joi, 30 decembrie 2010

Cotele de contribuţii de asigurări sociale incepand de la 1 ianuarie 2011

Pentru angajator:
- contribuţia de asigurări sociale datorată de angajator în baza art. 18 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, pentru condiţii:
a) normale de muncă - 20,8%;
b) deosebite de muncă - 25,8%;
c) speciale de muncă - 30,8%;
- contribuţia datorată de angajator în funcţie de clasa de risc, potrivit Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare - între 0,15 şi 0,85%, aplicate asupra veniturilor brute realizate lunar;
- contribuţia de asigurări de sănătate datorată de angajator, potrivit art. 258 din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare - 5,2%;
- contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii datorată conform art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare - 0,85%;
- contribuţia datorată de angajatori la bugetul asigurărilor pentru şomaj, conform art. 26 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare - 0,5%;
- contribuţia datorată de angajator la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, potrivit art. 7 alin. (1) din Legea nr. 200/2006, cu modificările ulterioare - 0,25%.
Atenţie! Aceste cote se aplică începând cu drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2011 care au termen legal de declarare până la 25 februarie 2011.

Pentru angajat:
- contribuţia individuală de asigurări sociale datorată potrivit art. 21 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare - 10,5%, indiferent de condiţiile de muncă;
- contribuţia individuală de asigurări de sănătate datorată potrivit art. 257 din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare - 5,5%;
- contribuţia individuală datorată la bugetul asigurărilor pentru şomaj, conform art. 27 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare - 0,5%;
*
Baza legală: Legea nr. 286/2010 a bugetului de stat pe anul 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 879/28.12.2010; Legea nr. 287/2010 a bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 880/28.12.2010.

marți, 28 decembrie 2010

SERVICIILE CONTABILE GRATUITE

Acum avem ocazia de a va oferii serviciile contabile GRATUITE in cazul in care prin intermediul si cu sprijinul dvs. incheiem doua sau mai multe contracte noi a caror sume sunt de doua ori suma contractului actual incheiat intre firma dvs si Velcont.
Mai exact, in cazul in care acum platiti X lei pentru serviciile contabile si prin intermediul dvs incheiem doua contracte noi a caror sume este X ori 2, firma dvs nu mai achita onorariu pentru serviciile contabile.
Si nu doar atat, la incheierea celui de al treilea contract dvs. primiti 20% din valoarea contractului incheiat.

In trimestrul IV 2010, se va plăti impozit pe profit, şi nu impozit minim

Incepând cu 1 octombrie 2010, s-a renunţat la impozitul minim, iar persoanele juridice, plătitoare de impozit pe profit, care până la data de 30 septembrie 2010 inclusiv, au fost obligaţi la plata impozitului minim conform prevederilor art. 18, alin. (2-7) din Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, vor calcula şi plăti, pentru trimestrul IV 2010, impozit pe profit.
Atenţie! Contribuabilii care, până la data de 30 septembrie 2010 inclusiv, au fost obligaţi la plata impozitului minim au avut obligaţia de a declara şi de a plăti impozitul pe profit aferent trimestrului III 2010, până la data de 25 octombrie 2010, potrivit prevederilor în vigoare la data de 30 septembrie 2010.
Pentru definitivarea impozitului pe profit datorat pentru anul fiscal 2010, aceşti contribuabili vor proceda astfel:
a) pentru perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2010:
- determină impozitul pe profit aferent perioadei respective şi efectuează comparaţia cu impozitul minim anual, prevăzut la art. 18 alin. (3), recalculat în mod corespunzător pentru perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2010, prin împărţirea impozitului minim anual la 12 şi înmulţirea cu numărul de luni aferent perioadei respective, în vederea stabilirii impozitului pe profit datorat;
- stabilesc impozitul pe profit datorat;
- prin excepţie de la prevederile art. 34 alin. (1), (5) şi (11) şi ale art. 35 alin. (1), din CF, depun declaraţia privind impozitul pe profit pentru perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2010 şi plătesc impozitul pe profit datorat din definitivarea impunerii, până la data de 25 februarie 2011;
b) pentru perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2010:
- contribuabilii depun declaraţia privind impozitul pe profit şi plătesc impozitul pe profit datorat potrivit prevederilor art. 34 alin. (1), (5) şi (11) şi ale art. 35 alin. (1) din CF, până la 25 februarie 2011, respectiv 25 aprilie 2011.
Determinarea profitului impozabil şi a impozitului pe profit se efectuează urmărindu-se metodologia de calcul prevăzută de Titlul II „Impozitul pe profit” în mod corespunzător pentru cele două perioade, luând în calcul veniturile şi cheltuielile înregistrate.
Pierderea fiscală înregistrată în cele două perioade aferente anului 2010 se recuperează potrivit prevederilor art. 26, din CF, fiecare perioadă fiind considerată an fiscal în sensul perioadei de 5 ani, respectiv 7 ani.
*
Baza legală: Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 87/29.09.2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, publicată Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 669/30.09.2010.

luni, 27 decembrie 2010

Firmele mici au de ales: Impozit de 3% din venituri sau 16% din profit

Microintreprinderile vor avea posibilitatea ca, de la 1 ianuarie 2011, sa opteze intre plata impozitului de 16% din profit si o taxa de 3% din venituri, in baza unei modificari decise de Guvern la Codul Fiscal.

