrarii datelor, coerentei structurii de date si a documentelor emise, precum si asigurarea procedurilor de recuperare din stari de eroare generate de manipulari gresite sau de erori de sistem.
(3) Memoria fiscala este un dispozitiv unic inscriptibil din modulul fiscal, care trebuie sa permita obligatoriu acumulari progresive ale datelor fara ca acestea sa poata fi modificate sau sterse, precum si conservarea in timp a acestora pe o perioada de minimum 10 ani.
(4) In memoria fiscala se vor stoca urmatoarele date: denumirea si codul fiscal al emitentului, adresa de la locul de instalare a aparatului, logotipul si seria fiscala ale aparatului, precum si datele prevazute la alin. (2) lit. c).
(5) Aparatele de marcat electronice fiscale vor fi sigilate prin aplicarea unui sigiliu fiscal de catre persoane autorizate in acest scop de Ministerul Finantelor Publice.

Art. 4.
 - (1) Bonul fiscal este documentul emis de aparatul de marcat electronic fiscal, care trebuie sa cuprinda cel putin: denumirea si codul fiscal ale agentului economic emitent; adresa de la locul de instalare a aparatului de marcat electronic fiscal; logotipul si seria fiscala ale aparatului; numarul de ordine; data si ora emiterii; denumirea fiecarui bun livrat sau serviciu prestat; pretul sau tariful unitar; cantitatea; valoarea pe fiecare operatiune, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, cu indicarea cotei de taxa; valoarea totala a bonului, inclusiv taxa pe valoarea adaugata; valoarea totala a taxei pe valoarea adaugata pe cote de taxa, cu indicarea nivelului de cota; valoarea totala a operatiunilor scutite de taxa pe valoarea adaugata, precum si valoarea altor taxe care nu se cuprind in baza de impozitare a taxei pe valoarea adaugata, daca este cazul.
(2) Rola-jurnal este documentul pe care se inscriu toate datele din bonurile fiscale si se pastreaza in arhiva operatorilor economici timp de 2 ani de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia a fost intocmit.
(3) Raportul fiscal de inchidere zilnica este documentul care contine: denumirea si codul fiscal ale agentului economic emitent; adresa de la locul de instalare a aparatului de marcat electronic fiscal; logotipul si seria fiscala ale aparatului; numarul de ordine numerotat progresiv; data si ora emiterii; numarul bonurilor emise in ziua respectiva; valoarea totala a operatiunilor efectuate si totalul taxei pe valoarea adaugata, cu precizarea nivelului cotei, valoarea totala a operatiunilor scutite de taxa pe valoarea adaugata, precum si valoarea taxelor care nu se cuprind in baza de impozitare a taxei pe valoarea adaugata.
(4) Registrul special prevazut la art. 1 alin. (4) si raportul fiscal de inchidere zilnica sunt documente avute in vedere de catre organele fiscale cu ocazia verificarii veniturilor care stau la baza determinarii impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat. Registrul special prevazut la art. 1 alin. (4) se arhiveaza si se pastreaza pe o perioada de 10 ani, iar raportul fiscal de inchidere zilnica, pe o perioada de 5 ani.
(5) Operatorii economici care utilizeaza aparate de marcat electronice fiscale, la umplerea memoriei fiscale, atunci cand aceasta trebuie inlocuita ca urmare a defectarii, ori cand nu mai poate fi folosita de catre utilizatori din diverse motive, precum si in cazul in care acestia isi inceteaza activitatea, sunt obligati ca, dupa citirea memoriei si preluarea rolei pe care sunt inregistrate datele din aceasta de catre organul fiscal teritorial, sa predea memoria fiscala spre pastrare si arhivare directiilor generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz. Pastrarea si arhivarea memoriilor fiscale se asigura pentru o perioada de minimum 10 ani.
(6) Utilizatorii de aparate de marcat electronice fiscale sunt obligati:
a) sa foloseasca numai consumabile de tipul si cu caracteristicile tehnice prevazute in manualul de utilizare a aparatului respectiv;
b) sa foloseasca numai consumabile care asigura mentinerea lizibilitatii datelor pe perioada de arhivare prevazuta de prezenta ordonanta de urgenta;
c) sa solicite distribuitorului autorizat de la care a cumparat aparatul sau unitatii acreditate de catre acesta completarea manualului de utilizare cu informatii privind tipul si caracteristicile tehnice ale consumabilelor, daca manualul de utilizare a aparatului respectiv nu contine astfel de informatii;
d) sa incheie cu furnizorii consumabilelor contracte ferme continand clauze de livrare numai a consumabilelor de tipul si cu caracteristicile tehnice prevazute in manualul de utilizare, care sa asigure mentinerea lizibilitatii datelor pe perioada de arhivare prevazuta de prezenta ordonanta de urgenta, precum si clauze privind daunele la care sunt indreptatiti utilizatorii in cazul nerespectarii clauzelor contractuale de catre furnizori;
e) sa inregistreze banii personali detinuti de angajati si/sau de administratorul unitatii intr-un registru special intocmit in acest sens si sa introduca, la inceputul fiecarei zile, in aparatele de marcat electronice fiscale soldul initial reprezentand monedele/bancnotele divizionare necesare pentru a da restul clientului.*
(7) Distribuitorii autorizati sunt obligati ca, in mod direct sau prin unitatile acreditate de catre acestia, sa completeze, la cererea utilizatorilor, manualul de utilizare cu informatii privind tipul si caracteristicile tehnice ale consumabilelor, daca manualul de utilizare a aparatului respectiv nu contine astfel de informatii.
(8) Furnizorii consumabilelor destinate aparatelor de marcat electronice fiscale, operatori economici producatori, importatori sau comercianti, sunt obligati sa livreze utilizatorilor numai consumabilele prevazute in contractele ferme incheiate conform alin. (6) lit. d).
(9) Utilizatorii si furnizorii consumabilelor raspund solidar pentru nerespectarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta referitoare la tipul si caracteristicile tehnice ale consumabilelor folosite si, respectiv, furnizate, precum si la conditia privind mentinerea lizibilitatii datelor pe perioada de arhivare stabilita.
(10) Abrogat.*



