sâmbătă, 3 decembrie 2011

Obligatii fiscale ale PFA


Veniturile realizate de persoanele fizice care desfasoara, venituri comerciale, profesii libere din activitatea desfasurata in mod independent sunt tratate din punct de vedere fiscal drept venituri din activitati independente si supuse regulilor prevazute la art. 48 din Codul fiscal.
Impozitul pe venit datorat de persoanele fizice care desfasoara activitati independente se plateste in cursul anului de catre acestea prin efectuarea de plati anticipate cu titlu de impozit urmare a depunerii declaratiei privind veniturile si cheltuielile estimate (formularul 220 – Declaratie privind venitul estimat – conform OMEF 2371/2007) sau pe baza veniturilor din anul precedent. In cursul anului persoana fizica este supusa astfel platilor anticipate trimestriale efectuate in contul impozitului anual pe venit, potrivit art. 82 alin. (3) din Codul fiscal.
Impozitul pe venitul net anual impozabil datorat este declarat de persoana fizica prin completarea declaratiei de impunere (formularul 200 – Declaratie privind veniturile realizate). Pentru declararea veniturilor realizate in anul 2011 declaratia de impunere se va depune pana la data de 15 mai 2012. Persoana fizica are obligatia determinarii si declararii venitului net anual si a impozitului datorat pe venitul net anual impozabil si a stabilirii diferentelor de impozit anual rezultat din regularizarea impozitului anual datorat cu platile anticipate.
In ceea ce priveste contributiile sociale obligatorii datorate pentru veniturile realizate de persoanele fizice care desfasoara profesii libere dupa data de 10 septembrie 2010, aceastea sunt platite de insasi persoana fizica, datorandu-se urmatoarele contributii obligatorii:
a) contributia la asigurarile sociale, potrivit art. 6 alin. (1) pct. IV. lit. c) din Legea 263/2010
Persoane autorizate sa desfasoare activitati independente sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii in sistemul public de asigurari sociale, avand prin urmare obligativitatea contribuirii la acest sistem. Persoane autorizate sa desfasoare activitati independente au obligatia sa depuna declaratie de asigurare la casa teritoriala de pensii din raza de domiciliu sau de resedinta, venitul lunar asigurat fiind cel stabilit de insasi persoana fizica prin declaratia de asigurare. Persoana fizica datoreaza cota integrala de contributie de asigurari sociale corespunzatoare conditiilor de munca in care isi desfasoara activitatea. Venitul minim in anul 2011 este 708 lei iar cota este 31,3%, aplicabila la acest venit minim.
b) contributia la asigurarile sociale de sanatate, in temeiul art. 257 alin. (2) lit. b) din Legea 95/2006.
Persoanele care realizeaza venituri impozabile din activitati independente care se supun impozitului pe venit au obligatia platii unei contributii banesti lunare pentru asigurarile de sanatate. Daca acest venit este singurul asupra caruia se calculeaza contributia, aceasta nu poate fi mai mica decat cea calculata la un salariu de baza minim brut pe tara, lunar.
Legea introduce o limita minima pentru contributia la asigurarile sociale de sanatate in situatia in care venitul din activitati independente este singurul venit asupra caruia se calculeaza contributia. Aceasta limita de venit este la nivelul unui salariu de baza minim brut pe tara, lunar si obliga persoanele care realizeaza pierdere din activitatea independenta sa contribuie totusi la sistemul asigurarilor sociale de sanatate la nivelul minim.
c) contributia pentru concedii si indemnizatii potrivit art. 1 alin. (2) din OUG 158/2005, optional PFA sa desfasoare activitati independente datoreaza si achita in nume propriu cota de contributie pentru concedii si indemnizatii de 0,85%.
Baza lunara de calcul a contributiei pentru concedii si indemnizatii nu poate depasi plafonul a 12 salarii minime brute pe tara (garantate in plata). Pentru a beneficia de concedii si indemnizatii, persoanele mentionate mai sus sunt obligate sa depuna declaratia de asigurare pentru concedii si indemnizatii la casa de asigurari de sanatate la care acestia sunt luati in evidenta ca platitori de contributie de asigurari sociale de sanatate.
Persoanele care nu vor sa beneficieze de concediile si indemnizatiile prevazute de OUG 158/2005 au posibilitatea de retragere a declaratiei de asigurare pentru concedii si indemnizatii prin depunerea unui formular tip de solicitare de retragere a declaratiei de asigurare pentru concedii si indemnizatii (model prevazut de anexa 6 la OMS si PCNAS nr. 60/32/2006).
In concluzie, impozitul pe venit 16% si contributia de asigurari sociale de sanate 5,5% sunt obligatorii, acestea achitandu-se anticipat pe baza declaratiei de venit estimat (220), iar plata se face trimestrial (15 martie, 15 iunie, 15 septembrie, 15 decembrie). Regularizarea se face in anul urmator pe baza declaratiei 200 privind venitul realizat. Contributia de asigurari de sanatate nu se declara pentru platile anticipate, ci anual pana la da de 15 martie anului urmator, respectiv 15.03.2012 pentru anul 2011. La acelasi termen se face si plata diferentei intre contributia de sanatate platita pe baza venitului estimat si venitului realizat determinat pe baza evidentelor din contabilitatea in partida simpla.


Regimul fiscal al tichetelor cadou oferite de angajatori salariaţilor


contribuabilii plătitori de salarii (societăţi comerciale, regii autonome, societăţi şi companii naţionale, instituţii din sectorul bugetar, unităţi cooperatiste, celelalte persoane juridice, precum şi persoanele fizice care încadrează personal pe bază de contract individual de muncă) care folosesc bilete de valoare sub forma tichetelor cadou, despre regimul fiscal al tichetelor cadou şi al cadourilor în bani şi în natură.
Potrivit prevederilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă, cu modificările şi completările ulterioare, tichetele cadou se procură de către angajatori de la unităţi emitente şi se pot utiliza pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, pentru protocol, pentru cheltuielile de reclamă şi publicitate, precum şi pentru cheltuieli sociale.