Ministrul Finantelor Publice, Gheorghe Ialomitianu, a spus dupa sedinta de Guvern ca pot alege acest sistem de impozitare firmele care au 1-9 angajati si au obtinut in anul anterior un venit de pana la 100.000 de euro, transmiteMediafax.
Firmele care obtin venituri din activitati bancare, jocuri de noroc sau din consultanta si management vor plati in continuare impozit de 16%.
Guvernul estimeaza ca noul sistem va aduce la buget venituri suplimentare de aproape 100 milioane lei.
"Noi am avut in vedere simplificarea, chiar daca la prima vedere se considera ca 3% ar fi mai putin decat 16% la nivelul profitului net. Impactul este pozitiv si foarte multe microintreprinderi vor opta", a spus Ialomitianu.
Pana sfarsitul anului trecut, microintreprinderile au beneficiat de un regimspecial de impozitare, care le permitea sa opteze intre plata impozitului pe profit si plata unui impozit pe venit, care a crescut progresiv in ultimii ani pana la 3% din venituri.
Alianta Confederatiilor Patronale din Romania saluta decizia Guvernului de a oferi microintreprinderilor optiunea impozitarii cu 3 la suta din venituri, masura sustinuta de ACPR inca de acum un an de zile drept una din modalitatile de a iesi din criza prin incurajarea micilor afaceri. Prin adoptarea acestei masuri salutare se creeaza premizele relansarii economice, a opririi cresterii somajului si a incurajarii clasei de mijloc.
“O economie nu poate sa functioneze doar pe baza marilor intreprinderi si a acumularilor masive de capital. Pentru normalitatea societatii si pentru o mai buna distribuire a veniturilor, existenta microintreprinderilor, multe dintre ele familiale, reprezinta o necesitate atat economica, cat si social", anunta Patronatele.
Tocmai de aceea, spune Alianta, decizia Guvernului de a sustine activitatea acestora printr-un impozit simplificat reprezinta o mana de ajutor acordata micilor intreprinzatori si capitalului autohton, masura pe care o consideram salutara si ale carei efecte benefice asupra economiei nu vor intarzia sa apara.

joi, 23 decembrie 2010

SARBATORI FERICITE !

Echipa www.VELCONT.com (Pandi Erika,Szmutku Eniko,Czikai Ida,Suciu Gyorfi Nicolae) , va multumeste pentru ca ati fost alaturi de noi in acest an.Speram ca am fost la inaltimea asteptarilor dumneavoastra! 

Va dorim sarbatori fericite si un an nou plin de realizari!

miercuri, 22 decembrie 2010

Impozitarea veniturilor pe dividende

Reţinerea, declararea şi plata impozitului pe dividende distribuite persoanelor juridice
O persoană juridică română care distribuie/plăteşte dividende către o persoană juridică română are obligaţia să reţină, să declare şi să plătească impozitul pe dividende, către bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se distribuie/plăteşte dividendul.
Cota de impozit este de 16% şi se aplică asupra dividendului brut distribuit/plătit persoanei juridice române.
Se plăteşte impozit pe dividende pentru sumele distribuite/plătite fondurilor deschise de investiţii, încadrate astfel, potrivit reglementărilor privind piaţa de capital.
Impozitul pe dividende se declară la rândul 5 „Impozit pe dividende distribuite la persoanele juridice” din formularul 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat” şi se plăteşte la Bugetul de stat.

Reţinerea, declararea şi plata impozitului pe dividende distribuite persoanelor fizice
Veniturile sub formă de dividende acordate persoanelor fizice, inclusiv sumele primite ca urmare a deţinerii de titluri de participare la fondurile închise de investiţii, se impun cu o cotă de 16% din suma acestora.
Calculul, reţinerea şi plata impozitului pe veniturile sub formă de dividende revine persoanelor juridice, odată cu plata dividendelor către acţionari sau asociaţi. Termenul de virare a impozitului este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se face plata.
Impozitul pe dividende se declară la rândul 12 „Impozit pe venituri dividende distribuite persoanelor fizice” din formularul 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat” şi se plăteşte la Bugetul de stat.
Plătitorii de venituri din dividende au obligaţia depunerii formularului 205 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut pe veniturile cu regim de reţinere la sursă, pe beneficiari de venit”, până la 30 iunie anul următor realizării venitului.
Atenţie! În cazul în care dividendele distribuite atât persoanelor fizice, cât şi persoanelor juridice nu au fost plătite până la sfârşitul anului în care s-au aprobat situaţiile financiare anuale, impozitul pe dividende aferent se plăteşte până la data de 25 ianuarie a anului următor.

Excepţii de la plata impozitului pe dividende
Nu se calculează, reţine şi plăteşte impozit pe dividende, în cazul dividendelor distribuite:
- unei alte persoane juridice române, dacă beneficiarul dividendelor deţine, la data plăţii dividendelor, minimum 10% din titlurile de participare ale celeilalte persoane juridice, pe o perioadă de 2 ani consecutivi, împliniţi la data plăţii acestora, inclusiv;
De reţinut! După data de 1 ianuarie 2007, chiar dacă acestea sunt distribuite din profiturile nerepartizate ale exerciţiilor financiare anterioare anului 2007, în măsura în care beneficiarul îndeplineşte condiţiile prevăzute mai sus.
- fondurilor de pensii facultative, respectiv fondurilor de pensii administrate privat;
- organelor administraţiei publice care exercită, prin lege, drepturile şi obligaţiile ce decurg din calitatea de acţionar al statului la acele persoane juridice române.
Nu sunt considerate dividende sumele primite sub formă de:
- distribuiri de titluri de participare suplimentare, care nu modifică procentul de deţinere a titlurilor de participare ale oricărui participant la persoana juridică, efectuate în legătură cu o operaţiune de majorare a capitalului social al unei persoane juridice;
- distribuiri în legătură cu dobândirea/răscumpărarea de către o societate comercială, de acţiuni proprii, ce nu modifică pentru participanţii la persoana juridică respectivă procentul de deţinere a titlurilor de participare;
- distribuiri în bani sau în natură efectuate cu ocazia reducerii capitalului social constituit efectiv de către participanţi.
*
Baza legală: art. 36 şi 67 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
 

marți, 21 decembrie 2010

In ce situatii seful nu te poate da afara? Afla care angajati nu pot fi concediati

Avocatnet.ro si firma de avocatura Wolf Theiss iti spun care sunt salariatii fata de care exista interdictii de concediere, ce se intampla cu angajatii care au CIM suspendat in situatia dizolvarii si radierii societatii, de ce protectie juridica beneficiaza angajatii care se afla in concediu si cine are prioritate la pastrarea postului in cazul unei concedieri colective..