Art. 5. - (1) In vederea avizarii modelelor de aparate de marcat electronice fiscale, autorizarii distribuitorilor si inregistrarii unitatilor de distributie si/sau service acreditate de catre acestia se constituie, sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice, Comisia de avizare a distribuitorilor si a aparatelor de marcat electronice fiscale.
(2) Comercializarea sau utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale pe teritoriul Romaniei este permisa numai daca pentru respectivele aparate s-a obtinut avizul comisiei prevazute la alin. (1) si in conditiile stipulate in acest aviz.
(3) Aparatele de marcat electronice fiscale trebuie sa fie dotate de catre distribuitor cu manual de utilizare a acestora, precum si cu o brosura cu pagini numerotate, care contine evolutia exploatarii aparatului, denumita carte de interventii. Utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale sunt obligati sa pastreze cartea de interventii, iar impreuna cu unitatile de service acreditate raspund de completarea si de actualizarea acesteia cu datele referitoare la identitatea utilizatorului si la interventiile service efectuate.
(4) Sunt admisi la procedura de avizare numai operatorii economici care comercializeaza aparate de marcat electronice fiscale ce se incadreaza in prevederile art. 3, asigura service pentru perioada de garantie, post garantie si piese de schimb.
(5) Distribuitorii autorizati prin unitatile de service acreditate sunt obligati sa asigure, in termen de maximum 72 de ore de la solicitarea utilizatorului, instalarea aparatului nou, precum si inlocuirea memoriei fiscale defecte ori a carei capacitate de stocare a fost epuizata.

Art. 6.
 - Obligatia operatorilor economici prevazuti la art. 1 de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale ia nastere de la data inceperii activitatilor comerciale desfasurate in fiecare locatie.*
__________
*Articolul a fost modificat prin art. V pct. 5 din O.G. nr. 47/2007.

Art. 7. - Abrogat.*
__________
*Articolul a fost abrogat prin art. V pct. 6 din O.G. nr. 47/2007.

Art. 8. - (1) Distribuitorii autorizati care inceteaza activitatea de comercializare a aparatelor de marcat electronice fiscale, precum si cei carora li s-a retras avizul de distributie si utilizare a aparatelor de marcat electronice fiscale raman raspunzatori in continuare pentru obligatiile ce le revin conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta, pentru aparatele livrate.
(2) In cazul in care utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale isi inceteaza activitatea, precum si in cazul aparatelor de marcat electronice fiscale confiscate potrivit legii ori preluate spre valorificare de societatile bancare ca urmare a neachitarii imprumutului contractat pentru achizitionarea acestor aparate, valorificarea lor se va realiza numai prin distribuitorii autorizati.

