Blog dedicat informarii clientilor Velcont.Surse principale: www.avocatnet.ro , www.contabilul.manager.ro , www.fiscalitate.ro , www.portalcontabilitate.ro , www.cabinetexpert.ro , www.anaf.ro ,presa de specialitate diverse surse din televiziune si presa scrisa.Blogul este administrat de Velcont Expertiza Contabila. O firma de prestari servicii contabile.

miercuri, 2 martie 2011

Continut dosar recuperare sume de la FNUASS pentru concedii si indemnizatii


Incepand cu certificatele medicale aferente lunii ianuarie 2011 – continutul dosarului pentru recuperarea sumelor de la FNUASS pentru concedii si indemnizatii (dosar de incopciat) – trebuie sa fie urmatorul:
- 1. Cerere “tip” – anexa nr.12 din Ordinul 60/32/2006 cu modificarile si completarile ulterioare (MO nr. 141/24.02.2011)
- 2. Centralizator privind certificatele de concediu medical aferente lunii/lunilor …..-anexa nr. 18 din Ordinul 60/32/2006 cu modificarile si completarile ulterioare – model aici;
- 3. Copie xerox după Declaratia 112 pentru luna/perioada pentru care se solicita restituirea – inregistrata la ANAF;
- 4. Certificat de atestare fiscala emis de ANAF – pentru angajatorii care la luna/perioada anterioara au avut sume de virat « contributii pentru concedii si indemnizatii » ;
- 5. Fişa sintetică la contributia pentru concedii şi indemnizaţii de la ANAF (Cont 439) pentru angajatorii care la luna/perioada anterioara au avut sume de virat « contributii pentru concedii si indemnizatii » ;
- 6. Concediile medicale (exemplarul 2 – roz asezate in dosar in ordine alfabetica) aferente pt luna/perioada pentru care se solicita restituirea ;
Pentru certificatele medicale « in continuare » din luna depunerii se depune si o copie (conform cu originalul, semnatura si stampila platitorului) a certificatelor medicale anterioare (de la initial pana la cel din luna depunerii in cazul celor care nu au fost depuse la Casa de Asigurari de Sanatate locala).
Pentru certificatele medicale pana la decembrie 2010* inclusiv:
1. Cerere “tip” ;
2. Copie xerox după Declaratie (anexele A1, A2), pentru luna/perioada pentru care se solicita restituirea;
3. Fişa sintetică la contributia pentru concedii şi indemnizaţii de la ANAF (Cont 439);
4. Certificat de atestare fiscala emis de ANAF – pentru angajatorii care la luna/perioada anterioara au avut sume de virat « contributii pentru concedii si indemnizatii ».
Nota:
-pentru luna noiembrie 2010 – ultima data a depunerii cererii este 25.03.2011;
-pentru luna decembrie 2010 – ultima data a depunerii cererii este 25.04.2011.

Reglementari generale pe care trebuie sa le aplice toate entitatile, indiferent de profilul de activitate

Legea societatilor comerciale  –  Legea nr. 31/1990  care reglementeaza functionarea entitatilor – indiferent ca sunt SRL-uri, SA-uri sa...