Autor:
Ileana Glodeanu, avocat asociat senior
Adelina Iftime, avocat asociat


1. De ce protectie juridica beneficiaza angajatii care se afla in concediu (de odihna, medical, de maternitate, pentru cresterea copilului)?


Pe durata concediilor de odihna, medical, de maternitate, pentru cresterea copilului, contractul de munca este suspendat, iar angajatul primeste o indemnizatie, si nu salariu.

Salariatii aflati in concediu isi conserva drepturile de care se bucurau la momentul la care au intrat in concediu. Aceasta protectie este conferita ca efect al suspendarii. Practic, la momentul intoarcerii la lucru, vor avea toate drepturile pe care le aveau la momentul intrarii in concediu, impreuna cu toate drepturile castigate aditional ca efect al modificarilor din contractele colective sau din legislatie intervenite in perioada suspendarii.

Principala protectie juridica de care se bucura toti acesti salariati consta in interdictia angajatorului de a-i concedia in intervalul dat. Prin urmare, chiar daca angajatorul opereaza reduceri de personal in contextul carora elimina din organigrama si postul ocupat de catre salariatul aflat in una dintre situatiile de suspendare enumerate mai sus, perioada de preaviz la concediere nu va incepe sa curga decat din prima zi dupa incetarea suspendarii contractului de munca. Mai mult, daca situatia de suspendare intervine pe durata termenului de preaviz, termenul de preaviz se suspenda la randul sau pentru o durata egala cu cea a suspendarii. In practica, in general, chiar daca un intreg departament este eliminat de exemplu din organigrama societatii, postul ocupat de catre angajatul aflat in concediu din cadrul acelui departament va continua sa subziste in mod fictiv, fiind desfiintat efectiv si eliminat din organigrama doar la intoarcerea din concediu a titularului postului.

Conform legislatiei europene in materie, angajatii au dreptul sa se intoarca pe aceeasi pozitie sau, daca acest lucru nu este posibil, pe o pozitie echivalenta sau similara, adecvata contractului de munca. Directiva 2010/18 privind concediul parental de ingrijire care prevede un astfel de drept nu a fost implementata inca in legislatia romana. Termenul limita de transpunere in legislatia interna este martie 2012, cu eventualitatea obtinerii unui an suplimentar daca intampina dificultati de implementare.

2. In ce situatii angajatii nu se pot bucura de interdictiile de concediere prevazute in Codul Muncii?

Protectia impotriva concedierii a salariatilor mentionati mai sus nu este absoluta. Codul Muncii prevede ca aceste masuri de protectie nu se aplica in cazul concedierii din motive de reorganizare judiciara, precum si in situatia falimentului angajatorului. In aceste situatii extreme, angajatii ies de sub sfera de protectie a prevederilor legale.

Dorim sa atragem atentia asupra unei situatii des intalnite in practica si care nu este acoperita de prevederile legale: tratamentul juridic al salariatilor care au contractul de munca suspendat in situatia dizolvarii si radierii societatii, pentru alte motive decat declararea falimentului (de exemplu dizolvarea voluntara prin vointa asociatilor/actionarilor societatii). Aceasta situatie nu este reglementata ca un caz de incetare de drept a contractului de munca, si nici ca una dintre situatiile de exceptie in care angajatorul are „permisiunea” de a concedia persoana aflata in concediu. Exemplul clasic de care ne-am lovit in practica este cel al concediului pentru cresterea copilului pana la doi ani. In aceasta perioada relativ indelungata, in viata societatii pot interveni restructurari de amploare, inclusiv desfiintarea societatii. In acest caz, desi protejat de lege, contractul de munca va trebui sa inceteze, intrucat nu poate supravietui incetarii existentei uneia dintre partile contractuale. Singurul temei legal care poate fi invocat in acest caz este restructurarea postului.

3. Ce criterii stau la baza selectiei angajatilor care nu vor fi concediati?


Codul Muncii nu prevede astfel de criterii de selectie; acestea se regasesc in diverse contracte colective de munca.

Dorim sa precizam ca criteriile se vor aplica pentru selectarea ocupantilor unor posturi identice (de exemplu, restructurarea vizeaza reducerea numarului de posturi de sofer din societate de la cinci posturi la doua posturi), fara a putea conduce la concedierea ocupantilor unor posturi care nu sunt vizate de procesul de restructurare.

Cele mai cunoscute criterii de selectie prevazute de diverse contracte colective de munca, inclusiv de contractul colectiv de munca unic la nivel national in vigoare, sunt cele preponderent sociale, cum ar fi: (i) desfacerea contractul de munca al sotului care are venitul cel mai mic, in cazul in care ambii soti lucreaza in unitate; (ii) concedierea cu prioritate a persoanele care nu au copii in intretinere; (iii) concedierea in ultima instanta a femeilor care au in ingrijire copii, a barbatilor vaduvi sau divortati care au in ingrijire copii, a intretinatorilor unici de familie, sau a salariatilor care mai au cel mult trei ani pana la pensionare la cererea lor.