Tichete cadou
Potrivit prevederilor pct. 70 lit. i) dat în aplicarea art. 55 alin. (3) din Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, tichetele cadou acordate potrivit legii, indiferent dacă acestea sunt acordate potrivit destinaţiei şi cuantumului prevăzute la art. 55 alin. (4) lit. a) din Codul Fiscal (cadourile oferite de angajatori în beneficiul copiilor minori ai angajaţilor, cu ocazia Paştelui, zilei de 1 iunie, Crăciunului şi a sărbătorilor similare ale altor culte religioase, precum şi cadourile oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie, în limita sumei de 150 lei) sunt avantaje primite de persoana fizică.
Potrivit art. 55 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare: „sunt considerate venituri din salarii toate veniturile în bani şi/sau în natură obţinute de o persoană fizică ce desfăşoară o activitate în baza unui contract individual de muncă sau a unui statut special prevăzut de lege, indiferent de perioada la care se referă, denumirea veniturilor ori de forma sub care se acordă.”
La stabilirea impozitului pe venituri din salarii se iau în calcul aceste avantaje, care sunt cuprinse în venitul brut lunar din salarii, avantaje care se impozitează cu cota de 16%.
Tichetele cadou nu se cuprind în baza lunară de calcul a contribuţiilor sociale obligatorii potrivit art. 296 indice 15 lit. o) din Codul Fiscal.

Cadouri în bani şi în natură
Cadourile oferite de angajatori în beneficiul copiilor minori ai angajaţilor, cu ocazia Paştelui, zilei de 1 iunie, Crăciunului şi a sărbătorilor similare ale altor culte religioase, precum şi cadourile oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie, în măsura în care valoarea cadoului oferit fiecărei persoane, cu orice ocazie din cele de mai sus, nu depăşeşte 150 lei nu sunt incluse în veniturile salariale şi nu sunt impozabile, în înţelesul impozitului pe venit. Plafonul stabilit pentru cadourile oferite de angajatori (în bani şi în bunuri) copiilor minori ai angajaţilor cu ocaziile de mai sus se aplică pentru fiecare copil minor al fiecărui angajat. Aceste cadouri în bani şi în bunuri nu se cuprind în baza lunară de calcul a contribuţiilor sociale obligatorii potrivit art. 296 indice 15 lit. b) din Codul Fiscal.
Cadourile în bani şi în natură acordate cu ocaziile de mai sus care depăşesc 150 lei precum şi cadourile oferite cu alte ocazii, sunt impozabile din punct de vedere al impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale obligatorii.
Important! Pentru angajator, din punct de vedere al impozitului pe profit, aceste cheltuieli cu cadourile în bani şi în natură sunt deductibile la calculul impozitului pe profit, ca şi cheltuieli sociale, în limita unei cote de până la 2%, aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare.
Tichetele cadou acordate persoanelor fizice în afara unei relaţii generatoare de venituri din salarii sunt impozabile din punct de vedere al impozitului pe venit, cu cota de 16%, potrivit art. 78 din Codul Fiscal.
 
sursa:www.finantevalcea.ro

marți, 29 noiembrie 2011

Noul serviciu:DIGITIZAREA DOCUMENTELOR !

Am deosebita placere sa va anunt noul serviciu oferit de VELCONT:digitizarea documentelor care ofera solutia profesionala pentru scanarea si arhivarea documentelor contabile. Daca aveti de arhivat si scanat documente precum registre, state de plata, bilanturi, contracte, facturi, carti, documente contabile, documente vechi etc. va stam la dispozitie.

joi, 24 noiembrie 2011

Cine NU trebuie sa depuna declaratia 112 pana maine?

Declaratia fiscala unica pentru luna octombrie are termen de depunere vineri, 25 noiembrie. Totusi, exista categorii de contribuabili care nu trebuie sa depuna formularul pana la aceasta data, intrucat ei au un regim de declarare trimestrial, iar termenul de depunere pentru declaratia aferenta lunii octombrie este 25 ianuarie 2012. Mai multe detalii despre acest subiect in articolul de astazi.
Potrivit modificarilor aduse Codului Fiscal prin OG 30/2011, anumiti contribuabili trebuie sa depuna trimestrial declaratia unica 112, cu primul termen de depunere 25 ianuarie 2012 ( pentru declaratiile aferente trimestrului IV din 2011). Mai exact, este vorba despre:
 • asociatiile, fundatiile sau alte entitati fara scop patrimonial, persoane juridice, cu exceptia institutiilor publice, care in anul anterior au avut un numar mediu de pana la 3 salariati, exclusiv;
 • persoanele juridice platitoare de impozit pe profit care, in anul anterior, au inregistrat venituri totale de pana la 100.000 euro si au avut un numar mediu de pana la 3 salariati, exclusiv;
 • persoanele juridice platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor care, in anul anterior, au avut un numar mediu de pana la 3 salariati, exclusiv;
 • persoanele fizice autorizate si intreprinderile individuale, precum si persoanele fizice care exercita profesii libere si asocierile fara personalitate juridica constituite intre persoane fizice, care au, potrivit legii, personal angajat pe baza de contract individual de munca.
Reamintim ca, potrivit prevederilor legale, depunerea trimestriala a declaratiei consta in completarea si depunerea a cate unei declaratii pentru fiecare luna din trimestru. Declararea si plata impozitului pe veniturile din salarii si asimilate acestora si a contributiilor sociale obligatorii aferente se va face pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului.

Asadar, contribuabilii mentionati mai sus nu trebuie sa depuna declaratia 112 pentru luna octombrie pana in 25 noiembrie, ci ei o vor depune pana in 25 ianuarie 2012, odata cu declaratiile aferente lunilor noiembrie si decembrie (corespunzatoare trimestrului IV 2011).

Totusi, cei care aveau obligatia de a depune trimestrial declaratia fiscala unica, dar voiau sa ramana la depunerea ei lunara si in trimestrul IV din 2011 au avut posibilitatea sa depuna pana in 26 septembrie 2011 la organele fiscale un formular prin care sa opteze pentru depunerea lunara

Daca va numarati printre cei care au depus acest formular, veti depune declaratia unica aferenta lunii octombrie pana in 25 noiembrie.

