marți, 1 februarie 2011

Începând din 7 februarie, Declaraţia unică poate fi depusă la ANAF


Declaraţia unică privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, formular D112, poate fi depusă de angajatori, începând cu 7 februarie, la unităţile teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administraţie Fiscală, respectiv, după caz  la administraţiile finanţelor publice municipale, orăşeneşti sau comunale.
Termenul limită este 25 februarie pentru obligaţiile declarative aferente lunii ianuarie 2011.
Conducerea ANAF a decis ca, până la această dată, contribuabilii să poată simula depunerea D112 de la 31 ianuarie, începând cu ora 8.00, până la 4 februarie ora 14.00, declaraţia urmând să fie procesată ca şi când operaţiunea ar fi reală, astfel încât să se permită verificarea tuturor elementelor depunerii electronice, atât de către contribuabili, cât şi de către funcţionarii ANAF, CNAS, CNPAS şi ANOFM.
Precizare! Orice operaţiune realizată înainte de 7 februarie nu va fi considerată depunere efectivă. La încheierea perioadei de exersare, sistemul informatic va fi reiniţializat, respectiv vor fi şterse fişierele şi golite bazele de date create în perioada simulării.
Reamintim că, începând cu obligaţiile declarative aferente lunii ianuarie, cu termen de declarare la 25 februarie 2011, contribuabilii care au calitatea de angajatori sau asimilaţi vor utiliza un singur formular (D112) privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, formular ce va fi transmis numai autorităţii fiscale competente.
Până la 1 iulie 2011, contribuabilii vor putea depune noul formular fie prin internet, fie la ghişeu, în ultima situaţie, prezentând Anexa 1 semnată şi ştampilată, celelalte informaţii urmând să fie livrate pe suport electronic (CD).
Depunerea prin internet presupune achiziţionarea unui certificat digital calificat de semnătură electronică emis de furnizorii autorizaţi (CertSign, DigiSign sau TransSped) şi înregistrarea acestuia la organele fiscale. După 1 iulie 2011, depunerea prin internet devine obligatorie.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

De ce mă bucur de locului III?

Recent am obținut locul III pe județ în topul firmelor de contabilitate. De ce mă bucur? Pentru primele două locuri ar fi nevoit de mult...