Angajatorii pe de alta parte au depus mereu lobby pentru o mai mare libertate de selectie, astfel incat criteriile de performanta sa ajunga sa aiba ponderea majoritara in selectarea salariatilor care vor fi concediati. Din cate se pare, eliminarea sau modificarea acestor criterii reprezinta una dintre masurile de flexibilizare a pietei muncii avuta in vedere de catre guvern prin anuntata modificare a Codului Muncii. Notam insa ca, pentru a produce efecte, aceste masuri de flexibilizare vor trebui preluate si in contractele colective de munca care includ in prezent criteriile sociale.

O alta situatie de protectie la concediere decurge din pozitia detinuta de salariat in cadrul sindicatului. Reprezentantii alesi in organele de conducere ale sindicatelor nu pot fi concediati pe anumite temeiuri atat pe durata exercitarii mandatului in cadrul sindicatului cat si pe o perioada de doi ani dupa incetarea acestuia. Concedierea acestor persoane nu este posibila: (i) pentru motive care nu tin de persoana salariatului (situatie care comporta insa doua exceptii, respectiv: (a) atunci cand exista acordul scris al organului colectiv de conducere ales al organizatiei sindicale, respectiv (b) atunci cand membrul in conducerea sindicatului a fost revocat din functiile sindicale de conducere detinute pentru incalcarea prevederilor statutare sau legale); (ii) pentru motive de necorespundere profesionala, precum si (iii) pentru motive ce tin de indeplinirea mandatului pe care l-au primit de la salariatii din unitate.

4. Cine are prioritate la “pastrarea postului” in cazul unei concedieri colective?

Asa cum mentionam mai sus, in prezent, prioritate la pastrarea postului au anumite persoane in situatii de dificultate, precum si reprezentantii alesi in organele de conducere ale sindicatelor. Precizam insa ca am intalnit si contracte colective de munca incheiate la nivel de ramura economica care prevad competenta printre criteriile de prioritizare pentru „pastrarea postului”.

luni, 20 decembrie 2010

Filozofia VELCONT

10 Lucruri care stim ca sunt adevarate:

1.Ne concentram pe client si pe nevoile lui actuale si viitoare.
2.Facem un singur lucru, prestam servicii contabile si incercam sa o facem foarte bine.
3.Suntem perseverenti.
4.Democratia in afaceri functioneza.
5.Raspundem la intrebari oriunde am fi si de ori de cate ori este nevoie.
6.VELCONT este o afacere.Generam venituri oferind servicii pentru companii.
7.Exista intotdeauna loc de mai bine.
8.Contabilitatea inseamna mai mult decat acte.
9.Suntem seriosi,fara a purta costum.
10.Nu suntem cei mai buni,dar vrem sa fim.

vineri, 17 decembrie 2010

Contractul colectiv de muncă a fost semnat, salariul minim în mediul privat este de 700 de lei

Sindicatele şi patronatele au semnat, vineri, Contractul colectiv de muncă la nivel naţional care prevede un salariu minim de 700 de lei şi o creştere a veniturilor pentru muncitorii calificaţi şi pentru maiştri, cei cu studii superioare rămânând la acelaşi nivel, de 1.200 de lei minimum, informează Mediafax Business.Preşedintele UGIR 1903, Cezar Corîci, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că de doi ani nu maifusese majorat salariul minim, iar prin acest contract colectiv s-a încercat acoperirea inflaţiei măcar pentru cei cu salarii foarte mici.Coeficientul pentru muncitorii calificaţi va fi de 1,1 astfel ca aceştia vor avea un salariu de 770 de lei, până acum având 720 de lei. Cea mai mare creştere va fi pentru maiştri care vor avea un coeficient de 1,3, ceea ce înseamnă o creştere de la 780 la 910 lei. Cei cu studii superioare vor rămâne la aceeaşi valoare de 1.200 de lei salariul minim, scăzându-le coeficientul de la 2 la 1,72. Citiţi mai multe pe www.mediafax.biz.

Începând cu 1 ianuarie 2011, simplificare a procedurii de depunere a declaraţiilor fiscale: declaraţie unică

Pentru a simplifica procedurile administrative şi pentru a veni în sprijinul mediului de afaceri din România în vederea îndeplinirii obligaţiilor de declarare, se implementează o nouă procedură de declarare astfel încât să fie depusă o singură declaraţie privind contribuţiile sociale care, în prezent sunt colectate separat de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale. În acest sens, Guvernul a decis introducerea de la 1 ianuarie 2011 a unei declaraţii fiscale unice pentru contribuţiile de asigurări sociale şi impozitul pe venit, care se va depune la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, respectiv la unităţile fiscale în a căror evidenţă sunt înregistraţi contribuabilii ca plătitori de impozite, taxe şi contribuţii, urmând ca ANAF să transmită datele necesare privind evidenţa nominală a asiguraţilor celorlalte instituţii.
Măsura introducerii declaraţiei unice vine în sprijinul contribuabililor care au calitatea de angajatori şi reprezintă o modalitate mult mai eficientă de depunere a declaraţiilor prin eliminarea celor patru ghişee la care trebuie să se prezinte contribuabilul în prezent.
Obligaţia completării şi depunerii formularului 112 „Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, impozitul pe venitul din salarii”, revine persoanelor fizice şi juridice care au calitatea de angajator sau entităţi asimilate angajatorului.
Declaraţia 112 se utilizează pentru declararea contribuţiilor sociale datorate începând cu obligaţiile aferente lunii ianuarie 2011, cu termen de depunere până la data de 25 februarie 2011, inclusiv. În prezent, conform legislaţiei în vigoare, contribuabilii datorează şi plătesc contribuţii sociale în următoarele cote:
- contribuţia de asigurări sociale pentru condiţii normale de muncă datorată de angajatori - 20,8%;
- contribuţia de asigurări sociale pentru condiţii normale de muncă datorată de angajaţi - 10,5%;
- contribuţia angajatorilor în funcţie de clasa de risc, potrivit Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale - de la 0,15% la 0,85%;
- contribuţia datorată de angajatori la bugetul asigurărilor pentru şomaj - 0,5%;
- contribuţia individuală datorată la bugetul asigurărilor pentru şomaj - 0,5%;
- contribuţia datorată de angajator la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale conform Legii nr. 200/2006 - 0,25%;
- contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de angajatori - 5,2%;
- contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de angajaţi - 5,5%;
- contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate - 0,85%.
Noul formular al declaraţiei unice va putea fi completat, semnat şi transmis online, exclusiv prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin intermediul portalului e-Romania, începând cu data de 1 iulie 2011.
Pentru transmiterea online a declaraţiei unice contribuabilii trebuie deţină o semnătură electronică obţinută prin utilizarea unui certificat digital calificat de la unul din furnizorii de servicii de certificare acreditaţi în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.
Până la 1 iulie 2011 declaraţia se poate depune şi în format electronic, pe suport electronic (discheta), însoţit de anexa 1.1 - angajator, în format hârtie, semnat şi ştampilat, conform legii.