Daca nu ati depus formularul si indepliniti criteriile care va obliga sa depuneti trimestrial declaratia unica, atunci veti depune cele trei declaratii aferente trimestrului IV (pentru lunile octombrie, noiembrie si decembrie) pana in 25 ianuarie 2012 inclusiv.

Atentie! Trebuie sa mai stiti ca platitorii de venituri din salarii si asimilate salariilor, care au obligatia depunerii trimestriale a declaratiei unice, trebuie sa depuna declaratia 112 pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a intervenit incetarea calitatii de asigurat a unui beneficiar de venit

Astfel, daca a incetat calitatea de asigurat in prima luna din trimestru, se depune declaratia aferenta acestei luni, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare, iar declaratiile aferente lunilor 2 si 3 din trimestru se depun pana la data de 25 inclusiv, a lunii urmatoare trimestrului. in cazul in care incetarea calitatii de asigurat are loc in luna a doua a trimestrului, se vor depune atat declaratia pentru prima luna a trimestrului, cat si cea pentru luna a doua, pana la data de 25 inclusiv a lunii 3 din trimestru, urmand ca dupa incheierea trimestrului, sa se depuna numai declaratia pentru luna a treia. in cazul in care incetarea calitatii de asigurat are loc in luna a treia a trimestrului, declaratiile aferente intregului trimestru se depun pana la data de 25 inclusiv, a lunii urmatoare trimestrului.

Cum treci de la lunar la trimestrial si invers

De asemenea, este bine de precizat ca persoanele si entitatile care au obligatia depunerii trimestriale a declaratiei pot opta pentru depunerea lunara a acesteia. Optiunea se manifesta prin depunerea la organul fiscal competent a unei declaratii privind optiunea, pana la data de 31 ianuarie inclusiv.

In plus, cei care au optat in septembrie pentru depunerea lunara, dar vor sa se intoarca la regimul de declarare trimestrial, pot sa faca acest lucru tot prin depunerea unei declaratii privind optiunea pana la data de 31 ianuarie.

sursa: http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_26889/Cine-NU-trebuie-sa-depuna-declaratia-112-pana-maine.html#ixzz1ectrBnew

joi, 10 noiembrie 2011

Externalizarea ReviSal se poate face doar catre prestatori inregistrati la Registrul Comertului

Angajatorii isi pot externaliza serviciul de completare si transmitere a registrului de evidenta a salariatilor catre un prestator de servicii, cu conditia ca acesta sa fie inregistrat la Registrul Comertului.
Conform HG 500/2011, angajatorii pot contracta serviciul de completare si transmitere a registrului de evidenta a salariatilor prin incheierea de contracte de prestari servicii cu prestatori inregistrati la inspectoratele teritoriale de munca.

In vederea inregistrarii prestatorilor de servicii la ITM, angajatorii au obligatia de a informa in scris ITM-ul despre incheierea contractului cu prestatorul cu care a contractat serviciul de completare si transmitere a registrului. 

Conform ITM Timis, informarea inspectoratului de munca se va efectua in termen de 3 zile lucratoare de la data incheierii contractului de prestari servicii si va cuprinde, printre altele, si certificatul de inregistrare al prestatorului, eliberat de Registrul Comertului. 

Astfel, potrivit comunicatului emis de catre ITM Timis, pot avea calitatea de prestator doar entitatile inregistrate la Registrul Comertului.

Asadar, informarea ITM-ului va consta intr-o adresa intocmita de angajator care va cuprinde: denumirea prestatorului de servicii, certificatul de inregistrare al prestatorului eliberat de Registrul Comertului, dovada inregistrarii prestatorului ca operator de date cu caracter personal, conform prevederilor Legii nr. 677/2001, precum si data la care s-a contractat serviciul de completare si transmitere a registrului.

In cazul incetarii sau rezilierii contractului de prestari servicii, angajatorul va comunica inspectoratului teritorial de munca acest fapt, cel mai tarziu la data incetarii sau rezilierii, in vederea eliberarii unei noi parole angajatorului.

Va prezentam in fisier atasat comunicatul emis de catre ITM Timis.

Completare: Comunicat Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

Hotararea Guvernului nr. 500/2011 reglementeaza obligatia angajatorilor/prestatorilor care opereaza efectiv in registru de a prelucra datele cu caracter personal ale salariatilor angajatorilor, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata.

In cazul in care o persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, prelucreaza date cu caracter personal in scopul stabilit de Hotararea de Guvern nr. 500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor, aceasta are calitatea de operator de date cu caracter personal.

Astfel:

* Ø angajatorii au calitatea de operatori de date cu caracter personal;
* Ø prestatorii care opereaza efectiv in registru sunt persoane imputernicite de catre operator. Efectuarea prelucrarilor prin persoane imputernicite trebuie sa se desfasoare in baza unui contract incheiat in forma scrisa, care va cuprinde in mod obligatoriu obligatia persoanei imputernicite de a actiona doar in baza instructiunilor primite de la operator si faptul ca indeplinirea obligatiilor privind aplicarea de masuri de securitate revine si persoanei imputernicite.

Operatorii sunt scutiti de obligatia de notificare catre Autoritatea de supraveghere numai pentru prelucrarea datelor angajatilor in vederea indeplinirii unor obligatii legale, conform prevederilor Deciziei nr. 90/2006 emisa de presedintele Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal privind cazurile in care nu este necesara notificarea prelucrarii unor date cu caracter personal.