Art. 9.
 - (1) Clientii vor solicita si vor pastra bonurile fiscale asupra lor pana la parasirea unitatii de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor in vederea prezentarii lor la un eventual control, pentru justificarea provenientei acestora.
(2) Utilizatorii sunt obligati sa afiseze la loc vizibil anunturi de atentionare a clientilor cu privire la obligatia acestora de a respecta dispozitiile prevazute la alin. (1).

Art. 10.
 - Constituie contraventii urmatoarele fapte daca, potrivit legii penale, nu sunt considerate infractiuni:
a) comercializarea de catre operatorii economici a aparatelor de marcat electronice fiscale fara avizul Comisiei de avizare a distribuitorilor si a aparatelor de marcat electronice fiscale ori nerespectarea conditiilor stipulate in aviz, altele decat cele definite ca fiind contraventii in prezentul articol;
b) neindeplinirea obligatiei operatorilor economici de a se dota si de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale avizate conform art. 5 alin. (2), la termenele stabilite la art. 6, cu exceptia prevazuta la art. 1 alin. (4), neemiterea bonului fiscal pentru toate bunurile livrate sau serviciile prestate ori emiterea de bonuri cu o valoare inferioara celei reale, precum si nereintroducerea datelor inscrise pe rola jurnal privind tranzactiile efectuate de la ultima inchidere zilnica pana in momentul stergerii memoriei operative;
c) emiterea bonului fiscal continand date eronate sau fara ca acesta sa contina toate datele prevazute la art. 4 alin. (1);*
d) nepredarea bonului fiscal clientului de catre operatorul aparatului de marcat electronic fiscal;
e) neindeplinirea de catre utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a obligatiei de a afisa anunturile de atentionare prevazute la art. 9 alin. (2);
f) neindeplinirea de catre utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a obligatiei de a preda raportul memoriei fiscale, conform dispozitiilor art. 4 alin. (10);
g) nerespectarea de catre utilizatori a obligatiei de a anunta unitatea de service desemnata de distribuitorul autorizat ori, dupa caz, distribuitorul sau reprezentantul acestuia in momentul constatarii defectarii aparatelor de marcat electronice fiscale;
h) incalcarea de catre utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a dispozitiilor art. 4 alin. (6) lit. a)-d), precum si incalcarea de catre furnizorii consumabilelor destinate aparatelor de marcat electronice fiscale a dispozitiilor art. 4 alin. (8);*
h1) nerespectarea de catre utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a obligatiilor prevazute la art. 4 alin. (6) lit. e);*
i) incalcarea de catre distribuitorii autorizati si de catre unitatile acreditate de acestia a dispozitiilor art. 4 alin. (7);
j) nerespectarea obligatiilor ce revin distribuitorilor autorizati, prin unitatile de service acreditate, de a instala aparatul de marcat electronic fiscal nou si de a inlocui memoria fiscala defecta ori a carei capacitate de stocare a fost epuizata, in termenul prevazut la art. 5 alin. (5);
k) nerespectarea de catre distribuitorii autorizati care inceteaza activitatea de comercializare a aparatelor de marcat electronice fiscale, precum si de cei carora li s-a retras avizul de distributie si utilizare a aparatelor de marcat electronice fiscale a obligatiilor ce le revin potrivit prezentei ordonante de urgenta, pentru aparatele livrate;
l) nerespectarea obligatiei de a pastra si arhiva rola jurnal, raportul fiscal de inchidere zilnica si registrul special, prevazut la art. 1 alin. (4);
m) nerespectarea obligatiei de a pastra, de a completa si de a actualiza cartea de interventii prevazuta la art. 5 alin. (3), precum si nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (4);
n) nerespectarea obligatiei de a preda spre pastrare si arhivare memoria fiscala, conform prevederilor art. 4 alin. (5);
o) comercializarea de aparate de marcat electronice fiscale care nu sunt sigilate potrivit dispozitiilor art. 3 alin. (5), nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (2), precum si nerespectarea prevederilor normelor prevazute la art. 15.
__________
*Literele c) si h) au fost modificate prin art. V pct. 7 din O.G. nr. 47/2007.
- Litera h1) a fost introdusa prin art. V pct. 8 din O.G. nr. 47/2007.

