Va oferim garantia calitatii pentru serviciile oferite:
RESTITUIREA BANILOR
in primele 2 luni, daca sunteti nemultumit.Preluam documentele. Preluam actele contabile de la sediul dumneavoastra, le prelucram si le inapoiem odata cu toate declaratiile fiscale depuse si situatia contabila completa.

Blog dedicat informarii clientilor Velcont.Surse principale: www.avocatnet.ro , www.contabilul.manager.ro , www.fiscalitate.ro , www.portalcontabilitate.ro , www.cabinetexpert.ro , www.anaf.ro ,presa de specialitate diverse surse din televiziune si presa scrisa.Blogul este administrat de Velcont Expertiza Contabila. O firma de prestari servicii contabile.

Faceți căutări pe acest blog

joi, 21 aprilie 2011

Declararea şi plata impozitului pe profit în anul 2011


Profitul impozabil se calculează ca diferenţă între veniturile realizate din orice sursă şi cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri, dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile şi la care se adaugă cheltuielile nedeductibile. La stabilirea profitului impozabil se iau în calcul şi alte elemente similare veniturilor şi cheltuielilor potrivit normelor de aplicare.

Modalităţi de plată a impozitului pe profit
1. Prin sistemul plăţilor anticipate, obligatoriu pentru societăţi comerciale bancare, persoane juridice române, şi sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străine.
Aceşti contribuabili au obligaţia de a declara şi efectua trimestrial plăţi anticipate, în contul impozitului pe profit anual, în sumă de o pătrime din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, actualizat cu indicele de inflaţie.
Potrivit prevederilor Ordinului ministrului Finanţelor Publice nr. 55/2011 privind indicele de inflaţie utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual, indicele de inflaţie pentru anul 2011 este 3,2%.
Prin excepţie, contribuabilii nou-înfiinţaţi sau care la sfârşitul anului fiscal precedent înregistrează pierdere fiscală efectuează plăţi anticipate în contul impozitului pe profit la nivelul sumei rezultate din aplicarea cotei de impozit asupra profitului contabil al perioadei pentru care se efectuează plata anticipată;
2. Plata anuală a impozitului pe profit, sistem de plată practicat de următorii contribuabili:
a) organizaţiile nonprofit;
b) contribuabilii care obţin venituri majoritar din cultura cerealelor şi a plantelor tehnice, pomicultură şi viticultură.
3. Ceilalţi contribuabili care, potrivit legii, datorează impozit pe profit, au obligaţia de a declara şi plăti impozitul pe profit trimestrial, calculat pe baza profitului contabil al perioadei pentru care se efectuează plata.
Începând cu anul 2012, aceşti contribuabili urmează să aplice sistemul plăţilor anticipate prevăzut pentru contribuabilii menţionaţi la pct. 1.
Atenţie! Pentru anul 2011, cu excepţia societăţilor comerciale bancare, persoane juridice române, şi sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străine, ceilalţi contribuabili NU au obligaţia efectuării plăţilor anticipate în contul impozitului anual pe profit, calculate pe baza impozitului pe profit din anul precedent şi a indicelui de inflaţie.
 sursa;www.finantevalcea.ro 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Ai nevoie de documente HR? Află unde le găsești

Nu o dată, mi s-a întâmplat să am nevoie rapid de un model de cerere de concediu pentru evenimente deosebite în familie sau de un model de a...