In acelasi timp, precizam ca operatorii care prelucreaza datele cu caracter personal ale angajatilor in scopul stabilit de Hotararea de Guvern nr. 500/2011 au obligatia de a notifica Autoritatea de supraveghere celelalte prelucrari de date cu caracter personal efectuate de societatile respective, ce nu se incadreaza in situatiile de exceptie de la obligatia notificarii, stabilite de Autoritatea de Supraveghere prin deciziile 90/2006 si 100/2007, cum ar fi prelucrarile de date personale efectuate in scop de: selectie si plasare forta de munca, tranzactii imobiliare, servicii hoteliere si de turism, monitorizarea/securitatea persoanelor, spatiilor si sau bunurilor publice/private (supraveghere video), servicii de asigurari si reasigurari, marketing direct si altele.


sursa:: http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_26701/Externalizarea-ReviSal-se-poate-face-doar-catre-prestatori-inregistrati-la-Registrul-Comertului.html#ixzz1dIID2bxy

Anularea sau reducerea penalităţilor şi majorărilor de întârziere pentru persoane fizice


In Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 787/07.11.2011, a fost publicat Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 894/2011 privind aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar fiscale.

Persoanele fizice care au încheiate contracte de asigurare cu Casele de Asigurări Sociale de Sănătate Judeţene; Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti; Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului pentru obligaţiile de plată reprezentând contribuţii de asigurări sociale de sănătate, administrate de aceste instituţii, pot beneficia de facilităţile fiscale prevăzute la art. XI din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011.
Pentru obligaţiile de plată accesorii aferente obligaţiilor de plată principale restante la 31 august 2011 se acordă următoarele facilităţi:
- anularea penalităţilor de întârziere, precum şi anularea unei cote de 50% din majorările de întârziere aferente acestor obligaţii de plată principale, dacă obligaţiile de plată principale şi dobânzile aferente acestora, administrate/stabilite de fiecare dintre organele competente prevăzute mai sus, sunt stinse prin plată sau compensare până la 31 decembrie 2011.
- reducerea cu 50% a penalităţilor de întârziere, precum şi reducerea cu 50% a unei cote de 50% din majorările de întârziere aferente acestor obligaţii de plată principale, dacă obligaţiile principale şi dobânzile aferente acestora, administrate/stabilite de fiecare dintre organele competente prevăzute mai sus, sunt stinse prin plată sau compensare până la 30 iunie 2012.
Obligaţiile de plată principale restante la 31 august 2011 sunt obligaţiile de plată care sunt individualizate în declaraţiile contribuabilului depuse până la 31 august 2011 şi/sau decizii de impunere emise şi comunicate contribuabilului până la această dată de fiecare dintre organele competente prevăzute mai sus.
Prin dobânzi aferente obligaţiilor principale se înţelege şi cota de 50% din majorările de întârziere reprezentând componenta de dobândă a acestora. Majorările de întârziere pentru care se acordă facilităţile sunt cele datorate pentru perioada 1 ianuarie 2006 - 30 iunie 2010.
Procedura de aplicare a facilităţilor este prevăzută în acest act normativ, iar contribuabilii interesaţi trebuie să se adreseze fiecărui organ competent.
De asemenea, sunt prezentate formularele: „Decizie de anulare a penalităţilor” şi „Decizie de reducere a penalităţilor de întârziere” emise de organele competente date în aplicarea procedurii privind aplicarea facilităţilor menţionate mai sus.
 sursa:www.finantevalcea.ro

vineri, 21 octombrie 2011

Ordinul MFP nr. 2.239/2011 pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate

Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 2.239/2011 pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 522, din 25 iulie 2011.
In baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. a) si ale art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) si ale art. 5 alin. (11) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aproba Sistemul simplificat de contabilitate, cuprins in anexa*) care face parte integranta din prezentul ordin
(2) Sistemul simplificat de contabilitate cuprinde reglementarile contabile simplificate si regulile privind aprobarea, semnarea si publicarea situatiilor financiare anuale simplificate
(3) Reglementarile contabile simplificate cuprind principiile contabile si regulile de recunoastere, evaluare si prezentare a elementelor in situatiile financiare anuale simplificate, regulile de intocmire a situatiilor financiare anuale simplificate, formatul si continutul situatiilor financiare anuale simplificate, planul de conturi simplificat, precum si continutul si functiunea conturilor contabile.

Art. 2. - (1) Persoanele care in exercitiul financiar precedent au inregistrat cifra de afaceri neta sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro si totalul activelor sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro pot opta pentru sistemul simplificat de contabilitate, aprobat prin prezentul ordin
(2) Pentru verificarea incadrarii in criteriile prevazute la alin. (1) se au in vedere indicatorii determinati din situatiile financiare anuale, respectiv balanta de verificare, incheiate la finele exercitiului financiar precedent, utilizandu-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data incheierii aceluiasi exercitiu financiar
(3) In cazul persoanelor nou-infiintate, acestea pot opta in primul exercitiu financiar fie pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate, fie pentru aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare. Daca in al doilea exercitiu financiar de raportare aceste persoane inceteaza sa indeplineasca criteriile prevazute la alin. (1), ele sunt obligate sa aplice Reglementarile contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 3. - (1) Nu pot opta pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate:
a) persoanele juridice ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata;
b) persoanele juridice care apartin unui grup de societati si intra in perimetrul de consolidare a unei societati-mama cu sediul in Romania, care are obligatia de a intocmi situatii financiare anuale consolidate, conform prevederilor legale in vigoare;
c) societatile/companiile nationale, societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societatile cooperatiste;
d) persoanele juridice a caror activitate este reglementata si supravegheata de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, precum si cele a caror activitate este reglementata de Banca Nationala a Romaniei;
e) subunitatile fara personalitate juridica din Romania care apartin persoanelor juridice cu sediul in strainatate, precum si subunitatile din strainatate ale persoanelor juridice din Romania a caror activitate este reglementata si supravegheata de institutiile prevazute la lit. d)
(2) Persoanele care indeplinesc cele doua criterii prevazute la art. 2 alin. (1), dar nu opteaza pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate, aplica Reglementarile contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 4. - (1) Persoanele care au optat pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate utilizeaza pentru evidentierea operatiunilor economico-financiare planul de conturi simplificat si tratamentele contabile prevazute de reglementarile contabile simplificate
(2) In functie de necesitatile de informatii si complexitatea operatiunilor economico-financiare, aceste persoane pot utiliza si conturi din planul de conturi general, precum si tratamente contabile cuprinse in Reglementarile contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare
(3) Persoanele care au utilizat o parte sau toate conturile din planul de conturi general cuprins in Reglementarile contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, completeaza situatiile financiare anuale simplificate pe baza informatiilor corespunzatoare elementelor prezentate in aceste situatii.