Art. 11. - (1) Amenzile pentru contraventiile prevazute la art. 10 se aplica operatorilor economici, cu exceptia celor prevazute la art. 10 lit. d), astfel:
a) faptele prevazute la art. 10 lit. c), e), f), g) si o) se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 4.000 lei;
b) faptele prevazute la art. 10 lit. a), b), h1), i), j), l) si m) se sanctioneaza cu amenda de la 8.000 lei la 40.000 lei;
c) faptele prevazute la art. 10 lit. h), k) si n) se sanctioneaza cu amenda de la 40.000 lei la 100.000 lei.*
(2) Contraventiile prevazute la art. 10 lit. d), aplicabile persoanelor fizice, se sanctioneaza cu amenda de la 800 lei la 4.000 lei.*
(3) Sumele gasite la punctele de vanzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor apartinand operatorilor economici prevazuti la art. 1 alin. (1), care nu pot fi justificate prin datele inscrise in documentele emise cu aparate de marcat electronice fiscale, in registrul special, mentionat la art. 1 alin. (4), ori prin facturi fiscale, dupa caz, sunt considerate fara provenienta si se confisca, facandu-se venit la bugetul de stat. De asemenea, se confisca sumele incasate din livrarea de bunuri ori prestarea de servicii dupa suspendarea activitatii operatorilor economici, potrivit art. 14.
__________
*Alineatele (1) si (2) au fost modificate prin art. V pct. 9 din O.G. nr. 47/2007.

Art. 12. - (1) Constatarea contraventiilor, precum si aplicarea sanctiunilor se fac de catre organele de specialitate din Ministerul Finantelor Publice si din unitatile sale teritoriale, precum si de catre comisarii Garzii Financiare.
(2) Impotriva proceselor-verbale de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii se poate face plangere in conditiile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.*
(3) Prevederile prezentei ordonante de urgenta se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor*).
__________
*) Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 a fost aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
__________
*Alineatul (2) a fost modificat prin art. V pct. 10 din O.G. nr. 47/2007.

Art. 13. - (1) In cazul repetarii faptei prevazute la art. 10 lit. j), o data cu aplicarea amenzii contraventionale organele de control vor propune comisiei prevazute la art. 5 alin. (1) si retragerea avizului eliberat distribuitorului pentru distributia si comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale.
(2) Incalcarea dispozitiilor art. 10 lit. a), referitoare la comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale neavizate de comisia prevazuta la art. 5 alin. (1), atrage si confiscarea incasarilor obtinute de agentul economic din aceasta activitate, sumele facandu-se venit la bugetul de stat.

Art. 14.
 - (1) Neindeplinirea obligatiei operatorilor economici prevazuti la art. 1 de a se dota cu aparate de marcat electronice fiscale la termenele prevazute la art. 6 atrage si suspendarea activitatii unitatii pana la momentul inlaturarii cauzelor care au generat aceasta.
(2) Nerespectarea de catre operatorii economici a prevederilor art. 10 lit. b), referitoare la neutilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale, neemiterea bonurilor fiscale pentru toate bunurile livrate sau serviciile prestate, emiterea de bonuri cu o valoare inferioara celei reale si nereintroducerea datelor inscrise pe rola-jurnal privind tranzactiile efectuate de la ultima inchidere zilnica pana in momentul stergerii memoriei operative, atrage si suspendarea activitatii unitatii pe o perioada de 3 luni.
Art. 15. - In termen de 60 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Ministerul Finantelor Publice va elabora norme metodologice de aplicare care se vor aproba prin hotarare a Guvernului.

