luni, 11 octombrie 2010

Refacturarea utilitatilor catre chiriasi

Intrebare: Societatea are incheiata contracte de inchirieri spatii comerciale, optand pentru taxare. TVA-ul la achizitii este dedus conform prorata.

Conform contractelor chiriasilor li se refactureaza utilitatile. Cum se procedeaza dpdv al TVA?

Ce informatii trebuie sa cuprinda factura?

Raspuns: Inchirierea de bunuri imobile este scutita de taxa pe valoare adaugata, in conditiile prevazute la art. 141 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Potrivit acestuia, sunt scutite de taxa arendarea, concesionarea, inchirierea si leasingul de bunuri imobile, cu urmatoarele exceptii:

1. operatiunile de cazare care sunt efectuate in cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu functie similara, inclusiv inchirierea terenurilor amenajate pentru camping;

2. inchirierea de spatii sau locatii pentru parcarea autovehiculelor;

3. inchirierea utilajelor si a masinilor fixate definitiv in bunuri imobile;

4. inchirierea seifurilor; In acest sens, un bun imobil reprezinta orice structura fixata in sau pe pamant.

Alin. (3) al articolului mentionat prevede ca, orice persoana impozabila poate opta pentru taxarea acestor operatiuni. In acest sens, punctul 38 alin. (3) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca aceasta optiunese va notifica organelor fiscale competente pe formularul prezentat in anexa nr. 1 la aceste norme si se va exercita de la data inscrisa in notificare. O copie de pe notificare va fi transmisa clientului.

In conformitate cu prevederile art. 145 alin. (2) lit. a) din legea mentionata, orice persoana impozabila are dreptul sa deduca taxa aferenta achizitiilor, daca acestea sunt destinate utilizarii in folosul unor operatiuni taxabile.

Potrivit art. 129 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, atunci cand o persoana impozabila care actioneaza in nume propriu, dar in contul altei persoane, ia parte la o prestare de servicii, se considera ca a primit si a prestat ea insasi serviciile respective

Punctul 19 alin. (4) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal prevede ca, in cazul in care se refactureaza cheltuieli efectuate pentru alta persoana, respectiv atunci cand o persoana impozabila primeste o factura sau alt document pe numele sau pentru livrari de bunuri/prestari de servicii/importuri efectuate in beneficiul altei persoane si refactureaza contravaloarea respectivelor livrari/prestari/importuri, se aplica structura de comisionar.

Persoana care refactureaza cheltuieli nu este obligata sa aiba inscrisa in obiectul de activitate realizarea livrarilor/prestarilor pe care le refactureaza. Persoana impozabila are dreptul la deducerea taxei aferente achizitiilor de bunuri/servicii care vor fi refacturate, in conditiile legii, si are obligatia de a colecta taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile taxabile.

Prin urmare, daca prin contractele de inchiriere se stipuleaza ca plata utilitatilor nu este inclusa in pretul chiriei, societatea poate refactura aceste cheltuieli catre chiriasi aplicand structura de comisionar.

Societatea are dreptul la deducerea taxei aferente achizitiilor de servicii care vor fi refacturate, in conditiile legii, si are obligatia de a colecta taxa pe valoarea adaugata pentru aceste operatiuni.

Astfel, facturile se vor emite cu TVA colectata. Factura se va emite in conformitate cu prevederile art. 155 din Codul fiscal si va cuprinde informatiile obligatorii prevazute la alin. (5) al acestui articol. In factura emisa se va mentiona si numarul contractului de inchiriere in baza caruia societatea refactureaza aceste utilitati.

sursa:http://www.infotva.ro/index.php?pag=a&aid=2919

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Contabilitate personalitzată pentru fiecare client

     Aspiraţia  mea este ca fiecare client de al nostru să primeasca toate informatiile necesare pentru a lua deciziile corecte in manag...