miercuri, 15 decembrie 2010

ANAF intenţionează ca începând cu obligaţiile lunii ianuarie 2011, declararea impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale să se realizeze printr-o declaraţie unică

Ministerul Finanţelor Publice, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), intenţionează ca începând cu obligaţiile lunii ianuarie 2011, declararea impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale să se realizeze printr-o declaraţie unică care va fi depusă la unităţile fiscale teritoriale din cadrul ANAF. Întrucât în proiectul actului normativ prin care va fi aprobată se prevede obligativitatea depunerii declaraţiei începând cu 1 iulie 2011 în sistem electronic (on-line), este obligatorie obţinerea de către plătitorii de venituri a certificatului digital calificat pentru semnătura electronică. Prezentăm mai jos principalele etape care trebuie parcurse pentru obţinerea certificatului digital calificat.

Obţinerea certificatului calificat pentru semnătură electronică de la o firmă autorizată
Pentru a transmite o declaraţie fiscală prin mijloace electronice trebuie obţinută o semnătură electronică, printr-un certificat digital. Conform prevederilor OMEF nr. 858/2008, OPANAF nr. 2520/2010 şi OPANAF nr. 2568/2010, certificatele digitale se obţin de la furnizori de servicii de certificare acreditaţi în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică:
- CERT SIGN, adresa: www.certsign.ro;
- DIGI SIGN, adresa: www. digisign.ro;
- TRANS SPEED, adresa: www. transsped.ro.
Pentru detalii se accesează website-ul ANAF, www.anaf.ro, secţiunea Declaraţii electronice, categoria Informaţii depunere declaraţii, urmând instrucţiunile prezentate pe site.
Important!
a. Cu un singur certificat puteţi semna declaraţiile fiscale pentru mai mulţi contribuabili. Dacă o firmă care conduce evidenţele fiscale ale unor clienţi doreşte să folosească mai mulţi angajaţi pentru semnarea electronică a declaraţiilor fiscale, atunci, pentru fiecare angajat se obţine un certificat digital pe o adresă proprie de e-mail.
b. Este necesară instalarea programului Adobe Reader 8.2.
Pentru siguranţa transmiterii datelor, trebuie ca certificatul digital calificat deţinut să fie confirmat de furnizorul de servicii de certificare. Pentru aceasta, se descărcă în calculatorul de pe care se vor transmite declaraţiile, documentul de confirmare de pe websiteul ANAF, secţiunea Asistenţă Contribuabili, modulul
Toate formularele cu explicaţii, la adresa http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/confirmare.pdf.
Se completează documentul de confirmare, aplicând semnătura digitală în căsuţa Semnătură utilizator. Cu documentul confirmat de firma care a eliberat certificatul digital, se face înregistrarea la ANAF parcurgând următorii paşi:
- se accesează websiteul ANAF, la adresa www.anaf.ro, meniul Depunere declaraţii, modulul Înregistrare certificate calificate, se tastează butonul Acceptă aflat în partea stângă, jos, a paginii;
- în fereastra care apare se selectează documentul de confirmare cu butonul Browse, care se va transmite prin tastarea butonului Transmite documentul;
- apoi, se introduc următoarele date: codul unic de identificare al contribuabilului (operatorul economic pentru care se transmit declaraţiile fiscale); denumirea contribuabilului; adresa contribuabilului. După completarea acestor date se tastează butonul Submit pentru transmitere. Pe ecran se va afişa formularul 150 „Cerere pentru utilizarea unui certificat digital calificat”, completat cu datele introduse, care se listează prin tastarea butonului Tipăreşte cererea.
Atenţie! Conform prevederilor OMFP nr. 858/2008, perioada de valabilitate a unui certificat calificat este de un an de zile. În cazul în care certificatul va fi reînnoit, se parcurge procedura prezentată mai sus.

Înregistrarea formularului 150 la unităţile fiscale teritoriale
Pentru înregistrarea formularului 150 „Cerere pentru utilizarea unui certificat digital calificat” la unitatea fiscală teritorială unde contribuabilii sunt înregistraţi ca plătitori de impozite şi taxe, trebuie depuse următoarele documente:
- formularul 150, listat, semnat şi ştampilat de contribuabil;
- documentul de identitate al titularului certificatului calificat, în original şi în copie;
- documentul, în original şi copie, care atestă calitatea titularului certificatului calificat, de reprezentant legal al contribuabilului (acest document poate fi Hotărârea adunării generale a acţionarilor sau Statutul societăţii comerciale);
- documentul de împuternicire, autentificat de notarul public, din care rezultă dreptul titularului certificatului calificat de a semna declaraţiile fiscale pentru contribuabil, în situaţia în care titularul certificatului calificat nu are calitatea de reprezentant legal al contribuabilului reprezentat.
În termen de 4 zile de la depunerea documentaţiei, pe adresa de e-mail menţionată în formularul 150, se primeşte o confirmare pentru utilizarea serviciului Depunere declaraţii on-line.
Pentru transmiterea pe cale electronică a declaraţiilor fiscale, contribuabilii vor accesa website-ul ANAF, la adresawww.anaf.ro, secţiunea Declaraţii electronice, categoria Descărcare declaraţii, parcurgând etapele prezentate în ghidulInstrucţiuni de utilizare a serviciului de depunere a declaraţiilor on-line, postat pe websiteul ANAF.