NOTA:
Reproducem mai jos art. XII din sectiunea a 7-a a cap. II din Ordonanta Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor masuri financiare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 803 din 31 august 2004, aprobata cu modificari prin Legea nr. 507/2004, care nu este incorporat in textul republicat al Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999:
"Art. XII. - Prezenta sectiune intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2005, cu exceptia prevederilor art. X pct. 2 referitoare la art. 2 lit. t), care intra in vigoare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante."
(Conform art. XXXX, ordonanta a intrat in vigoare la 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.)

sursa:

Citeste mai mult: http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_9793/p_1/OUG-nr-28-1999-privind-obligatia-operatorilor-economici-de-a-utiliza-aparate-de-marcat-electronice-fiscale-actualizata-la-3092007.html#ixzz1Q4hUghnA


*Litera e) de la alin. (6) a fost introdusa prin art. V pct. 3 din O.G. nr. 47/2007.
- Alineatul (10) a fost abrogat prin art. V pct. 4 din O.G. nr. 47/2007. 

marți, 21 iunie 2011

Limitarea dreptului de deducere a TVA la achiziţia unor vehicule


Societatile care achiziţionează vehicule rutiere motorizate destinate exclusiv pentru transportul rutier de persoane, cu o greutate maximă autorizată care să nu depăşească 3.500 kg şi care să nu aibă mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând şi scaunul şoferului, că, până la 31 decembrie 2011, este nedeductibilă taxa pe valoarea adăugată (TVA) aferentă achiziţiilor acestor vehicule precum şi taxa aferentă achiziţiilor de combustibil destinat utilizării pentru vehiculele care au aceleaşi caracteristici, aflate în proprietatea sau în folosinţa persoanei impozabile.

Definiţie
Prin achiziţie de vehicule se înţelege cumpărarea unui vehicul din România, importul sau achiziţia intracomunitară a vehiculului.

Excepţii de la limitarea dreptului de deducere
Sunt exceptate de la limitarea dreptului de deducere următoarele vehicule:
vehiculele utilizate exclusiv pentru intervenţie, reparaţii, pază şi protecţie, curierat, transport de personal la şi de la locul de desfăşurare a activităţii, precum şi vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele utilizate de agenţi de vânzări şi de agenţi de recrutare a forţei de muncă;
Punctul 45 indice 1 din Normele metodologice date în aplicarea prevederilor art. 145 indice 1 din Codul Fiscal (CF), aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, modificată şi completată, prezintă principalele caracteristici pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele pentru a face obiectul excepţiei amintite mai sus, şi anume: vehiculele utilizate exclusiv pentru reparaţii şi/sau intervenţie prezintă vehiculele care pot fi înzestrate sau nu cu echipamente tehnice specifice, ce deservesc personalul specializat în vederea reparării bunurilor, precum şi cele utilizate pentru deplasarea în acţiuni de intervenţie.
Vehiculele utilizate exclusiv pentru pază şi protecţie sunt vehiculele utilizate în vederea asigurării siguranţei obiectivelor, bunurilor şi valorilor împotriva oricăror acţiuni ilicite care lezează dreptul de proprietate.
Vehiculele utilizate exclusiv pentru curierat reprezintă vehiculele care servesc la primirea, transportul şi distribuirea scrisorilor, coletelor şi pachetelor;
Vehiculele utilizate exclusiv drept care de reportaj reprezintă vehiculele rutiere special amenajate pentru a găzdui tehnica specifică pentru înregistrări audio video sau transmisii complexe video, audio. Vehiculele destinate exclusiv utilizării de agenţi de vânzări reprezintă vehiculele utilizate în cadrul activităţii unei persoane impozabile de către angajaţii acesteia care se ocupă în principal cu prospectarea pieţei, desfăşurarea activităţii de merchandising, negocierea condiţiilor de vânzare, derularea vânzării bunurilor, asigurarea de servicii postvânzare şi monitorizarea clienţilor.
Atenţie! Se limitează deductibilitatea taxei la cel mult un vehicul utilizat de fiecare agent de vânzări. În această categorie sunt cuprinse şi vehiculele de test-drive utilizate de dealerii auto.
Vehiculele utilizate exclusiv pentru transportul personalului la şi de la locul de desfăşurare a activităţii reprezintă vehiculele utilizate de angajator pentru transportul angajaţilor în scopul desfăşurării activităţii economice la şi de la reşedinţa acestora/locul convenit de comun acord la sediul angajatorului sau la şi de la sediul angajatorului la locul în care se desfăşoară efectiv activitatea ori la şi de la reşedinţa angajaţilor/locul convenit de comun acord la locul de desfăşurare a activităţii, atunci când există dificultăţi evidente de a găsi alte mijloace de transport şi există un acord colectiv între angajator şi angajaţi prin care angajatorul se obligă să asigure gratuit acest transport.
Vehiculele utilizate exclusiv de agenţi de recrutare a forţei de muncă sunt vehiculele utilizate în cadrul activităţii agenţiilor de plasare a forţei de muncă de către personalul care se ocupă în principal cu recrutarea şi plasarea forţei de muncă. Se limitează deductibilitatea taxei la cel mult un vehicul utilizat de fiecare agent de recrutare a forţei de muncă.
vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru activitatea de taxi;
vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plată, inclusiv pentru închirierea către alte persoane, instruirea de către şcolile de şoferi, transmiterea folosinţei în cadrul unui contract de leasing financiar sau operaţional;
Important! Prin vehicule utilizate pentru prestarea de servicii cu plată se înţelege vehiculele care contribuie în mod esenţial la prestarea directă a serviciilor cu plată şi fără de care serviciile nu pot fi efectuate.
vehiculele utilizate în scop comercial, respectiv în vederea revânzării.
Atenţie! Prevederile privind limitarea dreptului de deducere a taxei nu se aplică pentru avansurile care au fost achitate înainte de data de 1 mai 2009 pentru valoarea totală sau parţială a vehiculelor rutiere motorizate, dacă livrarea acestora intervine după data de 1 mai 2009 inclusiv.
*
Baza legală: art. 145 indice 1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pct. 145 indice 1 din Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
 sursa:www.finantevalcea.ro 