Art. 5. - Persoanele care au optat pentru sistemul simplificat de contabilitate in conditiile prevazute de prezentul ordin, inclusiv cele care au utilizat unele tratamente contabile cuprinse in Reglementarile contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau o parte ori toate conturile din planul de conturi general cuprins in aceleasi reglementari, intocmesc situatii financiare anuale simplificate, care se compun din bilant si cont de profit si pierdere simplificate, in conditiile prevazute de legea contabilitatii.

Art. 6. - Situatiile financiare anuale simplificate trebuie insotite de o declaratie scrisa de asumare a raspunderii conducerii persoanei pentru intocmirea acestora in conformitate cu sistemul simplificat de contabilitate, aprobat prin prezentul ordin.

Art. 7. - Persoanele prevazute la art. 2 pot organiza si conduce contabilitatea de gestiune, indiferent daca au optat sau nu pentru sistemul simplificat de contabilitate.

Art. 8. - Persoanele care la finele exercitiului financiar precedent depasesc limitele unuia sau ambelor criterii prevazute la art. 2 alin. (1) aplica Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu prima raportare contabila efectuata in exercitiul financiar urmator celui pentru care limitele respectivelor criterii au fost depasite.

Art. 9. - (1) Ulterior constatarii depasirii limitelor oricaruia dintre cele doua criterii prevazute la art. 2 alin. (1), persoanele care au utilizat optiunea prevazuta la acel articol si la care contabilitatea a fost organizata si condusa pe baza de contracte/conventii civile incheiate potrivit Codului civil cu persoane fizice, care au studii economice superioare conform optiunii de la art. 10 alin. (31) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia ca, incepand cu prima raportare contabila efectuata in exercitiul financiar urmator celui pentru care s-a constatat depasirea criteriilor, sa ia masurile necesare in vederea respectarii prevederilor legale cu privire la organizarea si conducerea contabilitatii, astfel incat aceste raportari contabile sa fie intocmite cu respectarea reglementarilor contabile aplicabile si sa fie semnate de persoanele prevazute de lege
(2) Prevederile alin. (1) sunt exemplificate la cap. III din Sistemul simplificat de contabilitate.

Art. 10. - Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin, in tot cuprinsul Ordinului ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare, sintagma „situatii financiare anuale simplificate” se inlocuieste cu sintagma „situatii financiare anuale prescurtate”.

Art. 11. - Prevederile prezentului ordin se aplica incepand cu situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar al anului 2011.

Art. 12. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul finantelor publice,
Gheorghe Ialomitianu
Bucuresti, 30 iunie 2011.
Nr. 2.239.

Csursa: http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_25450/Ordinul-MFP-nr-2239-2011-pentru-aprobarea-Sistemului-simplificat-de-contabilitate.html#ixzz1bRUGRy1I

Fuziuni, divizări, dizolvări, lichidări–proiect norme noi


Ministerul Finanțelor a postat pe siteul său un proiect de ordin privind aprobarea normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor comerciale, precum şi retragerea sau excluderea unor asociaţi din cadrul societăţilor comerciale şi pentru completarea unor reglementări contabile.

Aceasta este însoțit de norme privind reflectarea în contabilitate a acestor operațiuni, precum și de exemple de înregistrare contabilă
Va înlocui vechiul ordin al MF, ordinul 1.376/2004.
 • ordinul introduce 2 conturi noi, ambele de activ, în planul de conturi – 1491 ”Pierderi rezultate din reorganizări şi legate de anularea titlurilor deţinute” şi contul 1495 “Alte pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii”.
 • societatea comercială supusă fuziunii, divizării sau lichidării are obligaţia să întocmească situaţii financiare anuale, supuse auditului statutar, dacă e cazul, în condiţiile legii, la data stabilită potrivit legii societăţilor comerciale, cu respectarea reglementărilor contabile aplicabile, şi se depun, în scop informativ, la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 30 de zile de la aprobarea acestora de către adunarea generală a acţionarilor/asociaţilor.
 • în vederea întocmirii situaţiilor financiare anuale prevăzute la pct. 5, se procedează la efectuarea inventarierii conform Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2861/2009
 • la terminarea lichidării, conform art. 268 alin. (1) din legea societăţilor comerciale, lichidatorii vor întocmi, potrivit legii, situaţia financiară finală evidențiind în contabilitatea firmei, în acest scop, toate operaţiunile efectuate şi vor întocmi balanţa de verificare
 • în cazul reorganizării, pe lângă situațiile financiare ce se depun la finanțe se vor întocmi situații financiare distincte exclusiv pentru determinarea raportului de schimb, situații ce nu sunt supuse auditului
 • administratorii societăților ce participă la fuziune sau divizare, trebuie să precizeze în proiectul depus, data de la care tranzacțiile societății divizate sau absorbite sunt considerate a societății absorbante sau al altei unități, din punct de vedere contabil.
 • proiectul de divizare/fuziune va fi supus expertizei
 • transferul patrimoniului de la societatea comercială absorbită către societatea comercială absorbantă se efectuează înainte de încetarea existenţei societăţii comerciale absorbite, sau la data înființării dacă este nou constituită. Similar la transferul efectuat cu ocazia divizării.
 • se insistă asupra faptului că orice operațiune de lichidare, divizare, dizolvare și lichidare se face numai după o efectuarea inventarierii patrimoniului în conformitate cu reglementările legale.
 • sunt detaliate operațiunile de fuziune, dizolvare și lichidare. Se arată clar cum se determină activul net contabil și acolo unde e cazul, raportul de schimb.
 • se detaliază operațiunile de excludere sau retragere de asociați din societăți comerciale.
 • exemplele de înregistrare în contabilitate a acestor operațiuni sunt extrem de detaliate și foarte bine documentate. Felicitări celor ce au conceput aceste materiale. Este o dovadă în plus că în MF există și adevărați profesioniști, ce din păcate nu au prea mare vizibilitate, nu doar acele specimene despre a căror atitudine și nivel de cunoștințe se plâng majoritatea contribuabililor. Anexa cuprinzând exemplele de înregistrare  contabilă  ar trebui să fie un model și pentru acte cu caracter contabil sau fiscal unde nevoia unor precizări, chiar prin exemplificare, este acută.

