Va oferim garantia calitatii pentru serviciile oferite:
RESTITUIREA BANILOR
in primele 2 luni, daca sunteti nemultumit.Preluam documentele. Preluam actele contabile de la sediul dumneavoastra, le prelucram si le inapoiem odata cu toate declaratiile fiscale depuse si situatia contabila completa.

Blog dedicat informarii clientilor Velcont.Surse principale: www.avocatnet.ro , www.contabilul.manager.ro , www.fiscalitate.ro , www.portalcontabilitate.ro , www.cabinetexpert.ro , www.anaf.ro ,presa de specialitate diverse surse din televiziune si presa scrisa.Blogul este administrat de Velcont Expertiza Contabila. O firma de prestari servicii contabile.

Faceți căutări pe acest blog

luni, 21 februarie 2011

Măsuri de simplificare la aplicarea TVA - taxarea inversă


 contribuabililor înregistraţi în scopuri de taxă pe valoarea adăugată (TVA) că, potrivit prevederilor art. 160 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anumite operaţiuni pentru care beneficiarii sunt obligaţi la plata taxei, se aplică măsuri de simplificare respectiv taxarea inversă, pe care le prezentăm, sintetic, în articolul de mai jos.

Operaţiunile pentru care se aplică taxarea inversă
Taxarea inversă se aplică în cazul: 
- livrării de deşeuri şi materii prime secundare rezultate din valorificarea acestora, astfel cum sunt definite de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile, republicată, cu modificările ulterioare;
- livrării de masă lemnoasă şi materiale lemnoase, astfel cum sunt definite prin Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare;
- livrării de bunuri din următoarele categorii: cereale, plante tehnice, legume, fructe, carne, zahăr, făină, pâine şi produse de panificaţie, astfel cum sunt stabilite prin ordin al ministrului Finanţelor Publice, la propunerea preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;
- transferului de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, astfel cum sunt definite la art. 3 din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, din 13 octombrie 2003, de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii şi de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului, transferabile în conformitate cu art. 12 din directivă, precum şi transferul altor unităţi care pot fi utilizate de operatori în conformitate cu aceeaşi directivă.
Atenţie! Conform art. II. alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2010, taxarea inversă la cereale, plante tehnice, legume, fructe, carne, zahăr, făină, pâine şi produse de panificaţie se aplică începând cu a 10-a zi următoare comunicării de către Consiliul Uniunii Europene a aprobării derogării pentru aplicarea acestor prevederi, până la data de 31 decembrie 2011.
Ministerul Finanţelor Publice va publica data comunicării de către Consiliul Uniunii Europene a aprobării derogării, pe website-ul său, la adresa 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

De ce nu poți fii un "One -Man-Show" într-o afacere

După ce te-ai hotărât să devii admnistrator de firmă câteodată te simți atât de plin de sine încât crezi că poți zbura până la stele. Numai ...