marți, 14 iunie 2011

Dosar personal pentru fiecare angajat.


HG 500/2011 a impus angajatorului obligatia de  a intocmi un dosar personal pentru fiecare dintre salariati, de a-l pastra in bune conditii la sediu, precum si de a-l prezenta inspectorilor de munca, la solicitarea acestora.
Dosarul personal al salariatului cuprinde cel putin urmatoarele documente:
-actele necesare angajarii, contractul individual de munca, actele aditionale si celelalte acte referitoare la modificarea, suspendarea si incetarea contractelor individuale de munca, acte de studii/certificate de calificare, precum si orice alte documente care certifica legalitatea si corectitudinea completarii in registru.
La solicitarea scrisa a salariatului sau a unui fost salariat angajatorul este obligat sa ii elibereze acestuia:
a) copii ale documentelor existente in dosarul personal;
b) copii ale paginilor din registrul electronic care cuprind inscrierile referitoare la persoana sa si/sau un document care sa ateste activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie si in specialitate, astfel cum rezulta din registrul general de evidenta si din dosarul personal, in termen de cel mult 15 zile de la data solicitarii.
Documentele sunt eliberate in copie certificata de reprezentantul legal al angajatorului sau de persoana imputernicita de angajator pentru conformitate cu originalul.
Registrul electronic si dosarele personale ale fiecarui salariat se vor pastra in conditii care sa asigure securitatea datelor, precum si pastrarea lor indelungata si corespunzatoare, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001. Angajatorul raspunde pentru asigurarea acestor conditii, precum si pentru orice prejudiciu produs salariatului, sau oricarei alte persoane fizice sau juridice, prin incalcarea acestor obligatii.
In masura in care, din motive obiective, angajatorul se afla in imposibilitatea de a elibera documentele prevazute mai sus, salariatul sau fostul salariat poate solicita inspectoratului teritorial de munca din raza caruia angajatorul isi desfasoara activitatea eliberarea unei adeverinte din care sa rezulte elementele continute in registru, astfel cum a fost intocmit si transmis de catre angajator. Inspectoratul teritorial de munca in cauza elibereaza documentul, in baza registrului electronic transmis de angajator, in termen de cel mult 15 zile de la data solicitarii.
ATENTIE! Refuzul de a pune la dispozitie inspectorului de munca dosarul personal al salariatilor poate fi sanctionat cu amenda intre 5000-8000 lei.


sursa:http://www.avocatnet.ro/content/articles?id=24830&utm_source=3479&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter

miercuri, 8 iunie 2011

Procedura şi criteriile pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA prin opţiune



Persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 alin. (1) lit. a) şi c) din CF şi care sunt supuse înmatriculării la Registrul Comerţului trebuie să depună la organele fiscale competente o anexă la declaraţia de menţiuni, care serveşte la evaluarea intenţiei şi a capacităţii persoanelor respective de a desfăşura activităţi economice ce implică operaţiuni taxabile şi/sau scutite de TVA cu drept de deducere, precum şi operaţiuni pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate dacă taxa ar fi deductibilă în cazul în care aceste operaţiuni ar avea locul în România.
Important! Anexa la care facem referire se completează cu ajutorul programului informatic de asistenţă pus la dispoziţie de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi care poate fi descărcat de pe pagina de internet, de la adresa www.anaf.ro (http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Aplicatii/11/Anexa_010/Anexa1_010_30mai2011.pdf.) Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal persoana impozabilă ori în evidenţa căruia este înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe.
Criteriile în funcţie de care se condiţionează înregistrarea în scopuri de TVA prin opţiune sunt:
- persoana impozabilă nu se află în situaţia de a nu desfăşura activităţi economice la sediul social sau la sediile secundare. Pentru a dovedi că persoana impozabilă nu se află în această situaţie, anexa la declaraţia de menţiuni trebuie să fie însoţită de un certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului din care să rezulte fie că persoana impozabilă îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii, pentru activităţile precizate în declaraţia-tip, fie că persoana juridică nu desfăşoară, la sediul social sau la sediile secundare, activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani;
- niciunul dintre administratorii şi/sau asociaţii persoanei impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA prin opţiune şi nici persoana impozabilă însăşi nu au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind cazierul fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Observaţie! Condiţia se referă la administratori, în cazul societăţilor pe acţiuni sau în comandită pe acţiuni înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, la asociaţii care deţin minimum 15% din capitalul social al societăţii comerciale şi la administratori, în cazul altor societăţi comerciale decât cele menţionate, înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  
- criteriul care face obiectul verificării faptice privind existenţa spaţiului destinat sediului social/domiciliului fiscal şi, după caz, sediilor secundare declarate, care să corespundă obiectului de activitate pe care persoana impozabilă intenţionează să o desfăşoare/o desfăşoară;
- criteriile de evaluare aplicate de organele fiscale competente, stabilite în anexa nr. 2 la ordin, punctajul minim necesar fiind de 45 puncte .

Procedura de soluţionare a cererilor de înregistrare în scopuri de TVA
În scopul soluţionării cererilor de înregistrare în scopuri de TVA, organele fiscale vor verifica dacă desfăşurarea activităţii economice are loc la sediul social sau la sediile secundare şi dacă acestea există faptic, dacă administratorii, asociaţii şi persoana impozabilă au fapte înscrise în cazierul fiscal, precum şi criteriile de evaluare referitoare la sediu, societăţi lichidate, societăţi pentru care a fost declanşată procedura insolvenţei, societăţi aflate în inactivitate temporară la Registrul Comerţului, contravenţii, cetăţenia administratorilor, conform instrucţiunilor pentru acordarea punctajului aferent criteriilor de evaluare cuprinse în actul normativ la care facem menţiune în material.
În funcţie de rezultatele analizei efectuate de organele fiscale pentru soluţionarea solicitărilor persoanelor impozabile, se emite Decizia de aprobare sau de respingere a înregistrării în scopuri de TVA în maximum 15 zile lucrătoare de la data depunerii declaraţiei de menţiuni şi se comunică solicitantului conform art. 44 din Codul de Procedură Fiscală.
Acte doveditoare mentionate in Ordin:
1. pentru societate:
- un certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte fie ca persoana impozabila indeplineste conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii, pentru activitatile precizate in declaratia-tip, fie ca persoana juridica nu desfasoara, la sediul social sau la sediile secundare, activitatile declarate, o perioada de maximum 3 ani;
copia documentului din care rezulta detinerea legala a spatiului cu destinatie de sediu social si copii de pe documentele din care rezulta detinerea legala a spatiului/spatiilor cu destinatie de sedii secundare declarate .
2. pentru administratori si/sau asociati:
cazierul fiscal in cazul in care societatea solicita inregistrarea in scopuri de TVA conform art. 153 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal
copii legalizate ale documentelor de identitate ale administratorilor
Nota: *) In cazul societatilor comerciale reglementate de Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, informatiile solicitate prin prezenta anexa se refera:
a) la administratori, in cazul societatilor pe actiuni sau in comandita pe actiuni infiintate in baza Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) la asociatii care detin minimum 15% din capitalul social al societatii comerciale si la administratori, in cazul altor societati comerciale decat cele mentionate la lit. a), infiintate in baza Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 sursa:www.finantevalcea.ro sursa:http://www.conta.ro/forum/topic/43895-firma-noua-inregistrare-ca-platitor-de-tva/

Procedura obţinerii certificatului de atestare fiscală


 Incepând cu 1 iulie 2011, se modifică procedura de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, precum şi modelul şi conţinutul acestuia.

