Oferim servicii contabile TIP SUPORT pentru firmele noi infiintate (alimentare,baruri,aprozare,restaurante mici,buticuri ,spalatorii auto,etc) cu maxim 9 angajati.Pachetul cuprinde:1. preluam actele de la sediul dumnevoastra ( inclusiv mediu rural); 2. va oferim asistenta la un program gratuit de gestiune unde puteti face receptiile , registru de casa , raportul de gestiune intr-un mod foarte simplu; 3. va oferim acces la datele firmei dumnevoastra non stop fara costuri suplimentare ; 4. lucram intr-o asa maniera incat dumnevoastra nu trebuie sa va ocupati doar de afacerea dumnevaostra iar noi incercam sa va preluam toate probleme birocratice.
Blog dedicat informarii clientilor Velcont.Surse principale: www.avocatnet.ro , www.contabilul.manager.ro , www.fiscalitate.ro , www.portalcontabilitate.ro , www.cabinetexpert.ro , www.anaf.ro ,presa de specialitate diverse surse din televiziune si presa scrisa.Blogul este administrat de Velcont Expertiza Contabila. O firma de prestari servicii contabile.

Faceți căutări pe acest blog

joi, 11 noiembrie 2010

Acte necesare pentru ieşirea la pensie de limită de vîrstă

În cazul în care doriţi să solicitaţi ieşirea la pensie pentru limită de vîrstă, pensie anticipată sau anticipată parţială, trebuie să depuneţi la Casa Judeţeană de Pensie un dosar care să cuprindă:
1. cerere pentru înscrierea la pensie pentru limita de vîrstă/anticipată/anticipată parţială ;
2. carnetul de muncă (original şi copie);
3. alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată în alte sectoare de activitate (adeverinţe);
4. livretul militar (original şi copie) - dacă este cazul;
5. diploma de studii (original şi copie) şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor, precum şi forma de învăţămînt;
6. pentru persoanele care au urmat cursurile unor instituţii de învăţămînt universitar în străinătate este necesară dovada recunoaşterii lor de către statul român;
7. adeverinţă privind sporurile şi adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă;
8. adeverinţă privind condiţiile de muncă speciale şi/sau deosebite (dacă nu sînt trecute în carnetul de muncă);
9. dovada certificării stagiului de cotizare (pentru perioade de după 1 aprilie 2001), care se poate obţine de la sediul Casei Judeţene de Pensii situat pe Str. Vasile Lucaciu, nr. 4-6, Satu Mare
10. procură specială pentru mandatar (dacă este cazul);
11. adeverinţă din care să rezulte data încetării calităţii de asigurat (pentru pensia anticipată şi anticipată parţială). Este necesară doar pentru pensia anticipată şi anticipată parţială a căror plata este condiţionată de încetarea calităţii de asigurat şi se depune după primirea deciziei de pensie;
12. acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, Legii nr. 341/2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 (dacă este cazul).

Acte necesare pentru pensia de invaliditate

Pentru a obţine pensia de invaliditate, solicitanţii trebuie să depună un dosar care să cuprindă:
- cerere pentru înscrierea la pensie de invaliditate;
- carnetul de muncă (original şi copie);
- acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată în alte sectoare de activitate;
- livretul militar (original şi copie) - dacă este cazul;
- diploma de studii (original şi copie) şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor, precum şi forma de învăţămînt urmată;
- pentru persoanele care au urmat cursurile unor instituţii de învăţămînt universitar în străinătate este necesară dovada recunoaşterii acestora de către statul român; - adeverinţă privind sporurile şi adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă (dacă este cazul);
- adeverinţă privind condiţiile de muncă speciale şi/sau deosebite;
- dovada certificării stagiului de cotizare (pentru perioade de după 1 aprilie 2001), care se poate obţine de la sediul Casei Judeţene de Pensii situat pe Str. Vasile Lucaciu, nr. 4-6, Satu Mare
- procura specială pentru mandatar (dacă este cazul);
- adeverinţă din care să rezulte data încetării calităţii de asigurat (pentru pensia anticipată şi anticipată parţială);
- acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, Legii nr. 341/2004 etc. (dacă este cazul);
- decizia emisă de medicul expert al asigurărilor sociale;
- adeverinţă din care să rezulte încetarea plăţii indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă şi cuantumul acesteia.

Acte necesare pentru pensia de urmaş

Pentru solicitanţii pensiei de urmaş, dosarul care trebuie depus la Casa Judeţeană de Pensie trebuie să cuprindă:
a) cererea pentru înscrierea la pensie de urmaş
b) carnetul de muncă (original şi copie);
c) acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată în alte sectoare de activitate;
d) livretul militar (original şi copie) - dacă este cazul;
e) diploma de studii (original şi copie) şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor, precum şi forma de învăţămînt urmată;
f) pentru persoanele care au urmat cursurile unor instituţii de învăţămînt universitar în străinătate este necesară dovada recunoaşterii acestora de către statul român;
g) adeverinţă privind sporurile şi adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă (dacă este cazul);
h) adeverinţă privind condiţiile de muncă speciale şi/sau deosebite;
i) dovada certificării stagiului de cotizare (pentru perioade de după 1 aprilie 2001), care se poate obţine de la sediul Casei Judeţene de Pensii situat pe Str. Vasile Lucaciu, nr. 4-6, Satu Mare
j) procura specială pentru mandatar (dacă este cazul);
k) adeverinţă din care să rezulte data încetării calităţii de asigurat (pentru pensia anticipată şi anticipată parţială);
l) acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, Legii nr. 341/2004 etc. (dacă este cazul);
m) actele de stare civilă ale solicitanţilor;
n) decizia de pensionare/talon de pensie (pentru cazurile în care susţinătorul decedat avea calitatea de pensionar);
o) adeverinţă de studii (elev sau student) pentru beneficiarii pensiei de urmaş; p) acte privind cauza decesului (cu excepţia situaţiilor în care susţinătorul decedat avea calitatea de pensionar).
Actele de la punctele b - m trebuie depuse pentru cazurile în care susţinătorul decedat nu avea calitatea de pensionar.

Persoanele fizice care nu obţin venituri sunt obligate să achite contribuţia la sistemul public de sănătate (CASS) şi să depună o declaraţie fiscală în acest scop la (ANAF)

Noul Cod fiscal, ale cărui prevederi au intrat în vigoare la  1 ianuarie 2016 , stabileşte la art. 180 că persoanele fizice care  nu  reali...