marți, 14 decembrie 2010

De la 1 ianuarie 2011, noi criterii de selecţie a contribuabililor

 De la 1 ianuarie 2011, în funcţie de mai multe criterii, primele 3.000 de persoane juridice vor avea calitatea de mari contribuabili.
Criteriile pentru marii contribuabili au fost stabilite prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.730/2010 privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili, Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 820/8 decembrie 2010.
Criteriile pentru stabilirea statului de mare contribuabil sunt:
- volumul obligaţiilor bugetare datorate, pondere 40%;
- volumul veniturilor din exploatare - 30%;
- volumul cheltuielilor cu personalul - 15%,
- volumul activelor imobilizate - 15%.
Prin excepţie, este inclusă în această categorie o firmă nou înfiinţată care face o declaraţie pe proprie răspundere ca va realiza investiţii a căror valoare în lei să fie echivalentul a minimum 10 milioane euro.
Criterii similare au fost stabilite şi pentru firmele mijlocii, prin Ordinul preşedintelui ANAF 2.731/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 820/8 decembrie 2010. În cazul contribuabililor mijlocii, lista va stabilită prin ordin al preşedintelui ANAF.
Întrucât procedura prevede transferul electronic al dosarului fiscal, DGFP Vâlcea recomandă contribuabililor vizaţi de noile reglementări să urmărească cu mare atenţie încadrarea într-o categorie sau alta, în vederea depunerii declaraţiilor fiscale la locul arondării, respectiv la Direcţia generală de administrare mari contribuabili Bucureşti - pentru marii contribuabil şi la direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene - pentru contribuabilii mijlocii.
Listele cu categoriile de contribuabili stabilite pe baza noilor criterii pot fi consultate de cei interesaţi prin accesarea website-ului www.anaf.ro, categoria Informaţii Publice, subcategoria Lista contribuabililor mari şi mijlocii.

Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată

Guvernul României a adoptat Hotărârea nr. 1.193/2010 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, care a fost publicată în Monitorul Oficial al Românei, Partea I, nr. 824 din 9 decembrie 2010.
Potrivit actului normativ, începând cu 1 ianuarie 2011, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 670 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 170 de ore în medie pe lună în anul 2011 reprezentând 3,94 lei/oră.
Pentru personalul din sectorul bugetar, nivelul salariului de bază, potrivit încadrării, nu poate fi inferior nivelului salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată prevăzut mai sus.
De reţinut! Hotărârea Guvernului mai reglementează că stabilirea, pentru personalul încadrat prin încheierea unui contract individual de muncă cu salarii de bază sub nivelul celor menţionate mai sus constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei.

luni, 13 decembrie 2010

15 decembrie a.c., termen pentru Declaraţia 390 VIES

Până miercuri, 15 decembrie a.c., inclusiv, trebuie depusă la Fisc Declaraţia recapitulativă privind livrările/ achiziţiile/ prestările intracomunitare pentru obligaţiile de declarare aferente operaţiunilor desfăşurate în luna noiembrie 2010, formular 390 VIES.
Obligaţia este reglementată de art. 156 indice 4 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv de Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.165/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 371/2009.

joi, 9 decembrie 2010

Lista firmelor declarate inactiv de A.N.A.F.

Lista firmelor declarate inactiv de A.N.A.F.

20 decembrie a.c., termen limită pentru achitarea obligaţiilor fiscale amânate la plată

20 decembrie a.c. este termenul limită de achitare a obligaţiilor fiscale cu termene de plată începând cu data emiterii deciziei de amânare la plată, precum şi a majorărilor de întârziere aferente acestora.
Prin obligaţii fiscale neachitate la termen se înţelege impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate bugetului general consolidat, datorate şi neachitate la termenele legale de plată, precum şi majorări de întârziere aferente acestora.
Prin majorări de întârziere aferente acestora se înţelege obligaţiile fiscale accesorii pentru care organul fiscal competent a comunicat decizii referitoare la obligaţiile de plată accesorii şi pentru care s-a împlinit termenul de plată conform prevederilor art. 111 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată cu modificările şi completările ulterioare.
Pe perioada amânării la plată, contribuabilii sunt obligaţi să îşi achite, conform legii, obligaţiile fiscale cu termene de plată începând cu data emiterii deciziei de amânare la plată.
Pentru perioada valabilităţii amânării la plată a obligaţiilor fiscale neachitate la termen se datorează majorări de întârziere în cuantum de 0,05% pentru fiecare zi a perioadei de amânare la plată, începând cu data emiterii deciziei şi până la: data la care se împlineşte termenul de amânare sau data la care încetează valabilitatea înlesnirii.
Important! Amânările la plată îşi pierd valabilitatea în cazul în care contribuabilii nu îşi achită în cel mult 30 de zile de la scadenţă obligaţiile fiscale cu termene de plată începând cu data emiterii deciziei de amânare la plată. Dacă termenul de 30 de zile se împlineşte după data de 20 decembrie, obligaţiile fiscale se plătesc până la această dată.
Neachitarea obligaţiilor fiscale cu termene de plată începând cu data emiterii deciziei de amânare la plată până la data de 20 decembrie 2010 atrage pierderea valabilităţii amânării la plată, precum şi calcularea majorărilor de întârziere conform prevederilor Codului de Procedură Fiscală, pe întreaga perioadă de amânare.
Pierderea valabilităţii amânării la plată atrage anularea acesteia, precum şi începerea sau continuarea, după caz, a executării silite.
*
Baza legală: Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 92/2009 pentru amânarea la plată a obligaţiilor fiscale neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei economico-financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 457/2009; Legea nr. 363/2009 privind aprobarea OUG nr. 92/2009 pentru amânarea la plată a obligaţiilor fiscale neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei economico-financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 800/2009; Ordin al ministrului Finanţelor Publice nr. 2.321/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de acordare a amânării la plată a obligaţiilor fiscale neachitate la termen, administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5.089/2008.
 