vineri, 14 octombrie 2011

Ordinea stingerii creantelor fiscale

Corectarea documentelor fiscale


Modalităţi de corectare a documentelor
Corectarea informaţiilor înscrise în facturi sau în alte documente care ţin loc de factură se efectuează astfel:
- în cazul în care documentul nu a fost transmis către beneficiar, acesta se anulează şi se emite un nou document;
- în cazul în care documentul a fost transmis beneficiarului, fie se emite un nou document care trebuie să cuprindă, pe de o parte, informaţiile din documentul iniţial, numărul şi data documentului corectat, valorile cu semnul minus, iar pe de altă parte, informaţiile şi valorile corecte, fie se emite un nou document conţinând informaţiile şi valorile corecte şi concomitent se emite un document cu valorile cu semnul minus în care se înscriu numărul şi data documentului corectat.
În situaţiile în care baza de impozitare a TVA se ajustează potrivit prevederilor   prevăzute la art. 138 CF, furnizorii de bunuri şi/sau prestatorii de servicii trebuie să emită facturi sau alte documente, cu valorile înscrise cu semnul minus, când baza de impozitare se reduce sau, după caz, fără semnul minus, dacă baza de impozitare se majorează, care vor fi transmise şi beneficiarului, cu excepţia situaţiei în care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate încasa din cauza falimentului beneficiarului.
Dacă o persoană impozabilă a emis facturi aplicând regimul de taxare şi ulterior intră în posesia documentelor justificative care îi dau dreptul la aplicarea unei scutiri de TVA prevăzute la art. 143, 144 sau 144 indice 1 CF, aceasta poate corecta facturile emise, conform prevederilor conform prevederilor art. 159 alin. (1) lit. b CF, aplicând regimul de scutire corespunzător operaţiunilor realizate.

Corectarea documentelor în cazul unei inspecţii fiscale
Persoanele impozabile care au fost supuse unui control fiscal şi au fost constatate şi stabilite erori în ceea ce priveşte stabilirea corectă a taxei colectate, fiind obligate la plata acestor sume în baza actului administrativ emis de autoritatea fiscală competentă, pot emite facturi de corecţie către beneficiari. Beneficiarii au drept de deducere a taxei înscrise în aceste facturi în limitele şi în condiţiile stabilite la art. 145 - 147 indice 1 CF.
Organele de inspecţie fiscală vor permite deducerea TVA în cazul în care documentele controlate aferente achiziţiilor nu conţin toate informaţiile prevăzute la art. 155 alin. (5) CF sau/şi acestea sunt incorecte, dacă pe perioada desfăşurării inspecţiei fiscale la beneficiar documentele respective vor fi corectate de furnizor/prestator.
Important! Furnizorul/Prestatorul are dreptul să corecteze anumite informaţii din factură care sunt obligatorii potrivit art. 155 alin. (5) CF, care au fost omise sau înscrise eronat, dar care nu sunt de natură să modifice baza de impozitare şi/sau taxa aferentă operaţiunilor ori nu modifică regimul fiscal al operaţiunii facturate iniţial, chiar dacă a fost supus unei inspecţii fiscale. Această factură va fi ataşată facturii iniţiale, fără să genereze înregistrări în decontul de taxă al perioadei fiscale în care se operează corecţia, nici la furnizor/prestator, nici la beneficiar.
Furnizorii/Prestatorii care emit facturi de corecţie după inspecţia fiscală, în conformitate cu prevederile art. 159 alin. (3) CF, vor înscrie aceste facturi în jurnalul pentru vânzări într-o rubrică separată, care vor fi preluate de asemenea într-o rubrică separată din decontul de taxă, fără a avea obligaţia să colecteze TVA înscrisă în respectivele facturi.        
Pentru a evita situaţiile de abuz şi pentru a permite identificarea situaţiilor în care se emit facturi după inspecţia fiscală, în cuprinsul acestor facturi furnizorii/prestatorii vor menţiona că sunt emise după inspecţia fiscală. Beneficiarii vor avea dreptul de deducere a TVA înscrise în aceste facturi în limitele şi în condiţiile stabilite la art. 145 - 147 indice 1 CF, taxa fiind înscrisă în rubricile din decontul de taxă aferente achiziţiilor de bunuri şi servicii. Emiterea facturilor de corecţie nu poate depăşi perioada prevăzută la art. 147 indice 1 alin. (2) CF, respectiv 5 ani.          
De reţinut! Prevederile privind corectarea documentelor stipulate la  art. 159 CF se aplică numai de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA în România. În cazul persoanelor care nu sunt înregistrate şi nu au obligaţia înregistrării în scopuri de TVA în România, se aplică prevederile art. 155 alin. (11) CF.
*
Baza legală: art. 159 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pct. 81 indice 2 din Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea normelor metodologice privind aplicarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
 
sursa:www.finantevalcea.ro

joi, 13 octombrie 2011

SERVICIILE CONTABILE GRATUITE


Acum avem ocazia de a va oferii serviciile contabile GRATUITE in cazul in care prin intermediul si cu sprijinul dvs. incheiem doua sau mai multe contracte noi a caror sume sunt de doua ori suma contractului actual incheiat intre firma dvs si Velcont.
Mai exact, in cazul in care acum platiti X lei pentru serviciile contabile si prin intermediul dvs incheiem doua contracte noi a caror sume este X ori 2, firma dvs nu mai achita onorariu pentru serviciile contabile.
Si nu doar atat, la incheierea celui de al treilea contract dvs. primiti 20% din valoarea contractului incheiat.

marți, 11 octombrie 2011

Intocmirea corecta a facturilor fiscale si cum se corecteaza eventualele erori

Ce trebuie sa contina obligatoriu o factura

Potrivit Codului Fiscal, orice persoane inregistrata in scopuri TVA, care efectueaza o livrare sau o prestare de servicii pentru care se deduce TVA, trebuie sa emita o factura catre fiecare beneficiar, cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care ia nastere faptul generator al taxei.