Generalităţi, eliberare
Certificatul de atestare fiscală este documentul care reflectă modul de îndeplinire a obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor venituri datorate bugetului general consolidat al statului.
Certificatul de atestare fiscală se eliberează la solicitarea contribuabililor, la solicitarea altor autorităţi publice sau din oficiu, în situaţia în care se schimbă competenţa de administrare a creanţelor fiscale, ca urmare a schimbării domiciliului fiscal sau a altor situaţii prevăzute de lege.
Eliberarea certificatului de atestare fiscală la solicitarea contribuabililor sau la solicitarea unor autorităţi publice se face pe bază de cerere/adresă de eliberare care se depune la organul fiscal competent.
Cererea/adresa de eliberare a certificatului de atestare fiscală se depune la registratura organului fiscal competent, se comunică prin poştă cu confirmare de primire sau se poate transmite prin mijloace de transmitere la distanţă.
În cazul persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, cererea se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul îşi are domiciliul fiscal, respectiv unde îşi au domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiesc efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu.
În cererea de eliberare a certificatului de atestare fiscală contribuabilii persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere trebuie să menţioneze şi sediul activităţii sau locul unde se desfăşoară efectiv activitatea principală.
Atenţie! Eliberarea certificatului de atestare fiscală este supusă taxelor extrajudiciare de timbru. Fac excepţie certificatele de atestare fiscală eliberate la solicitarea autorităţilor publice sau din oficiu, de organul fiscal.

Verificarea documentelor
Pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală organul fiscal competent verifică: dosarul fiscal al contribuabilului, fişa pentru evidenţa analitică pe plătitori a contribuabilului, existenţa sumelor de restituit/rambursat pentru care nu au fost emise decizii de restituire/rambursare până la data depunerii cererii de eliberare a certificatului, precum şi existenţa deciziilor de rambursare sau a documentaţiei aprobate pentru soluţionarea cererii de restituire pentru care nu au fost emise şi înregistrate în evidenţa fiscală note de compensare/restituire.
În situaţia în care organul fiscal constată că nu au fost depuse de către contribuabil declaraţiile fiscale, termenul de eliberare a certificatului de atestare fiscală se prelungeşte cu perioada cuprinsă între data transmiterii înştiinţării şi data depunerii declaraţiilor fiscale sau data comunicării deciziei de impunere din oficiu.
Important! Certificatul de atestare fiscală cuprinde, obligatoriu, numărul de înregistrare, data eliberării, perioada de utilizare, numele şi prenumele şi semnătura conducătorului organului fiscal emitent.

Alte precizări
Certificatul de atestare fiscală se întocmeşte în două exemplare originale, din care:
- un exemplar se comunică solicitantului sau noului organ fiscal competent;
- un exemplar se păstrează la organul fiscal emitent şi se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.
În situaţia în care contribuabilul doreşte să obţină mai multe exemplare ale certificatului de atestare fiscală trebuie să menţioneze în cerere numărul de exemplare solicitate. In acest caz, taxa extrajudiciară de timbru se plăteşte o singură dată, indiferent de numărul de exemplare solicitate.
În cazul contribuabililor mari şi mijlocii care solicită eliberarea certificatului de atestare fiscală prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, organul fiscal competent emite certificatul şi îl comunică contribuabilului în aceeaşi modalitate. În acest caz, contribuabilul imprimă certificatul de atestare fiscală pe hârtie şi îl prezintă administraţiei finanţelor publice în a cărei rază teritorială acesta îşi are domiciliul fiscal, în vederea certificării pentru conformitate cu originalul, prin semnarea de către conducătorul administraţiei finanţelor publice şi aplicarea ştampilei.
*
Baza legală: Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 2.014/2011 pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396/06.06.2011.
 sursa:www.finantevalcea.ro 

Vrei să lucrezi cu un "altfel" de contabil dar nu ştii de unde să începi?#Camanasof-Velcont

Mi-ar plăcea ca antreprenorii care ne recomandă, să nu se gândească la noi, sau să ne recomande ca o firmă care vinde prestări servcii con...