miercuri, 8 decembrie 2010

8 decembrie a.c., termen pentru Declaraţia 092

Până miercuri, 8 decembrie  a.c., inclusiv, trebuie depusă la Fisc Declaraţia de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, formular 092.
Au această obligaţie persoanele juridice şi persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere care au efectuat achiziţii intracomunitare în luna noiembrie 2010 şi sunt obligate să-şi modifice perioada fiscală devenind plătitori de TVA lunar.
Obligaţia este reglementată de Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală  nr. 1.165/2009.
 

joi, 2 decembrie 2010

Înregistrarea în scopuri de TVA la depăşirea plafonului de scutire

Principalele obligaţii pe care le au firmele în vederea înregistrării în scopuri de TVA în cazul depăşirii plafonului de scutire pentru întreprinderile mici.
În sensul Titlului VI din Codul Fiscal - „Taxa pe valoarea adăugată”, persoană impozabilă este considerată orice persoană care desfăşoară, de o manieră independentă şi indiferent de loc, activităţi economice de natura activităţilor producătorilor, comercianţilor sau prestatorilor de servicii, inclusiv activităţilor extractive, agricole şi activităţilor profesiilor libere sau asimilate acestora. De asemenea, constituie activitate economică exploatarea bunurilor corporale sau necorporale în scopul obţinerii de venituri cu caracter de continuitate.
Înregistrarea în scopuri de TVA este prevăzută la art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi pct. 66 din Normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Plafonul de scutire pentru întreprinderile mici
Persoana impozabilă stabilită în România a cărei cifră de afaceri anuală, declarată sau realizată, este inferioară plafonului de 35.000 euro, al cărui echivalent în lei se stabileşte la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României la data aderării la Uniunea Europeană (3,3817 lei), aplică regimul special de scutire pentru operaţiunile prevăzute la art. 126 alin. (1) din CF, cu excepţia livrărilor intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) din CF.
Cifra de afaceri care serveşte drept referinţă pentru aplicarea scutirii de taxă este constituită din valoarea totală a livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii efectuate de persoana impozabilă în cursul unui an calendaristic, care ar fi taxabile dacă nu ar fi desfăşurate de o mică întreprindere, operaţiunile rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operaţiuni ar fi fost realizate în România conform art. 145 alin. (2) lit. b) CF, operaţiunile scutite cu drept de deducere şi cele scutite fără drept de deducere, prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) şi f) din CF, dacă acestea nu sunt accesorii activităţii principale, cu excepţia:
- livrărilor de active fixe corporale sau necorporale, efectuate de persoana impozabilă;
- livrărilor intracomunitare de mijloace de transport noi.

Solicitarea codului de TVA 
Contribuabilii au obligaţia să solicite atribuirea codului de înregistrare în scopuri de TVA dacă în cursul unui an calendaristic ating sau depăşesc plafonul de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din CF, respectiv 35.000 euro, în termen de 10 zile de la sfârşitul lunii în care au atins sau au depăşit acest plafon.

Formularistică
Contribuabilii persoane juridice care solicită înregistrarea în scopuri de TVA la depăşirea plafonului de scutire depun formularul 010 - „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică”.
La depăşirea plafonului de scutire, persoanele fizice care desfăşoară activităţi independente şi profesii libere trebuie să depună formularul 070 - „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere”.
În cazul depăşirii plafonului de scutire, persoanele fizice române care realizează o activitate economică în sfera taxei pe valoarea adăugată depun pentru înregistrarea în scopuri de TVA formularul 020 - „Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice române”.
Important! Persoanele fizice nu realizează o activitate economică în sfera de aplicare a taxei atunci când obţin venituri din vânzarea locuinţelor proprietate personală sau a altor bunuri care au fost folosite de către acestea pentru scopuri personale.
În cazul construirii de bunuri imobile de către persoanele fizice, în vederea vânzării, activitatea economică este considerată începută în momentul în care persoana fizică respectivă intenţionează să efectueze o astfel de activitate, iar intenţia persoanei respective trebuie apreciată prin faptul că aceasta începe să angajeze costuri şi/sau să facă investiţii pregătitoare iniţierii activităţii economice.
În cazul achiziţiei de terenuri şi/sau de construcţii de către persoana fizică în scopul vânzării, livrarea acestor bunuri reprezintă o activitate cu caracter de continuitate dacă persoana fizică realizează mai mult de o singură tranzacţie în cursul unui an calendaristic. Dacă persoana fizică derulează deja construcţia unui bun imobil în vederea vânzării, activitatea economică fiind deja considerată începută şi continuă, orice alte tranzacţii efectuate ulterior nu vor mai avea caracter ocazional.