De asemenea, persoana impozabila este obligata sa emita o factura catre fiecare beneficiar si pentru suma avansurilor incasate in legatura cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a incasat avansurile.

Incepand cu 1 ianuarie 2007, firmele nu mai sunt obligate sa utilizeze facturi tipizate, emise de Imprimeria Nationala sau de tipografii autorizate, ci se pot folosi de un format propriu. Totusi, Codul Fiscal stabileste anumite elemente care nu pot lipsi dintr-o factura, si anume:

 • numarul de ordine, in baza uneia sau mai multor serii, care identifica factura in mod unic;
 • data emiterii facturii;
 • data la care au fost livrate bunurile/prestate serviciile sau data incasarii unui avans, in masura in care aceasta data difera de data emiterii facturii;
 • datele firmei care emite factura: nume, adresa si cod de inregistrare fiscala;
 • datele beneficiarului bunurilor sau serviciilor: nume, adresa si codul de inregistrare fiscala;
 • date despre bunurile sau serviciile livrate: denumire, cantitate, pretul unitar;
 • valoarea bunurilor sau serviciilor fara TVA;
 • indicarea cotei de taxa aplicate si a sumei taxei colectate, exprimate in lei, in functie de cotele taxei. In cazul in care nu se datoreaza taxa, factura trebuie sa contina trimiterea la dispozitiile aplicabile din Codul Fiscal sau din Directiva 112 sau orice alta mentiune din care sa rezulte ca livrarea de bunuri sau prestarea de servicii face obiectul unei scutiri sau a procedurii de taxare inversa;
 • in cazul in care se aplica un regimul special (agentii de turism, bunuri second-hand, opere de arta, obiecte de colectie, antichitati), factura va contine trimiterea la articolul corespunzator din Directiva 112 care sa indice ca a fost aplicat unul dintre regimurile respective;
 •  o referire la alte facturi sau documente emise anterior, atunci cand se emit mai multe facturi sau documente pentru aceeasi operatiune.
Daca beneficiarul nu este stabilit in Romania si si-a desemnat un reprezentant fiscal, factura trebuie sa mai contina, pe langa numele beneficiarului, si datele de identificare ale reprezentantului fiscal (numele, adresa si codul de inregistrare fiscala).

Normele metologice de aplicare a Codului Fiscal precizeaza ca, in cazul furnizorilor/prestatorilor cu sediul activitatii economice in Romania, care au sedii secundare fara personalitate juridica pe teritoriul Romaniei, pe facturile emise se va inscrie adresa sediului activitatii economice a persoanei juridice si, optional, se poate inscrie si adresa sediului secundar prin care au fost livrate bunurile si/sau au fost prestate serviciile.

In cazul furnizorilor/prestatorilor cu sediul activitatii economice in afara Romaniei, care au sedii fixe pe teritoriul Romaniei, pe facturile emise se va inscrie adresa sediului fix din Romania care a realizat livrarea de bunuri si/sau prestarea de servicii.

De asemenea, potrivit Legii societatilor comerciale (31/1990), pe orice factura intocmita de o societate trebuie sa se mentioneze si denumirea, forma juridica, sediul social, numarul din registrul comertului si codul unic de inregistrare. In cazul societatilor cu raspundere limitata, facturile vor contine si capitalul social, iar pe facturile emise de societatile pe actiuni trebuie mentionate capitalul social subscris, dar si cel varsat.

In plus, daca facturile sunt emise de o sucursala, acestea trebuie sa mentioneze si oficiul registrului comertului la care a fost inregistrata sucursala si numarul ei de inregistrare.

Puteti intocmi facturile in orice limba oficiala a statelor membre UE, insa la solicitarea organelor de inspectie fiscala trebuie sa asigurati traducerea in limba romana. Trebuie sa stiti ca, potrivit Codului Fiscal, semnarea si stampilarea facturilor nu sunt obligatorii.

De asemenea, baza de impozitare poate fi inscrisa in valuta, dar, daca operatiunea nu este scutita de TVA, suma taxei trebuie inscrisa si in lei. Pentru inregistrarea in jurnalele de vanzari, baza impozabila va fi convertita in lei, utilizand ultimul curs de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei sau cursul de schimb utilizat de banca prin care se efectueaza decontarile, din data la care intervine exigibilitatea taxei pentru operatiunea in cauza.

Potrivit Legii contabilitatii (82/1991), facturile trebuie sa fie arhivate, odata cu celelalte documente justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitatea financiara, timp de 10 ani, cu incepere de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite.

Cum se corecteaza facturile

Art. 159 din Codul Fiscal stabileste cum pot fi corectate informatiile inscrise in facturi in cazul personelor inregistrate in scopuri TVA.

Astfel, cea mai simpla situatie este cea in care factura nu a fost transmisa la beneficiar. In acest caz, factura se anuleaza pur si simplu si se emite un nou document cu informatiile corecte.

Totusi, daca factura a fost trimisa beneficiarului, exista doua moduri prin care se pot corecta informatiile pe care aceasta le contine.

O prima varianta este aceea in care se emite o noua factura care sa cuprinda atat informatiile din documentul initial, numarul si data documentului corectat, valorile cu semnul minus, cat si informatiile si valorile corecte.

Cea de-a doua posibilitate pentru a corecta o factura transmisa beneficiarului este aceea de a emite un nou document continand informatiile si valorile corecte, iar concomitent sa se emita un document cu valorile cu semnul minus in care se inscriu numarul si data facturii corectate.

In situatia in care baza de impozitare se ajusteaza (subiect despre care AvocatNet.ro a scris mai multe aici), Normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal stabilesc ca furnizorii/prestatorii trebuie sa emita si sa transmita beneficiarului facturi cu valorile inscrise cu semnul minus cand baza de impozitare se reduce sau, dupa caz, fara semnul minus, daca baza de impozitare se majoreaza.

Exceptie face doar situatia in care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate incasa din cauza falimentului beneficiarului.

De asemenea, Normele metodologice mai prevad ca, daca o persoana impozabila a emis facturi aplicand regimul de taxare si ulterior intra in posesia documentelor justificative care ii dau dreptul la aplicarea unei scutiri de TVA prevazute la art. 143, 144 sau 1441  din Codul Fiscal, aceasta poate corecta facturile emise aplicand regimul de scutire corespunzator operatiunilor realizate.

Corectarea facturilor si inspectia fiscala

Art. 159 din Codul Fiscal mai stabileste ca persoanele impozabile pot emite facturi de corectie catre beneficiari daca, in urma unui control fiscal, au fost constatate erori in ceea ce priveste stabilirea corecta a taxei colectate. Pe facturile emise se va face mentiunea ca sunt emise dupa control si vor fi inscrise intr-o rubrica separata in decontul de taxa. Beneficiarii au drept de deducere a taxei inscrise in aceste facturi in limitele si in conditiile stabilite la art. 145 - 1471 din Codul Fiscal.

Potrivit Normelor metodologice de aplicare a Codului Fiscal, organele de inspectie fiscala vor permite deducerea TVA in cazul in care facturile controlate aferente achizitiilor nu contin toate informatiile obligatorii mentionate mai sus sau contin informatii incorecte, daca, pe perioada desfasurarii inspectiei fiscale la beneficiar, documentele respective vor fi corectate de furnizor sau prestator.

Totusi, trebuie sa retineti ca furnizorul/prestatorul are dreptul sa corecteze, dintre informatiile pe care o factura trebuie sa le contina in mod obligatoriu, doar pe acelea care nu modifica baza de impozitare si/sau taxa aferenta operatiunilor ori nu modifica regimul fiscal al operatiunii facturate initial, chiar daca a fost supus unei inspectii fiscale.

“Aceasta factura va fi atasata facturii initiale, fara sa genereze inregistrari in decontul de taxa al perioadei fiscale in care se opereaza corectia, nici la furnizor/prestator, nici la beneficiar”, mai prevad Normele metodologice.

sursa: http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_26346/Intocmirea-corecta-a-facturilor-fiscale-si-cum-se-corecteaza-eventualele-erori.html#ixzz1aTCxUnxg

Procedura de anulare sau reducere a penalităţilor şi majorărilor de întârziere


Prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.253/2011 pentru aprobarea modelelor unor formulare emise în aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar fiscale publicat în Monitorul Oficial al României, Partea 1 nr. 713/10.10.2011, au fost reglementate formularele „Decizie de anulare a penalităţilor” şi „Decizie de reducere a penalităţilor de întârziere”, emise de organul fiscal competent în aplicarea procedurii menţionate mai sus.
În documentarul de mai jos prezentăm procedura de anulare sau reducere a penalităţilor de întârziere pentru obligaţiile fiscale restante la 31 august 2011.

Obligaţii ale autorităţii fiscale competente
Autoritatea fiscală competentă verifică conform evidenţelor fiscale şi notifică contribuabilii care se încadrează în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011, până la 15 octombrie 2011.
Contribuabilii interesaţi care nu au fost notificaţi se pot adresa autorităţilor competente pentru clarificarea situaţiei fiscale. Autoritatea fiscală are obligaţia, la solicitarea contribuabilului, să clarifice eventualele neconcordanţe între evidenţa fiscală şi evidenţa contribuabilului.
Pentru a beneficia de această facilitate contribuabilii pot depune o cerere prin care solicită situaţia obligaţiilor de plată exigibile, care urmează a fi stinse prin plată sau compensare,.
În termen de 5 zile de la data depunerii cererii organul fiscal, comunică contribuabilului situaţia solicitată şi întocmeşte un borderou provizoriu de scădere din evidenţa fiscală a posibilelor debite ce se încadrează în facilitate.
Dacă în termen de 10 zile de la comunicarea situaţiei, se sting prin plată sau compensare obligaţiile principale şi dobânzile, organul de administrare validează borderoul de scădere a debitelor.

Documente emise
În termen de 3 zile de la data stingerii obligaţiilor, organul de administrare va emite decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii.
După plata acestora, organul de administrare emite, după caz:
- DECIZIE de anulare a penalităţilor de întârziere pentru penalităţile de întârziere şi cota de 50% din majorările de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale, restante la 31 august 2011;
- DECIZIE de reducere a penalităţilor de întârziere, pentru 50% din penalităţile de întârziere, precum şi pentru 50% din cota de 50% din majorările de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale restante la 31 august 2011;
Deciziile se întocmesc în două exemplare, unul se comunică contribuabilului, iar celălalt se arhivează la organul fiscal.
Dacă nu se efectuează plăţile în termen de 10 zile de la comunicarea situaţiei, se anulează borderoul provizoriu de scădere şi se repune situaţia iniţială, iar în fişa pe contribuabil se vor reflecta în continuare debitele şi accesoriile calculate.
Contribuabilul poate relua procedura prin depunerea unei noi cereri ori de cate ori apreciază că poate beneficia de facilitatea stabilită de ordonanţă.
Contribuabilii care îşi plătesc toate obligaţiile restante (prin plată sau compensare) fără a depune cererea au dreptul să solicite aplicarea facilităţii, prin depunerea acestei cereri. În acest caz, se poate solicita restituirea sumelor ce fac obiectul facilităţii.
Important! Facilităţile fiscale nu se acorda pentru obligaţiile fiscale stinse prin poprire sau prin sume încasate din valorificarea bunurilor sechestrate.
*
Baza legală: art. XI din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 627/02.09.2011;Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 2.604/2011 privind aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707/06.10.2011.

sursa:www.finantevalcea.ro

Vrei să lucrezi cu un "altfel" de contabil dar nu ştii de unde să începi?#Camanasof-Velcont

Mi-ar plăcea ca antreprenorii care ne recomandă, să nu se gândească la noi, sau să ne recomande ca o firmă care vinde prestări servcii con...