Declarare şi atribuire cod de plătitor de TVA
Declaraţiile se depun direct sau prin împuternicit/reprezentant legal/reprezentant fiscal, la registratura organului fiscal competent ori la poştă prin scrisoare recomandată, la termenele stabilite de legislaţia în vigoare.
Organul fiscal competent la care se înregistrează declaraţiile este:
- pentru contribuabilii care se înregistrează direct, prin împuternicit sau reprezentant legal, organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal contribuabilul;
- pentru contribuabilii care se înregistrează prin reprezentant fiscal, organul fiscal competent pentru administrarea persoanei impozabile care are calitatea de reprezentant fiscal.
Codul de înregistrare în scopuri de TVA este valabil începând cu:
- prima zi a lunii următoare celei în care persoana impozabilă solicită înregistrarea în cazul depăşirii plafonului de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din CF;
Atenţie! Persoana impozabilă care are sediul activităţii economice în România şi care are pe teritoriul României sucursale şi alte sedii secundare, fără personalitate juridică, va fi identificată printr-un singur cod de înregistrare în scopuri de taxă conform art. 153 din CF.
Codul de înregistrare în scopuri de TVA, atribuit conform art. 153 are prefixul „RO”, conform Standardului internaţional ISO 3166 - alpha 2.
Potrivit art. 153 din CF, contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA vor comunica codul de înregistrare în scopuri de TVA tuturor furnizorilor/prestatorilor sau clienţilor.
La data solicitării înregistrării în scopuri de TVA, în situaţia depăşirii plafonului de scutire, contribuabilii vor solicita organului fiscal competent şi înscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari dacă intenţionează să efectueze una sau mai multe operaţiuni intracomunitare, respectiv livrări şi achiziţii intracomunitare de bunuri, prestări şi achiziţii intracomunitare de servicii.

Anularea codului de înregistrare în scopuri de TVA
Contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA şi care ulterior înregistrării respective desfăşoară exclusiv operaţiuni ce nu dau dreptul la deducere vor solicita anularea înregistrării în termen de 15 zile de la încheierea lunii în care se desfăşoară exclusiv operaţiuni fără drept de deducere.
Contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA care îşi încetează activitatea economică vor solicita anularea înregistrării în scopuri de TVA în termen de 15 zile de la data documentelor ce evidenţiază acest fapt.
De asemenea, organele fiscale competente pot anula din oficiu înregistrarea unei persoane în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile care figurează în lista contribuabililor declaraţi inactivi, precum şi a persoanelor impozabile aflate în inactivitate temporară, înscrisă în Registrul Comerţului, potrivit legii.
Anularea înregistrării în scopuri de TVA a unei persoane nu o exonerează de răspunderea care îi revine pentru orice acţiune anterioară datei anulării şi de obligaţia de a solicita înregistrarea în condiţiile prezentate mai sus.

Înregistrarea cu întârziere sau neînregistrarea în scopuri de TVA
Dacă persoana impozabilă a atins sau a depăşit plafonul de scutire şi nu a solicitat înregistrarea , organele fiscale competente vor proceda după cum urmează:
- în cazul în care nerespectarea prevederilor legale este identificată de organele de inspecţie fiscală înainte de înregistrarea persoanei impozabile în scopuri de TVA, conform art. 153 din CF, acestea vor solicita plata taxei pe care persoana impozabilă ar fi trebuit să o colecteze dacă ar fi fost înregistrată normal în scopuri de taxă, conform art. 153 din CF, pe perioada cuprinsă între data la care persoana respectivă ar fi fost înregistrată în scopuri de taxă dacă ar fi solicitat în termenul prevăzut de lege înregistrarea şi data identificării nerespectării prevederilor legale;
- în cazul în care nerespectarea prevederilor legale este identificată după înregistrarea persoanei impozabile în scopuri de TVA, potrivit art. 153 din CF, organele de control vor solicita plata taxei pe care persoana impozabilă ar fi trebuit să o colecteze dacă ar fi fost înregistrată normal în scopuri de taxă conform art. 153 din CF, pe perioada cuprinsă între data la care persoana respectivă ar fi fost înregistrată în scopuri de taxă dacă ar fi solicitat înregistrarea în termenul prevăzut de lege şi data la care a fost înregistrată.
Important! Persoanele impozabile care nu au solicitat înregistrarea în scopuri de TVA în termenul prevăzut de lege, indiferent dacă au făcut sau nu obiectul controlului organelor fiscale competente, au dreptul să ajusteze în primul decont depus după înregistrare sau, după caz, într-un decont ulterior:
- taxa deductibilă aferentă bunurilor aflate în stoc şi serviciilor neutilizate la data la care persoana respectivă ar fi fost înregistrată în scopuri de taxă dacă ar fi solicitat înregistrarea în termenul prevăzut de lege;
- taxa deductibilă aferentă activelor corporale fixe, inclusiv celor aflate în curs de execuţie, aflate în proprietatea sa la data la care persoana respectivă ar fi fost înregistrată în scopuri de taxă dacă ar fi solicitat înregistrarea în termenul prevăzut de lege, cu condiţia, în cazul bunurilor de capital, ca perioada de ajustare a deducerii, prevăzută la art. 149 alin. (2) din CF, să nu fi expirat; 
- taxa deductibilă aferentă achiziţiilor de bunuri şi servicii efectuate în perioada cuprinsă între data la care persoana respectivă ar fi fost înregistrată în scopuri de taxă dacă ar fi solicitat în termenul prevăzut de lege înregistrarea şi data la care a fost înregistrată.
*
Baza legală: art. 127, 152, 153, 154, 158 indice 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pct.3, 62, 66 din Hotărârea Guvernului României nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul ministrului Finanţelor nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175/2007.

Vrei să lucrezi cu un "altfel" de contabil dar nu ştii de unde să începi?#Camanasof-Velcont

Mi-ar plăcea ca antreprenorii care ne recomandă, să nu se gândească la noi, sau să ne recomande ca o firmă care vinde prestări servcii con...